III. A

Vítejte na stránce třídy III. A

Listopad

13. 11. píšeme testík z Prv (probraná látka - historie, výročí, dopravní nauka, výška v krajině, mapy)
15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z Čj
 učivo 2. třídy (viz září, říjen + VS po B - dvojice být/bít)
19. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z M
 učivo 2. třídy (viz září, říjen + bod, úsečka dané délky, děda Lesoň, sudá-lichá čísla, násobilkové obdélníky, matematické pojmy sčítanec, činitel...)

Můžete procvičovat na: https://www.matika.in/cs/#3
 

Další divadelní představení nás čeká v prosinci. Kdo zaplatil zálohu 60 Kč (psáno v úterý 13. 11. do ŽD), zbývá mu doplatit 40 Kč (celkem 100 Kč/osoba). Peníze prosím do konce listopadu. Děkuji.

Dnes, ve středu 14. 11., jsme navštívili divadlo Kampa - dramatizaci knihy Škola malého stromu. Byla nás pořádná výprava! Počasí přálo, takže procházka kombinovaná s jízdou tramvají, byla velice příjemná. Přivítalo nás maličké komorní příjemné divadélko. Příběhem o malém indiánském chlapci jménem Malý strom z kmene Čerokí nás provedly dvě herečky. Poznali jsme nelehký příběh života indiánského dítěte bez rodičů, kterého vychovávají prarodiče. Učí ho životním moudrostem, naslouchat přírodě a rozumět jí. Všechny děti moc chválím za bezproblémovou cestu a kulturní chování v divadle :)

Přišly mikiny! Hurá! :)

Byla u nás návštěva z České školní inspekce. Paní inspektorce se naše práce moc líbila. Chválila nás za to, že se učíme pracovat s časem, rozvrhnout si práci, ohodnotit sebe i spolužáky. Moc se jí líbilo, že si pomáháme a diskutujeme nad problémem. Jsem na děti velice hrdá! A děkuji  za to, že v hodině s nasazením a zodpovědně pracovaly.

Při čtení jsme se setkali se strašlivým Černožabákem! Zážitkové čtení se strašidelnými příběhy jsme si moc užili!

V matematice nás navštívil děda Lesoň i se zvířátky. Zamířili jsme opět do Indie, kde jsme si poradili s doplňováním čísel do příkladů. Procvičujeme písemné sčítání a nově písemné odčítání.

V Prv v kapitole "I spory v rodině lze řešit" jsme se pokusili formou scének vyřešit problematické situace, které nás trápí nebo které mohou vzniknout. Děti se zhostlili úkolu velice zodpovědně a vznikaly skvělé situace. Také si povídáme o tom, jak přispět k lepšímu soužití v rodině.

Opět máme možnost objednat si knihy z katalogu ALBATROS. Objednávky směřujte k paní učitelce Verunce Bernardové do 28. 11. 2018.

Děti obdržely nabídku lyžařského výcviku v Bedřichově v termínu 5. - 12. 1. 2019. 

Říjen

Strašidelný dušičkovský a halloweenský den se nám moc povedl! Společně jsme propátrali jednotlivé podzimní svátky, postavili a vyfotili živé obrazy a se třídou III. B a paní učitelkou Jájou si zazpívali hrůzostrašnou Dušičkovskou píseň :) Pak nás čekala práce ve skupinkách - pečení, řešení zapeklitého případu komisaře Vrťapky, malování dýní a hrůzostrašné počítání. Moc jsme si to užili. Hlavně pečení :) Děkuji za pomoc při přípravě i uklízení. A rodičům za vymýšlení originálních masek :)

Po podzimních prázdninách ve středu 31. 10. oslavíme Dušičky a Halloween. Na projektovém dnu si nanečisto prožijeme podzimní svátky, budeme péct strašidelné dobroty (děti si mohou přinést na ohřátí párek či "strašidlovská" vykrajovátka) a naučíme se "příšernou" písničku :) Strašidelná maska a Halloweenský kostým vítány!

Ve škole už jsme se rozkoukali a pustili jsme se pořádně do práce.

Pan Vrťapka má ohromnou radost z toho, jakým tempem sbíráme ťapičky. Někteří z nás už se mohou pyšnit šesti oříšky! Vyřešit Vrťapkův detektivní případ se zavázanými tkaničkami Martiny Sádlíkové pro nás byla hračka. Třeba bude mít připravený nějaký zapeklitý případ i na Halloween...

