Dokumenty

Výroční zpráva ZŠ u sv.Štěpána 2017-2018

Školní a hodnotící řád

Školní vzdělávací program - obecná část

Školní vzdělávací program - výstupy

Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis. Kč) 

Požadovaná struktura rozpočtu ZŠ u sv. Štěpána
(v tis. Kč) 
  2018
Výnosy celkem 28 710,00
Náklady celkem 28 534,00
Osobní (mzdové) náklady 19 298,00
Provoz a údržba 4 375,60
Jmenovité akce 250,00
Zahraniční zájezdy 37,40
Psychologové 480,00
Ostatní náklady 4 093,00

Návrh střednědobého výhledu hospodaření PO

Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)
Název organizace Rok hlavní činnost doplňková činnost celkem
výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření výnosy náklady výsledek hospodaření
47610361 Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 2018 28531 28400 131 1200 1160 40 29731 29560 171
2019 28520 28420 100 1150 1110 40 29670 29530 140
2020 28830 28780 50 1170 1120 50 30000 29900 100

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 2

VYVĚŠENÍ ODSOUHLASENÉHO ROZPOČTU

http://urad.praha2.cz/file/fsr1/Usneseni-RMC-Praha-2-c-184-ze-dne-5-3-2018-vcetne-prilohy.pdf