Školní družina - Kolo tety Berty - divadelní představení v Muzeu Policie

3. třídy - Policie ČR - zásady osobní bezpečnosti + tísňové linky