Charakteristika školy

Základní škola u svatého Štěpána patří podle výsledků testů společnosti SCIO mezi 10% nejlépe hodnocených základních škol a víceletých gymnázií.

Výchovné působení zaměřuje proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňujeme důležitost tolerance a porozumění si s druhými lidmi.

Školní vzdělávací program "Vzdělání, sebevědomí, slušnost" klade důraz na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy.

Laskavý, ohleduplný, zároveň však přiměřeně přísný přístup k dítěti považujeme za samozřejmost. Součástí pedagogického sboru je školní psycholog a speciální pedagog.


Co nabízíme našim žákům:

Možnost vzdělávat se v krásné historické budově v centru Prahy. Škola je vybavená moderní technikou, ale zároveň plná vstřícných pedagogů, které jejich práce baví.

Výuka jazyků

Naši žáci se učí od 1. třídy povinně anglický jazyk.
Od 7. ročníku si žáci volí další cizí jazyk: španělský jazyk nebo německý jazyk.
Pro výuku jazyků používáme interaktivní tabule i 2 specializovanÉ jazykové učebny.

Počítačový klub
Studovna s nepřetržitým přístupem na internet je dětem přístupná zdarma každé odpoledne. V moderně vybavené počítačové učebně mohou žáci pracovat s počítači v rámci výuky i Školního klubu nebo Školní družiny.

100_4420.jpg


Jazykové kurzy v Anglii, Skotsku nebo Irsku, poznávací zájezdy zaměřené na výuku dějepisu, zeměpisu, přírodopisu

Jazykové kurzy ve Velké Británii a Irsku jsou zaměřeny na rozvoj anglického jazyka. Účastní se jich žáci od šestého do devátého ročníku. Jsou ubytováni v anglických rodinách, kde mají možnost konverzovat. Na programu jsou výlety po známých anglických a irských památkách, přírodních a technických zajímavostech. Ve školním roce 2007/2008 jsme byli ve Skotsku. V roce 2008/2009 v Hastings v jižní Anglii, v roce 2009/2010 v Irsku a v
roce 2011/2012 v Paříži a srdci Anglie s pobytem ve Stratfordu nad Avonou. V roce 2014/15 se uskutečnil poznávací zájezd do italských Benátek a Padovy a ve školním roce 2015/16 zájezd do Portsmouth s výukou angličtiny.V roce 2016/2017 to byl krásný poznávací zájezd do Itálie (Lago di Garda, Verona, Miláno). Letos čeká žáky Anglie a Skotsko po stopách Harryho Pottera.

Další školní akce
Kromě jazykových zájezdů organizujeme lyžařské kurzy pro žáky obou stupňů nejen u nás, ale i v zahraničí, pobyty u moře (letos Itálie), ozdravné pobyty v přírodě, exkurze a školní výlety. Velmi oblíbené jsou různé projekty krátkodobé i dlouhodobé (např. projekt k 700. výročí narození Karla IV.), připomínání lidových zvyklostí a různé školní oslavy.
Žáci se účastní vědomostních a sportovních soutěží s těmi nejlepšími výsledky.Děti dětem:


Velké množství aktivit probíhá na škole tak, že si je žáci připravují pro sebe navzájem. Například připomínky lidových tradic, které pořádají pro spolužáky jednotlivé ročníky.

kr__lov__.jpg


Mikuláš
Každoročně 5. prosince žáci devátých ročníků pořádají nadílku pro mladší spolužáky a děti z okolních mateřských škol.


Kopie___.___2012_12_05_09.04.21.jpg


Dětský den
Každý rok "deváťaci" uspořádají ke Dni dětí pro žáky prvního stupně den plný soutěží a her.


Volnočasové aktivity:

Keramika

Keramická dílna  v budově Na Rybníčku funguje již tradičně pod vedením  paní učitelky Marie Rivolově, která má s keramikou velké zkušenosti. Žáci pořádají překrásné výstavy svých výrobků.

r__me__ek_cel___ruce_1.jpg


Pěvecký sbor Štěpánka
Školní pěvecký sbor Štěpánka pracuje na naší škole již sedmnáctý rok. Letos ho opět vedou paní učitelky Pánková a Bernardová. Pravidelné zkoušky má sbor v úterý od 15.00 do 16.00 v hudebně v 1. poschodí. Naši zpěváci vystupují na mnoha akcích a soutěžích.

Kopie___CIMG5871.JPG


Školní kapela VONO a orchestr Neočekávaný dýchánek

Děti z 1. i 2. stupně mají možnost hrát a zpívat ve školní kapele a orchestru pod vedením pana učitele Knoblocha, paní učitelky Bernardové a paní učitelky Pánkové. Oba soubory, společně se školním sborem vzorně reprezentují školu na různých vystoupeních a soutěžích.

Výtvarný kroužek

Děti  pracují pod vedením paní učitelky Smetanové. Seznamují se s výtvarnými technikami, stříhají, malují a kreslí.

Výuka hry na hudební nástroje
Naši žáci se mohou učit hrát na flétnu (zobcovou i příčnou) nebo kytaru. Pořádají koncerty pro rodiče i spolužáky.

Sportovní hry
Žáci 1. i 2. stupně se ve svém volném čase věnují sportu v rámci kroužku sportovní hry pod vedením pana učitele Kaňky a paní učitelky Zethnerové.


Další kroužky - viz nabídka letošních zájmových kroužků v samostatné záložce sdružení Štěpán