Pomlázky od Městské policie

Již několik let se v tomto období koná na naší škole pletení pomlázek s Městskou Policií Prahy 2. Letos se bohužel tato akce nemůže vzhledem k nouzovému stavu konat. Policisté však nechtěli, aby děti byly ochuzeny o tuto krásnou tradici. Proto mimo svou pracovní dobu napletli pomlázky a přivezli je do školy. Pokud tedy nemáte možnost si pomlázku úplést, tak si můžete v úterý, ve středu a v pátek dopoledne vyzvednout hotovou pomlázku u plotu hřiště (ul. Na Rybníčku, vjezd na školní zahradu). Pomlázky budeme vždy ráno doplňovat. Velké díky panu Kačerovskému a jeho týmu.  

Celý článek..

Platby za školní družinu

Žádáme rodiče, aby pozastavili trvalé příkazy plateb za školní družinu a nevznikal tak velký přeplatek. Po návratu do škol budete informováni o přeplatku, případně doplatku.  Děkujeme za pochopení. 

Celý článek..

Vyhlášení soutěže

Celý článek..

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021


Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k nastalé situaci nemůže proběhnout náš tradiční zápis do prvních tříd.

Veškeré informace naleznete ZDE.

Celý článek..

Roušky

Milí žáci a rodiče,

zájem o naše roušky je obrovský. Šijeme  každý den, jen na plot je již dávat nebudeme.

Pokud by někdo potřeboval roušku, ať se prosím ozve na mail školy, vyrobíme ji na zakázku a domluvíme se na předání.

Zbylé roušky putují do nemocnic, k policii či na sběrná místa na Náměstí Míru 14 nebo na Mariánské náměstí.

Přejeme pevné zdraví.

Celý článek..

Aktuální informace

Važení rodiče, milí žáci,

níže uvádíme několik aktuálních organizačních informací:

-Školy jsou uzavřeny pro fyzickou přítomnost žáků ve školách. Toto opatření však není vyhlášení prázdnin. Žákům budou pravidelně zadávány úkoly za všech předmětů mimo předměty Tv, Vv, Sp. Veškeré úkoly a materiály budou uveřejňovány přímo na webových stránkách školy - záložka třídy. Tyto úkoly jsou povinné a žáci je vypracují podle pokynů. Z důvodu nepřítomnosti velké části pedagogů  (jsou na lyžařských kurzech) budou úkoly zadávány postupně, nejpozději však v pondělí 16. 3. 2020. Pokud nemá žák možnost tisku pracovních listů, vypracuje úkoly do sešitu.

- Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy pošleme elektronicky na Vaši emailovou adresu na základě Vaší písemné žádosti, kterou zašlete na info@zs-stepanska.cz  V žádosti uveďte se jménem dítěte i třídu a rodné číslo dítěte.

- Upozorňujeme všechny rodiče, že termín zápisu pro školní rok 2020/2021 bude přesunut pravděpodobně na druhou polovinu dubna. O formě a termínu  zápisu vás budeme včas informovat. 

- Provoz kanceláře školy je také omezen: Po, Út, St od 8. 30 do 12.30 hodin. 

Celý článek..

Lyžařské kurzy

Krásné pozdravy z hor posílají všechny děti i učitelé.  

Celý článek..

Uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci.

Bezpečnostní rada státu a Vláda ČR rozhodly  od středy 10. 3. 2020 zrušit výuku v základních, středních a vyšších odborných školách.
Všichni žáci si dnes po skončení vyučování vyzvednou všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, které budou potřebovat pro domácí přípravu. Ti, kteří si dnes vyzvednout věci nemohou, budou kontaktovat ředitelku školy reditelka@zs-stepanska.cz nebo zástupkyni ředitelky školy zastupkyne@zs-stepanska.cz a domluví si termín.

Všichni žáci, kteří jsou nyní na lyžařských kurzech, mohou kurz dokončit a vrátí se v řádných termínech (učebnice, sešity, pracovní sešity si vyzvednou při návratu z kurzu).

Žáci 2. B, 3. A a 3. B na kurz odjet nemohou – kurz se ruší. O finanční náhradě budeme jednat později.

Školní jídelna je také mimo provoz - všem strávníkům byly obědy odhlášeny.

Zítra určíme způsob zadávání úkolů, pracovních listů a jejich odevzdávání, včetně možných konzultací s pedagogy. Vše bude uveřejněno na webu a informace odešleme rodičům emailem.

Tato opatření jsou do odvolání. Budeme vás průběžně informovat.

Potvrzení Žádostii o ošetřovné budeme vydávat od 11.3.2020 v kanceláři školy. Potřebný formulář budeme mít předvyplněný k dispozici.

Jana Páčová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ - TEXT

Celý článek..

Polytechnická výchova

Žáci ze 4. B rozvíjeli své dovednosti v polytechnické oblasti a v týmech konstruovali funkční automobily ze stavebnic Lega.

Celý článek..

Informace MŠMT ke koronaviru

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Více na webu MŠMT ČR.

Informace z MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Celý článek..