I. A

Vítejte na stránce třídy I. A

Školní rok 2018/19

AKTUALITY:

28. 1. vycházka na Vyšehrad, divadlo Medvědí princ

Od 7. 2. plavání každý čtvrtek

Na školu v přírodě pojedeme do Horského hotelu Javor v Krkonoších 20. - 24. 5. 2019

ZÁŘÍ

Dne 3. 9. jsme zahájili první týden školy. Sešlo se nás 24 a jedna z nás - Justýnka hned odjela do Anglie, kde bude chodit do školy až do jara. Už se těšíme, až se k nám vrátí a přejeme jí, ať se jí tam líbí.

My se navzájem poznáváme, učíme se, jak se kdo jmenuje, prošli jsme se po škole, abychom trefili do tělocvičny, do jídelny, do šatny atd. Dostali jsme spoustu nových učebnic a krásných pomůcek a už skoro víme, kdy si kterou z nich máme připravit.

Začali jsme si také číst knížku Mluvící balík. Spolu s Petrem a Šimonem jsme se vydali na cestu do Řecka za Penelopkou a našli jsme ve třídě podivný balík. Zatím nevíme, co v něm je, ale jsme moc zvědaví.

Ve čtvrtek jsme byli poprvé v hudebně a v pátek jsme poznali paní učitelku Terezu Pánkovou, která nás bude učit tělocvik.

Také k nám na návštěvu přišli cvičení pejsci a ukázali nám, co všechno znají a dovedou. Poznali například levou a pravou tlapku, a to je přece tak těžké! Dozvěděli jsme se, jak se máme k pejskům chovat, abychom se s nimi mohli kamarádit. Také jsme si s nimi zahráli na třetího, bylo to moc fajn.

Udělali jsme si doma první úkoly a dostali za ně razítka a body. Budeme sbírat zvláštní body - čarofazolky, příští týden se dozvíme, proč se tak jmenují. Teď nás čeká víkend a pak zase hurá do školy...

Druhý týden ve škole: Bojíte se bazilišků? Někdy dovedou být pěkně podlí. V knížce, kterou čteme, zabalili papouška a pavoučici i s klecí do balíku. Naštěstí jsme je dneska vybalili a zachránili. Teď jsme zvědaví, jak a proč se v takové pozici ocitli.

S učením jsme také poposkočili. V Živé abecedě už jsme začali psát uvolňovací cviky. Prožili jsme Popletený, Sluníčkový a Sváteční den. V matematice počítáme zatím obrázky do pěti, většině z nás to nedělá problém. Dnes jsme si také začali povídat o Tondovi, Lence a Sandře, což jsou Zippyho kamarádi a my se s nimi budeme učit řešit různé problémy. Povídali jsme si o pocitech, které máme, a o tom, co můžeme dělat, abychom se cítili lépe. 

Naučili jsme se dvě zlatá pravidla správného řešení:

- Pomůže mi to cítit se lépe?

- Neublíží to mně ani nikomu jinému?

Pokud jsou tato pravidla dodržena, řešení je dobré a můžeme ho použít:-)

Ve světě práce jsme skládali lodičky a ve výtvarné výchově jsme malovali sluníčka. V hudební výchově jsme si zahráli na ozvučná dřívka a na bubínky a naučili jsme se už několik písniček. Nejnovější je Pekař peče housky.

Dneska u nás také byla poprvé naše druhá asistentka, takže už známe Esterku i Markétku.

A je tady třetí školní týden. 18. 9. jsme v rámci dopravní výchovy shlédli představení v Muzeu policie. Jmenovalo se Pohádkový semafor.

V češtině jsme se začali učit, jaký je rozdíl mezi písmenem a hláskou a poznali jsme, že každé písmenko má čtyři podoby. Už umíme S. V matematice začínáme pracovat s číslicemi, ještě je ale nepíšeme. Povídali jsme si o svatém Václavovi a ve světě práce jsme si vyrobili helmici, jakou nosil on.

Ve výtvarné výchově jsme napsali dopis Justýnce do Anglie a namalovali jsme jí spoustu obrázků.

Také jsme četli kousek z Mluvícího balíku, kde jsme se dozvěděli, že Papouše vychoval Slovník, proto používá spoustu málo známých slov, některá z nich se jistě naučíme také. Ještě jsme ale nezjistili, jak se s Dulcibelou dostali do balíku...

Čtvrtý školní týden bude o den kratší. Je to kvůli svátku svatého Václava, a proto jsme se vydali na Václavské náměstí prohlédnout si jeho sochu, kterou jsme pak malovali.

Naučili jsme se písmenko L, snažíme se dále si uvolňovat ruce a také při psaní správně sedět a držet psací náčiní. Některým z nás to dělá velké potíže. V matematice pracujeme s číslicemi a tečkami, v češtině se skládací abecedou. V angličtině už se umíme přivítat a rozloučit, poslouchali jsme veselý příběh o myškách a kocourovi.

