IV. B

Práce v týdnu 4. - 8. 6.

Čj: souvětí a jeho stavba, spojovací výrazy, grafický vzorec souvětí UČ: 181-185  PS: 58-59

SLOH: výpisky

M: zlomky - procvičování PS: 19, vztahy mezi čísly PS: 20-21

GEO: obsah čtverce a obdélníku - procvičování, osová souměrnost

VV: suchý pastel - škola v přírodě

TV: gymnastika - kotoul vpřed, vzad, psychomotrický padák, míčové hry

- Písemné práce: PONDĚLÍ 11.6. - malá písemka Čj - shoda přísudku s podmětem

                              ÚTERÝ 12.6. - malá písemka M - zlomky

                              ÚTERÝ 12.6. - PŘÍRODOPIS

                              PONDĚLÍ 18.6. - celoroční velké písemky z Čj i M (průřez celým rokem)

- Úterý 19.6. - školní akademie

- Úterý 26.6. - kino Světozor - film Planeta Česko

- Ještě bych se zpětně ráda ohlédla za naší školou v přírodě na Orlíku (protože je mi jasné, že od dětí jste se toho asi moc nedozvěděli:-)

Chtěla bych všechny děti moc pochválit, protože byly opravdu skvělé! Celý pobyt proběhl bez komplikací (tedy až na zpáteční cestu- zpoždění, ale to jsme opravdu nezapříčinili my). Bylo pár odřenin, hodně klíšťat, jeden ukopnutý palec, několik stýskání. Vařili nám skvěle, hlady rozhodně nikdo netrpěl, ba naopak, paní učitelka schazuje kila...Zmrzlin a dobrot jim tam tedy moc nezbylo, všechno jsme vykoupili, mňam. Měli jsme to nejkrásnější počasí, jaké jsme si mohli přát - každý den jsme se koupali v bazénu, bylo krásně teplo, zmokli jsme až při odjezdu. Zvládli jsme spoustu her v lese, jeden výlet parníkem na hrad Zvíkov, VŠICHNI!!! překonali svůj strach a vyrazili na noční bojovku do lesa (a všichni se z ní zdárně vrátili zpět:-). Prošli jsme také školením první pomoci - vyzkoušeli jsme, jaké je to tahat tonoucího z vody, obvázat ránu, zastavit krvácení, přivolat pomoc, atd. Zpívali jsme, vymýšleli pirátský pokřik, hráli hry na hřišti, skákali na trampolínách, odpočívali, mlsali a (ne)uklízeli. No zkrátka bylo nám blaze... Bohužel návrat do reality červnové školy tak růžový nebyl, teď ty písemky...Ale zvládneme i to!:-)

- Kdo bude potřebovat zpět  "posudek od lékaře" na letní tábory atd., dejte prosím vědět - je platný 2 roky, pošlu po dětech.

Mějte hezký víkend,

MH


25. 5. VŠI

Milí rodiče, prosím vemte v potaz, že dnes jsem s paní Knotkovou zkontrolovala všem dětem od nás ze třídy hlavy - u 9 dětí jsme našly hnidy. Všichni, koho se to týká, dostali dnes domů instrukce, jak postupovat. Je bezpodmínečně nutné, abyste děti přes víkend ošetřili a všechno odstranili.

V PONDĚLÍ  PŘI  ODJEZDU  ZKONTROLUJI DĚTEM  HLAVY  ZNOVU  A  KDO  NEBUDE  MÍT  VŠECHNO  V  POŘÁDKU, NA  ŠVP  S  NÁMI  NEPOJEDE  !!!

- Ti, co nejednou na školu v přírodě , se budou celý týden učit ve třídě V.B (p. uč. Kociánová) podle rozvrhu V.B. Děti dnes dostaly práci na Čj, M a čtení.

- Se všemi bez všech vší se těším v pondělí na viděnou! :-)

MH


Práce v týdnu 14. - 18. 5.

Čj: shoda přísudku s podmětem - střední, ženský, mužský rod - procvičování  UČ: 172 - 175, 177  PS: 55, 56

M: počítání s milionem  UČ: 88, 89  PS: 16, 17

GEO: obsah rovinných útvarů  UČ: 129, 130  PS: 38

sloh: UČ: 193/1  195/3

- Prosím posílejte po dětech DOPLATEK NA ŠVP ve výši 200 Kč.

- Hned v pondělí děti dostanou papír o bezinfekčnosti, prosím vyplňte k datu odjezdu, tj. 28. 5. 2018

- V pondělí také dostanou seznam potřebných věcí na ŠVP.

- Nezapomeňte v týdnu školy v přírodě odhlásit dětem obědy.

- Kdo nejede na školu v přírodě, bude se po celý týden učit  v jiné třídě - ještě upřesním.

- V úterý 22. 5. budeme ve škole mít projektový den - výuka bude probíhat ve skupinkách v rámci celé školy. Děti se budou na různých stanovištích věnovat tématu Objevy a vynálezy. Konec vyučování bude normálně jako podle rozvrhu.

Pěkný víkend všem, MH


14. 5. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Prohlédněte dětem vlasy, opět hlásím výskyt vší!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Práce v týdnu 7. - 11. 5.

