Zápis do 1.třídy a dny otevřených dveří

Zápis do 1. ročníku pro rok 2018/2019

4. dubna 2018, 14.00 - 18.00, 5. dubna 2018, 14.00 - 17.00

Pro rezervaci časového termínu na zápis do 1. ročníku na rok 2018/2019 využívejte rezervační systém. 

přihlásit se můžete zde

Možnost rezervace od 13. 3. 2018 do 4. 4. 2018.

V případě, že nebude v systému volný termín, kontaktujte zástupkyni ředitelky školy. 

zastupkyne@zs-stepanska.cz

tel.  734 312 962

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Jako základní kritérium pro všechny přijímané žáky je připravenost na školní docházku (především sociální a duševní vyspělost a tělesná zdatnost).

Další hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií (vyjma kritérium č. 1) nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede předseda školské rady za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8

Anglická – sudá č. 2 – 10
Hálkova
Ječná
Jugoslávská – lichá č. 1 – 11, sudá č. 2 – 8
Kateřinská
Ke Karlovu – lichá č. 7 – 21, sudá č. 10 – 24
Legerova – lichá č. 23 – 65, sudá č. 30 – 82
Lipová
Lublaňská – lichá č. 31 – 67, sudá č. 16 – 54
Malá Štěpánská
Melounová
Mikovcova
Na bojišti
Na Rybníčku
nám. I. P. Pavlova
Pod Větrovem
Rumunská – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 20
Salmovská
Sokolská – lichá č. 25 – 45, sudá č. 30 – 68
Štěpánská – lichá č. 1 – 5, sudá č. 2 – 10
Tylovo nám.
Tyršova
U nemocnice
V tůních
Viničná
Vocelova
Žitná – všechna sudá čísla