2. třídy - Policie ČR - zásady osobní bezpečnosti + nebezpečné nálezy