I. A

Vítejte na stránce třídy I. A

Školní rok 2019/20

Leden

Týden 27. - 31. 1.

Blíží se nám vysvědčení. Budeme si ho rozdávat tento čtvrtek poslední vyučovací hodinu. Děti potřebují desky. V pololetí dostávají naši žáci tzv. Výpis z vysvědčení na neoficiálním papíře, proto se toto vysvědčení nemusí vracet a děti se s ním mohou dosyta chlubit babičkám a dědečkům. Potom (31.1.) budou jednodenní pololetní prázdniny.

V pondělí 3. 2. má naše škola tu čest, že tu proběhne celopražský šachový turnaj. Ve všech třídách se bude hrát. Proto my ostatní budemem mít program mimo školu. Naše třída spolu s třeťáky půjde do kina Lucerna, kde máme objednané promítání filmu Fany a pes (o roce 1989 v NDR - animovaný film pro děti, ke kterému máme i pracovní listy). Cena projekce je 80 Kč, prosím, aby děti měly tuto částku s sebou v batůžku spolu se svačinou a čipem na oběd. Sraz před školou máme v 8:15, kdo potřebuje dítě předat dříve, může využít ranní družiny, která bude v malé jídelně. V 8:20 odcházíme do kina, nasvačíme se tam v kavárně, podíváme se na film a potom to vezmeme kolem školy do jídelny v Sokolské ulici, kde máme na cca 11:30 domluvený oběd. To už si děti přebírá paní vychovatelka.

Domácí úkoly:

27. 1. číst kartu 11, PRV - prac. list hodiny

28. 1. písanka s.

29. 1. číst kartu 12, MA s.

30. 1. ukázat doma vysvědčení a pořádně ho oslavit

Připravované akce:

30. 1. pololetní vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny

3. 2. šachový turnaj, kdo nehraje - kino Lucerna Fany a pes (80 Kč), sraz v 8:15 před školou (PŘEDTÍM OD 6:45 FUNGUJE RANNÍ DRUŽINA), odchod 8:20, s sebou svačinu a 80 Kč, návrat ke škole cca 11 hod., potom odchod s družinou na oběd do jídelny v Sokolské

4. 2. beseda v knihovně s vracením knížek  - 9:00

7. 2. první plavání (plavky, ručník mýdlo, plavecká čepice, igelitová taška, svačina, pití)

13. 2. Chlupáčovo muzeum pravěku (10:00)

Týden 20. - 24. 1.

Ve středu jsme byli v Anežském klášteře na nádherném pořadu s výtvarnou dílnou "Barevný svět". Učili jsme se míchat barvy a taky si na ně zahráli, rozlišujeme barvy základní (červená, modrá a žlutá) a sekundární. Viděli jsme sbírku středověkých obrazů a soch a dozvěděli se o nich spoustu zajímavého. 

(Tohle jsou základní barvy)

Odpoledne jsme se sešli ve třídě, která se změnila v "Kavárnu pro rodiče a děti". Moc hezky jsme si popovídali, chválím děti.

Ve čtvrtek jsme hráli na ukulele a naučili se už druhý akord Ami. Psali jsme na tabulky i do písanky, stavěli z krychlí, jezdili autobusem po třídě a moc nám to všechno šlo.

V pátek jsme se naučili strašidelnou písničku o Hejkalovi a skládali ze skládací abecedy. V angličtině jsme se učili nová slova BIG, SMALL, OLD, NEW a přidávali je k hračkám a do vět. It is a new bike, I have a small car... dopsali jsme starou písanku a dostali novou. Některé děti (pokud správně drží psací náčiní a píší uvolněně budou smět od 2. písanky psát perem. Vždy jim to napíšu do písanky. Můžete pomalu pera pořizovat (nevadí mi Tornádo ani pero klasické s bombičkou, nejlépe zajít do papírnictví s dítětem a vyzkoušet, s čím se mu bude dobře psát, povolené není "čínské" pero ani propiska).

Přehled učiva pro nemocné (do pátku 24. 1.):

Slabikář do s. 35

písanka do s. 31

Matematika do s. 9

Prvouka s. 58, 59, 61

Angličtina uč. s.16, PS s. 14, učivo BIG, SMALL, NEW, OLD

Týden 13. - 17. 1.

