9. tř. 2017/2018

VÍTEJTE NA STRÁNCE TŘÍDY IX. třídy

Školní rok 2017/18

20.3.. - Čj - kontrolní diktát

18. 6. 2018: DĚJEPIS - písemná práce Češi a Slováci za druhé světové války

13.6. přinést v hotovosti doplatek za LVK Horní Bradlo

1500,- (cena se navýšila u ceny ubytování)

SO - 8.6.2018

St 30. 5. - přírodopis (atmosféra, hydrosféra, pedosféra)

SO - 25.5.2018

SO - 18.5.2018

SO - 11. 5. 2018

St 9. 5. - chemie (sacharidy, bílkoviny)

SO - 27.4.2018

St 25. 4. - chemie (deriváty uhlovodíků)

SO - 20.4.2018

St 18. 4. - přírodopis (vnější geologické děje)

SO - 13.4.2018

SO - 16.3.2018

K autobusu přinést:  na vleky 1830,-. 

a vyplněnou bezinfekčnost.

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávajícím problémům na Lovčence

pojedem na chatu Akuma. Odjezd je tedy v neděli 18.3. v 9 h od školy.

a návrat také v neděli 25.3. okolo 13 h také ke škole.

Děkujeme za pochopení.

St 14. 3. - přírodopis (geologické děje)

SO - 9.3.2018

St 7. 3. - chemie (uhlovodíky)

5. 3. 2018: DĚJEPIS - RČS v 30. letech 20. století

SO - 2.3.2018

V pondělí 5.3. donést doplatek na lyžařský kurz 2760,-.

St 28. 2. - přírodopis (poznávání hornin)

SO - 23.2.2018

St 21. 2. - chemie - laboratorní práce (názvosloví uhlovodíků)

SO - 16.2.2018

St 14. 2. - přírodopis (horniny)

SO - 26.1.2018

St 24. 1. - přírodopis (poznávání nerostů)

SO - 19.1.2018

St 17. 1. - chemie (teplo a chemické reakce, paliva)

SO - 12.1.2018

St 10. 1. - přírodopis (nerosty - systém)

SO - 5.1.2018

22. 1. 2018: DĚJEPIS - Svět v meziválečném období (hospodářská krize, nacismus, stalinismus, státy OSY)

15. 1. 2018: DĚJEPIS - 1. československá republika

Přehled politických stran 1. ČSR http://www.dejepis.com/ucebnice/formovani-ceskoslovenskeho-statu-1918-1921/

SO  - 29.1.2018

SO - 30.1.2018

SO - 31.1.. - 1.2..2018

SO - 2.2.2018

SO - 15.12.2017

 Čt 21. 12. - filmové představení "Den na zázračné planetě". Cena za žáka 109,- Kč

SO - 8.12.2017

Laboratorní práce - poznávání nerostů

Tak to jsme my - Mikuláš, andělé a čerti 

St 6. 12. - přírodopis (úvod mineralogie - vlastnosti + systém včetně prvků)

SO - 1.12.2017

St 29. 11. - chemie (redoxní děje - výroba kovů, reaktivita, elektrolýza, koroze)

SO - 24.11.2017

20. 11. 2017: DĚJEPIS - svět po první světové válce (mírový systém, Itálie, Německo, Rusko)

St 15. 11. - přírodopis (Geologické éry Země)

SO - 3.11.2017

so - 20.10.17

6. 11. 2017: DĚJEPIS - české země za první světové války, vznik ČSR (1914 - 1918)

St 25. 10. - chemie (chemické reakce)

20. 10. 2017: DĚJEPIS - první světová válka, ruské revoluce

SO - 13.10.17

Naše exkurze na letišti

St 11. 10. - přírodopis (Stavba a vývoj Země, historie Země)

SO - 6.10.17

DĚJEPIS - České země a Rakousko-Uhersko ve 2. polovině 19. stol. Věda, technika a kultura obecně. PONDĚLÍ 2. 10. 2017 

SO - 22.9.17

St 20. 9. - přírodopis (pohlavní soustava, vývin jedince)

St 27. 9. - chemie (opakování z VIII. ročníku)

SO - 15.9.17

Začínáme 4.9. 2017 v 7:55

První týden :

Pondělí - ve škole jsme první hodinu, oběd 10:30 - 11:30

Úterý - 4 hodiny - třídnické práce

Středa  až pátek - učíme se podle rozvrhu

Třídní schůzky 12.9.2017 v učebně IX. třídy v 17 hodin

Předmět Svět práce je v 9. ročníku zaměřen výběr vhodné střední školy a volbu povolání. Proto v rámci tohoto předmětu budeme absolvovat řadu exkurzí, budeme přijímat studenty i učitele středních škol, kteří žákům podají informace o možnostech studia na jejich školách. Navštívme také vybrané střední školy .