Čj: podmět (nevyjádřný, několikanásobný), přísudek, shoda podměru s přísudkem - střední rod, UČ 164-169, PS 54/1,2

M: počítání s milionem, PS 17/1-4

GEO: obsah čtverce a obdélníku, UČ 129, PS 34

SLOH: myšlenková mapa

- Příští týden v úterý nebudu ve škole - výuka bude suplována dle rozvrhu.

- Ve středu nás čeká divadlo - představení Krabat (Studio Alta) - vyrážíme ze školy hned ráno (sejdeme se v šatně). S sebou svačinu a pití. Kdo ještě nezaplatil, přineste prosím v pondělí! Vrátíme se pravděpodobně na 4. a 5. hodinu, výuka bude normálně podle rozvrhu.

https://www.altart.cz/program/l-tretiagova-a-tanecni-studio-light-krabat/

- Prosím dodejte posudky zdravotní způsobilosti a kartičky pojišťovny - pouze ti, koho se to týká - děti ve středu dostaly lístečky. Kdo nic nedostal, má vše v pořádku a platné. Papír o bezinfekčnosti dostanou všichni až těsně před odjezdem.

- Na školu v přírodě budou děti potřebovat funkční baterku - říkám s předstihem, abyste měli čas ji popř. obstarat - děkuji!

Pěkný víkend všem!

MH


Práce v týdnu 2. - 4. 5.

Čj: podmět a přísudek, nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět  UČ 162 - 165  PS  53, 55/6

M: počty s milionem, sedmiciferné číslo, UČ 86  PS 16

GEO: čtyřúhelníky - pravoúhelníky, rovnoběžníky

- vybírám 100,- na divadlo (Krabat - Studio Alta 16. 5.)

Ve škole se uvidíme ve STŘEDU 9. KVĚTNA!

MH


Práce v týdnu 23. 4. - 27. 4.

Čj: Nová látka - stavba věty, věta jednoduchá a souvětí, větné členy - podmět, přísudek, skladební dvojice, základní skladební dvojice  UČ: 158 - 162   PS: 49, 50, 52/1,2,3   Písemné práce ze sloves dopadly docela dobře, viz Žk.

M: jednotky, převody jednotek - pracovní listy, UČ 82 - 85  PS  13 - 15  Písemná práce - jednotky - děti dostaly domů k nahlédnutí a podpisu, známky viz Žk.

GEO: obvod (trojúhelníku, čtverce, obdélníku), osa úsečky, rovnoběžníky UČ 125 - 128  PS  32, 33/ 1,2

TV: švihadla, obruče, míčové hry, závody družstev

- Stále píšeme malé desetiminutovky z ČJ (vzory podst. jmen, časování sloves, vyjmenovaná slova) i M (násobení dvojcif. činitelem, dělení jednocif. dělitelem, slovní úlohy)

- Prosím zkontrolujte, zda děti mají (opravdu nemají! :-) ) vše, co potřebují - neustále někomu chybí nůžky / psací potřeby / lepidlo / pravítka / kružítko - moc nás to potom zdržuje při hodinách. Také některé malé desetiminutovkové sešity už došly, kupte prosím nové. Děkuji!

- Pořídila jsem do třídy nová švihadla a obruče, o přestávkách to tu (a na školním dvoře) žije!

- Moc děkuji za všechny knížky, co posíláte! Termín čtenářského deníku je 3. května.

Na děti se těším opět ve STŘEDU 2. KVĚTNA !

MH20. 4. Práce v týdnu 16. - 20. 4.

M:  jednotky délky, hmotnosti, objemu, času - procvičování.

Ve čtvrtek 26. 4. písemná práce - jednotky, převody jednotek, orientace v jednotkách.

ČJ: slovesa - osoba, číslo, čas, slovesný způsob oznamovací / podmiňovací / rozkazovací - procvičování.

V pondělí 23. 4. písemná práce - slovesa (určování osoby, čísla, času a způsobu).

GEO: osa úsečky, střed úsečky, konstrukce obdélníku.

- Vycházka na Pražský hrad byla velmi vydařená. Ve středu děti absolvovali I. etapu hry Za tajemstvím Pražského hradu. Pomocí úkolů, které měly ve skupinkách plnit si prošly vnitřní expozici a prohlédly si celou výstavu. V pátek opět po skupinkách děti absolvovaly II. etapu - venkovní. Skupinky měly 1 hodinu na to, aby prošly celý Pražský hrad a na sedmi různých místech odpověděli na 7 různých otázek - našly tak 7 klíčů, které odemykají korunovační klenoty...Podařilo se to všem!

- Vezměte prosím v potaz, že ve dnech 30. 4. - 1. 5. a 7. 5. - 8. 5. JE VOLNO (oba pondělky ředitelské volno, úterky státní svátek).

- V  úterý 15. 5. nebudu plánovaně ve škole - výuka bude suplována.

- Ve středu 16. 5. od 9 hod. půjdeme do studia Alta v Holešovicích na představení Krabat. Tentokrát bude představení placené, budu vybírat 100,- (můžete posílat již teď).

MH


13. 4. Práce v týdnu 9. - 13. 4.

