Školní družina - Stanice přírodovědců - Jarní výstava "Na skle a ve skle"