Plánované exkurze ( zatím známé termíny) :  

10.10. Letiště Václava Havla -  odchod 13 hodin od školy, návrat do 16.30

10.17.  pevnost Dobrošov (Náchod) + Babiččino údolí ( v případě příznivého počasí )

odjezd od školy v 8 hohoto předmětu absolvujeme různé exkurze odin, návrat cca 16 hodin 

1.11. Automobilka Mladá Boleslav - odjezd  7.45 od školy, návrat cca 13.30

1

Středa 14. 6. - výukový program "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky". Cena: 60 Kč na žáka.  Sraz před školou v 7.45 hod., odchod v 7. 50 hod.

Po 12. 6. - chemie (neutralizace)

 Po 5. 6. - chemie (hydroxidy, měření kyselosti a zásaditosti, soli)

Úterý 30. 5. - přírodopis (endokrinní a smyslová soustava)

SO - 26.5.2017

SO - 19.5.2017

SO - 12.5.2017

DĚJEPIS - čtvrtek 25. 5.: Písemná práce: Průmyslová revoluce, národy, nacionalismus, národní obrození (i české)

DĚJEPIS - úterý 9. 5.: Velká francouzská revoluce; Napoleon Bonaparte a Evropa

SO - 5.5.2017

SO - 28.4.2017

SO - 20.4.2017

Út 25. 4. - přírodopis (nervová soustava)

St 26. 4. - chemie (dvouprvkové sloučeniny)

St 19. 4. - chemie (názvosloví - halogenidy, oxidy)

Po 10. 4. - studenti VŠCHT k nám přijeli s projektem "Hodina moderní chemie"

SO - 7.4.2017

Letní výcvikový kurzTextové pole:

       dle školního vzdělávacího programu naší školy je součástí předmětu Tělesná výchova v VI. až IX.ročníku letní výcvikový kurz (dále jen LVK).   

    Cílem tohoto programu je, aby jeho absolvent získal další znalosti a dovednosti: 

  1. seznámit se s CHKO Železné hory (prales Polom, Veselý kopec, Sečská přehrada atd)
  2. dokázal se bezpečně pohybovat a orientovat (prostřednictvím her) v přírodě a  terénu
  3. ovládal základy sportů, na které je kurz zaměřen (fotbal, volejbal, basketbal, plavání, softball, tenis a další)

Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách ve sportovním areálu Tesla Vršov:

        LVK se koná  od 22. do 28. června 2017. Odjezd od školy v 9 00 a návrat ve 12 00 hod tamtéž. Jeho cena je cca 2950,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim, dopravu, pronájem sportovišť, wellnes  a sportovní instruktory.

        Účastníci budou mít s sebou: kartičku pojištěnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti.

         Vedoucím kurzu je p. uč. Petr Kaňka, na kterého se můžete obracet se svými dotazy.

SO - 31.3.2017

DĚJEPIS - úterý 11. 4.: Písemná práce: Americká válka za nezávislost

Úterý 4. 4. - přírodopis (kožní a vylučovací soustava)

Středa 29. 3. - chemie (nekovy, polokovy)

SO - 24.3.2017

SO - 10.3.2017

Středa 22. 3. - chemie (kovy)

DĚJEPIS - úterý 21. 3.: Evropa a české země v době osvícenství 

Úterý 7. 3. - přírodopis (trávicí soustava, výživa)

Středa 8. 3. - chemie (chemická vazba, ionty)

SO - 3.3.2017

Konec povalování a šup do práce... :-)

SO - 24.2.2017

Všechny fotky a videa ze ZVK na : https://cs-cz.facebook.com/zsstepanska/ 

Pondělí 6. 3. výukový program "Filipíny - za obry a trpaslíky" v kině Světozor od 11.30 hod. (4. a 5. vyučovací hodina). Cena za žáka 60 Kč.