M:  jednotky délky, hmotnosti, objemu, času  UČ: 82-85   PS: 13-15

ČJ: koncovky slovesných tvarů v přítomném čase, slovesný způsob  UČ: 145-153   PS: 41-48

GEO: osa úsečky, střed úsečky UČ: 127   PS: 32/1

Sloh: inspirováni 1. kapitolou Paní Láryfáry jsme se bavili tím, co je to Padavka, Brečivka nebo třeba Prstocucka. Schválně, zeptejte se dětí!

- Příští týden ve STŘEDU 18.4. (9-10.30) a v PÁTEK 20.4. (9.30-11) nás čekají 2 vycházky - navštívíme Pražký hrad a zde dvoudílnou interaktivní Hru na Hrad. Oba termíny se sejdeme ráno ve třídě, zaplatím z třídního fondu. S sebou jízdenku MHD, pití, svačinu. 

- Od příštího týdne až do odvolání platí, že vyměníme čtvrteční 2. hodinu (Tv) za páteční 2. hodinu (Geo) - ve čtvrtek bude tedy geometrie místo tělocviku, v pátek naopak.

- Děkujeme za všechny knížky, co posíláte - už se nám jich sešla celá kupa a vidět o přestávce čtvrťáka s knížkou v ruce není konečně tak ojedinělý jev. Jupí!:-) 

- Na fotkách čtvrťáci po hodině Sp ("Kuličko, hop!") a Alfrédí výstavka všech závěrečných referátů.

MH


6. 4. Práce v týdnu 3. - 6. 4. 

M: UČ 79-81 slovní úlohy (různé typy, jednoduché i složitější) PS 11-12

ČJ: opakování - slovesa - infinitiv, osoba a čas u sloves  UČ 136-139 PS 39-40

SLOH: popis (UČ 131-132), metoda Pětilístek, úvaha

GEO: obvod čtverce a obdélníku UČ 125-126, PS I.díl 47-48

TV: florbal - průprava

- Každý den píšeme nějakou malou desetiminutovky z češtiny, matematiky nebo všeobecného přehledu, na malé známky.

- Ti, kteří měli málo známek za toto čtvrtletí si dopsali několik různých písemných prací, které jim chyběly.

- Napsali jsme zápis do čtenářského deníku (dočetli jsme společnou knihu Bratři Lví srdce). Čtenářské deníky si dnes děti vzaly domů, další termín kontroly je ve čtvrtek 3.5.

- Umíme napsat novou metodu využívanou při zápisu svých myšlenek, při popisu, atd. - Pětilístek.

- Další knížka, kterou budeme společně číst, je Paní Láryfáry (Betty MacDonaldová) - tentokrát nemusíte shánět, využijeme školní zásoby. Kdo už knížku četl a nechce ji s námi číst znovu, nabízím možnost přinést si do školy jinou vlastní knížku, které se během čtení budou děti věnovat samostatně.

- Rádi bychom si u nás ve třídě zřídili takovou vlastní malou knihovnu - sesbíráme zde knížky z různých zdrojů - pokud byste se v rámci jarního úklidu např. chtěli některých dětských knížek zbavit, nebo by vám padla do oka nějaká pěkná dětská knížka za pár korun třeba v antikvariátu apod., budeme za ni s dětmi moc rádi. Knížky si oštítkujeme a dětem budou k dispozici ve volných chvílích ve škole.

- Králík Alfréd absolvoval svůj poslední pobyt, jupííí! Všechny referáty jsou zpracované, prednesené, oznámkované...

- Některé děti nemají zaplacené školné za kroužky na II. pololetí - dnes si ti, kterých se to týká zapsali zprávu do notýsků - prosím zkontrolujte.

- Nemám ještě ode všech návratku na školu v přírodě, prosím také dodejte. Děkuji.

- Již minulý týden jsme společně s dětmi vytvořili krásnou velkou koláž na téma Vyšehrad - dílo bude vystaveno na výstavě děl žáků ZŠ Prahy 2 na Úřadě Městské části Prahy 2 na Náměstí Míru. Výstava začne příští týden.

- ...a to je vše! Neváhejte mě kontaktovat, pokud byste měli cokoli k řešení.

MH27. 3. !!! Zkontrolujte, prosím, dětem hlavy! Děkuji !!!


23. 3. Velikonoční prázdniny

Milí rodiče,

nezapomeňte, že v termínu ČTVRTEK 29. 3. - PONDĚLÍ 2. 4. jsou Velikonoční prázdniny. Do školy jdeme opět v úterý 3. 4.

MH

Čt 5. 4. - přírodověda - test ekosystém pole23. 3. Práce v týdnu 19. - 23. 3. 

Celý týden jsme byli spojeni se IV.A díky lyžařskému kurzu.

Čj: procvičování vzorů podstatných jmen, vyjmenovaných slov - pracovní listy

Sloh: Tento týden jsme se hodně zaměřili na sloh - využili jsme protor a čas, který se nám naskytl. Děti psaly podle fantazie (volné psaní) - dokončovaly příběhy z knihy A pak se to stalo! (Ester Stará). Zde si mohly vymýšlet, představovat, bádat.  Dále se zamýšlely nad otázkami a dokončovaly věty, které dostaly napsané. Pro někoho to nebyl lehký úkol, protože děti měly psát opravdu sami za sebe, podle pravdy, ze svých pocitů a myšlenek, což není jednoduché. Také si vyzkoušely dělat samostatné zápisky a vybírat z textu to důležité, když jsme pracovali s knihou Sloni, vlaštovky a delfíny (Johannes Brakel).