V Čj jsme si zopakovali druhy vět i se znaménkem na konci věty a psaní slov se skupinami dě, tě, ně/bě, pě, vě/mě. Dokážeme najít kořen slova a rozlišit předponu i příponovou část.Vysvětlili jsme si rozdíl mezi slovem příbuzným a jiným tvarem daného slova (to nám dělá trochu potíže, musíme ještě potrénovat, protože to budeme potřebovat u vyjmenovaných slov). Vyzkoušeli jsme si napsat osnovu k vypravování, ale i k bajce. Bajky nás moc bavily a některé jsme si i zdramatizovali (včetně rekvizit:))! Stejně jako reklamy.

V M jsme se vrátili k Rodokmenu rodiny Klosových, procházeli jsme Výstaviště, projeli se Autobusem i Cykloparkem. Bavili nás Hadi i Pavučiny. Pořádně jsme se zapotili (a s námi i rodiče:)) u kresby jedním tahem. Sčítání a odčítání jsme si procvičili v prostředí Součtových trojúhelníků. Zavítali jsme do Indie a malou násobilku si procvičili v novém prostředí Indické násobení. Také jsme si hráli s krychlovými stavbami a dělili tyče (a špejle) na části. Pomocí dřívek jsem také zobecňovali početní úkony.

V Prv jsme řešili aktuální témata - VOLBY: volili jsme zástupce třídy - zvoleni byli Máťa B. a Maxík;

VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY: Celoškolní akce se moc povedla! Učitelé si připravili plno zajímavých aktivit. Děti bezvadně spolupracovaly ve smíšených skupinkách. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

 (další fota na webu školy)

Moc děkujeme rodičům za zapůjčení zajímavých knih o naší historii! V aktivitách budeme pokračovat ještě v týdnu po podzimních prázdninách.;
DUŠIČKY, HALLOWEEN: po prázdninách oslavíme podzimní svátky aktivitami v rámci projektového dne současně se třídou III. B

V HV jsme se naučili říkadlo a další písničky, např. Ach, synu, synku, kterou měl prý tuze rád náš prezident T. G. Masaryk.

Činili jsme se také v hodinách VV a SP. Napsali jsme si diktát, proběhli jsme se s čárou a zjistili jsme, že čáry mohou mít také své nálady a emoce :)
Tmavé podzimní večery nám prosvítí barevný svícínek:

Na hřbitov můžeme položit nádherný věneček z listů a přírodnin:

Obléknout se můžeme do Halloweenského trička:

 Práce se nám moc vydařila hlavně také díky vzájemnému pomáhání.


 

V listopadu nás čeká:

 • 14. 11. návštěva divadla Kampa - Škola malého stromu (všichni máme placeno, odkaz: https://www.divadlokampa.cz/program/skola-maleho-stromu-volne-2018-11-14-10-00-00) pamatujte na vhodné oblečeni :)
 • 29. 11. Program městské policie k prevenci šikany (zdarma)
 • písemné práce k 1. čtvrtletí, hodnocení naší práce za 1. čtvrtletí (doplníme také do žákovského deníku)
 • ČJ: vyjmenovaná slova po B, L; M: násobení a dělení, písemné odčítání, děda Lesoň; PRV: vztahy mezi lidmi a v rodině
 • TRIA - setkání žák + rodič + učitel. Níže nabízím termíny setkání. Napište mi prosím emailem, o který byste měli zájem. Obsazené budu průběžně promazávat. Pakliže by Vám žádný nevyhovoval, napište návrh, domluvíme se.

čtvrtek 15. 11. od 15:30, 16:00, 16:15
čtvrtek 22. 11. od 16:30
středa 28. 11. od 14:00, 14:15, 14:30
čtvrtek 29. 11. od 15:30, 15:45, 16:00

V pátek 5. 10. se v naší třídě budou konat volby. Celý den se učíme ve třídě jiné. Vyučování bude zkráceno. Naše třída končí v 10:45 hod., kdy jdeme na oběd. Po té jdou děti do družiny. Nedružinové děti odcházejí domů. Program školní družiny je zajištěn mimo budovu školy a provoz končí v 15:00 hodin - děti budou předávány před školou.

