III. A

Vítejte na stránce třídy III. A

Školní rok 2018/19

Vzpomínky na loňský školní rok:

ZÁŘÍ

Tak jsme se znovu sešli v novém školním roce. Jsme všichni, dokonce k nám přibyla nová žákyně - Anička.

Hned první den jsme se dozvěděli, že budeme hrát novou celoroční hru o skřítcích muminech, další dny jsem se rozdělili do skupin. Ty se budou jmenovat Šňupálci, Muminci, Ferkové a Čenichové. Soutěžit budeme stejně jako vloni, ale body, které získáme, budou tentokrát pomáhat celé skupince projít Muminím údolím

V první kapitole knížky Šňupálek, muminek a Čenich našli čarodějův klobouk a hned se začaly dít kouzelné věci.

My jsem si nejprve povídali o prázdninách a pak jsme se pustili do opakování. Leccos jsme zapomněli, a tak si to musíme připomenout. Mnoho jiných věcí jsme se ale v létě naučili a dozvěděli, a tak si o nich vyprávíme navzájem.

V češtině opakujeme učivo o větě, slovech a slabikách.

V matematice počítání do dvaceti, opakujeme stará prostředí jako například pavučiny nebo autobus a už jsme poznali i jedno nové -  Zvířátka dědy Lesoně.

V prvouce jsme se začali učit světové strany, povídali jsme si o plánech a o mapách, v hudební výchově zpíváme píseň o malém bobrovi a ve výtvarné výchově jsme malovali deštníky.

Také znovu začal kroužek angličtiny. Ruby a Spike už se na nás těšili, stejně jako Otto:-)

Budeme letos také chodit na plavání, zatím jsme měli jen jednu lekci, protože kamarádi ze II. B odjeli k moři, tak na ně čekáme.

ŘÍJEN

V češtině poznáváme druhy vět a také dělení slov podle významu. Už víme, co jsou to slova nadřazená a podřazená, synonyma a antonyma, poznáme také slova více významová. Psali jsme několik diktátů a v Písance opakujeme správné tvary písmen.

V matematice už počítáme do třiceti, učíme se rozdělit věci na třetiny, chodíme výstavištěm a vyplňujeme parkety.

Ve výtvarné výchově  a světě práce jsem se hodně inspirovali naší četbou. Vymýšleli jsme, jak vypadal proměněný muminek, malovali jsme "složená" zvířátka. Víte například, co je to psopták?

Když muminek s Ferkem chytili mravkolva, položili na klobouk slovník cizích slov. Ta se potom změnila v malé broučky a rozlezla se po celé třídě... Tak je tam teď máme a učíme se jim rozumět. Také jsme požádali maminky, aby nám řekly, v co čarodějův cylindr proměnil ondatřin umělý chrup. A maminky byly velmi nápadité.

V prvouce jsme si povídali o houbách, které nám paní učitelka přinesla do třídy a dělali jsme projekt. Také jsme houby modelovali z modeliny. Hodně jsem mluvili o vzniku československého státu 28. 10. 1918.

Říjen jsme zakončili podzimními prázdninami a oslavou Haloweenu v angličtině. Tady vidíte, jaké se z nás staly krásné čarodějky.

LISTOPAD

Listopad jsem zahájili návštěvou Vyšehradu. Prošli jsme nejprve Táborskou branou k rotundě svatého Martina, potom kolem čertových sloupů na hřbitov, kde jsme se zastavili u hrobů slavných osobností a zapálili svíčky. Vzpomínali jsme například na Boženu Němcovou, Bedřicha Smetanu a Karla Čapka, které už známe z literatury a z hudební výchovy.

Učíme se správně psát dlouhé ú,ů, rozeznáváme samohlásky dlouhé a krátké, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Učíme se zaznamenat zvukovou stavbu slova a psát y po tvrdých souhláskách.

V matematice doděláváme první díl, počítáme už do 35.