ŘÍJEN

Pilně pokračujeme v práci. Už umíme pět písmenek, k S, L, M a P se přidávají samohlásky, zatím A, O, U. Hodně je procvičujeme, snažíme se je poznávat ve slovech, psát do mřížek, vytvářet slova, která s nimi začínají nebo končí. Také jsme se začali učit číst a poznávat slabiky a zjistili, že samohlásky mohou být dlouhé nebo krátké. Píšeme zatím stále cviky, které nám pomáhají uvolňovat ruce, ale už se v nich objevují kousky budoucích písmenek - kličky, obloučky a podobně. Nově jsme se začali učit psát číslice.

V matematice už počítáme do osmi, stavíme stavby z kostek a zapisujeme jejich plány, hodně krokujeme, vyplňujeme tabulky, skládáme čtverce různými způsoby a sčítáme. Už poznáme znaménko plus a minus a umíme sestavit příklad. Nově jsme poznali znaménka je větší, je menší a rovná se. 

Vyrobili jsme lodičky a zabalili mluvící balíky, namalovali strom a natiskali na něj listy v podzimních barvách, malovali jsme také lidi pod deštníkem. Učíme se chodit po chodníku, po silnici a také ji přecházet. Povídáme si také o narozeninách naší republiky. Bude jí letos sto let, tak jsme dostali sešit, který je jí věnovaný. Víme, kdo byl T. G. Masaryk, jaký má naše republika znak a jak se správně pověsí vlajka. Poslouchali a zpívali jsme státní hymnu.

Dvakrát jsme se také učili v družině. Jednou kvůli volbám, protože naši třídu připravovali a stěhoval se nábytek, a jednou kvůli stavbě chodníku a silnice před školou. Rádi jsme si to vyzkoušeli, ale ve třídě je to lepší...

Už taky víme, proč bazilišci zabalili Papouše a Dulcibelu do Balíku. Chtějí se zmocnit vlády v Mytologii a o všem rozhodovat, rozhodli jsme se jít proto Papoušovi na pomoc a kouzelnou zemi zachránit. Bazilišky jsem si vyrobili s paní učitelkou na světě práce.

23. 10. se na nás přišli podívat studenti z pedagogické fakulty. Nejprve jen sledovali, jak se učíme, později nás ale zkusí i učit.

25. 10. proběhl celoškolní projekt na téma 100. výročí republiky. Ráno v tělocvičně jsme se rozdělili do skupin, v každé byly děti od první až do deváté třídy. Potom jsme se rozběhli po škole na různá stanoviště, kde na nás čekaly zajímavé informace a úkoly k plnění. Hráli jsme pexeso významných osobností, ochutnávali lipový čaj, hledali neznámá slova ve sto let starém textu, sestavovali most a podobně. Starší spolužáci se o nás hezky starali. Druhý den jsme si o projektu povídali a ukázalo se, že se nám všem moc líbil.

Poslední den tohoto měsíce jsem vyšli ven do parku a každá skupinka si našla jeden strom a zkoumala jeho kmen, korunu, listy a hledala plody. V angličtině jsme si povídali o tom, jak anglické a americké děti slaví Halloween, poslechli jsme si písničku Spooky, spooky a zahráli si hru Trick or treat. A máme tady...

LISTOPAD 

Stále se zlepšujeme ve čtení. Slabiky už zvládáme skoro všichni, umíme najít i vytvořit slova, která na ně začínají i je složit na kostičkách nebo z písmen. Naše ruce lépe drží tužky, snažíme se psát slabě. Kdo to dokáže, bude moci psát plnicím perem.

Naučili jsme se také veselou básničku o papírovém drakovi od Jiřího Žáčka.

V matematice pokračujeme ve sčítání a odčítání, učíme se příklady krokovat a zapisovat, naučili jsme se psát číslice od nuly do šestky. Stavěli jsme také stavby z kostek a přiřazovali k nim plány. Na jednu hodinu matematiky se na nás přišla podívat paní inspektorka a pochválila nás za to, že jsme pěkně pracovali.

V prvouce si i nadále povídáme o stromech. Paní učitelka nám četla z knížky "Slyšíš, jak mluví stromy", dělali jsme pokus

s březovým polenem a poznávali listnaté stromy podle listů i plodů.

Vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi a ve výtvarné výchově jsme si ho nakreslili, ve světě práce jsme zase vyráběli jeho koníčka. Také hudební výchova nám ho připomněla, i když koník, o kterém jsme zpívali, patřil spíš Horymírovi.

Dostali jsme dopis od Justýnky z Anglie, a tak jsme jí také napsali odpověď.

