V. B

Vítejte na stránce třídy V. B

Program na školní týden 19. - 23. 3.

Pondělí 19. 3.

Je možné a velmi pravděpodobné, že děti si v matematice zkusí napsat matematickou soutěž Klokan pro žáky 4.+ 5. tříd. Bude to práce = počítání na celou hodinu. Tak ať se našim malým Einsteinům dílo zdaří! :-)

Vlastivěda - po písemné práci z vlastivědy/dějepisu (baroko, J. A. Komenský... - práce na 15 - 20 minut) si povykládáme zajímavosti o "Učiteli národů", na konci 3. vyuč. hodiny půjdeme do Národního muzea.

V muzeu máme domluvený program Za zvířaty kolem světa v 11 hodin. Po skončení se vrátíme do školy, bude to na 6. vyuč. hodinu = přírodovědu. Poté nás čeká oběd.

Úterý 20. 3.

Český jazyk - 17. kontrolní diktát, přídavná jména, shoda podmětu s přísudkem.

Tělocvik - lavičky, žebřiny, kruhy.

Informatika - vyhledávání informací, jízdní řády (IDOS).

Pátek 23. 3.

Svět práce - v pátek prosím přinést DVĚ NATVRDO UVAŘENÁ VAJÍČKA!!! Budete mít barevnou, duhovou svačinu na víkend! :-) Takže NE vyfouklá vajíčka, ale hezky k baštění! :-)

Ostatní:

* Připomínám odevzdání čtenářských deníků do velikonočních prázdnin.

* V českém jazyce žáci budou dostávat více D. Ú. - zejména cvičení v pracovním sešitě, aktuálně na zájmena! Prosím o podepisování domácích úkolů.

* Po Velikonocích půjdeme do kina na filmové představení Planeta Česko, viz: https://www.csfd.cz/film/415732-planeta-cesko/prehled/

To je zatím vše. Další informace možná dopíšu koncem školního týdne.

Děkuji za Vaši spolupráci, vyhlížejme jaro a těšme se na něj! :-)

MK

V dohledné době nás čekají dvě "přírodovědné" akce a to:

1.) Pondělí 19. 3. - návštěva Národního muzea, Archa Noemova, program Za zvířaty kolem světa. Odchod ze školy cca 10:30 (ke konci 3. vyuč. hodiny), vrátíme se na konci 6. vyuč. hodiny, čili na oběd. Vstupné 80 Kč na žáka, již vybírám!

2.) Pondělí 26. 3. - se žáky se vydáme do Mořského světa Praha v Holešovicích, účastníme se programu Žralok i s panem průvodcem. Ze školy pojedeme tramvají po 9. hodině, abychom v 10 hodin byli v Mořském světě. 135 Kč na vstupné můžete již posílat po dětech, děkuji. V ceně vstupného jsou i pracovní listy, které děti dostanou, a zhlédnutí filmu.

19. 3. - dějepis - české země v pobělohorské době (život na vesnici, ve městech, baroko, osobnost J. A. Komenského) 

11. 3. - Aktualizovaný, doplněný plán na nový školní týden (týká se zejména páteční přírodovědy, Pří 16. 3.)

Dobrý den, milí rodiče,

hlásím se trochu dříve s plánem na následující školní týden (12. 3. - 16. 3.), jsou to důležité věci, tak abych na ně náhodou nezapomněla, a také abyste měli dostatek času vše vypracovat, případně sehnat, obstarat... Je možné, že v neděli ještě něco připíšu, doplním.

Pondělí 12. 3.

Tělocvik - s dětmi cvičíme skok přes kozu (roznožka, skrčka), je to poměrně těžké, dětem to zatím hezky jde! :-)

Úterý 13. 3.

Český jazyk - napíšeme si 16. kontrolní diktát = opravný diktát zejména na skloňování přídavných jmen, věřím, že se žákům zadaří lépe než diktát tento týden. Bude to oprava, tudíž velmi podobný diktát!

Středa 14. 3.

Český jazyk - žáky čeká větší pravopisné cvičení na různé gramatické jevy, především přídavná jména, skloňování podstatných jmen podle vzorů a shodu podmětu s přísudkem. Prosím o domácí přípravu a trénink doma. Používám osvědčené sešitky a brožury se cvičeními od nakladatelství Pierot. Viz např.: http://www.pierot.biz/obchod/knihy/vzdelavaci-tituly&filter=11

Pátek 16. 3.