V pondělí jsme byli v knihovně na besedě o Josefu Čapkovi. Děti krásně ozdobily tu košilku, co nebyla pyšná.  Čteme ještě slova s K. Některým žákům dělají potíž tzv. zavřené slabiky (nos, sud, kůl...) V prvouce se stále věnujeme hodinám a kalendáři. Hodně dětí už umí vyjmenovat měsíce. Tento týden dokončíme první díl matematiky. Brzy nás čekají nová "prostředí", například zábavný Autobus.

Víte, kolik rukou má Mareček?

Ve středu jsme ve výtvarce pracovali zvláštní technikou. Na obrázky jsme použily hrubě mletou sůl. Vznikly krásné obrázky. V angličtině používáme vazbu Iˇv got (Já mám...). V Mandale družinky předvedly svá představení - čističi uší, počítači vlasů, akrobaté a kouzelníci. Tady vidíte, jak Daník vykouzlil vanilkový rohlíček.

Ve čtvrtek jsme se učili básničku Perníková chaloupka od Františka Hrubína. Začali jsme číst V. Pracovali jsme se skládací abecedou a četli kousek příběho o Jimovi Knoflíkovi. Tančili jsme se sněhovými vločkami.

V pátek jsme měli Zipyho kamarády a povídali jsme si o komunikaci. Učíme se mluvit o svých pocitech. V tělocviku jsme běhali a nosili při štafetách těžký míč. Také jsme skákali do dálky. A dodělali jsme tu první matematiku.

Led(n)ové tvoření...


Týden 6. 1. - 10. 1.

Byli u nás Tři králové. Zazpívali jsme si s nimi písničku a dozvěděli se něco o jejich tradici.

Čteme nové písmeno K, píšeme slabiky a nově i diktáty písmen, učíme se měsíce v roce, roční období, dny v týdnu a hodiny. V matematice počítáme do 12. Dvanáct je důležité číslo (tucet). V angličtině jsme se naučili novou básničku s tleskáním (je v učebnici na s. 61) a procvičili hračky i ve větách (It is a doll. Play the guitar. Kick a ball.) Hrajeme hru Lucky says s různými pokyny. V hudebce jsme tančili na říkanku Přišel k nám host a hráli poprvé na ukulele. Naučili jsme se akord C. Každá družinka si připravila mandalské vystoupení. Měli jsme čističe uší, počítače vlasů, kouzelníky i akrobaty.

Rozvrh třídy I. A:

PO   Čj, Ma, Prv, Tv

ÚT   Čj, Ma, Čj, Čj        keramika 

ST   Čj, Ma, Aj, Vv, Sp

ČT   Čj, Ma, Prv, Hv         vycházkový den školní družiny

PÁ   Čj, Tv, Ma, Čj (od února Čj, Ma, plavání)

Další fotky z prosince najdete ZDE

Prosinec

Týden 16. 12. - 20. 12.

V pondělí jsme byli v knihovně na adventní besedě. Půjčili jsme si knížky s vánoční tématikou.

V úterý jsme se ještě vánočně učili, zpívali koledy a byly u nás studentky, které nás naučily nové písmeno D.

Ve středu jsme jeli na Pohořelec. Cestou jsme poznávali pražské památky. Potom jsme se sešli s paní průvodkyní před kostelem Panny Marie andělské (u Kapucínů) na Loretánském náměstí. Dvakrát jsme slyšeli zvonkohru na Loretě a mezitím si poslechli v kostele příběh betlémských oveček a měli jedinečnou možnost vidět veliký dřevěný Betlém starý 400 let.

Ve čtvrtek jsme vyrazili do Krčského lesa. Hráli jsme Na klíště a na schovku, ale hlavně jsme krásně ozdobili smrček pro zvířátka. Dokonce jsme viděli jednoho zajíce, jak už si na to brousí zuby. Děkuji rodičům za přípravu nápaditých a chutných ozdob.

V pátek jsme měli třídní vánoční besídku. Nejdřív jsme si s celou školou zazpívali na schodech koledy. Potom jsme dokončili pátrání po únosci Ježíška a vlastně zachránili Vánoce pro všechny, zkoušeli jsme vánoční zvyky, jedli cukroví a rozdávali si dárky. Všechno klaplo a my se šťastně rozešli na VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

Týden 9. 12. - 13. 12.