Září

Od začátku školního roku máme novou posilu, Tomíka. Doufáme, že se mu u nás bude líbit :)

Náš spolužák Vládík přešel na jinou školu. Přejeme mu, aby se mu v nové škole líbilo a našel si prima kamarády!

Opakujeme učivo druhého ročníku a už máme první známky v elektronické ŽK.

Společně formulujeme a vytváříme taková pravidla, aby nám vyhovovala a aby nám tu spolu bylo dobře.

Se psí houževnatostí jsme se pustili do řešení zapeklitých případů a sbíráme psí ťapky. Někteří z nás už si do vlastnoručně nazdobené vrťapkovské krabičky mohli dát první oříšek!

V českém jazyce opakujeme abecedu, slabiky, hlásky, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní u/ú/ů a párové souhlásky. V kapitole Zvířecí jsme si povídali o zvířátkách. Vyměňovali jsme si zkušenosti ze zoologických zahrad a zahráli jsme si scénky, co by se stalo, kdybychom krmili zvířata, házeli jim odpadky, ťukali na skla terárií nebo dokonce přelézali ohrady. Všechny čtyři skupinky zahráli divadlo tak autenticky, že sklidili obrovský potlesk! Výborná práce!

V matematice si připomínáme prostředí krokování, parkety, stavíme krycholové stavby a opakujeme pojmy polovina a čtvrtina. Nově se seznamujeme s písemným sčítáním.

V prvouce jsme sestavovali plán třídy i města, připomněli si pravidla pro chodce a cyklisty a popovídali si o proměnách zemského povrchu - jak přírodu využíváme, ale i měníme. Učíme se orientovat v mapě.

V HV jsme se naučili prima písničku Starosti s muzikou, kterou umíme doprovodit na hudební nástroje a zatančit si na ni taneček.

V říjnu nás čeká:

 • 25. 10. projektový den na oslavu 100. výročí ČSR
 • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny
 • 31. 10. projektový den na oslavu dušiček a halloweenu
 • výroba halloweenských triček, dušičkových věnečků, svícínků pro tmavé podzimní večery

Milí rodičové, na email jsem Vám poslala již 4 hromadné emaily (zkouška hromadného emailu, pošta od Štěpána - zápis třídních schůzek, pošta od Štěpána - EŽK a DÚ a pošta od Štěpána - akce na říjen). Pokud Vám nepřišly, prosím, kontaktujte mne, pořešíme. Děkuji Z. Bartošová

První týden

Aktuality:

 • Spustili jsme Elektronickou žákovskou knížku. Rodiče dostali přihlašovací údaje a nejméně jednou týdně by měli zkontrolovat známky.
 • Omluvenky, poznámky, čtvrtletní hodnocení a jiná sdělení najdete v Příloze ŽK (zelený sešit). My mu říkáme žákovský deník = ŽD. Děti jej nosí každý den do školy.
 • Domácí úkoly si děti samy zapisují do úkolníčku.
 • Od pondělí 10. 9. začínají kroužky.
 • V přízemí školy najdete Papíromat.
 • Ve třídách je nové obložení umyvadel, u nás máme nový koberec, na který chodíme bez bot a přezůvek.
 • Zdravotní způsobilost platí 2 roky od data, kdy Vám jej lékař vystavil.

Kdo nás učí:

Na český jazyk, matematiku, prvouku a všechny výchovy máme naši paní učitelku třídní, která se jmenuje Zuzana Bartošová. Na angličtinu nás učí paní učitelka Veronika Bernardová. Ve družině se o nás stará pan učitel František Vomáčka.

Konzultační hodiny (prosím, domluvte si je s námi předem emailem)

Zuzana Bartošová ÚT 11:00 - 11:45, ČT 15:30 - 16:15

Třídní schůzka:

 • Úvodní třídní schůzka proběhla ve čtvrtek 6. 9.
 • Rodiče byli seznámeni se školním řádem, organizací školního roku, důležitou dokumentací a s informacemi o školním poradenském pracovišti. Byl domluven způsob komunikace (email, stránky třídy, na rychlé zprávy ŽD) a společného setkávání (v listopadu TRIA, v lednu a v červnu informační odpoledne pro rodiče, další třídní schůzka dle potřeby a před školou v přírodě).
 • Byla možnost zaplati třídní fond, pracovní sešity (včetně AJ).