PROSINEC

V prosinci žijeme hodně kulturně. Nejprve jsme se vydali do knihovny na pořad o pověstech, potom do muzea hudby na krásný program Cesta kolem světa, kde jsme se naučili japonskou a indiánskou píseň, zahráli jsme si na bubny i na jiné nástroje a ještě nás čeká Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Na učení ale nezapomínáme. Už umíme i měkké souhlásky a snažíme se psát správně i nebo y ve tvrdých či měkkých skupinách, v matematice jsme začali "oblékat" krychle a čeká nás násobení.

V prvouce si povídáme o rodině, o tom, jak žili lidé dřív, měli jsme ve třídě i návštěvu a dozvěděli jsme se spoustu věcí o tom, jak žily děti před šedesáti lety. Měli jsme za úkol udělat do sešitu rodokmen, většina z nás si dala velice záležet a má ho moc hezký.

Také nacvičujeme koledu na vystoupení v kostele sv. Štěpána a každý den si otvíráme adventní kalendář. Máme naprosto úžasný muminkovský:-).

Nejrušnější byl poslední týden školy. V pondělí jsme nacvičovali ještě v hudebně, ale v úterý už jsme měli dopoledne generálku v kostele svatého Štěpána a odpoledne se tamtéž odehrálo vystoupení pro rodiče a přátele školy.

Ve středu jsme slavili Vánoce ve třídě. Mlsali jsme cukroví, zdobili stromeček, hráli různé hry, zpívali koledy, dokonce jsme si rozdali dárky...

Ve čtvrtek jsme v krčském lese ozdobili také stromek pro zvířátka a ptáky a v pátek jsme měli vánoční hodinu i na plavání.

LEDEN

V lednu byla paní učitelka nemocná, a tak nás učila paní asistentka Ester.

Největším zážitkem měsíce ledna byl ale docela určitě lyžařský výcvik na Benecku. Jelo nás ze třídy 15 a s námi spolužáci ze II. B a III. B. Rozdělili jsme se na družstva podle toho, jak kdo už lyžovat uměl nebo neuměl a podle toho jsme se také učili.
První a druhé družstvo měly Lucka a Terezka, ti jezdili na vleku a moc jim to šlo, třetí družstvo vedly paní vychovatelka Táňa a paní hospodářka Jana a naučily je lyžovat tak dobře, že i oni si na konci pobytu mohli na vlek troufnout. Ti, kteří stáli na lyžích úplně poprvé, se pomalu zlepšovali s pí. uč. Pánkovou a Bernardovou a postupně přecházeli do třetího družstva.

Počasí nám moc nepřálo, ale nedali jsme se. Když jsme nelyžovali, jezdili jsme na pekáčích, soutěžili na jedné lyži (to byla veliká legrace) a večer jsme si četli knížku Čarovná zima o muminkovi, který se jako jediný z rodiny probudil ze zimního spánku a zažil velké dobrodružství. Měli jsem i noční hru - cestu za Moranou. 

ÚNOR

V únoru začalo druhé pololetí. Pilně se učíme, až na týden jarních prázdnin, kdy využíváme vše, co jsme se naučili na horách. V matematice a ve výtvarné výchově jsem si vyrobili jeviště a hráli jsme divadlo. Každá barva měla svoji pohádku, k ní si dodělala loutky a pak ji sehrála pro ostatní.

BŘEZEN

V březnu jsme dostali spoustu exotického ovoce a zeleniny na ochutnání. Některé z nich neznala ani paní učitelka. Dále se učíme a necháváme se zkoušet z násobilky. Někteří z nás už došli na čtyřku, někteří ještě nejsou ani na dvojce...

DUBEN

V dubnu jsme se vydali do divadla na Kampě, kde jsme shlédli představení Ronja, dcera loupežníka. Bylo to o Ronje a Birkovi, kteří se měli rádi, i když jejich tatínkové - loupežníci spolu bojovali. Ale nakonec se usmířili a vše dobře dopadlo.

Také jsme se vydali na dopravní hřiště, kde nás naučili spoustu dopravních pravidel a značek a vše jsme si vyzkoušeli také při jízdě na kole a na koloběžce.