Přírodověda - souhrnné písemné opakování: PODNEBNÉ PÁSY, druhy krajin, rostliny a živočichové daných pásů... učebnice do str. 40

Svět práce - budeme vyrábět Moranu, paní zimy, vyhánět zimu a vítat JARO!!! :-) Prosím přinést jednu obyčejnou dřevěnou vařečku (stačí menší, délka 20 cm), může být i starší, novou seženete poměrně levně v prodejnách Kika nebo např. Kitos (dříve Action) nebo v jiných domácích potřebách. V Kika mají nyní sadu tří vařeček za 29 Kč. Lze pořídit malou vařečku za 11 nebo 13 Kč, což si myslím je v pořádku!

https://www.kika.cz/shop/cs/kikacz/doplnky/vareni-a-stolovani/pomocnici-v-kuchyni/sada-varecek-14514162

Dále prosím přinést na výrobu "figurky" Morany různé materiály - staré kousky látek (na šaty a šátek na hlavu), zbytky vlny apod.

Do konce března, čili do našich velikonočních prázdnin (středa 28. 3.), přinést a odevzdat ČTENÁŘSKÝ DENÍK s jedním zápiskem z přečtené knihy!!! Žáci mohou již nosit, už vybírám!!!

V rámci přírodovědy navštívíme Mořský svět Praha v Holešovicích, www.morsky-svet.cz, kde se účastníme programu "Žralok": prohlídka mořských akvárií s průvodcem, vypracování pracovních listů a zhlédnutí přírodovědného snímku. Cena bude 135 Kč na žáka, termíny jsou středa 21. 3. nebo pondělí 26. 3. nebo středa 28. 3., během následujícího týdne potvrdím (až dostanu zprávu z Mořského světa) a poté začnu vybírat peníze na tuto akci, ještě se připomenu! Zatím ještě neposílejte! :-)

Také půjdeme do Národního muzea na program "Za zvířaty kolem světa". 

http://www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/Pro-skoly-PM/Lektorovane-programy-k-expozici-Archa-Noemova.html

Žáci se cestou kolem světa seznámí s jednotlivými zoogeografickými oblastmi, s charakteristikou obratlovců i zoologických sbírek a s poukázáním na roli dominantního druhu – člověka, který mění podmínky v jednotlivých částech světa. Tyto změny mohou být k horšímu (vyhubení druhů, snižování populací i celkové druhové pestrosti, zavlečení druhů na nová území), ale také k lepšímu (národní parky a chráněná území, záchranné chovy). Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. 

Termín a cenu za vstupné upřesním co nejdřív!

Všem krásné skorojarní dny!!!

MK

Vynášení Morany - loučení se se zimou a vítání jara!!! :-)

Středa 7. 3. - vlastivěda - test, Karlovarský a Ústecký kraj

Milí rodiče, milí žáci,

opětovně vás všechny moc zdravím a přináším novinky z našeho školního života. Čemu se ve škole aktuálně věnujeme a co nás čeká ve školním týdnu 5. 3. - 9. 3.:

Pondělí 5. 3.

Český jazyk - probrali jsme a skončili přídavná jména, skloňování podle vzorů (mladý, jarní) a stupňování. Prosím procvičovat doma! Brzy začneme probírat zájmena. Mezitím jsme se vrhli na důležité učivo - shodu podmětu s přísudkem, což je velice důležitá kapitola české gramatiky. Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali přehledu a pracovali s Mapou české gramatiky.

Shoda podmětu s přísudkem - příčestí minulé -li, -ly, -la

-li: pokud je podmět rod mužský životný (páni, muži, předsedové, soudci)

-ly: podmět rod mužský neživotný (hrady, stroje) a všechna podstatná jména ženského rodu (ženy, růže, písně, kosti)

-la: podmět je středního rodu (města, moře, kuřata, stavení)

!!!POZOR!!! na podmět DĚTI (někdy jsou malinko natvrdlé, ale jen trošinku)! :-) :-) A také na několikanásobný podmět (kluci a holky, ženy a muži, žáci a žákyně...)!

Děti v češtině dostaly týdenní úkol - odevzdají/vybírám v pátek 9. 3.!! Jsou to 4 cvičení z učebnice, která písemně vypracují na zvláštní papír.

Učebnice strana 177/cv. 3 a) + b), str. 177/4 a str. 183/5.

Tělocvik - v rámci tělocviku jsme si minulý týden dvakrát zabruslili (ve středu a v pátek), bylo to skvělé!! Dětem, které bruslily, to moc šlo, jsou to šikulky! :-) Škoda, že led na našem školním hřišti bohužel již nevydrží! :-( Abychom si zabruslili, prohodili jsme si Tv a Sp, v pondělí tedy budeme tvořit a vyrábět místo páteční hodiny. Bude to slíbený klaun ze starého cédéčka a lékařské špachtličky (dodám).

