9. tř. 2018/2019

Vítejte na stránce IX. třídy

 2018/2019

Krásné prázdniny :-)

Ve Čt 20. 6. odpadá odpolední výuka

V pátek 14.6. přinést 500,- doplatek na školu v přírodě.

Sportovní kurz:

odjezd: 21. 6. v 9.30

návrat: 27. 6. 12-13

Út 11. 6. - chemie (sacharidy, bílkoviny)

St 12. 6. - zeměpis (Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj)

14.6. Čj - Písemná prověrka 

Čt 6. 6. - přírodopis (geologické děje)

3. 6. PONDĚLNÍ HODINA ŠJ A NJ BUDE SPOJENÁ. MÍSTO TOHO BUDETE MÍT S PANEM UČITELEM DĚJEPIS, VEZMĚTE SI PŘÍSLUŠNÉ SEŠITY.

Ve středu 29.5. je seminář z matematiky normálně od 7 h.

pondělí 10.6. čtvrtletní písemná práce z matematiky

21.souhrnné opakování

Út 21. 5. - chemie (názvosloví derivátů)

St 22. 5. - zeměpis (Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj)

Čt 23. 5. - přírodopis (geologické děje)

20.souhrnné opakování

St 22. 5. - Čj - kontrolní diktát

19.souhrnné opakování

Út 14. 5. - chemie - LP (deriváty uhlovodíků)

Pá 26. 4. - fotografování tříd

St 17. 4. - zeměpis (zemědělství, služby)

Čj  10.4. - Písemná prověrka 

Ve čtvrtek 11.4. přinést na přírodopis zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

3. 4. DĚJEPIS Československo ve 2. pol. 30 let

1. 4. NĚMECKÝ JAZYK: Opakování osobních přivlastňovacích zájmen + slovní zásoba str. 63.

18.souhrnné opakování

Čt 28. 3. - přírodopis (horniny)

Út 2. 4. - chemie (organická chemie)

27. 3. 2019: DĚJEPIS - svět mezi světovými válkami (včetně hospodářské krize a kultury)

21. 3. 2019: Jazyk německý - způsobová slovesa

20.3. -  Čj   Kontrolní diktát

Týden od 11. 3. do 15. 3. - lyžařský kurz

Žáci zůstávající ve škole budou mít upravený rozvrh podle VIII. třídy - některé hodiny budou  spojeny. Ruší se odpolední výuka TV.

pátek 15.3.

čtvrtek 14.3.

středa 13.3.

úterý 12.3.

pondělí 11.3.

17.souhrnné opakování

18. 3. 2019: NĚMECKÝ JAZYK - způsobová slovesa

7. 3. 2019: NĚMECKÝ JAZYK - překlad (určení času, dnů v týdnu, měsíců)

16.souhrnné opakování

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1830,- na permanentku

Čt 28. 2. - přírodopis - poznávání nerostů

15.souhrnné opakování

Po 25. 2. -  Čj - kontrolní diktát

Pá 22. 2. DĚJEPIS - poválečná 1. ČSR (politický systém, zahraniční vztahy, hospodářství)

V pátek 22.2. přinést doplatek na lyžařský kurz 2100,-.

Vybereme při matematice.

St 20. 2. - zeměpis (obyvatelstvo, sídla)

Čt 21. 2. - přírodopis (mineralogie - sloučeniny)

14.souhrnné opakování

Út 5. 2. - chemie (teplo a chemické reakce, paliva)

Čt 31. 1. - odpadá odpolední výuka

Pá 1. 2. - pololetní prázdniny

Na šachovém turnaji jsme měli i zastoupení z naší třídy. Děkujeme za reprezentaci školy

13.souhrnné opakování

Jak dopadly naše projektové dny na SŠ? Všem se moc líbily.

Naše laboratorní práce s nerosty

Pondělí 21. 1. pololetní práce z německého jazyka (předložky se 3. a 4. pádem, předložky se 4. pádem, osobní zájmena ve 4. pádu, hodiny, slovní zásoba z 1. a 2. lekce)

Pátek 18.1. pololetní práce z matematiky

St 16. 1. - projektový den na SOŠ Podskalská. Začátek v 9. 30 hod., budeme se přesouvat v průběhu 2. vyučovací hodiny. V pekárně si žáci zkusí vyrobit běžné (rohlíky, housky atd.) nebo jemné (vánočka, koláč atd.) pečivo. Vyzkouší si celou výrobu od základních surovin až po hotový výrobek, který si mohou odnést domů. Nutný pracovní oděv (starší oděv, který si může ušpinit). Délka projektového dne 4−6 hodin dle vyráběného sortimentu, nevíme, jestli se stihneme vrátit na oběd, a proto doporučuji raději odhlásit.