Závěr dubna byl ale ze všeho nejlepší - škola v přírodě.

Jeli jsme do Sporthotelu v Kořenově, který je na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Hotel byl moc prima, dobře tam vařili a pan správce byl milý a dobře nám radil (třeba zkratky).

Četli jsme si dál knížku Čaroděkův klobouk a dělali jsme různé úkoly, které s ní souvisely, česali jsme slečnu Ferku, lovili mameluka, putovali nocí se Šňupálkem a muminkem, hledali jsme v lese uprchlá cizí slova, mluvili tajemnou řečí Kníkly a Pískly.

Podnikli jsme také dva výlety. Jeden na rozhlednu Štěpánka, tu jsme si samozřejmě nemohli neprohlédnout a nevystoupat na ni, kříž na fotografii níže je odtamtud, lidé si tam postavili takový kruh z kamenů, jaké bývají v Anglii. Druhý výlet byl do sklárny v Harrachově, je to nejstarší fungující sklárna na světě, takže jsem se mohli podívat na to, jak se vyrábějí skleničky s nožičkou. Někteří z nás tam koupili dárky pro rodiče. 

Poslední den mezi nás zavítal čaroděj a vyčaroval nám krásná muminí trička.

KVĚTEN

V květnu jsme se pilně učili, zkoušeli násobilku, až nakonec na desítku, nulu a jedničku došli skoro všichni. Také jsme hodně trénovali na vystoupení na školní akademii. V matematice jsme vyvodili násobilku až do sedmi, do konce roku ji poznáme až do devíti, ale umět stačí do pěti+10. V češtině se učíme párové souhlásky, docela nám to jde. 

Ve světě práce si šijeme chaloupky z pohledů, budou moc hezké. Malovali jsme také ve výtvarce želvičky, v prvouce si povídáme o vodě a děláme různé zajímavé pokusy.

ČERVEN

V červnu jsme si užili dětský den na hřišti, deváťáci pro nás tradičně připravili krásné atrakce, fotili jsme se a žili hlavně akademií, konala se nakonec 19. 6. Naše třída zazpívala píseň Kolik je na světě očí za doprovodu xylofonu, flétny, kytary, zvonečků, trianglů, kluci krásně předváděli východ a západ slunce:-) Potom jsme ještě předvedli básničku Pavla Šruta Co dělali žáci v pravěku. Vyrobili jsme si k ní různé prarekvizity - praokno, pračepici pro praškolníka, praprase plné prabonbónů atd.

Psali jsme pololetní prověrky a učili jsme se až skoro do konce, ale našli jsme si čas i na návštěvu vodního parku v Malešicích, kde jsme si to náramně užili a slavnostní zakončení hry, předání odměn, smlsání dortu a rozloučení se Šňupálkem, který odešel na své dobrodružné putování.

Hurá, máme prázdniny!!! Krásně si je užijeme a v září ahoj ahoj ve třetí třídě:-)

Vzpomínky na první školní rok

Tak už nám to nastalo...

Poprvé jsme se sešli ve čtvrtek 1. 9. v 7:55 v naší třídě. Bylo nás osmnáct, jeden chlapec ještě dorazí. Po oficiálním přivítání nás rodiče nechali s paní učitelkou a šli si povídat s paní vychovatelkou Kopcovou. My jsme se navzájem představili a řekli jsme si, co rádi děláme. Podívali jsme se také do šatny a ukázali si, kudy zítra ráno půjdeme do školy. Vybrali jsme si své zvířátko a nalepili jsme si jeho obrázek na Knížku malého strojvůdce. Budeme si totiž během roku číst knihu Jim Knoflík, strojvůdce Lukáš a lokomotiva Ema a prožívat s nimi různá dobrodružství...

Během prvního a druhého týdne, jsme se seznámili spolu navzájem, s paní učitelkou a také s celou školou. Už víme, kdo je malý Jim Knoflík, kdo strojvůdce Lukáš a paní Copáková. Učíme se znát a dodržovat zákony Jasmánie a také Zippyho pravidla. dostali jsme krásné pracovní sešity na češtinu, matematiku i prvouku. V chráněné dílně jsme si sami vyrobili sešit Emičku.