Přírodověda - věnujeme se podnebným pásům, v pátek jsme dopodrobna probrali mírný pás. Žáků se budu ptát především na flóru a faunu - rostliny a živočichy daných/probraných pásů. V pondělí nás čeká čtvrtý, poslední podnebný pás - polární pás. Poté "skočíme" rovnou do vody, ponoříme se pod hladinu a budeme si vykládat o mořském světě, mořské říši.

Učebnice do strany 40.

Úterý 6. 3.

Český jazyk - napíšeme si diktát na skloňování přídavných jmen (např. s novými spolužáky, s veselými kamarády, mísa vanilkových a ořechových rohlíčků apod.)

Čtení - čteme Paní Láryfáry, 2. kapitolu

Informatika - vyhledávání informací (počasí, aktuální události, kalendář, mapy, slovník...)

Čtvrtek 8. 3.

V českém jazyce budeme probírat zájmena, 7 druhů zájmen, učebnice str. 119 - 121.

Ve čtení budeme číst.

Ve slohu si budeme povídat (a psát) o blížícím se jaru, zvyky, tradice, obyčeje, lidové pranostiky, velikonoční svátky. Budeme popisovat probouzející se přírodu, jarní počasí, co nás v březnu a v dubnu čeká...

Pátek 9. 3.

D. Ú. z českého jazyka - shoda podmětu s přísudkem - písemně na extra papíře - vybírám!!!

Přírodověda - opakování podnebných pásů. Nové: život v oceánech a mořích, jak to vypadá a co se děje pod hladinou světových moří. Mořská akvária a zoologické zahrady - jejich role, funkce.

Svět práce - jaro se, doufejme, blíží, snad je již za dveřmi! Jarní kytičky... sněženky, krokusy, narcisy, tulipány...Prosím, každý žák ať má 2 ruličky od toaletního papíru (naše již téměř klasika!), ostatní materiály dodám.

To by bylo prozatím vše. V rámci přírodovědy plánujeme navštívit Mořský svět v Holešovicích, snad se tam do konce března podíváme.

Děkuji za Vaši pomoc při školní přípravě, zvýšenou pozornost je nyní třeba věnovat češtině. Prosím, bavte se s dětmi a povídejte si s nimi doma, co děláme ve škole, co si ukazujeme atd.! Věřím však, že si s nimi určitě vykládáte!

Krásné březnové dny!

MK

Milí rodiče a žáci,

zdravím vás po pololetních a jarních prázdninách, doufám, že jste si dny volna všichni krásně užili, že jste nyní pěkně odpočatí, fit a plní elánu a tolik potřebné energie!!! :-)

Na všechny se těším v pondělí 12. 2., děti budou určitě plné prázdninových zážitků a budou mít co vykládat!

A co že nás ve škole čeká první poprázdninový týden?!

Český jazyk: Věnujeme se přídavným jménům - druhy, vzory, skloňování podle vzorů.

Přírodověda: Podnebné pásy, fauna a flóra.

Čtení: V úterní a čtvrteční hodině čtení budu žáci recitovat BÁSNIČKU, kterou si vybrali. Prosím, nacvičte a potrénujte doma přednes.

Úterý 13. 2. - Český jazyk, 14. kontrolní diktát, zejm. na skloňování podstatných jmen a jiné gramatické jevy.

Pátek 16. 2. - Svět práce, výroba klauna. Únorové hodiny budou zaměřeny na výrobu karnevalových masek apod. Začínáme veselým klaunem - na výrobu obličeje klauna budeme potřebovat staré CD nebo DVD (snad doma najdete nějaké staré, vyřazené, nepotřebné CD), na doplňky pak použijeme stužky, brčka, barevné drátky, knoflíky...

V lliterární výchově jsme dočetli Fimfárum od Jana Wericha, děkuji, že žáci tuto krásnou knihu na hodinách měli! Byla bych moc ráda, kdyby stejně úspěšně dopadlo naše další společné čtení, do konce února bych poprosila o obstarání další skvělé dětské knížky: 

Betty MacDonaldová: Paní Láryfáry

Moc děkuji za spolupráci!!!

V rámci tělesné výchovy půjdeme s dětmi bruslit na zimní stadion hotelu Hasa ve Vršovicích, Praha 10. Zatím to vypadá na 2 možné termíny - ve středu 21. 2. v čase 8:30 – 10:30 nebo o týden později, ve středu 28. 2. Vše upřesním pokud možno co nejdřív! 

www.hotelhasa.cz

Všem přeji krásné zimní dny a hodně úspěchů a zdaru ve 2. pololetí!

