GDPR

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let - zákonný zástupce) dává souhlas

se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků.

Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby

pořadatelů a jejich sponzorů.