Akce:

 • divadlo – Kampa (14. 11. a 14. 12., cena 120 Kč)
 • muzeum policie – divadlo – prevence šikany (29. 11., zdarma)
 • vánoční program v kostele sv, Jezulátka (12. 12.)
 • zdarma: dopravní hřiště, knihovna (termíny upřesním)
 • Lyžařský kurz bude (informace doplním)
 • Na školu v přírodě pojedeme do Horského hotelu Javor v Krkonoších od 20. do 24. května 2019.

Co nás čeká:

 • Budeme pokračovat v psaní čtenářských deníků, vedení portfolií. Založíme si osobní sešit = pomocníček.
 • Abychom si odpočinuli od školní práce, zařadíme do výuky pohybové a relaxační chvilky.
 • Můžeme si do školy přinést svou oblíbenou či rozečtenou knihu a pokračovat v četbě ve chvílích volna.
 • Začneme číst Děti z Bullerbynu. Kdo má svou knížku, přineste ji do školy.
 • V hodinách AJ budeme prožívat dobrodružství s Harry Potterem.

Naše celoroční hra:

 • S komisařem Vrťapkou projdeme detektivní školou a budeme řešit zapeklité případy! U louskání některých oříšků se pořádně zapotíme. Uvidíme, kdo bude mít dobrý detektivní čuch a kdo proleze o psí chlup. Komu se podaří vyčmuchat detektivní případ, dostane psí tlapičku. Kdo jich nasbírá deset, může se těšit z prvního oříšku. A kdo "rozlouskne" deset oříšků, ten už si zaslouží řádný odznak komisaře Vrťapky! Takže připravit louskáčky a jde se na věc!

Školní rok 2018/19 - úvodní informace

Vážení rodiče, milí žáci třeťáci,

jsem vaše nová třídní učitelka a ve školním roce 2018/2019 vás budu provázet
společně s komisařem Vrťapkou třetí třídou a zároveň detektivní školou
.

Na žáky třeťáky se budu těšit 3. 9. 2018 v 7:55 hodin v nové třídě III. A (1. p., napravo zástupkyně).
Na Vás, milí rodičové, ve čtvrtek 6. 9. v 17:00 na třídní schůzce tamtéž. Vezměte si, prosím, 
nezbytnosti na poznámky.

V pondělí máme 1 vyučovací hodinu (do 8:40 h.); obědy od 10:00 do 11:00 hod.

Na úterý prosím, aby žáci měli přezůvky a vyplněný dotazník; budeme rozdávat
učebnice a sešity, ve škole jsme 4 VH (do 11:35 h.)

Ve středu se již „učíme“ podle rozvrhu hodin

Na čtvtek je potřeba donést cvičební úbor, odpoledne třídní schůzky pro rodiče

Do pátku prosím veškeré pomůcky ze seznamu, obalené učebnice a sešity.

Další informace, před. ohledně obědů a družiny naleznete na stránkách školy.

Pokud budete mít nějaké dotazy, napište mi na

Zuzana.Bartosova@zs-stepanska.cz

Děkuji za spolupráci a těším se na setkání!    

Zuzana Bartošová

Vzpomínky na loňský školní rok:

ZÁŘÍ

Tak jsme se znovu sešli v novém školním roce. Jsme všichni, dokonce k nám přibyla nová žákyně - Anička.

Hned první den jsme se dozvěděli, že budeme hrát novou celoroční hru o skřítcích muminech, další dny jsem se rozdělili do skupin. Ty se budou jmenovat Šňupálci, Muminci, Ferkové a Čenichové. Soutěžit budeme stejně jako vloni, ale body, které získáme, budou tentokrát pomáhat celé skupince projít Muminím údolím

V první kapitole knížky Šňupálek, muminek a Čenich našli čarodějův klobouk a hned se začaly dít kouzelné věci.

My jsem si nejprve povídali o prázdninách a pak jsme se pustili do opakování. Leccos jsme zapomněli, a tak si to musíme připomenout. Mnoho jiných věcí jsme se ale v létě naučili a dozvěděli, a tak si o nich vyprávíme navzájem.

