Dětská porta - Kroměříž

Předávání Dětské Porty - 1. místo v kategorii Skupiny s pedagogickým doprovodem.

Vyhráli jsme pozvánku k účinkování na velkém koncertě Děti dětem.

Prošli jsme si Kroměříž.

VONO v Kroměříži.