Už se učíme opravdová písmenka a začínáme je číst. Někteří z nás už jich hodně znají, ale i pro ně jsou nová některá malá tiskací  a všechna psací. Zatím se je neučíme psát, jen uvolňujeme ruce a trénujeme správné držení tužky. V matematice počítáme zatím do šesti, řešíme různé zajímavé úkoly, stavíme stavby z kostek, poznali jsme pana Plus. Třída se plní našimi výkresy a výrobky. Smějí se na nás sluníčka, mašinky i písmenka S (natrhaná a nalepená z malých lístků). Obrázky svatého Václava visí na chodbě. Umíme už nejméně čtyři písničky, mezi nimi Hymnu veselých strojvůdců. 

27. 9. jsme se šli podívat na Václavské náměstí na sochu svatého Václava a povídali jsme si o něm a o jeho životě. 

Během měsíce října jsme se učili další písmenka a četli jsme slabiky. Už umíme čtyři souhlásky a všechny samohlásky.

V matematice počítáme do osmi, píšeme číslice 0 - 6, stavíme z kostek, poznáváme plány staveb, krokujeme.

V prvouce si povídáme o chování na silnici i na chodníku, poprvé se na nás také přišli podívat studenti z pedagogické fakulty, kteří nás později budou také učit.

V listopadu nás navštívila paní policistka a povídali jsme si o tom, co máme nebo naopak nemáme dělat v různých situacích, aby se nám nic nestalo. Dostali jsme od ní omalovánky.

Začínáme číst slova, dočetli jsme Živou abecedu a dostali nový Slabikář. Naši první knížku. Spolu s ním nám paní učitelka dala také Písanku 1. Už nemalujeme jen uvolňovací cviky, ale učíme se opravdová písmenka. 

Poznali jsme pana Mínus a krokování dozadu, učíme se plány staveb vytvářet, počítáme už do deseti. Naše první miniprověrka dopadla moc dobře. Skoro všichni jsme měli jedničku.

V rámci Indiánského dne jsme se naučili indiánskou píseň a tanec Úataka. Vyráběli jsme čepici a dýni z lístečků, malovali kouzelného ježečka. Byli jsme také na vycházce v okolí školy a malovali rotundu svatého Longina.

Také jsme si připravili spolu s kamarády z I. B krátké vystoupení pro rodiče a předvedli jsme jim něco z toho, co jsme se naučili.  

A je tady prosinec.

Ve Slabikáři už čteme nejen slabiky a slova, ale celé věty. Poznali jsme znaménka, která se za nimi píší.

Také v Písance už jsme napsali svá první slova. Kdo z nás bude mít dostatečně uvolněnou ruku, bude moci psát po Vánocích plnicím perem.

V matematice počítáme do dvanácti, učíme se řešit slovní úlohy, umíme již napsat všechny číslice. Stavíme stavby z kostek a zapisujeme jejich plány.

5. 12. k nám do třídy přišel sv. Mikuláš a provázelo jej spousta čertů a andělů. Musel za námi do tělocvičny, protože jsme měli zrovna tělocvik, ale našel nás snadno. Také k nám přijelo divadlo a mohli jsme se podívat na vánoční představení.

Každý den si jeden z nás otevřel pytlíček z adventního kalendáře, nacvičili jsme koledu Stojí kostelíček, a vystoupili jsme s ní na školním představení v kostele sv. Štěpána. Namalovali jsme si k ní také obrázky. Podle slabikáře jsme si vyrobili krásné rybičky.

Ozdobili jsme si vánoční stromeček a předposlední den školy jsme si udělali besídku. Zpívali jsme koledy, pouštěli po vodě svíčky ve skořápkách, rozkrojili jsme si jablíčko, věštili z hrnečků, co nás čeká v příštím roce a také jsme si rozdali dárečky. Poslední den školy jsme se vydali do krčského lesa ozdobit ještě jeden stromeček, tentokrát pro ptáky a zvířata.