V češtině opakujeme učivo o větě, slovech a slabikách.

V matematice počítání do dvaceti, opakujeme stará prostředí jako například pavučiny nebo autobus a už jsme poznali i jedno nové -  Zvířátka dědy Lesoně.

V prvouce jsme se začali učit světové strany, povídali jsme si o plánech a o mapách, v hudební výchově zpíváme píseň o malém bobrovi a ve výtvarné výchově jsme malovali deštníky.

Také znovu začal kroužek angličtiny. Ruby a Spike už se na nás těšili, stejně jako Otto:-)

Budeme letos také chodit na plavání, zatím jsme měli jen jednu lekci, protože kamarádi ze II. B odjeli k moři, tak na ně čekáme.

ŘÍJEN

V češtině poznáváme druhy vět a také dělení slov podle významu. Už víme, co jsou to slova nadřazená a podřazená, synonyma a antonyma, poznáme také slova více významová. Psali jsme několik diktátů a v Písance opakujeme správné tvary písmen.

V matematice už počítáme do třiceti, učíme se rozdělit věci na třetiny, chodíme výstavištěm a vyplňujeme parkety.

Ve výtvarné výchově  a světě práce jsem se hodně inspirovali naší četbou. Vymýšleli jsme, jak vypadal proměněný muminek, malovali jsme "složená" zvířátka. Víte například, co je to psopták?

Když muminek s Ferkem chytili mravkolva, položili na klobouk slovník cizích slov. Ta se potom změnila v malé broučky a rozlezla se po celé třídě... Tak je tam teď máme a učíme se jim rozumět. Také jsme požádali maminky, aby nám řekly, v co čarodějův cylindr proměnil ondatřin umělý chrup. A maminky byly velmi nápadité.

V prvouce jsme si povídali o houbách, které nám paní učitelka přinesla do třídy a dělali jsme projekt. Také jsme houby modelovali z modeliny. Hodně jsem mluvili o vzniku československého státu 28. 10. 1918.

Říjen jsme zakončili podzimními prázdninami a oslavou Haloweenu v angličtině. Tady vidíte, jaké se z nás staly krásné čarodějky.

LISTOPAD

Listopad jsem zahájili návštěvou Vyšehradu. Prošli jsme nejprve Táborskou branou k rotundě svatého Martina, potom kolem čertových sloupů na hřbitov, kde jsme se zastavili u hrobů slavných osobností a zapálili svíčky. Vzpomínali jsme například na Boženu Němcovou, Bedřicha Smetanu a Karla Čapka, které už známe z literatury a z hudební výchovy.

Učíme se správně psát dlouhé ú,ů, rozeznáváme samohlásky dlouhé a krátké, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné. Učíme se zaznamenat zvukovou stavbu slova a psát y po tvrdých souhláskách.

V matematice doděláváme první díl, počítáme už do 35.

PROSINEC

V prosinci žijeme hodně kulturně. Nejprve jsme se vydali do knihovny na pořad o pověstech, potom do muzea hudby na krásný program Cesta kolem světa, kde jsme se naučili japonskou a indiánskou píseň, zahráli jsme si na bubny i na jiné nástroje a ještě nás čeká Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Na učení ale nezapomínáme. Už umíme i měkké souhlásky a snažíme se psát správně i nebo y ve tvrdých či měkkých skupinách, v matematice jsme začali "oblékat" krychle a čeká nás násobení.

V prvouce si povídáme o rodině, o tom, jak žili lidé dřív, měli jsme ve třídě i návštěvu a dozvěděli jsme se spoustu věcí o tom, jak žily děti před šedesáti lety. Měli jsme za úkol udělat do sešitu rodokmen, většina z nás si dala velice záležet a má ho moc hezký.

Také nacvičujeme koledu na vystoupení v kostele sv. Štěpána a každý den si otvíráme adventní kalendář. Máme naprosto úžasný muminkovský:-).

Nejrušnější byl poslední týden školy. V pondělí jsme nacvičovali ještě v hudebně, ale v úterý už jsme měli dopoledne generálku v kostele svatého Štěpána a odpoledne se tamtéž odehrálo vystoupení pro rodiče a přátele školy.

Ve středu jsme slavili Vánoce ve třídě. Mlsali jsme cukroví, zdobili stromeček, hráli různé hry, zpívali koledy, dokonce jsme si rozdali dárky...