V pondělí jsme nacvičovali naši písničku do kostela i s kostýmy. Začali jsme číst J. Také jsme podruhé měnili místa.

V úterý jsme luštili šifru v dalším Nebeském zprvodaji.

Ve středu jsme losovali vánoční dárky (komu ho máme připravit), psali první slabiky a čísla 7- 9, stavěli z kostek a hádali číslice, které jsme poznávali poslepu, hmatem. Pouštěli jsme si varhany a zpívali koledy.

Ve čtvrtek jsme měli generálku a pak vystoupili v kostele sv. Štěpána s naší koledou Hoši, hola, kterou jsme doprovodili na vařečky a pokličky. Gratuluji dětem k perfektnímu výkonu. Měli jsme vánoční angličtinu.

V pátek jsme pokračovali v pátrání po uneseném Ježíškovi, zpívali, počítali a psali do Písanky. Taky jsme měli tělocvik. Dostali jsme novou kartu na čtení.

Týden 2. 12. - 6. 12.

V pondělí nám přišel první Nebeský zpravodaj. Povídali jsme si o adventu a zapálili si první svíčku na adventním věnci, který vyráběla Karolínka. Ve zpravodaji jsme se dozvěděli, že Ježíšek byl unesen a Vánoce jsou v ohrožení. Taky máme adventní kalendář, kde je pro každého jedna kapsička s odměnou.

V úterý jsme hledali druhé číslo Nebeského zpravodaje. Na Ježíškových jesličkách se nalezly otisky prstů. Museli jsme otisknout všechny své prsty na zvláštní formulář a odeslat je Andělskou poštou pro kontrolu. V matematice jsme krokovali dozadu a v češtině vyprávěli a poslouchali pohádku o Červené Karkulce. Pak u nás učily studentky a některé děti pěkně zlobily. A to má v pátek přijít Mikuláš s čerty a anděly. No, nevím, nevím, kdo nám tu zůstane.

Ve středu jsme si povídali o svaté Barboře, psali jsme s, nacvičovali koledu a malovali čerty, Mikuláše a anděly.

Ve čtvrtek jsme měli Mikulášskou oslavu, učili jsme se básničku, písničku a taneček o Mikuláši, vybarvovali je, prohlíželi si na fotce chrám sv. Mikuláše a v matematice soutěžili. V angličtině jsme začali novou kapitolu TOYS. Naučili jsme se: ball, doll, bike, scooter, car, guitar.

V pátek přišel Mikuláš, čerti a andělé. Skládali jsme dopis od Ježíškova únosce, četli Andělskou pohádku a povídali si o oslavách Mikuláše. V matematice jsme stavěli z dřívek a využili je i jako počítadlo.

Listopad

Týden 25. 11. - 29. 11.

V pondělí jsme poprvé měnili sezení. Děti si to vylosovaly, nechali jsme rozesazení na náhodě. Někdo byl spokojený, jinde se to neobešlo bez slz. Každé druhé pondělí si vylosujeme jinou lavici a tím i jiného souseda na sezení. S kamarádem tak zůstaneme dva týdny a další pondělí se to opět promění. Cílem je vyzkoušet si různé lavice, dívat se na tabuli z  různých míst třídy a hlavně potkat se a zkusit kamarádit s někým jiným. Děti mají za úkol si s kamarádem popovídat a přijít na to, v čem se liší a taky, co mají společného. Taky jsme měli velkou slavnost. Jednak byl svátek svaté Kateřiny a my tu máme Kačenky hned dvě a jednak jsme měli Slabikářovou slavnost. Paní učitelka upekla dort s nápisem SLABIKÁŘ a dostali jsme nové učebnice. Místo Živé abecedy budeme teď mít Slabikář a Písanku. V matematice jsme poprvé krokovali dozadu, v prvouce začali kapitolu o rodině (dozvěděli jsme se, kdo v rodinách zašívá, kdo bere benzín a kdo vyměňuje žárovku). V hudebce jsme si zkusili mluvit a zpívat na mikrofony a učili se vytleskávat noty čtvrťové a osminové.