MK

Vážení rodiče,

peníze za zrušený lyžařský kurz si můžete vyzvednout v kanceláři školy. 

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Pondělí 22. 1. - písemná práce z vlastivědy - Habsburkové na českém trůně do stavovského povstání (nástup, vláda Ferdinanda I.; Rudolfa II; Matyáše)

Co nás čeká ve škole 22. - 26. ledna:

Pondělí 22. 1.

Přírodověda - čas na připravené referáty a zajímavosti ze světa přírody apod. Některé děti již referáty přinesly a odevzdaly mi je, v pondělí bude čas na jejich přečtení a prezentaci.

Úterý 23. 1.

Český jazyk - 13. kontrolní diktát - tento diktát bude zaměřen na skloňování podstatných jmen, učivo, kterému se již 2 týdny věnujeme. Prosím, opakovat podstatná jména - 3 rody, všechny vzory, skloňování podle těchto vzorů, koncovky v různých pádech... Největší POZOR zejména v 7. pádě množného čísla rodu ženského na koncovky "-ami" a "-emi" (se sestrami jako ženami, mezi košilemi jako růžemi), v mužském rodě rozlišovat (mluvnickou) životnost a neživotnost, pozor na vzory muž (otec) a soudce, především v 5. pádě, oslovujeme, voláme - "Otče!", ale "Soudce!" Přehledy a skloňování, vzory a tabulky - vše v učebnici do strany 90.

Pátek 26. 1.

Svět práce - prosím přinést alobal a kousek pečicího papíru (stačí 1 arch), vhodný by byl i "průklepák" nebo pauzovací papír, nebo tedy jak uvádím 1 list papíru na pečení. S dětmi budeme vyrábět zimní zasněžené a zmrzlé větvičky - jako z Mrazíka. Prosím holky (nebo kdo má), pokud můžete, přineste lak na nehty s třpytkami (na třpytící se lístečky), není nezbytně nutné. Děkuji.

V pátek skončíme o 5 minut dříve kvůli prezidentským volbám, do jídelny budeme odcházet v 11:30 hodin, ve 12 bychom měli opustit budovu školy (viz školní web).

Další informace a co nás čeká:

Žáci ode mě dostali básničky, každý dvě. Každý si vybere jednu básničku, která se mu víc líbí, tuto se naučí recitovat. Po jarních prázdninách si v naší třídě uděláme třídní kolo malé recitační soutěže, toto proběhne během jednoho školního týdne v rámci čtení. Přednes/recitaci budu hodnotit známkou.

* Vysvědčení - středa 31. ledna 2018

* Pololetní prázdniny - pátek 2. února 2018

* Jarní prázdniny (Praha 1 - 5) - pondělí 5. 2. - neděle 11. 2., do školy půjdeme opět v pondělí 12. 2.

Po jarních prázdninách (nejpozději ke konci února) začneme v literatuře číst knihu Paní Láryfáry

Betty MacDonald: Paní Láryfáry

https://www.databazeknih.cz/knihy/pani-laryfary-95543?c=all

https://www.cbdb.cz/kniha-499-pani-laryfary-mrs-pigglewiggle

https://www.knihydobrovsky.cz/pani-laryfary-661819

https://www.levneucebnice.cz/p/pani-laryfary-9788086069951/

Prosím, rozhoďte sítě, poptejte se u známých, zajděte do knihovny... Určitě ji někdo z Vašich blízkých či v sousedství bude mít a zapůjčí ji. Kniha je veselá, vtipná, pro mě laskavá a výborně napsaná, řekla bych taková "kouzelná", pro páťáky doporučuji! :-)

Tento týden ode mě žáci dostanou lístečky, prosím o vyplnění, zda se zúčastní školy v přírodě, ANO či NE. Potřebuji vědět přesný počet, kolik dětí pojede se mnou a paní učitelkou Kyselou do Malé Úpy v Krkonoších. Také prosím o případné vyjádření (též bude na lístečku), zda se Vaše dcera/syn zúčastní dubnových přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium. V poslední době někteří žáci říkají ano, pak ne, mění se to. Přihlášku Vám bude muset potvrdit škola.

Děkuji za přečtení všech informací, velké díky za Vaši spolupráci, těším se na další setkávání s Vámi!

Krásné * * lednové * *dny!

MK

Školní práce a úkoly v týdnu 15. - 19. ledna:

Pondělí 15. 1.

Svět práce - místo přírodovědy, 6. vyuč. hodina, "Zasněžené město" - koláž z různých materiálů. Přesunuto z pátku na pondělí.

Úterý 16. 1.

Čj - úterý je "diktátový" den, proto i tentokrát čeká žáky diktát = 12. kontrolní diktát, opět na různé gramatické jevy, pravopis.