M: procvičování násobení pod sebou, dělení jednocif. dělitelem - pracovní listy

Geo: osová souměrnost, zrcadlové formy, rýsování podle zadání, geometrie volné ruky

Vv: jarní průsvity do oken (japonský hedvábný papír)

Podívejte se na obrázky, jak krásně jsme tvořili...

MH


16. 3. Práce v týdnu 12. 3. - 16. 3.

Tento týden byl u nás u čtvrťáků ve znamení příprav na písemné práce, které jsme ještě museli stihnout před odjezdem na lyžařský kurz. Povedlo se, máme splněno a teď už jen sjezdovka a vítr ve vlasech...tedy spíš pod čepicí:-)!

Út 13. 3. jsme měli výukový program - "Zemědělství žije!" Děkujeme za krásný program a skvělou spolupráci dětí ve skupinkách.

Čj + M: procvičování, písemné práce + oprava - děti dostaly písemky domů k nahlédnutí a k podpisu

Geo: obvod trojúhelníku, obvod čtverce, měření

Tv: kruhy, basketbal, gymnastika na žíněnkách

V pátek si někteří vyzkoušeli matematickou soutěž Klokan v kategorii 4. + 5. třídy.

A také jsme přivítali paní policistku v rámci preventivního programu Policie ČR. Povídala si s námi o policii jako takové, o policistech a jejich práci, o bezpečnosti dětí a mládeže, o šikaně, drogách, atd. Moc nás to zajímalo, měli jsme spoustu otázek, určitě se nevidíme naposledy!

Příští týden nám notná část třídy odjíždí na lyžařský výcvik, takže řady nám prořídnou. Budeme spojení se IV.A, výuka bude probíhat normálně podle rozvrhu v naší třídě.

Pondělní doučování i čtvrteční Šikovné ruce BUDOU!

MH


S sebou k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost a 1450,- na vleky.

Vážení rodiče, vzhledem k přetrvávajícím problémům na Lovčence pojedeme na chatu Akuma. Odjezd je tedy v neděli 18.3. v 9 h od školy a návrat také v neděli 25. 3. okolo 13h také ke škole.

Děkujeme za pochopení.


9. 3. Práce v týdnu 5. 3. - 9. 3.

Čj: UČ: str. 34 - 36  PS: str. 125 - 127  - procvičování vzorů (ženský, střední, mužský rod)

M: UČ: str. 76 - 77  PS: str. 10/1,5  12/3,4,5 - slovní úlohy, násobení pod sebou, dělení se/beze  zbytku

Vv + Sp: mozaika - Zimní krajina

Tv: basketbal - průprava (driblink, přihrávky, pohyb s míčem,...)

Další informace:

V pondělí 12. 2. budou děti na hodinu Vv potřebovat malé manikúrové nůžtičky - vědí o tom, mají zapsáno v notýsku.

V úterý 13. 3. proběhne výukový program "Zemědělství žije - pole" 2. a 3. vyučovací hodinu.

Ve středu 14. 3. - písemná práce M - pouze násobení pod sebou (samostatné příklady i ve slovích úlohách)

Ve čtvrtek 15. 3. - písemná práce Čj - vzory podstatných jmen, i/y

V pátek 16. 3. - preventivní program Policie ČR - Zásady bezpečnosti, základy trestní odpovědnosti dětí a mládeže

Celý týden tj. 12. - 16. 3. v hodinách matematiky budeme mít GEOMETRII - děti potřebují rýsovací náčiní - taktéž by měly vědět.

ZNOVU VÁS VŠECHNY PROSÍM - PĚČLIVĚ ZKONTROLUJTE DĚTEM HLAVY, JINAK SE TĚCH POTVOR, CO DĚTEM HOPKAJÍ V HLAVĚ NEZBAVÍME A BUDEME SI JE PŘEDÁVAT DÁL A DÁL. Zkontrolujte a hlavně odvšivte - speciálním šamponem. Pouze umýt hlavu nestačí, nutno vše VYČESAT. Děkuji za spolupráci!

Pěkné skorojarní dny,

MH


2. 3. Práce v týdnu 26. 2. - 2. 3.

Čj: opakování a procvičování vzorů podst. jmen - rod střední, ženský, rod mužský životný x neživotný, vzory u mužského rodu - viz uč. 117 - 122  PS: 34/2 + pracovní listy

M: uč: 71/3,4  72/1,4  73/5  74/3,5  ps: 8/1-6  9/1,2,4 + opakování a procvičování násobení jedno a dvojciferným činitelem, dělení jednocif. dělitelem se a beze zbytku, násobení, sčítání a odčítání pod sebou, římské číslice, slovní úlohy + pracovní listy

Po celý týden jsme se snažili užít si led, bruslit jsme byli několikrát. Kéž by led vydržel i příští týden, ale předpověď tomu moc nenasvědčuje...uvidíme.