V úterý jsme měli den plyšáků. Povídali jsme si o nich, směli sedět na naší lavici a tančili jsme s nimi při poslechu a zpěvu Mravenčí ukolébavky. Taky jsme poprvé psali v nové písance - písmenko psací L. V matematice jsme počítali s kartičkami, na kterých jsou tečky a číslice. Některým školákům trvalo 15 minut, než si je připravili... Četli jsme o tom, jak Jim Knoflík a Lukáš přistáli v zemi jménem Mandala.

Ve středu jsme si povídali o oblíbených dětských knížkách. Začli jsme se učit básničku Parníková chaloupka od Františka Hrubína. Ukázali jsme si knížku Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a Rumcajse od Václava Čtvrtka. Děti si mohou přinést nějakou oblíbenou knížku a nechat si ji ve škole pro chvilky volného čtení. Připomínám, že na pátek by měly umět 1 libovolnou básničku zpaměti. Také jsme si užili spoustu legrace při tanci se šátky. Hudba vždy na chvíli zmlkla a my museli zkamenět. Malovali jsme rodinu a společně vytvořili myšlenkovou mapu "Co dělá v rodině maminka".

Ve čtvrtek jsme v angličtině dokončili 1. unit At school a v matematice psali 1. testík na sčítání a odčítání do 9.  Většině dětí se to moc povedlo, někteří si ještě pletou + a - .

V pátek jsme psali psací p, cvičili, počítali schované puntíky, zpívali a četli o Jimovi.

Máme hotovou matematiku do s. 48, slabikář do s. 9, písanku do s.4 a prvouku do s. 31.

Týden 18. 11. - 22. 11.

V pondělí jsme se naučili Y, v matematice jsme krokovali a v prvouce trénovali přecházení na přechodu pro chodce. To jsme v úterý vyzkoušeli v praxi cestou do knihovny. Taky jsme se vyfotili pro Zipyho kamarády a dostali jsme lízátka za vzornou spolupráci.

V úterý jsme byli v knihovn na besedě o poezii pro děti. Ukazovali jsme si, co je sloka, verš a rým, hledali rýmy v různých básničkách. Půjčili jsme si knížky s básničkami a máme za úkol se do konce listopadu jednu libovolnou básničku naučit. Český jazyk nás učily studentky.

V středu jsme si povídali o pohádkách, jak je to s těmi lidovými a moderními. Pak jsme si jako štafetu předávali vypravování pohádky o Perníkové chaloupce. Některým dětem se do toho nechtělo. Budeme muset povídat nějaký děj častěji. V matematice jsme dělali obtížnější úlohy s krokováním a vystřihovali škrabošku z přesně přeloženého obdélníku. V prvouce jsme dokončili dopravní výchovu poučením, jak chodit po silnici, kde není chodník (vlevo, po krajnici, za sebou). Pak jsme měli výtvarku, dělali jsme krásné obrázky zeleniny z modelíny a paní učitelka nás po dlouhé době pochválila i za chování. Jen tak dál.

Ve čtvrtek jsme pokračovali v dopravní výchově. Čtvrťáci s paní  policistkou si pro nás připravili scénky a učili nás správně přecházet a rozhlížet se. Dostali jsme pracovní listy od Déčka. V matematice jsme psali číslice do malého sešitu. Podobný budeme mít i na češtinu, prosím oba obalit.

V pátek jsme dodělali celou živou abecedu. Prosím o kontrolu, případně o procvičování čtení slov z posledních stránek. Zakončili jsme i období uvolňovacích cviků a teď už budeme opravdu psát do písanek. V matematice jsme hráli novou hru, při které jde o to, abychom si osvojili příklady na sčítání a odčítání do 8. V tělocviku jsme skákali na trampolíně.

Týden 11. 11. - 15. 11.

V pondělí byla paní učitelka nemocná, učila nás paní vychovatelka Táňa a moc nás chválila.

Fajn to bylo i v úterý až na ty věčné vykřikovače, co nás pořád ruší. Měli jsme indiánský den, chodili jsme indiánským krokem, bubnovali na TAM TAMY, zpívali indiánskou písničku a učili se indiánská slova. Jestlipak rodiče víte, co je to wigwam, tomahawk, skalp, kanoe, grizzly, mokasín, squaw nebo kaňon? A taky jsme četli indiánské písmeno i. Už umíme všechny samohlásky a souhlásky s, l, m, p a z toho už jde složit spousta slov i vět. Můžete si s tím doma hrát. (MÁME MASO A SALÁM...)