Informatika a přírodověda

Na úterní informatiku a páteční přírodovědu uvítám domácí přípravu a budu ráda za ZAJÍMAVOSTI A AKTUALITY do těchto předmětů. Žáci mají možnost informovat ve třídě o aktuálním dění, co se informatiky a techniky týká, mohou sdělit nějakou zajímavost z přírody apod. Prosím, vykládejte si doma s dětmi o těchto tématech.

Informatika, informační věda, počítače: historie, největší jména, vynálezy, objevy, zlepšováky...

Přírodověda: vesmír, sluneční soustava, rozmanitost přírody, podnebné pásy, fauna a flóra...

Děkuji, 

MK

Vážení rodiče, 

prosím dohlédněte, aby děti do pondělí dodělaly všechny

opravy desetiminutovek a nedokončená cvičení

v pracovním sešitě z matematiky. Vše je vyznačené.

Děkuji

OMLUVA + OPRAVA:

Omlouvám se za překlep, co se týče českého jazyka a přípravy na středeční písemnou práci, správně je:

PRACOVNÍ SEŠIT do strany 19 (včetně) - slovní druhy, UČEBNICE do strany 67 + strany 71 - 73, užitečná cvičení: uč. str. 46 / 2, 3, 4, str. 47 / 3, 4, str. 55 / 1 a, b, str. 72 / 12, str. 73 / 1, 2, 3.

Páteční svět práce: prosím přinést kousek lepenky, pokud možno hnědý balicí papír nebo staré obálky (stačí 2 ks).

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych vám všem popřála do nového roku pevné zdraví, které je základem kvalitního života, mnoho štěstí, bez něhož se v životě také neobejdeme, hodně profesních (rodičům) a školních (dětem) i osobních úspěchů a tisíce důvodů usmívat se s upřímnou radostí!

Vše nejlepší do nového roku, šťastný, úspěšný a vydařený celý "osmičkový" rok vám přeje

Markéta Kocianová,

* * * třídní učitelka V. B * * *

Milí rodiče,

ráda bych vám všem poděkovala za milá přáníčka, pozornosti a krásné dárky, které jsem od vás dostala k Vánocům! Moc mě to potěšilo!!! Opravdu jste mi udělali velikou radost, jste skvělí!!! Doufám, že jsem si ty originální dárky vážně zasloužila, budu se nadále snažit dělat v naší třídě maximum, snad úspěšně! :-)

Také pevně doufám, že jste si svátky báječně a náramně užili se svými dětmi, že jste si odpočinuli a načerpali tolik potřebné síly do dalších měsíců!

A nyní již plán na druhý lednový - první "kompletní" - školní týden:

Jak jistě víte, pololetí se blíží, proto žáky čeká několik větších testů a písemek před uzavíráním známek na pololetní vysvědčení, prosím tedy o zvýšenou domácí přípravu a dohled na školní povinnosti.

Pondělí 8. 1. 

Český jazyk: Slovní druhy - přehled, definice, určování (velmi užitečná tabulka v prac. sešitě na straně 17). Příprava na středeční písemnou práci.

Tělocvik: Posilovací cviky, šplh o tyči, míčové hry.

Přírodověda: Opakování/shrnutí: Vesmír, příprava na páteční test. Nové: Rozmanitost života na Zemi, podnebné pásy.

Úterý 9. 1.

Český jazyk: 11. kontrolní diktát (různé gramatické jevy, pravopis)

Informatika: Opakování, klávesové zkratky, krátký text - psaní "PF"

Středa 10. 1.

Český jazyk: Pololetní písemná práce - stavba slova, kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná, slovní druhy, co určujeme u podstatných jmen a u sloves, vyjmenovaná slova, pravopis "s" a "z" (předložky, předpony), zdvojené souhlásky (-dd-, -zz-, -nn-), pracovní sešit do strany 17.

Čtvrtek 11. 1.

Sloh: "Ladovská" zima - popis zimní krajiny, zima malebná, idylická, romantická, kouzelná...

Pátek 12. 1.

Přírodověda: Test VESMÍR - shrnutí, učebnice str. 25 - 33.

Svět práce: Koláž zimního, zasněženého městečka. Koláž z různých materiálů, barevného i novinového papíru, sníh z vaty, zasněžené střechy z vatových tampónků... Materiál dodám!

Kdo má a může, prosím přinést lepenku, karton (kousek z krabice) - na domečky a mrakodrapy! :-)

Děkuji za spolupráci, těším se na další a přeji všem krásnou zimu a povedený leden!!!