Čt 17. 1. - projektový den na SPŠ stavební Josefa Gočára. Program začíná  v 10:00 hodin a trvá 2 až 3 hodiny. Pojedeme MHD - vzít si jízdenky, příp. lítačky. Na oběd bychom se měli vrátit do školy.

14. 1. 2019  Písemná pololetní  prověrka Čj 

V týdnu od 7. 1. do 11. 1. nebude probíhat odpolední výuka tělesné výchovy (dívky i chlapci)

Čt 10. 1.  - přírodopis (Mineralogie, vlastnosti nerostů, systém nerostů - prvky)

pondělí + úterý 7.,8.1.

středa + čtvrtek 9.,10.1.

pátek 11.1.

Vánoční týden:

 Krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019

Pondělí a úterý se učí normálně dle rozvrhu.

Středa -  1. - 2. hod. příprava kostela na vystoupení, v 10 hod. začíná zkouška v kostele, po zkoušce pokračuje výuka dle rozvrhu.

Koncert pro rodiče a přátele školy začíná v 17 hod.

Čtvrtek  okolo 9 hod. odcházíme do kina Slovanský dům, Cena 109,- Kč.  Po skončení kina bude školní akce ukončena. Kdo nebude mít souhlas rodičů vrací se ke škole, poté výuka končí.

Pátek vánoční besídka ve třídě. Oběd ve 12. 15 hod.

St - 19. 12. - Zpívání v kostele

12.souhrnné opakování

14. 12. DĚJEPIS - svět po 1. světové válce (mírové konference, Itálie, Německo, sovětské Rusko)

Út 11. 12. - chemie - test (reaktivita kovů, elektrolýza, galvanický článek až koroze)

St 12. 12. - zeměpis - test (ochrana přírody v ČR)

10.12. - Čj - kontrolní diktát

10.souhrnné opakování

St 5. 12. Mikuláš se svou družinou potěšil děti ve škole i v okolních školkách. Všem zúčastněným děkuji.

Út 4. 12. se zúčastnila naše čtyřčlenná skupina gastronomické soutěže.

9.souhrnné opakování

21. 11. 2018 DĚJEPIS - Češi a Slováci za 1. světové války

19.11. - Písemná prověrka ČJ

Exkurze na SOU Ohradní

středa 14.11.

Pá 9. 11. Den válečných veteránů

8.souhrnné opakování

 Út 13. 11. nás čeká exkurze na SOU Ohradní. Sraz v 7.55 hod. před naší školou. Pojedeme MHD, vzít s sebou lístky na dopravu, příp. lítačku.

St 14. 11. - zeměpis (slepá mapa ČR)

Čt 15. 11. přírodopis (geologické éry Země)

Čt  22. 11. vyrazíme v rámci dopolední výuky na Scholu Pragensis  po 3. vyučovací hodině.

7.souhrnné opakování

V pátek 16.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky

2. 11. 2018: DĚJEPIS - písemná práce 1. světová válka + bolševická revoluce v Rusku

Exkurze do Škody Ml. Boleslav se nám vydařila a všem se moc líbila

 Pá 26. 10. - exkurze do Škody Ml. Boleslav. Sraz před školou v 7. 20 hod., odjezd od školy v 7. 30 hod., předpokládaný návrat do 13. 30 hod.

Čt 25. 10. - projektový den - 100 let republiky

Út 23. 10. - chemie (chemické reakce)

Nácvik první pomoci

6. souhrnné opakování

Čt 18. 10. - přírodopis (geologie, stavba a vývoj Země)

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

22.10. - Čj - kontrolní diktát

Další exkurze nás bude čekat 26. 10., kdy vyrazíme do závodu Škoda auto Mladá Boleslav. Tentokrát budeme vybírat 360 Kč na žáka - pojedeme autobusem od školy a v rámci prohlídky se podíváme do muzea, depozitáře a do dvou výrobních provozů.

Pá 5. 10. - vyučování zkráceno kvůli volbám na 4. vyučovací hodiny. Obědy pro IX. třídu jsou plánované na 11. 45 hod.