St 22. 2. - chemie (periodická soustava prvků)

Úterý 7. 2. - přírodopis (dýchací soustava)

Středa 8. 2. - chemie (prvek, sloučenina, atom, molekula)

SO - 23. - 27.1.2017

DĚJEPIS - ÚTERÝ 24. 1. 2017: písemná práce - Anglie, Francie a Rusko v 17. a na počátku 18. století

SO - 20. 1. 2017

SO - 13.1.2017

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Út 10. 1. přírodopis (oběhová soustava, mízní soustava)

Práci z Čj na dny ředitelského volna naleznete na níže uvedeném odkazu :

http://www.zsstepanska.cz/?download=661

21.12. - návštěva kina - Anděl páně ( 104 Kč)

22.12. - příprava vánočních pochoutek + třídní "besídka" - konec 12.40

SO - 16.12.2016 

8.12. M - 3.h. - úprava výrazů

SO - 8.12.2016

14. 12. - chemie (voda, vzduch, oheň)

ZMĚNA! DĚJEPIS - úterý 13. 12. 2016: písemná práce - Třicetiletá válka v Evropě i v českých zemích + osobnosti (Komenský, Valdštejn), baroko

6. 12. - přírodopis (oběhová soustava - úvod, krev, cévy)

5.12. zrušen tělocvik pro děvčata

SO - 2.12.2016

SO - 25.11.2016

Vážení rodiče, lyžaři,

          zimní výcvikový kurz (ZVK) se v letošním školním roce měl konat ve zcela novém hotelu postaveném na  původním místě námi obývané horské chaty Lovčenky. Stavební firma realizujjící stavbu se dopustila hrubé technologické chyby, která zapříčinila posunutí termínu předání stavby až na jaro 2017.

           Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme byli nuceni ZVK přesunout na chatu Akumu, která se nachází ve stejném skiareálu na sjezdovce u spodní stanice lanovky. Cenové podmínky zůstaly zachovány, ale změna nastala v termínu. VIII. třída pojede od 11. do 18. února 2017.

             Děkujeme za pochopení a současně věříme, že Vám přesuny v termínech nezpůsobili vážnější komplikace.

                                                                            Kamila Zethnerová a Petr Kaňka

Út 22. 11. přírodopis (pohybová soustava)

SO-11.11.2016

SO-4.11.2016

DĚJEPIS - PŘESUN! Úterý 15. 11. 2016: písemná práce - EVROPA NA POČÁTKU RANÉHO NOVOVĚKU (DO TŘICETILETÉ VÁLKY)

Út 8. 11. - přírodopis (opěrná soustava)

Po 7. 11. - chemie (výpočty hmotnostního zlomku)

SO - 21.10.2016

SO - 14.10.2016

Prosím rodiče, aby po dětech poslali kartičku pojišťovny ke kopii nebou rovnou kopii kartičky. Děkuji, K.S.

Po 24. 10. chemie - test (laboratorní pomůcky)

Út 11. 10. - přírodopis (vývoj člověka)

Po 17. 10. - chemie (výpočet hustoty)

SO - 7.10.2016

SO - 30.9.2016

SO-23.9.2016

Út 20. 9 . - přírodopis (poznávání savců)

Po 26. 9. - opakování chemie 

SO-16.9.2016

SO-9.9.2016

Informace k novému školnímu roku :  1. Zítra 2. 9.  vyučování končí ve 12 hodin, proběhnou třídnické práce, představí se noví učitelé, rozdají se potřebné dokumenty k vyplnění. Ty se budou odevzdávat během příštího týdne, čím dříve, tím lépe. Proběhne  hodina matematiky a češtiny - prosím sešity s sebou. 

Seznam sešitů Čj- 4x- 444,1x 544, V - 544 nebo 540, M - 1x 460, 1x 540,  F -1x 445, Aj( pí uč.Kyselá - 444, pí uč.Bernarodbvá - stejně jako loni), Z- stejný jako loni, popř. pokračovat, D- 444 

třídní schůzky - čtvrtek 8.9. v 17.45 - prosím účast nutná

Změna rozvrhu - kluci budou mít tělocvik v úterý 9. a 10. hodinu.