Leden 2017

Začal nový kalendářní rok a v naší škole to byl začátek netypický, protože jsme kvůli rekonstrukci dostali ředitelské volno. Vyučování tedy začalo o týden později. Teď už ale pilně pracujeme. Naučili jsme se nové písmenko K, dodělali jsme první díl matematiky a také první Písanku. Počítáme už do dvanácti a poznali jsme nové prostředí - autobus. Nastupujeme, vystupujeme a počítáme, kolik lidí jede ze zastávky na zastávku. Zpívali jsme písničku My tři králové a tři krále jsme si také vyrobili ve světě práce. Výtvarnou výchovu nás teď učí paní ředitelka a malovala s námi dárky, co jsme dostali pod stromeček.

Únor

Začali jsme chodit na plavání. V bazénu si nás rozdělili na čtyři skupiny podle pokročilosti a dali nám legitimace, do nichž dostáváme razítka za docházku. Učíme se plavat, hrajeme si, používáme různé plavecké pomůcky, je to fajn.

Umíme zase další písmenka, dopsali jsme Písanku č. 2 a teď máme třetí. Čteme už dobře celé věty a rozumíme tomu, co jsme přečetli. Malovali jsme obrázky podle vět na kartičkách, moc se nám povedly, byly docela legrační. Když jsme se učili písmenko R, četli jsme kapitolu o karnevalu, a tak jsme si také karneval uspořádali.

V matematice už počítáme do dvaceti, nově spojujeme trojice čísel různé barvy a "pokládáme parkety", také pracujeme s papírovými penězi.

V prvouce jsme si hráli na vědce a zkoumali jsme vlastnosti látek, navštívili jsem botanickou zahradu, kde už kvete spousta jarních kytiček a založili jsme si vlastní zahrádku za oknem.

Také k nám přišli na návštěvu z organizace Lesy Praha a povídali nam o býložravcích. Mohli jsme si prohlédnout různá paroží a potěžkat si je.

Také se na nás přišly podívat děti ze školky, zazpívaly a zahrály si s námi několik písniček a vyzkoušely si lezení na lanech v naší třídě.

Vyráběli jsme z papíru malého Ping Ponga a také klauna jako dárek pro budoucí prvňáčky k zápisu.

Paní ředitelka nás vzala na návštěvu k hasičům, malovali jsme pak ve výtvarné výchově obrázky do soutěže. Návštěva byla hrozně zajímavá, viděli jsem požární stanici, hasičská auta a další zajímavé věci, které požárníci potřebují.

Na konci měsíce jsme dostali svá první vysvědčení.

Březen

Umíme stále více písmenek, čteme věty, luštíme křížovky, hodně z nás také už píše plnicím perem.

V matematice už počítáme do dvaceti, učíme se hodiny, nové jsou pro nás příklady s barevnými poli. Počítáme sloupce příkladů podle toho, jak to komu jde. Někdo už zvládá naprosto bez problémů počítání do deseti, a tak zkouší příklady se čtyřmi číslicemi.

V prvouce jsme si povídali o třídění odpadu a začali jsme třídit odpadky také v naší třídě.

Ve světu práce jsme si namalovali květináčky a zasadili velikonoční osení.

Jim s Lukášem se chystají vyrazit z Mandaly do dračího města. Jsme tuze zvědaví, co tam na ně čeká... 

Duben

Učíme se poslední zbývající písmenka. Už došlo i na ch a písmena s háčky. Nejvíc jsme si užili Ž, které k nám do třídy přivedlo "žirafa". Ten tam teď s námi bydlí a rád se všude schovává a dělá různé malé neplechy.

Jednou za 14 dní k nám chodí na praxi studenti z pedagogické fakulty. Zatím dvakrát nás zkoušeli i učit.

Píšeme diktáty a zvládáme už leccos napsat psacím písmem. Nejtěžší na tom je správně napojovat písmenka a neplést si různé tvary, kličky a podobně.