Z technických důvodů je termín lyžařského kurzu přesunut z 6.1. - 13.1.

na 27.1. - 3.2. 2018. Děkujeme za pochopení.

MA - každé pondělí a středa opět krátké desetiminutovky

V naší třídě se vyskytly neštovice! Prosím, berte toto na vědomí. Inkubační doba planých neštovic je obvykle 12 až 14 dní, ale může to být až 25 dní.

Čtvrtek 21. 12. - žáci budou mít 6 vyučovacích hodin, končíme slohem 6. vyuč. hodinu. Po 1. hodině (angličitna) půjdeme s dětmi na menší vánoční procházku Prahou, pěšky projdeme Václavské náměstí, stavíme se "omrknout" vánoční atrakce v hračkářství Hamleys, opět se vrátíme do školy, kde budeme mít výtvarnou výchovu a sloh. S sebou dobré boty, svačinu, případně nějakou "korunku" na něco menšího na zub.

Odpolední kroužek NĚMČINY bude!!!

Pátek 22. 12. - s dětmi a ostatními třídami a zaměstnanci školy si zazpíváme na schodech v budově naší školy. Poté si uděláme třídní vánoční besídku - prosím, pokud možno, přinést nějaké cukroví, dobroty, ovoce, ať to máme dobré, sladké, příjemné a útulné! :-) Děti si budou nadělovat dárečky, zkrátka v pátek do naší třídy zavítá Ježíšek! :-)

Končíme ve 12 hodin, kdy společně půjdeme na oběd do jídelny, poté si popřejeme VESELÉ VÁNOCE a hurá na prázdniny!

Na všechny se budu těšit opět ve středu 3. 1. 2018 !!!

MK

Krásnou STŘÍBRNOU neděli, milí rodiče,

co nás (především Vaše děti) čeká letošní poslední školní týden:

Pondělí 18.12. -  GENERÁLKA VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ, nácvik (během dopoledne, výuka dle rozvrhu)

Úterý 19.12. -  VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V KOSTELE  - v 17:00, VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!! Těšíme se na Vás! (viz pozvánka v ŽK)

Středa 20.12. - písemná práce Jihočeský a Plzeňský kraj

Pátek 22.12. -  ZPÍVÁNÍ KOLED NA SCHODECH ŠKOLY (pro žáky a zaměstnance školy během dne) A VÁNOČNÍ BESÍDKA NAŠÍ TŘÍDY:

V pátek 22.12. si s dětmi uděláme v naší třídě třídní besídku = malé posezení u stromečku s dárky, koledami a dobrotami - tímto Vás prosím něco malého na zub, kdo může, poprosím přinést trochu cukroví, sušeného ovoce, nebo zkrátka co mají Vaši "mazlíčkové" rádi"! :-) Poslední letošní den ve škole si hezky osladíme! :-) Ráno si společně zazpíváme na schodech, poté se podíváme na pěknou pohádku, děti si rozdají dárečky - každý dá dáreček tomu, komu chce + tomu, koho si vylosoval z kouzelného klobouku! :-)

Tento týden prosím přinést ČTENÁŘSKÉ DENÍKY s jedním zápisem přečtené knihy! Poslední termín odevzdání = čtvrtek 21. 12.!

Informace pro rodiče:

Prosím o kontrolu žákovské knížky, podepisování ŽK a domácích úloh. Sledujte průběžně práci svých dětí v pracovních sešitech. Děkuji za spolupráci.

23.12. 20017 - 2.1.2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!!! Do školy jdeme opět ve středu 3.1.20018! :-) Krásné vánoční prázdniny!

Milí žáci V. B, vážení rodiče, přátelé naší školy,

přeji vám všem KOUZELNÉ Vánoce, krásné svátky, úžasnou sváteční atmosféru se samými dobrotami, dětem bohatého Ježíška a rozzářené pohledy plné radosti a nadšení! V novém roce všem především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ a na shledanou, na viděnou ve 2018 !!!

Markéta Kocianová

*******************************************************************************

Milí rodiče, přeji Vám krásnou (již druhou) adventní neděli,

napíšu Vám zde několik důležitých informací k nadcházejícímu předvánočnímu času ve škole, zmíním akce, které nás čekají a doufám, neminou, zkrátka - co se bude dít v době "dva týdny do Vánoc"! :-)

Školní týden 11. 12. - 15. 12.

Pondělí 11. 12.

Český jazyk: Opakování vyjmenovaných slov B - Z, nově: slovní druhy.

Přírodověda: Velké opakování vesmíru a sluneční soustavy, příprava na páteční test.

Úterý 12. 12.