Ve středu jsme ve výtvarce dokončili krásné obrázky se svatým Martinem a vyrobili lucerničky. Povídali jsme si o tom, co se dělo před 30 lety.

Ve čtvrtek děti vyprávěly, co zjistili od svých rodičů a prarodičů o roce 1989. Rozdělovali jsme se do skupinek na celoškolní projektový den. V angličtině jsme si vyrobili akrovku a do ní kreslili různé školní potřeby a pojmenovávali je. Zpívali jsme anglické písničky a opakovali čísla od 1 do 10.

V pátek jsme si moc užili projektový den k 17. listopadu.

Týden 4. 11. - 8. 11.

V Žákovské knížce máme hodnocení za měsíc říjen, děti samy hodnotily svou práci na pracovním listu. Prosím rodiče, aby oboje podepsali.

V českém jazyce čteme nejen slabiky, ale i jednoduchá slova s hláskami S L M P A E O U, nejlépe s takzvanými otevřenými slabikami (viz obrázek). Skoro všechny děti už zvládly přečíst čtecí žebříček na tabuli. Příští týden nás tu čeká nové překvapení. Píšeme první písmena psací a, o, u.

V matematice jsme začali i odčítat, seznámili jsme se s hodným panem Plus a lupičem panem Minus. Máme nová dřívka na dřívkovou geometrii (například skládáme čtverec z 8 dřívek).

V prvouce opakujeme ovoce a zeleninu a nově se učíme o obci, přecházení vozovky, cestě do školy...

V hudební výchově jsme vyzkoušeli zvonkohry a začínáme nacvičovat vystoupení do kostela. Potřebujeme vařečky a pokličky.

V angličtině jsme se naučili JUG (džbán), INSECT (hmyz), písničku How many elephasnts? a další školní potřeby It's a notebook, chair, crayon, ruler. Hráli jsme hru s hádáním slov podle obrázků, dětem už to moc hezky jde. Opakujeme všechny barvy, čísla do 10, pozdravy, pasivně rozumíme spoustě příkazů (go, jump, sit down, hands up...) 

Říjen

Týden 21. - 25. 10.

V pondělí jsme našli ve starém kufru překvapení (kostky s písmeny, na kterách trénujeme slabiky). V matematice jsme psali jedničky a procvičovali sčítání. Při prvouce byla velká legrace. Učili jsme se různé druhy ovoce a zeleniny a pozorovali semínka plodů. Pak jsme ochutnávali ovoce a hráli hru s kyselým citronem. Pokud byste chtěli vědět jakou, zeptejte se Kyrila. V hudebce jsme hráli na flétny (tón H) a činelky a zpívali písničku o strojvůdci.

V úterý jsme byli v knihovně vrátit knížky a půjčit si nové. Máme je do 19. listopadu, ale můžete je vždy dětem o měsíc prodloužit on-line. Stačí se jen přihlásit. Povídali jsme si o pohádkách lidových i autorských a o spisovatelích, kteří pohádky zapisovali nebo vymýšleli (B. Němcová, J. Werich, K. J. Erben, K. Čapek). Zjistili jsme, že některé děti moc klasické pohádky neznají. Můžete si je doma vyprávět. Potom u nás byli na praxi studenti pedagogické fakulty. Moc se jim u nás líbilo. Děti pracovaly pěkně až na nějaké hádky v hodnotícím kruhu na závěr. Už čteme slabiky se samohláskou A.

Trochu matematiky: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1902

Ve středu jsme psali dvojky, četli krásně slabiky, pozorovali lupou přírodniny, zasadili semínka z hrušky a trochu zlobili (někteří) při výtvarné výchově.

Ve čtvrtek jsme psali trojky a četli slabiky s O. V angličtině jsem poslouchali první příběh a učili se nová slova GIRL a HAND. Taky jsme hráli "lístečkovou hru". Vylosujeme jedno z písmenek, které už umíme (dnes P) a vymýšlíme od něj město, zvíře, barvu, nářadí, pohádkovou postavu... Kdo ví první, dostane lísteček.

