Školní družina - pletení pomlázek s Městskou policií