Český jazyk: 10. kontrolní diktát - na zdvojené souhlásky -dd-, -zz-, zejména -nn-, slovní spojení (celodenní výlet, rodinný dům apod.), POZOR na zvířátka! = přídavná jména odvozená od názvu zvířete (sloní kly, jelení guláš...)

Po tomto diktátu pošlu diktátové sešity s ohodnocenými diktáty po dětech domů. Prosím, do konce týdne (= do pátku) přinést opět do školy a vrátit je ke mně! Děkuji.

Toto bude náš poslední letošní diktát, v novém roce se na to opět hned "vrhneme" a první 2 - 3 lednové diktáty budou určitě na vyjmenovaná slova, která jsme v poslední době opakovali!

Čtení: Čteme Werichovo Fimfárum, zbývají nám poslední tři krásné pohádky.

Informatika: Zopakovat si historii počítačů a dějiny internetu.

Středa 13. 12.

Hned ráno pojedeme na vánoční koncert - vystoupení Kühnova dětského sboru, poslechneme si Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Odjezd, návrat, co si vzít s sebou - upřesním, pošlu po žácích!

Koncert začíná v 9 hodin v Holešovicích, návrat do školy kolem 11. hodiny.

Čtvrtek 14. 12.

S naší třídou a třídou V. A navštívíme Kino Mat na Karlově náměstí, kde zhlédneme "vesmírný" film LAJKA. Odchod a návrat do školy upřesním.

Sloh: Prosím, kdo má a může - přineste si tento den do školy zmizík - obyčejný zmizík na inkousty plnicích per. Viz příklad zde: 

https://www.papir.cz/zmizik-centropen-2539-uni

https://www.papir.cz/zmizik-centropen-2659

Nedělejte si s tím starosti a nelámejte hlavu, budu ráda, když se děti nějak podělí a zmizíky si popůjčují. Bude - bude, nebude - nebude, žádná hrůza! :-)

Pátek 15. 12.

Společně s dětmi budeme mít 3 vyučovací hodiny vkuse - 2., 3. a 4. hodinu. Na začátku 2. vyuč. hodiny si napíšeme TEST Z PŘÍRODOVĚDY (sluneční soustava, planety, pojmy, názvosloví, definice), poté budeme mít naše vánoční dílničky a budeme se věnovat výrobě vánočních ozdob, betlémku, staročeského vrkoče apod. Budeme mít tedy takový prodloužený, dlouhý svět práce :-) Český jazyk nebude!

Na páteční tvoření prosím přinést:

* 1 jablíčko (na vrkoč neboli ozdobené jablíčko), bohužel nemůžu spoléhat na to, že zrovna dorazí v rámci akce "Ovoce do škol"

* pár smrkových nebo jedlových větviček, případně několik větviček zimostrázu, přiměřeně!!

* několik špejlí či párátek, nemusí být celé balení, jen "hrstka", já přinesu také, ale nevím, zda bude dost pro všechny

* hřebíček nebo badyán, hřebíček by byl NEJ!

* doporučuji dětem přibalit nějaké "gumové" bonbóny, želé, osobně doporučím Mixle Pixle - ty jsou na to vhodné, stačí jeden malý balíček/sáček

https://nakup.itesco.cz/groceries/cs-CZ/products/2001120092842

* kvalitní nůžky, lepidlo, bílou barvu - bělobu

Tak tolik k našemu novému týdnu.

Prosím, kdo ještě může, doneste malou ozdobu, ozdůbku na náš mini stromeček ve třídě! Stromeček nám tam stojí od úterního Mikuláše, bohužel docela holý, pěknou vánoční ozdobu zatím donesly jen 3 děti.

Všem holkám naší třídy děkuji za ochotu a spolupráci při úklidu a zdobení naší třídy!!!

Vážení a milí rodiče,

dovolte mi, abych Vám v tomto období popřála co nejméně stresu, abyste si v této vánoční době našli více času nejen pro své blízké z rodinného kruhu, ale i pro skutečné přátele.

Přeji všem krásné a pohodové Vánoce a dětem radost z dárků. U vánočního stromečku ať nám nikdo nechybí!

Do nového roku 2018 pak přeji všem pevné zdraví, spokojenost, radost a správná rozhodnutí v životě!

VŠE DOBRÉ přeje

Markéta Kocianová

* Vybírám 50 Kč na vánoční koncert Kühnova dětského sboru - ve středu 13. 12. v 9 hodin.

* Vybírám 80 Kč na návštěvu kina, zhlédneme film Lajka, Kino Mat Karlovo náměstí, čtvrtek 14. 12.

Prosím, pokud možno, pošlete po dětech nějakou malou, drobnou vánoční ozdobu. Stačí opravdu jedna a jen něco menšího. Bylo by dobré, kdyby každý žák donesl do třídy jednu ozdobu na náš malý vánoční stromeček, na který by si každý pověsil "tu svou". Děkuji.