Ve čtvrtek jsme v krčském lese ozdobili také stromek pro zvířátka a ptáky a v pátek jsme měli vánoční hodinu i na plavání.

LEDEN

V lednu byla paní učitelka nemocná, a tak nás učila paní asistentka Ester.

Největším zážitkem měsíce ledna byl ale docela určitě lyžařský výcvik na Benecku. Jelo nás ze třídy 15 a s námi spolužáci ze II. B a III. B. Rozdělili jsme se na družstva podle toho, jak kdo už lyžovat uměl nebo neuměl a podle toho jsme se také učili.
První a druhé družstvo měly Lucka a Terezka, ti jezdili na vleku a moc jim to šlo, třetí družstvo vedly paní vychovatelka Táňa a paní hospodářka Jana a naučily je lyžovat tak dobře, že i oni si na konci pobytu mohli na vlek troufnout. Ti, kteří stáli na lyžích úplně poprvé, se pomalu zlepšovali s pí. uč. Pánkovou a Bernardovou a postupně přecházeli do třetího družstva.

Počasí nám moc nepřálo, ale nedali jsme se. Když jsme nelyžovali, jezdili jsme na pekáčích, soutěžili na jedné lyži (to byla veliká legrace) a večer jsme si četli knížku Čarovná zima o muminkovi, který se jako jediný z rodiny probudil ze zimního spánku a zažil velké dobrodružství. Měli jsem i noční hru - cestu za Moranou. 

ÚNOR

V únoru začalo druhé pololetí. Pilně se učíme, až na týden jarních prázdnin, kdy využíváme vše, co jsme se naučili na horách. V matematice a ve výtvarné výchově jsem si vyrobili jeviště a hráli jsme divadlo. Každá barva měla svoji pohádku, k ní si dodělala loutky a pak ji sehrála pro ostatní.

BŘEZEN

V březnu jsme dostali spoustu exotického ovoce a zeleniny na ochutnání. Některé z nich neznala ani paní učitelka. Dále se učíme a necháváme se zkoušet z násobilky. Někteří z nás už došli na čtyřku, někteří ještě nejsou ani na dvojce...

DUBEN

V dubnu jsme se vydali do divadla na Kampě, kde jsme shlédli představení Ronja, dcera loupežníka. Bylo to o Ronje a Birkovi, kteří se měli rádi, i když jejich tatínkové - loupežníci spolu bojovali. Ale nakonec se usmířili a vše dobře dopadlo.

Také jsme se vydali na dopravní hřiště, kde nás naučili spoustu dopravních pravidel a značek a vše jsme si vyzkoušeli také při jízdě na kole a na koloběžce.

Závěr dubna byl ale ze všeho nejlepší - škola v přírodě.

Jeli jsme do Sporthotelu v Kořenově, který je na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Hotel byl moc prima, dobře tam vařili a pan správce byl milý a dobře nám radil (třeba zkratky).

Četli jsme si dál knížku Čaroděkův klobouk a dělali jsme různé úkoly, které s ní souvisely, česali jsme slečnu Ferku, lovili mameluka, putovali nocí se Šňupálkem a muminkem, hledali jsme v lese uprchlá cizí slova, mluvili tajemnou řečí Kníkly a Pískly.

Podnikli jsme také dva výlety. Jeden na rozhlednu Štěpánka, tu jsme si samozřejmě nemohli neprohlédnout a nevystoupat na ni, kříž na fotografii níže je odtamtud, lidé si tam postavili takový kruh z kamenů, jaké bývají v Anglii. Druhý výlet byl do sklárny v Harrachově, je to nejstarší fungující sklárna na světě, takže jsem se mohli podívat na to, jak se vyrábějí skleničky s nožičkou. Někteří z nás tam koupili dárky pro rodiče. 

Poslední den mezi nás zavítal čaroděj a vyčaroval nám krásná muminí trička.

KVĚTEN

V květnu jsme se pilně učili, zkoušeli násobilku, až nakonec na desítku, nulu a jedničku došli skoro všichni. Také jsme hodně trénovali na vystoupení na školní akademii. V matematice jsme vyvodili násobilku až do sedmi, do konce roku ji poznáme až do devíti, ale umět stačí do pěti+10. V češtině se učíme párové souhlásky, docela nám to jde. 

