Vystoupení na vinobraní

Žáci V. třídy zazpívali a zahráli písničky z Noci na Karlštejně.

Celý článek..

Školní družina - oddělení 1a v Poštovním muzeu

Výstava ORBIS NATURALIS PICTUS (SVĚT PŘÍRODY V OBRAZECH) nás zavedla do bohatě ilustrovaného světa živočichů a rostlin výtvarníků Jaromíra a Libuše Knotkových, jejichž kresby hýří barvami a zvířata na obrázcích ožívají. Potkali jsme živočichy z celého světa, které můžeme vidět v knížkách o přírodě a na poštovních známkách.

Celý článek..

III.A a III.B ŠVP Pluhův Žďár

Zítra příjezd v 11:00 - 11:30 hod.

Celý článek..

III.A a III.B ŠVP Pluhův Žďár

Pozdrav rodičům. :-)

Dnes posádky námořníků a pirátů navštívily Houbový park a ráj skřítků. Večer podnikly cestu na Antarktidu. :-)

Celý článek..

Lyžařský kurz 4.-5. třídy

Vážení rodiče,

lyžařský kurz pro 4. a 5. třídu je již plně obsazen.

Celý článek..

Keramická dílna už funguje.

Celý článek..

III.A a III.B ŠVP Pluhův Žďár

Posílme pozdravy ze školy v přírodě. Cesta utekla rychle, teď se zabydlujeme  a půjdeme na oběd.

Celý článek..

Změna Školského zákona

Vážení rodiče,

Od 1. září 2016 vešla v účinnost nová vyhláška školského zákona, která upravuje podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných ve škole. Plné znění vyhlášky naleznete např zde http://www.msmt.cz/file/36859/

Nově se zavádí 5 stupňů těchto podpůrných opatření – podle závažnosti dané speciální potřeby. První stupeň podpory vytváří sama škola, v případě, že tato opatření nestačí, navrhuje škola vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Na základě tohoto vyšetření doporučuje pak poradna škole další podpůrná opatření, například Individuální vzdělávací plán, speciální pomůcky, přeřazení do vyššího ročníku u nadaných žáků, asistenta pedagoga atd. Na tyto pomůcky by ministerstvo školství mělo mít vyčleněné finanční prostředky, které škole poskytne. Nově se upravují i kategorie speciálních vzdělávacích potřeb - – nyní sem patří:

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení

- Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání

Celý článek..

Školní družina

První společná vycházka všech našich prvňáčků na dětské hřiště MŠ Viničná. Prvňáčky doprovodilo i devět páťáků. Vycházka se vydařila:)))

Celý článek..

Školní klub

Od 12. 9. také fungují všechna oddělení Školního klubu:

Počítačová učebna PO - ČT (dle rozvrhu na dveřích učebny)

Keramická dílna (bude upřesněno)

Pěvecký sbor Štěpánka ÚT od 15 do 16 hod. (žáci 2. - 9. ročníku, prvňáčci po dohodě), přihlásit se můžete u paní učitelky Pánkové v I. B - hudebna

Školní kapela PO od 15 do 16 hod. (žáci 5. - 9. ročníku), žáci, kteří hrají na hudební nástroj, se mohou přihlásit u paní učitelky Pánkové v I. B - hudebna

Školní orchestr (hra na Orffovy nástroje), žáci 4. - 9. ročníku se mohou přihlásit u paní učitelky Bernardové v I. A nebo Pánkové v I. B - hudebna

Celý článek..