14. 11. jsme se vydali do divadla Kampa na představení Škola malého stromu. Moc se nám hodilo do programu, protože v Živé abecedě jsme zrovna probírali písmenko I, i a udělali jsme si indiánský den. Naučili jsme se indiánskou písničku Hey hename a tanec Úataka a pak jsme shlédli divadelní představení o malém indiánkovi jménem Malý strom. Divadlo bylo moc krásné a hodně zajímavé, dozvěděli jsme se něco o tom, jak indiáni vnímají přírodu a jak se k ní chovají s velkou úctou. To se nám také hodí do prvouky, máme teď přece zrovna kapitolu o stromech. Vymýšleli jsme si také indiánská jména, např. Malá sova nebo Ospalý papoušek:-)

Koncem měsíce přišla do školy inspekce. K nám se přišli podívat na matematiku a paní inspektorka nás pochválila, že hezky pracujeme.

Největší událostí měsíce listopadu ale bylo to, že jsme dočetli Živou abecedu a dostali Písanku a SLABIKÁŘ!

PROSINEC

Čtení je stále zajímavější a zajímavější. Umíme přečíst jednoduchá slova, zkoušíme slabiky se třemi písmeny, známe všechny samohlásky, nejnovějším písmenkem bylo T, vyvozovaly je s námi studentky z pedagogické fakulty. Do konce prosince nás čeká ještě J. Také už čteme věty a vidíme, co všechno se z nich můžeme dozvědět.

V matematice počítáme do deseti, sestavujeme příklady k příběhům, krokujeme dopředu i dozadu. 

5. 12. jsme celý den pracovali v centrech. Měli jsme centrum čtení, tam jsme hráli hru ze Živé abecedy-Putování po slabikách a skládání slov, centrum matematiky, skládali jsme stavby z kostek a zapisovali plány, v centru psaní jsme napsali Justýnce k Vánocům a v Ateliéru vyrobili čerta nebo Mikuláše na lahev.

Během práce nás vyrušila návštěva. Ozvalo se zabušení na dveře a vstoupil sv. Mikuláš s mnoha anděly a čerty. Trochu pokáral některé zlobily, ale byl shovívavý a když jsme mu zazpívali písničku, dostali jsme od andělů malou dobrůtku.

Konec roku se samozřejmě nesl v duchu Vánoc. Nacvičovali jsme vystoupení do kostela sv. Štěpána, byli jsme se podívat na velký Betlém na Loretánském náměstí a v divadle Kampa na představení o andělíčku Koledníčkovi. Poslední týden školy jsme vystupovali v kostele, dokonce dvakrát. Dopoledne na generálce a večer pro rodiče a další pozvané hosty.

Ve čtvrtek jsme si pak udělali ve třídě besídku, pouštěli jsme lodičky ze svíček, hráli různé hry a dokonce si rozdávali dárky.

V pátek jsme šli naopak udělat radost ptáčkům a zvířátkům v krčském lese a ozdobili jsme jim stromeček různými dobrůtkami. Pak jsme se rozešli na Vánoce...

LEDEN 2019

Po Vánocích jsme se sešli v hojném počtu a vyprávěli jsme si o svých zážitcích, způsobech slavení svátků a dárcích.

Hned jsme se také pustili do práce.  Během ledna jsme poznali další písmenka - D, K a V, tiskací i psací, začlai jsme psát slabiky a slova. Čteme už věty, Papouš namaloval na tabuli velkou cestu, kdo četl slabiky, začal na poli, pak přes kratší slova přeplul řeku a po louce, kde se četla slova trojslabičná dospěl až k horám. Tam se musel utkat se avřenými slabikami. Někomu to trvalo déle, ale už jsme skoro všichni na kopci:-).

V matematice jsme poznali nové prostředí - autobus. Vždy někdo z nás dělá řidiče, nakládá a vykládá cestující a ostatní tiše počítají a nakonec píší, kolik lidí dojelo až na konečnou. Moc nás to baví a docela nám to i jde. Už se nám i stalo, že jsme to všichni měli dobře! Také krokujeme po schodech, což je o trochu těžší než normálně a skoro každý den počítáme slovní úlohy. I to se nám dost daří.

V prvouce si povídáme o rodině. O tom, který člen rodiny se jak nazývá a děláme projekt do Poutníka.

Na svět práce nás paní učitelka vzala na keramiku, na výtvarce jsme malovali tři krále a také věci od písmenka K.              Také v hudební výchově jsme se naučili dvě nové písničky Bude zima, bude mráz a Zimní a povídali jsme si o meluzíně.

Papouš pověsil na stěnu dárek od Justýnky, krásný kalendář s pohádkami. Na leden je tam Kocour v botách. Budeme si ji povídat. Venku je velký mráz, a tak pan školník polil školní hřiště a budeme na něm moct bruslit.