Dnes jsme byli ve Studiu Alta na představení Bratři Lví srdce - nechte si od dětí vyprávět...:-)

------- Představení bylo nakonec zdarma. Od těch, co přinesli peníze s sebou až dnes jsem je nevybírala, takže je mají u sebe. Předem vybrané peníze pošlu po dětech zpět hned v pondělí. --------

Pěkný víkend!

MH


1. 3.


1. 3.

Doplatek na lyžařský kurz 2760,- prosíme v hotovosti donést do kanceláře školy. Děkujeme.


27. 2.

Kroužek Šikovné ruce - jen připomínám: ve čtvrtek 29. 2. budeme potřebovat 1x odříznutý spodek PET lahve (menší, odříznutý cca ve výšce 5 - 6 cm) a 2 (nejlépe liché) ponožky. Kdo přijde bez ponožek, obětuje ty na nohou - ale hlásí mrazy, pozor! :-)

MH


27. 2.

Bruslíme...na ledě i na papíře...


27. 2.

V pátek 2. 3. vyrazíme do Studia Alta (Holešovice) na představení Bratři Lví srdce. Krásně se nám to hodí k našemu společnému školnímu čtení - knížku máme již skoro dočtenou!

Sejdeme se ráno v šatně, s sebou svačinu, průkazku MHD (nebo 2x lístek 24Kč) a 100,-Kč (peníze můžete poslat i předem už během týdne, vyberu).

Pokud se vrátíme včas, ještě si chvilku zabruslíme. Angličtina (4. hodinu) bude dle rozvrhu normálně.

MH

https://www.altart.cz/program/l-tretiagova-a-tanecni-studio-light-bratri-lvi-srdce-hrajeme-skolam-festival-menteatral/


23. 2. Práce v týdnu 19. 2. -  23. 2.

Čj: vzory podst. jmen středního rodu, vzory podstatných jmen ženského rodu, rod mužský životný x rod mužský neživotný

UČ: str. 110 - 118  PS: str. 33/1,2,3  str. 34/2

M: římské číslice - opakování základních + rozšiřující učivo - římské číslice do 1000, nová látka - násobení dvojciferným činitelem 

UČ: str.69, 70, 71  PS: str.6/1-4  str.7/1-6 + další příklady na procvičování

V pondělí proběhla recitační soutěž - z třídního kola postoupili do toho školního Johanka, Laili a Matouš. Školní kolo proběhlo také v pondělí, do dalšího kola postoupil již jen jeden, Matouš. Matoušovi moc gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za snahu a dobrou přípravu!:-)

V pátek jsme ve třídě při hodině slohu přivítali návštěvu - dceru paní učitelky Dunajské Natálku, která dlouhodobě žije a studuje v Číně. Přišla nám povyprávět o tom, jak se v Číně žije, o zdejším vzdělávacím systému, o dětech a jejich povinnostech, o čínštině i čínských znacích, o tamějším jídle, atd. Během její poutavé prezentace včetně fotografií jsme se dozvěděli mnoho nového, bylo to moc zajímavé, děti měly spoustu otázek. Děkujeme a těšíme se příště znovu! :-)

Přeji všem pěkný víkend!!!

MH


16. 2. Práce v týdnu 12. 2. -  16. 2.

Čj: vzory u podstatných jmen středního rodu - nová látka, zápis do sešitu  UČ: str.102-103  str.104/2  str.106-107  str.108/7  str.109/10,11ab  PS: str.32/1-5

Sloh: ZOH 2018, olympijské disciplíny - referáty (prac. listy)

M: opakování a procvičování - násobení a dělení 10,100,1 000, 10 000, 100 000, pamětné počítání, římské číslice . UČ: str.64/1-4  str.65/1-4  str.66/1,2,4,5  str.67/1  str.64  PS 2: str.3/1-5  str.4/1-5   str.5/1-6

GEO: konstrukce čtverce a obdélníku

TV: přeskok přes kozu (skrčka, roznožka), míčové hry

Vv: "All you need is love" - valentýnské téma, volná technika

Pracujeme, pracujeme, pracujeme...Téměř každý den píšeme nějakou krátkou desetiminutovku (někdy i minutovku) jak z Čj, tak z M, někdy z všeobecného přehledu apod. Malé známky nepíšeme hned do Žk - napíšeme si je, až jich bude více - takže pokud se vám zdá, že děti zatloukají nějaké známky, tak nezatloukají, nebojte:-) Hodně procvičujeme, děti hezky pracují. V nové látce z Čj - vzory podst. jmen budeme nadále pokračovat, doposavad to dětem šlo moc dobře. 

V pondělí 19.2. ráno si uděláme třídní kolo recitační soutěže (jen ti, kdo chtějí, přihlásilo se asi 10 dětí). Děti si mají připravit 1 básničku. Hned v pondělí odpoledne (od 14.30 hod) proběhne školní kolo, kam z toho třídního postoupí 2 recitátoři. 

Doučovací kroužek pro přihlášené běží od pondělka 12.2. Prosím počítejte s ním každé pondělí (doučování proběhne do konce roku 16x, v případě mé nepřítomnosti dám včas vědět zprávu o zrušení kroužku).

