Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

      školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017

vyučování za I. pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018

vyučování za II. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018

školní vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

Prázdniny

podzimní prázdniny                                 čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční prázdniny                                   od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018   

                                                                vyučování začne ve středu 3. ledna 2018

pololetní prázdniny                                   pátek 2. února 2018

jarní prázdniny                                         od 5. února do 11. února 2018

velikonoční prázdniny                              čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

hlavní prázdniny                                       od soboty 30. června do pátku 31. srpna 2018

Státní svátky a dny pracovního klidu

čtvrtek 28. 9. 2017                                   Den české státnosti

sobota 28. 10. 2017                                 Den vzniku samostatného československého státu

pátek 17. 11. 2017                                   Den boje za svobodu a demokracii

pondělí 25. 12. 2017                                1. svátek vánoční

úterý 26. 12. 2017                                   2. svátek vánoční

pondělí 1. 1. 2018                                   Den obnovy samostatného českého státu

pátek 30. 3. 2018                                    Velký pátek

pondělí 2. 4. 2018                                    Velikonoční pondělí

úterý 1. 5. 2018                                       Svátek práce

úterý 8. 5. 2018                                       Den vítězství

Ředitelské volno                                          pátek 29. září 2017

                                                                       pondělí 30. dubna 2018

                                                                       pondělí  7. května 2018

Pedagogické rady (PR) v průběhu šk.r. 2017/2018

 za I.čtvrt.                                 středa 15. 11. 2017

 za I. pol                                    středa 17. 1. 2018ukončení klasifikace a zápis známek

                                                                                   25. 1. 2018 do 14 hod.

za III.čtvrt.                                  středa 11. 4. 2018

za II. pol                                      středa 20. 6. 2017ukončení klasifikace a zápis známek

                                                                                    26. 6. 2018 do 14 hod.

Důležité termíny

Talentové zkoušky do oboru vzdělávání s talentovou zkouškouod 2. do 15. ledna 2018 v termínu stanoveném ředitelem

Talentové zkoušky do osmiletého vzděl. prog. konzervatořeod 15. do 31. ledna 2018 v termínu stanovené ředitelem

První kolo přij. zkoušek na středních školáchv termínu stanoveném ředitelem (uchazeč odevzdá vyplněnou přihlášku řediteli střední školy do 15. 3. 2018)

Akce školy

úterý 5. 12. 2017                                     Mikuláš ve škole

20. - 23. 11 2017                                     Soutěž v keramice

25. 11. 2017                                            Hudební soutěž Novoměstský džbánek

čtvrtek 7. 12. 2017                                  Vánoční dílny + Den otevřených dveří                    

úterý 19. 12. 2017                                   Vánoční vystoupení v kostele

úterý 20. 3. 2018                                     Den otevřených dveří

4. a 5. 4. 2018                                         Zápis do 1. ročníků pro rok 2017/2018

bude upřesněno                                      Fotografování tříd

pátek 1. 6. 2018                                       Den dětí (+ MŠ)

9. 6. 2017                                                 Hudební festival Rotunda - II. ročník

úterý 19. 6. 2018                                      Akademie

Termíny pro školy v přírodě- dle plánu TU  

             

V Praze 20. 8. 2017                                               

                                                               Mgr. Bc. Jana Páčová