 

Kdopak bude rychlejší ?

T

3D tiskárna

 

1.6. den dětí - výlet na Křivoklát a po stopách O.Pavla k Berounce a k hospodě U Rozvědčíka

Potáhnou Zlatí úhoři? 

 

       dle školního vzdělávacího programu naší školy je součástí předmětu Tělesná výchova v VI. až IX.ročníku letní výcvikový kurz (dále jen LVK).   

    Cílem tohoto programu je, aby jeho absolvent získal další znalosti a dovednosti: 

  1. seznámit se s CHKO Železné hory (prales Polom, Veselý kopec, Sečská přehrada atd)
  2. dokázal se bezpečně pohybovat a orientovat (prostřednictvím her) v přírodě a  terénu
  3. ovládal základy sportů, na které je kurz zaměřen (fotbal, volejbal, basketbal, plavání, softball, tenis a další)

Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách ve sportovním areálu Tesla Vršov:

LVK – červen 2015

        LVK se koná  od 20. do 26. června 2016. Odjezd od školy v 9 00 a návrat ve 12 00 hod tamtéž. Jeho cena je cca 2950,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim, dopravu, pronájem sportovišť, wellnes  a sportovní instruktory.

        Účastníci budou mít s sebou: kartičku pojištěnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti.

         Vedoucím kurzu je p. uč. Petr Kaňka, na kterého se můžete obracet se svými dotazy.

Út 22.3 - přírodopis -  test (strunatci až po ryby, včetně)

Opakování M: 14, - 18. 3. 2016

SO - 11.3.2016

SO - 26.2.2016

Úterý 23. 2. -  přírodopis - poznávačka hmyz

SO - 19.2.2016

Úměrnost 16.2.2016

SO - 12.2.2016

1. ot: Má tento lyžař (Matěj) špičku vázání, koleno a rameno na jedné kolmici?

Rokytnice 9. - 16. 1. 2016

SO - 5.2.2016

V úterý 9. 2. přírodopis (hmyz s proměnou dokonalou)

V úterý 2. 2. opakování přírodopis (vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou)

Rokytnice 9. - 16. ledna 2016

Tak, a teď hop na příklady... :-)

SO - 28.1.2016

SO - 22.1.2016

Tak to jsme my.

čt. 21.1. 2016 

návštěva Strahovské knihovny

To jsme my na ochozu Filosofického sálu

Prohlížíme staré rukopiy a prvotisky.

Byli tam s námi spolužáci z VIII.A.

Ve čtvrtek 7. 1. 2016 - přírodopis - opakování členovců

SO - 8.1.2016

SO - 4.12.2015

SO - 27.11.2015

SO - 20.11.2015

Lyžařský kurz:

       dle školního vzdělávacího programu naší školy je součástí předmětu Tělesná výchova v VI. až IX. třídě  lyžařský kurz (dále jen ZVK).   (Pro žáky IX. ročníku je jeho součástí intenzivní příprava k přijímacím zkouškám na střední školy)

    Cílem tohoto programu je, aby jeho absolvent získal další znalosti a dovednosti: 

  1. seznámil se s našimi nejvyššími horami
  2. dokázal se bezpečně pohybovat v horském terénu
  3. ovládal sjezdové lyžování včetně jeho nejnovějších trendů – carvingu

Účastníci jsou rozděleni do čtyř výkonnostních skupin: od 1. skupiny, která  je určena  naprostým  začátečníkům, kteří se učí prvním krůčkům lyžařské abecedy, po skupinu čtvrtou, která se věnuje sjíždění v rozmanitých terénech a různým typům carvingového oblouku. Lyžařské terény v bezprostředním okolí chalupy (Rokytnice nad Jizerou – chata Lovčenka - cca 900m.n.m), ve které jsme ubytováni, dokonale vyhovují všem výkonnostním kategoriím. Vzhledem k výše uvedenému je ZVK určen opravdu pro každého..  