Mějte hezké únorové dny, ať již doma, či třeba někde na svahu...:-)

MH


Út 20. 2. - přírodověda - opakování vlastnosti látek

Naše praktické měření


1. 2. Práce v týdnu 29. 1. -  1. 2.

Čj: UČ: 89/2  92/5  93/3  PS: 32/1  22/4  23/5,6  procvičování - pád, číslo, rod u podst. jmen

M: PS: 25/14,16  26/35  27/8,9  28/14,15  29/20  - sl. úlohy

GEO: pravý úhel, konstrukce trojúhelníku, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý trojúhelník - zápis do sešitu, rýsování v sešitě, prac. list, PS: 41/2,3  42/1,2  UČ: 119/1,2

VV, Sp: tkaná srdce z papíru

POZOR!!! Zkontrolujte dětem hlavy, ve třídě se objevily vši. POZOR!!!

Přeji všem krásné prázdniny, uvidíme se v PONDĚLÍ 12. 2. !!!

MH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 22. 1. - 26. 1. 2018

ČJ: podstatná jména (určování rodu, čísla a pádu) - UČ: 82/1a  83/3  PS: str. 29,30,31   24/7,8,9 + zápis do sešitu UČ str. 94 (určování podstatných jmen)

M: UČ: 46/1-5  59/1  61/1  62/5  PS: 25/11,15,17,18  26/1,2  28/12,16,17

GEO: pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník  UČ: 118 (120)  PS: 41/1  44/3

SLOH: noviny a časopisy  UČ: 79/1,2,3  úvaha: Jaký by měl být prezident ČR?

VV + SP: zimní město - tempera/vodovka, tuž

TV: míčové hry, pohybové hry, skok přes kozu

Celý tento týden se nesl ve znamení písemek nejrůznějšího druhu a samozřejmě uzavírání známek na vysvědčení. Ti, co měli známku nerozhodně, dostali ještě další doplňovací testy - někdo z Čj, někdo z M, někdo dokonce vyhrál oba dva. Byly i opravné testy z vlastivědy. Jsme zkrátka a dobře naprosto uopravovaní a známky jsou tímto již uzavřené. Ufff.

Nicméně nezahálíme, z Čj máme již další tři malé známky na další pololetí, v matematice jsme postoupili k vyšším číslům do 1.000.000, čeká nám hodně nové látky z obou předmětů. No zkrátka nelenošíme...

Vysvědčení si rozdáme ve středu 31.1. pátou vyučovací hodinu, končíme podle rozvrhu. Ve čtvrtek 1.2. se jde normálně do školy (šikovné ruce jsou) , v pátek 2.2. je volno - pololetní prázdniny. Celý následující týden tj. 5. - 9. 2. jsou jarní prázdniny. Do školy jdeme v pondělí 12. 2. 

Hned to pondělí (12. 2.) v čase 14.15 - 15.15 také začíná doučování pro ty, koho se to týká - dnes jsem po dětech poslala přihlášku, tu prosím vyplňte a pošlete do školy ještě během příštího  týdne.

MH


Čt 1. 2.- přírodověda - budeme potřebovat různá délková měřidla na prakticku práci, tzn. krejčovský metr, kovové pásmo atd. Pokud máte doma k dispozici nějaká, prosím o donesení na naši hodinu ve čtvrtek. Pokud doma žádná nemáte, tak se nic neděje, děti budou pracovat i ve skupinkách a můžou si je i půjčovat.


Út 30. 1. - přírodověda - opakování ekosystém les


15.1. Ve čtvrtek 18.1. odpadá kroužek šikovné ruce! Děkuji za pochopení.

MH


Práce v týdnu 8. - 12. 1. 2018

Čj: PS: str. 25 - 28 celé, 21/2, 22/3ab + pracovní listy - určování slovních druhů, sl. druhy ohebné x neohebné

M: násobkové řady a násobilka, pracovní listy - dělení jednociferným dělitelem se zbytkem i beze zbytku, slovní úlohy na dělení, PS: 22/2,6,7,8

GEO: kolmice, rovnoběžky, práce s trojúhelníkem - pracovní list, PS: 40/2

čtení: Bratři Lví srdce, 9 a 10 kapitola

sloh: volba prezidenta ČR (základní pojmy, prac. list)

Vv: Tři králové

Děti tentokrát dostaly domácí úkoly na víkend, jak z Čj (26/4- dodělat), tak z M (40/1), v rámci přípravy na písemky příští týden.

Prosím procvičujte a dohlédněte na to, aby se děti učily - někdo se stále tváří, že danou látku (jak z Čj tak z M) vidí úplně poprvé a že vůbec netuší, co po něm chci. V písemkách budou základní věci, které již musí VŠICHNI bezpodmínečně znát a ovládat. Procvičovali jsme opravdu hodně.

>>>(ČJ - vyjmenovaná slova a slova příbuzná, určování 10 slovních druhů. M - sčítání, odčítání a násobení v oboru do 10 000, dělení jednociferným dělitelem. GEO - rýsování rovnoběžek, kolmic, kružnic, soustředných kružnic, základní pojmy)<<<

Děkuji za spolupráci.

MH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 1.

Pro zájemce je k dispozici příprava na velký test z vlastivědy. Můžete si ji stáhnout ZDE. Test píšeme v pondělí 15. 1. 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1.