Ve světě práce si šijeme chaloupky z pohledů, budou moc hezké. Malovali jsme také ve výtvarce želvičky, v prvouce si povídáme o vodě a děláme různé zajímavé pokusy.

ČERVEN

V červnu jsme si užili dětský den na hřišti, deváťáci pro nás tradičně připravili krásné atrakce, fotili jsme se a žili hlavně akademií, konala se nakonec 19. 6. Naše třída zazpívala píseň Kolik je na světě očí za doprovodu xylofonu, flétny, kytary, zvonečků, trianglů, kluci krásně předváděli východ a západ slunce:-) Potom jsme ještě předvedli básničku Pavla Šruta Co dělali žáci v pravěku. Vyrobili jsme si k ní různé prarekvizity - praokno, pračepici pro praškolníka, praprase plné prabonbónů atd.

Psali jsme pololetní prověrky a učili jsme se až skoro do konce, ale našli jsme si čas i na návštěvu vodního parku v Malešicích, kde jsme si to náramně užili a slavnostní zakončení hry, předání odměn, smlsání dortu a rozloučení se Šňupálkem, který odešel na své dobrodružné putování.

Hurá, máme prázdniny!!! Krásně si je užijeme a v září ahoj ahoj ve třetí třídě:-)

Vzpomínky na první školní rok

Tak už nám to nastalo...

Poprvé jsme se sešli ve čtvrtek 1. 9. v 7:55 v naší třídě. Bylo nás osmnáct, jeden chlapec ještě dorazí. Po oficiálním přivítání nás rodiče nechali s paní učitelkou a šli si povídat s paní vychovatelkou Kopcovou. My jsme se navzájem představili a řekli jsme si, co rádi děláme. Podívali jsme se také do šatny a ukázali si, kudy zítra ráno půjdeme do školy. Vybrali jsme si své zvířátko a nalepili jsme si jeho obrázek na Knížku malého strojvůdce. Budeme si totiž během roku číst knihu Jim Knoflík, strojvůdce Lukáš a lokomotiva Ema a prožívat s nimi různá dobrodružství...

Během prvního a druhého týdne, jsme se seznámili spolu navzájem, s paní učitelkou a také s celou školou. Už víme, kdo je malý Jim Knoflík, kdo strojvůdce Lukáš a paní Copáková. Učíme se znát a dodržovat zákony Jasmánie a také Zippyho pravidla. dostali jsme krásné pracovní sešity na češtinu, matematiku i prvouku. V chráněné dílně jsme si sami vyrobili sešit Emičku.

Už se učíme opravdová písmenka a začínáme je číst. Někteří z nás už jich hodně znají, ale i pro ně jsou nová některá malá tiskací  a všechna psací. Zatím se je neučíme psát, jen uvolňujeme ruce a trénujeme správné držení tužky. V matematice počítáme zatím do šesti, řešíme různé zajímavé úkoly, stavíme stavby z kostek, poznali jsme pana Plus. Třída se plní našimi výkresy a výrobky. Smějí se na nás sluníčka, mašinky i písmenka S (natrhaná a nalepená z malých lístků). Obrázky svatého Václava visí na chodbě. Umíme už nejméně čtyři písničky, mezi nimi Hymnu veselých strojvůdců. 

27. 9. jsme se šli podívat na Václavské náměstí na sochu svatého Václava a povídali jsme si o něm a o jeho životě. 

Během měsíce října jsme se učili další písmenka a četli jsme slabiky. Už umíme čtyři souhlásky a všechny samohlásky.

V matematice počítáme do osmi, píšeme číslice 0 - 6, stavíme z kostek, poznáváme plány staveb, krokujeme.

V prvouce si povídáme o chování na silnici i na chodníku, poprvé se na nás také přišli podívat studenti z pedagogické fakulty, kteří nás později budou také učit.

V listopadu nás navštívila paní policistka a povídali jsme si o tom, co máme nebo naopak nemáme dělat v různých situacích, aby se nám nic nestalo. Dostali jsme od ní omalovánky.

Začínáme číst slova, dočetli jsme Živou abecedu a dostali nový Slabikář. Naši první knížku. Spolu s ním nám paní učitelk