3. 10. Exkurze do ČT

5. 10. - zeměpis (východní a jihovýchodní Evropa)

4.souhrnné opakování

ČT 27. 9. odpadá svět práce

3.souhrnné opakování

St 10. 10. (změna!) - DĚJEPIS - přelom 19. a 20. století ve světě i v českých zemích; věda, technika a kultura

Po 24. 9. - Německý jazyk: Opakování základních frází - představení se, rodina a odpovídající slovní zásoba, dny v týdnu 

St 3. 10. - exkurze do ČT. Odcházet budeme v průběhu 2. vyučovací hodiny. Pojedeme MHD - lístky na dopravu, příp. lítačka. Žáci, kteří mají 15 let budou potřebovat občanku.

Čj - 24. 9. - Kontrolní diktát

2.souhrnné opakování

Út 25. 9. - chemie (názvosloví, práce s PSP)

Čt 27. 9. - přírodopis (pohlavní soustava, vývoj)

St 19. 9. - zeměpis (slepá mapa Evropy + hlavní města)

1.souhrnné opakování

Út 11. 9. třídní schůzky v 17. 30 hod. v IX. třídě

St 5. 9. - Festival vědy 2018

V pondělí 3. 9. se sejdeme na jednu hodinu v naší třídě ve 2. patře (ještě nejsou nutné přezůvky)

V úterý 4. 9.  bude třídnický den - 4 vyučovací hodiny (již přezůvky, psací potřeby)

Ve středu 5. 9. první hodina dle rozvrhu a potom vyrazíme na Festival vědy 2018 - vědecko-technickou laboratoř na Kulaťáku. Vstup je zdarma, ale budete potřebovat lítačku nebo lístky na dopravu. Program probíhá venku, takže vhodné oblečení vzhledem k předpovědi počasí.

Čt a Pá se učíme dle rozvrhu - bez odpoledního vyučování

Vzpomínky na osmý ročník:

Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2018

7. 12. - Den otevřených dveří spojený s vánočním tvořením.

 

Naše exkurze na letišti

26. 9.  výstava Game On. 

Vzpomínky na sedmý ročník

LVK - několik momentů pro krásné vzpomínky...

1. 6. Divoká Šárka

Soutěže Zlatý list se zúčastnili Viktorie V., Ladislav B., Ondřej Č. a Václav H. Gratuluje a děkujeme za reprezentaci školy.

Po 10. 4. - studenti VŠCHT k nám přijeli s projektem "Hodina moderní chemie"

22. 12. Vánoční besídka

20. 12. Zpívání v kostele - děkuji všem za krásné vystoupení.

8. 12. vánoční dílny - děkuji za pomoc našim dobrovolníkům

5. 12. Mikuláš se svou družinou dorazil i do naší třídy.

Plazi

- žáci si užili komentovanou prohlídku tropického terária a klubovnu teraristiky, kde viděli zástupce želv, hadů, ještěrů i krokodýlů. Dozvěděli se spoustu informací i zajímavostí, např. který plaz si dokáže olíznout oko - felzuma madagaskarská.

Halloween

Milí šesťáci, vážení rodiče,

přeji Vám krásné a pohodové prázdniny :)

20. - 26. 6. LVK

1. 6. - V dendrologické zahradě jsme putovali po stopách 5 světadílů.

Gratulujeme Viktorii Vaňáčkové a Danielu Vincencovi za vzornou reprezentaci školy.

Po 9. 5. ZOO

Na závěr učiva o biosféře jsme vyrazili do ZOO, abychom se podívali na výskyt živočichů v různých šířkových pásech a procvičili si i práci s mapou světa.

A co jsme pozorovali pod mikroskopem tentokrát? Dám Vám malou nápovědu...hodně lidí se jich štítí, a proto zde použiju fotku jen jejich končetiny.

Pokud hádáte, že jde o pavouka, hádáte správně. :)

Zlatý list

20. 6. - 26. 6. - Letní sportovní kurz Horní Bradlo

LVK – červen 2015

Může být domácím mazlíčkem i šnek? Proč ne?

21. 1. bruslení na škoním hřišti

6. 1. Naši Tři králové

18. 12. Vánoční besídka

4. 12. Jak řádili čerti ve škole?

Svět práce - přesazování květin a práce na zahradě

21. - 25. 9. 2015 - adaptační kurz - Lhotka u Mělníka