Žáci II. stupně

Milí žáci II. stupně, milí rodiče,

jak jste již měli možnost slyšet v médiích, dalo MŠMT pokyn k návratu žáků II. stupně do škol. Teprve včera ve večerních hodinách jsme obdrželi instrukce a podmínky, jak by měl nástup proběhnout. Prosím, dejte nám pár dnů, abychom vše promysleli a zorganizovali. Všechny podrobné informace budou uveřejněny na webu školy a budou vám zaslány emailem. Děkujeme za pochopení.

Celý článek..

Aktuální informace

Základní informace k zahájení pobytu žáků ve škole od 25. 5. 2020. Všem zákonným zástupcům přišly podrobné pokyny k chodu školy emailem.
•    Vzhledem k nutnosti dodržení všech hygienických podmínek budou mít ročníky rozdílný čas zahájení a skončení výuky, viz tabulka ZDE.
•    Ranní družina není v provozu, odpolední pobyt je do 16:00 hod. - vyzvedávání dětí proběhne v prostoru vjezdu vedle školního hřiště, kam vcházíte branou z ulice Na Rybníčku. V případě pobytu dětí v budově školy, kontaktujte telefonicky příslušného pedagogického pracovníka a vyčkejte příchodu dítěte.
•    Příchod do školy bude výhradně přes hřiště, tzn. žáci budou chodit branou z ulice Na Rybníčku. Vstup bude umožněn vždy 10 minut před zahájením dopoledního bloku.
•    Do budovy mají dle pokynu MŠMT umožněn vstup výhradně žáci a pracovníci školy. Doprovázející osoba předává či vyzvedává dítě na předem označeném místě.
•    Před vstupem na hřiště bude žákům změřena bezkontaktně tělesná teplota a žáci provedou dezinfekci rukou.
•    Ve třídě si žáci mohou sundat roušku.
•    V případě, že žák z nutných důvodů (např. návštěva WC) vychází na chodbu, vždy si nasadí roušku a po návratu do třídy provede dezinfekci rukou.
•    Po skončení dopolední výuky odchází pod dohledem pedagoga na oběd a následně domů či do odpolední družiny.
•    Oběd je možné přihlásit přes standardní objednávkový systém jídelny.
•    Objednat a odhlásit oběd je možné do 14 hodin předcházejícího dne.
•    Všichni žáci budou mít 2 ks roušek a podepsaný sáček na odkládání roušky.
•    V pondělí 25. 5. musí všichni žáci při vstupu do školy předložit originál Čestného prohlášení, které naleznete v příloze. Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nemůže se výuky zúčastnit. V případě, že nemáte možnost si dokument vytisknout, můžete si prohlášení vyzvednout ve vjezdu na školní zahradu od úterý 19. 5. vždy od 8:00 do 15:00 hod. KE STAŽENÍ ZDE

ZÁPISNÍ LÍSTEK K ODCHODŮM Z ODPOLEDNÍ DRUŽINY - ZDE.

Žádáme žáky a rodiče, aby se v okolí školy neshlukovali, dodržovali odstup min. 1,5 m a nosili roušky.

Děkujeme za dodržování výše uvedeného.

Celý článek..

Výuka žáků od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, od 11. 5. 2020 začíná příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný základ. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Přesné zařazení bylo odesláno zákonným zástupcům. 
Výukové dny: pondělí, úterý, středa od 7:55 do 11:35 hodin
 
K nástupu Vašeho dítěte do školy je třeba:
•    Aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Po tomto termínu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit.
•    V pondělí 11. 5. musí všichni žáci při vstupu do školy předložit originál Čestného prohlášení; ke staženi ZDE.
•    Pokud žák čestné prohlášení nepředloží, nemůže se výuky zúčastnit.
•    Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 
Důležité informace:
•    příchod do školy bude výhradně přes školní hřiště, žáci budou chodit branou z ulice Na Rybníčku. 
•    Vstup bude umožněn od 7:45 hod. 
•    Před vstupem na hřiště bude žákům změřena bezkontaktně tělesná teplota a žáci provedou dezinfekci rukou.
•    skupiny žáků na hřišti školy vyzvednou pedagogičtí pracovníci v 7. 55 hodin

Absence: Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Celý článek..

Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče,

v odkazu naleznete seznam přijatých uchazečů do první třídy pro školní rok 2020/2021.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni z kapacitních důvodů vyhovět žádostem o přijetí všech uzachečů, je pro nás velmi důležitá zpětná vazba v případě, že je Vaše dítě přijato a rozhodli jste se preferovat jinou školu. Budeme vděčni za tuto informaci v co nejkratším termínu. Uvolněná místa pak připadnou vylosovaným náhradníkům.

Pokud evidenční číslo Vašeho dítěte v seznamu nenaleznete, znamená to, že nebylo přijato a rozhodnutí Vám bude doručeno poštou do vlastních rukou, případně do Vaší datové schránky, pokud jste uvedli tuto možnost.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkávání s Vámi a dětmi.

PROTOKOL O LOSOVÁNÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Celý článek..

Pomlázky od Městské policie

Již několik let se v tomto období konalo na naší škole pletení pomlázek s Městskou Policií Prahy 2. Letos se bohužel tato akce nemohla vzhledem k nouzovému stavu konat. Policisté však nechtěli, aby děti byly ochuzeny o tuto krásnou tradici. Proto mimo svou pracovní dobu napletli pomlázky a přivezli je do školy.  Velké díky panu Kačerovskému a jeho týmu.  

Celý článek..

Platby za školní družinu

Žádáme rodiče, aby pozastavili trvalé příkazy plateb za školní družinu a nevznikal tak velký přeplatek. Po návratu do škol budete informováni o přeplatku, případně doplatku.  Děkujeme za pochopení. 

Celý článek..

Vyhlášení soutěže

Celý článek..

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021


Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k nastalé situaci nemůže proběhnout náš tradiční zápis do prvních tříd.

Veškeré informace naleznete ZDE.

Celý článek..

Roušky

Milí žáci a rodiče,

zájem o naše roušky je obrovský. Šijeme  každý den, jen na plot je již dávat nebudeme.

Pokud by někdo potřeboval roušku, ať se prosím ozve na mail školy, vyrobíme ji na zakázku a domluvíme se na předání.

Zbylé roušky putují do nemocnic, k policii či na sběrná místa na Náměstí Míru 14 nebo na Mariánské náměstí.

Přejeme pevné zdraví.

Celý článek..

Aktuální informace

Važení rodiče, milí žáci,

níže uvádíme několik aktuálních organizačních informací:

-Školy jsou uzavřeny pro fyzickou přítomnost žáků ve školách. Toto opatření však není vyhlášení prázdnin. Žákům budou pravidelně zadávány úkoly za všech předmětů mimo předměty Tv, Vv, Sp. Veškeré úkoly a materiály budou uveřejňovány přímo na webových stránkách školy - záložka třídy. Tyto úkoly jsou povinné a žáci je vypracují podle pokynů. Z důvodu nepřítomnosti velké části pedagogů  (jsou na lyžařských kurzech) budou úkoly zadávány postupně, nejpozději však v pondělí 16. 3. 2020. Pokud nemá žák možnost tisku pracovních listů, vypracuje úkoly do sešitu.

- Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy pošleme elektronicky na Vaši emailovou adresu na základě Vaší písemné žádosti, kterou zašlete na info@zs-stepanska.cz  V žádosti uveďte se jménem dítěte i třídu a rodné číslo dítěte.

- Upozorňujeme všechny rodiče, že termín zápisu pro školní rok 2020/2021 bude přesunut pravděpodobně na druhou polovinu dubna. O formě a termínu  zápisu vás budeme včas informovat. 

- Provoz kanceláře školy je také omezen: Po, Út, St od 8. 30 do 12.30 hodin. 

Celý článek..