      První. turnus ZVK se koná od 9. do 16. ledna 2016 a druhý od 12. do 19. března 2016 Odjezd od školy v 9 00 a návrat ve 12 00 hod tamtéž). Jeho cena je cca 4300,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim, dopravu  a instruktory lyžování. Cena nezahrnuje týdenní permanentku (cena dle ceníku: http://www.skiareal-rokytnice.cz/ od ktré odečítáme slevu 30 - 35%).  Zálohu 3000,- Kč je třeba uhradit do 13. listopadu 2015 (případně, dle možností rodičů, později).

        Účastníci budou mít s sebou: potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti a  potvrzení o seřízení vázání.

         Vedoucím kurzu je p. uč. Petr Kaňka, na kterého se můžete obracet se svými dotazy.

SO - 6.11.2015

SO - 23.10.2015

SO - 16.10.2015

SO - 9.10.2015

Někteří hrají fotbal (Sebik a Danici) a někteří tancují ...

7.10. test Fy - tělesa a látky

SO - 2.10.2015

SO - 25.9.2015

SO - 18.9.2015

Vážení rodiče, třídní schůzky budou v úterý 15.9. v 17.30 hodin ( v VI. třídě - ve druhém patře). Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit, domluvte si prosím se mnou náhradní termín. Děkuji, s pozdravem K. Smetanová, tř. uč.

SO - 5.6.15

SO - 29.5.15

SO - 22.5.15

SO - 15.5.15

SO - 11.5.15

SO - 30.4.15

SO - 24.4.15

Vypadá jako lyžař, a přitom je to Mates... :-)

SO - 17.4.15

19.3. v 17 hodin třídní schůzky 

Test přírodopis 8.4.Fyziologie rostlin 

 SO - 27.3.15

IMG_2764.JPG

Poznáš, kdo je kdo?

SO - 13.3.2015

SO - 6.3.2015

5.3. - v 1. vyučovací hodině - návštěva třídy III.A - divadelní představení

10.3. exkurze na Pražský hrad spojená s výstavou v Jízdárně Pražského hradu - Hrady a zámky objevované a opěvované. Cena výstavy 20 Kč,

odchod po 1. vyučovací hodině, návrat dle počasí do 12.30.

4.3. - primární prevence, Policie ČR - téma Nebezpečné nálezy, 1. a 2. hodina

 vánoční besídka, výroba bramborového salátu a cukroví,

VI.t____da_002.jpg

VI.t____da_010.jpg

tradiční vánoční pouštění skořápkových lodiček

VI.t____da_016.jpg

KOLEDA TŘÍKRÁLOVÁ pro všechny třídy s hudbou, zpěvem a nápisem na futro K+B+M+2015

B  yli jsme v planetáriu.

IMAG0022_BURST001.jpg

SO - 17.6.2014

SO - 9.10.2014

Zdá se, že fotbal umíme hrát i vsedě...

Fotbal_14_010.jpg

Pohár pražských škol ve fotbale 2014.

SO - 3.10.2014

SO - 26.9.2014

29.9. test z přírodopisu - uspořádání živého světa, rostlinná buňka

15.9. test z přírodopisu - vznik a vývoj Země, látky na Zemi

Vstoupili jsme na druhý stupeň. Máme třídní učitelku Kateřinu Smetanovou (ČJ, Z a VV).

Třídní schůzky se budou konat v úterý 9. 9. v 17 hodin u nás ve třídě.

Vzpomínky na 5. třídu

Divadelní představení Honza a drak 25. 2.

Drak.jpg

Na vánoční vystoupení v kostele sv. Štěpána jsme nacvičili pěknou písničku.

CIMG5981.JPG

Vzpomínky na 4. třídu

V dubnu jsme byli v Národním technickém muzeu na projektu Abrakadabra.

4Chemie.JPG

 To jsme my:

IMG_4719.JPG

Chemie.JPG

Vzpomínky na 3. třídu

Minulý  školní rok jsme byli studenty školy čar a kouzel v Bradavicích

kopie__dscf0009.jpg
V kostele jsme se předvedli jako Tři králové.

kr__lov__.jpg

 

Vzpomínky na 2. třídu

Celý 2. rok jsme si hráli na VIKINGY.

p1010144_copy1.jpg
 

Vzpomínky na 1. třídu

V první třídě jsme byli MUMINCI.

kopie__cimg0278.jpg

4.t__..jpg