V matematice stále zlepšujeme počítání do dvaceti, pracujeme s penězi, stavíme z dřívek a učíme se zapisovat do tabulky příklady s autobusem.

Prvouka byla tento měsíc hodně pestrá. Mluvili jsme o Velikonocích, kalendáři, posloupnosti svátků během roku, ale také o tom, jak se lidé starají o pejsky.

Výtvarná výchova i svět práce jsme využili k výrobě velikonoční výzdoby. Kraslice do květináčků, zápichy do osení a velká vejce z barevného papíru pro výzdobu třídy. V hudební výchově jsme poslouchali muzikantskou pohádku a tancovali jsem mazurku.

Stále chodíme plavat, někteří z nás postoupili do lepších skupin, protože už se hodně naučili.

Také jsme se vydali do Strašnického divadla na pohádku. Viděli jsme tři typy loutek a malý cirkus. A máme dva první rekordmany, kteří získali diamantové vyznamenání! Moc jim gratulujeme.

Květen

Největší akcí v červnu byla samozřejmě škola v přírodě.

Jeli jsme do Krkonoš do penzionu Pohlednička nedaleko od Benecka. Strávili jsme tam dobrodružný týden spolu s I. B, našimi učitelkami a vychovatelkami, paní učitelkou Helenou a s paní doktorkou Majdou.

Jim s Lukášem a s lokomotivou Emou dojeli konečně do dračího města, kde museli vybojovat souboj s dračicí paní Tesákovou a vysvobodit z její moci nejen princezničku Li Si, ale i další zajaté děti. A v tom jsme jim právě pomáhali. Maskovali jsme Emičku za draka, probíhali mezi sopkami, na noční bojovce prokazovali, že jsme stejně odvážní jako Jim, podnikli jsme výlet na rozhledu Žalý, nejvyšší vrchol dračího města, putovali po fáborcích jako po kolejích. Také jsme rozdělávali oheň (jako když Lukáš s Jimem pomáhali polodrakovi Nepomukovi opravovat sopku), zkoušeli jíst hůlkami podle vzoru Ping Ponga a různé jiné věci.

Přitom jsme se trochu učili, zejména prvouku, protože jsem v ní měli zrovna kapitolu o lese. Namalovali jsme krásné draky, každá družinka dva a naučili jsme se zvláštní píničky pro tuto příležitost. Také jsme dostali třetí sloku Hymny veselých strojvůdců.

Po návratu ze školy v přírodě pokračujeme v učení, nacvičujeme na školní akademii a také jsme se vydlai do Muzea Bedřicha Smetany, kde jsme si poslechli jeho skladbu Vltava a malovali jsme některé motivy, které se v ní objevují. Také jsme si prohlédlí expozici a dozvěděli jsme se mimo jiné, že se Bedřich Smetana poprvé ženil v kostele svatého Štěpána

Červen

Poslední měsíc školy jsem zahájili oslavou Dně dětí na školním hřišti. Naši spolužáci z devátých tříd nám připravili krásné hry a soutěže na školním hřišti, takže jsme si celé dopoledne hráli a získávali při tom papírové penízky, za které jsme si pak mohli kupovat ovoce a lístky do tomboly.

Pokračujeme v učení. Čteme slabiky dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě, poznáváme poslední písmenka, které nejsou v češtině moc obvyklá - Q, X, W a učíme se psát poslední velká písmena jako např. Y.

V diktátech jsme začali psát i věty a střídáme opis a přepis (z tiskacího písma do psacího).

V matematice jsme poznali poslední prostředí - Výstaviště, zahráli si dvoudenní hru - procházení z jednoho stanoviště do druhého ve dvojicích, trénujeme počítání do dvaceti.

V prvouce si povídáme o lidském těle, v hudební výchově nacvičujeme na akademii.

Také jsme se fotografovali u rotundy sv. Longina.

U rotundy se také konal hudební festival, kde hrály různé kapely. My jsme si při této příležitosti mohli zaskákat na obřím skákacím hradě a vyrobit u stánků na zahradě různé výrobky.