Školní pobytový klub

Školní pobytový klub je určen k aktivnímu využití času žáků 5. tříd. Nabízí dětem společenské a kolektivní hry, knihy, popovídání s vychovateli, možnost sportování na školním hřišti a školní zahradě či akce mimo budovu školy.

Platby ŠPK:

300,- Kč/měs., sourozenec 100,- Kč/měs.

Platbu je možno provést bankovním převodem na číslo účtu: 828000/2700,  výjimečně hotově v kanceláři školy

V případě sourozenců, z nichž jeden bude docházet do ŠPK a další do ŠD, platí tatáž varianta platby (300,- Kč/měs., sourozenec 100,- Kč/měs.).

 

Provoz ŠPK

pondělí

14:00 - 15:30

Jiří Verner

úterý

13:00 - 15:30

Jiří Verner

středa

13:00 - 15:30

Lucie Pokorná

čtvrtek

13:00 - 15:30

Lucie Pokorná

pátek

12:00 - 15:30

Kateřina Smetanová