Ve třídě se vyskytly neštovice - kdo ještě tento bonus nevyhrál, má dozajista šanci:-)

Prosím berte v potaz.

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1. Škola v přírodě

Milí rodiče,

posíláme vám první informace ke škole v přírodě 4.A + 4.B – zatím jen velmi informačně – budeme rádi, pojede-li nás co nejvíc, počítejte s termínem!

S dětmi pojedeme my třídní (Tomáš, Markéta) + 2 další dospělí – bude upřesněno.

Místo: ubytovací a rekreační středisko Marina Orlík  http://www.marinaorlik.estranky.cz

Termín: 28. 5. - 1. 6. 2018. Odjezd v pondělí ráno, návrat v pátek kolem oběda.

Ubytování: v bungalovech ve skupinkách po 4 dětech – součástí každého bungalovu je vlastní wc a koupelna.

Cena: cca 2000,- Kč (ubytování, 5x denně strava, celodenní pitný režim, cestovné, výlety,…) – bude upřesněno.

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1.

Milí rodiče, prosím neváhejte si se mnou sjednat schůzku (Marketa.Hrbackova@zs-stepanska.cz) , pokud byste potřebovali něco probrat ohledně dětí, zeptat se, atd. - nebudu svolávat hromadné pololetní třídní schůzky, ale ráda se s vámi potkám individuálně, budete - li chtít.

Prosím, neváhejte napsat.

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1. Zítřejší výuka (pátek 12.1. - volby) probíhá beze změn, děti končí Aj v 11.20 + oběd. Ráno se sejdeme před třídou, uvidíme, zda budeme muset použít náhradní prostory či budeme moci zůstat v naší třídě. Učení s sebou dle rozvrhu.

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 1. Termíny

pondělí 15.1. - opakovací písemná práce z Čj (vyjmenovaná slova a slova příbuzná, URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ)

středa 17.1. - opakovací písemná práce z M (+ - x : v oboru do 10 000, DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM SE ZBYTKEM A BEZE ZBYTKU)

pátek 19.1. - opakovací písemná práce z Geo (rýsování: rovnoběžky, kružnice, kolmice)

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 3. - 5. 1. 2018

ČJ: určování slovních druhů, slovní druhy ohebné x neohebné, PS: 25/1,2,3   21/1

M: PS: 24/1,2,3,4,5,6,7,8

GEO: rýsování kružnic, soustředné kružnice

Přeji všem hezký leden a pevné vykročení do nového roku 2018!

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čt 11. 1. - přírodověda - opakování (podzim, zima)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.12. Škola opět začíná VE STŘEDU 3.1. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.12. Vánoční besídka

Moc jsme si to dnes užili! Dobrot bylo dosti, dárků kupa, nadšení veliké, náslený binec ještě větší:-)

Moc děkuji všem za pomoc s přípravu dárků pro děti - všichni obdarovaní měli opravdu velkou radost! Těm, kdo s námi dnes nebyli, jsme dárky schovali na leden. Také děkuj za cukroví a další dobrůtky, které děti přinesly - bylo toho opravdu hodně a chutnalo nám moc!

A v neposlední řadě děkuji já za krásné dárky pro mě - mám z nich velkou radost, jste zlatí...Děkuji!

Omlouvám se za kvalitu fotek - do toho všeho chaosu jsem dnes zvládla fotit pouze telefonem.

Úkoly za tento týden psát nebudu. Nechte děti odpočinout, však si to zaslouží...

Přeji vám všem krásné klidné Vánoce a těším se na viděnou v novém roce!

MH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12. Moritzburg

Výlet byl báječný, viz http://www.zs-stepanska.cz/uvod-s1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 11. - 15. 12. 2017

Čj: UČ: 56/6  57/1,2  59/1,2,3  PS: 14/6  15/1  16/2,3,4  17/1,2,3,4  + procvičování vyjm. slov a slov příbuzných po P, S  +desetiminutovka na známky

SLOH: UČ: 64/1  popis osoby, popis kamaráda

M: UČ: 40/1,6 - dělení jednociferným číslem  PS: 18/10-16  19/17,18,19  + pracovní listy násobilka, zápis do sešitu - dělení se zbytkem  + písemka geometrie

GEO: kružnice, průměr, poloměr  UČ: 115/1,2  PS: 39/1,2,3  + trénink rýsování kružnic do sešitu

- PROSÍM - ZKONTROLUJTE, ZDA DĚTI MAJÍ KRUŽÍTKA - RŮZNĚ SI JE PŮJČUJÍ MEZI SEBOU - NĚKDO NEMÁ VŮBEC, NĚKDO MÁ, ALE V NEFUNKČNÍM STAVU

- Ve středu jsme byli na koncertě Kühnova dětského sboru, poslechli jsme pro dětský sbor upravenou verzi České mše vánoční (J.J.Ryba). Vstupné á 50,- jsem zaplatila z třídního fondu.

PŘÍŠTÍ TÝDEN:

- V úterý 19.12. v 17.00 si nás přijďte poslechnout do kostela! Viz pozvánka v Žk.