Důležité upozornění: Bohužel se v poslední době velice často stává, že žáci nemají domácí úkoly!!! :-( Standardně je to 4- 5 žáků ve třídě, kterým něco chybí, což je skutečně moc, třetina!!!

Někteří žáci často (opakovaně) nemají D. Ú. vůbec, nebo není úplný, kompletní, nebo udělali jiné cvičení (což ovšem také není v pořádku).

Prosím o zvýšený dohled na domácí přípravu Vašich dětí, na plnění školních povinností, bude lepší, když D. Ú. budete podepisovat.

Děkuji za Vaši spolupráci a doufám v brzké zlepšení!

Vzhledem k lednovému lyžařskému kurzu budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky již v úterý 19.12. !!!

_______________________________________________________________________________________________________________

Krásnou adventní neděli, milí rodiče,

po dvou týdnech mé nemoci Vás zde zdravím a hlásím, že zde opět budete číst novinky z naší třídy a informace o školních akcích apod. Doufám, že Vám/nám nic důležitého a podstatného neunikne! :-)

Vzhledem k lednovému lyžařskému kurzu budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky již v úterý 19.12. !!!

Plán na první adventní týden:

Pondělí 4. 12.

Od žáků ve třídě a kolegů musím zjistit, co žáci ve ve škole dělali, co zopakovali a nově probrali, čemu se v hodinách věnovali.

V českém jazyce budeme určitě opakovat, připomeneme si, kde jsme skončili spolu, podívám se, jakou látku probírali s kolegy vyučujícími.

V tělesné výchově budeme mít týden her, takových starších, klasických... nazvala bych to hrami našeho mládí! :-)

Do přírodovědy mám připraveny zajímavosti o vesmíru, sluneční soustavě, planetách... nachystala jsem si pěknou dětskou encyklopedii, kde je téma zpracované zábavnou formou.

Úterý 5. 12.

Bude Mikuláš na naší škole! 

S dětmi si ve třídě uděláme také Mikulášskou hodinu či malou nadílku, ale PSSST! :-)

V informatice budeme vyhledávat informace: Tradice sv. Mikuláše, kdo to byl, jak se tento den slaví v jiných zemích, u našich sousedů apod. Podíváme se na fotky "strašidelných" čertů, kteří svým vzhledem straší například v Rakousku. Přečteme si dva články o adventním čase.

V českém jazyce platí "posunutý" 9. kontrolní diktát (viz níže, údaj z úterý 21. 11.) - bude to diktát zaměřený převážně na předpony s-, se-, z-, ze-, vz-. Tento diktát s dětmi chci určitě napsat, má to být opravný toho našeho posledního.

Další týden bychom psali 10. kontrolní diktát na zdvojené souhlásky, zejména "N" a "NN", např. rodina - rodinný výlet, ochrana - ochranný štít, strana - oboustranná kopie apod.

Po 10. diktátu Vám, rodičům, pošlu diktátové sešity Vašich dětí domů - k nahlédnutí a podpisu.

Pátek 8. 12.

Ve světě práce budeme vyrábět vánoční ozdoby, první na řadě je dlouhý ozdobný řetěz a papírový andělíčci pro štěstí (pro maminky).

Veškerý materiál a vše potřebné dodám!

Vše ostatní zjistím po mém nástupu do práce, to znamená během pondělí. Sledujte, prosím, stránky třídy, důležité dopíšu a sdělím! Děkuji.

Předvánoční akce ve škole a s naší třídou:

* Út 5.12. - Mikuláš ve škole

* Čt 7.12. - Vánoční dílny a Den otevřených dveří

* St 13.12. - Vánoční koncert Kühnova dětského sboru, Česká mše vánoční (prosím, vybírám 50 Kč)

* Po 18.12. - Akustická zkouška na zpívání v kostele

* Út 19.12. - Vánoční vystoupení v kostele

* Pá 22.12. - Celoškolní zpívání koled v budově školy, třídní besídka a VESELÉ VÁNOCE!!! :-)

Ještě upřesním, kam se třídou půjdeme ve čtvrtek 14. 12., divadlo se mi ještě neozvalo, nepotvrdilo, zvažuji ještě kino a film Lajka. V brzké době budu informovat!

A v neposlední řadě - naše Škola v přírodě:

Prosím, můžete nosit a platit v kanceláři školy zálohu na naši letní Švp = 1.300,- Kč.

Můžete platit buď osobně, nebo peníze poslat na účet školy: 828000 / 2700

V případě,