- Nezapomeňte prosím na pojištění čtvrteční (21.12.) cesty do Moritzburgu! S sebou pas/občanský průkaz, kartičku pojištění, euro na vstup, malé kapesné (volitelné), svačinu na celý den. Cestou zpět se budeme stavovat v oboře Mstišov - žijí zde daňci, které je možno krmit z ruky - pokud chcete, můžete dětem sbalit staré suché pečivo na krmení (daňků, dětem dejte sváču radši čerstvou:-). Pozor, sraz ve čtvrtek již v 7.30, příjezd cca 16.00.

- V pátek 22.12. si s dětmi uděláme malou třídní besídku s dárky a dobrotami - poprosím vás o něco malého na zub, ať si ten den trochu osladíme. Ráno si společně zazpíváme na schodech, pustíme si pohádku, děti rozdají dárky těm, koho si vylosovaly.

MH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 4. - 8. 12. 2017

Čj: vyjmenovaná slova po B, L, M + tvary vyjm. slov a slova příbuzná, UČ: 51/4  52/6  53/2  54/4  55/1,2  56/5   PS: 14/1  15/2,3,4  + 1x desetiminutovkový diktát na známky

M: celý týden jsme se intenzivně věnovali geometrii - PS: 33/4  34/1,2  35/4  36/1,4,5  37/6,7  38/1,2  UČ: 112(114)/3 převody jednotek, 113(115)/1 + 2x desetiminutovka na známky + pracovní list: základní pojmy  + zápis do sešitu: rovinné útvary, tělesa, rovina, označení roviny

+ 2x pracovní list M - násobilka

SLOH: dopis + adresa (dopis paní učitelce)

Vv: Betlém (voskovka + tuž), I. část, dokončíme příště

Sp: andílci - ozdoby na stromeček - příprava na den otevřených dveří

V tělocviku jsme se věnovali geometrii v pohybu - děti dostaly známku do Žk.

PŘÍŠTÍ TÝDEN

- v úterý 12.12. desetiminutovka Čj - vyjm. slova a slova příbuzná (B, L, M)

- ve čtvrtek 14.12. písemka z geometrie (rovinné útvary, rovina, tělesa)

MH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čt 14. 12. - přírodověda test (neživá příroda)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 27. 11. - 1. 12. 2017

Čj: UČ 46/2,3  47/4  48/1,2,3,4  50/2,3   PS: 13/3  + prac.listy 2x: vlastní jména, procvičování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných

+ písemná práce na známky

+ učili jsme se zpaměti své jméno pozpátku

M: UČ 39/2,3,5,6   PS: 15/4  17/1-9 +pracovní listy 2x: malá násobilka, procvičování násobkových řad

GEO: 111/1 (v některých učebnicích je to 113/1) - polopřímka, PS: 35/3

Vv: Anděl, čert a Mikuláš, inkoust + zmizík

Sp: křížková výšivka

- ve čtvrtek jsme zdobili stromeček na Náměstí Míru

Další informace:

1.) Příští týden budu vybírat 220,-Kč na Moritzburg. Jede 15 dětí, které odevzdaly přihlášku, Míša je náhradník, kdyby někdo odpadl. Ti, co nejedou, se budou normálně učit, upřesním.

2.) Pošlete prosím po dětech papírové kapesníky v krabičce, už nám došly - děkuji!

3.) Neváhejte si se mnou sjednat schůzku, kdybyste potřebovali cokoli probrat, atd. - Marketa.Hrbackova@zs-stepanska.cz

Přeji všem krásnou 1. adventní neděli!

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. Máme ozdobeno!

Ode dneška stojí na Náměstí Míru náš vlastní školní vánoční stromeček! Ozdoby jsme sami vyráběli, sami jsme zdobili - advent může začít!

Jestli budete mít cestu okolo, stavte se!

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11. Výtvarná výchova

Mikuláš, anděl a čert. Inkoust + zmizík. Nádhera!!!

Děti si mohly vybrat, kterou postavu budou kreslit - měly si vybrat takovou, která jim je nejbližší, sympatická, příjemná. Mikulášové byli dva, čertů pár, andělé měli jasnou převahu! Že by všichni byli samí andílci??? No nevím, v hodinách matematiky a češtiny to někdy tak andělsky rozhodně nevypadá... :-)

Skvělá práce!

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.

V pátek 1.12. - opakovací písemka Čj - obecná/ vlastní jména - velká/malá písmena, psaní cizích slov, řazení podle abecedy.

MH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce v týdnu 20. - 24. 11. 2017

Čj: UČ 38/1 + zápis do sešitu, 40/2,3  41/2  PS 12/5,6  13/2 + pracovní listy - vlastní jména, 2x diktát vlastní jména

sloh: Dopis Ježíškovi - dopis, adresa

M: UČ 39/1  PS 16/5,6,7,8,9  +pracovní listy - násobení pod sebou, dělení se zbytkem

GEO: opakování polopřímka, PS 33/1

Vv, Sp: Pracovali jsme na projektu "Vánoční strom" - vyráběli jsme ozdoby na venkovní strom naší školy.

Ve čtvrtek jsme byli v Muzeu policie na programu "Jeden za všechny, všichni za jednoho! aneb Šikana není hra." Program trval 3/4 hodiny, měl formu divadelního představení, byl jednoduchý, srozumitelný, pro dě