V pátek jsme kreslili obrázkový dopis jako Jim Knoflík, při tělocviku trénovali přihrávky a přišla k nám strašidla na oslavu Halloweenu. Naučili jsme se s nimi písničku o příšeře a dostali strašidelné sladkosti.

Týden 14. -  18. 10.

V pondělí jsme slavili Janíkovy narozeniny. Děkujeme za výborné občertvení. Pracovali jsme ve družinkách a dělali frotáž z listů lípy, dubu, buka a javoru. Psali jsme jedničky, krokovali a opakovali písničky, které jsme se naučili od začátku roku.

V úterý jsme stavěli z krychlí podle plánu, sestavovali písmena z dřívek a psali kličky.

Ve středu jsme se naučili části rostlin (kořen, stonek, list a plod) a ukazovali si na různé zelenině, které její části jíme. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili krásné sovy z přírodnin.

Ve čtvrtek jsme se na angličtině naučili YES, NO, FISH, ELEPHANT, HANDS UP, HANDS DOWN.  Hráli jsme hru Lucky says. V češtině jsme vyvodili písmenko A a začneme tvořit a číst slabiky. Skládali jsme písmena ze svých těl. Psali jsme tiskací písmena do mřížek k obrázkům. V matematice jsme procházeli ZOO podle plánu, samostatně skládali a stříhali dečky. Školní potřeby z AJ můžete procvičovat třeba zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2522

Poznáte, jaké písmeno složila Kačka s E... (hádanka)?

V pátek jsme přitělocviku lezli na žebřiny a klouzali dolů po lavičce. Měli jsme povídání se Zipym o žárlivosti, stavěli jsme z kostek podle interaktivní tabule a četli slabiky,

Doporučuji prozkoumat webové stránky https://www.skolasnadhledem.cz/

V angličtině mohou děti procvičovat barvy v pexesu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728

Týden 7. -  11. 10.

Pokud najdete v nějakém pracovním sešitě vlepený lísteček, znamená to, že tam dítě má něco dodělat. Lístečky, prosím, neodstraňujte, sundám je sama při opravování.

Další fotky najdete na: https://www.zs-stepanska.cz/galerie?id=593

V pondělí jsme hráli na tamburíny, učili se novou Dračí písničku. Taky jsme se naučili písmeno M, m. V matematice jsme krokovali na číselné ose na lavici. Děti potřebují 1 figurku. Odpoledne se spousta dětí i rodičů sešla na oslavě narozenin Emičky. Byla to skvělá party. Moc děkujeme za pozvání.

V úterý jsme pokračovali ve čtení S, L a M, psali mraveniště, na hřišti poslouchali a zkoušeli si, jak se chovat za různých mimořádných okolností (požár, nebezpečí v domě, úraz...), hráli hry s hledáním obrázků od daného písmene, tleskali do rytmu svá jména...

Ve středu jsme skládali písmena S, L, M, P z různých materiálů (dřívka, žaludy, víčka) a psali namočených štětcem na tabuli. V matematice jsme nově dávali dohromady dva součtové trojúhelníky. Moc nám to šlo. Ve světě práce jsme vyrobili krásné ježky. Taky nás navštívily vnučky paní učitelky Emička a Martička, povídali jsme si o miminkách, jak se narodí a co papají.

Ve čtvrtek jsme se při angličtině učili novou "básničku" s počítáním a procvičovali 6 školních potřeb: pen, pencil, pencil case, book, bag, rubber. V matematice jsme skládali z dřívek geometrické obrazce.

V pátek jsme procvičovali písmeno P, učili jsme se, jak vytvořit plán krychlové stavby a v tělocviku lezli na vysokánský žebřík.

Týden 30. 9. - 4. 10.

V pondělí jsme byli na vycházce. Na Václavském náměstí jsme si prohlédli sochu sv. Václava a v okolí školy kostel sv. Štěpána a rotundu sv. Longina. Také jsme našli javor a sebrali jeho plod, nakreslili jeho kůru a list. Naučili jsme se nové písmeno L.

V úterý jsme se zamýšleli, jak se nám dařilo učení a dodržování pravidel v září. Kreslili jsme svého kamaráda a co nás ve škole baví. V matematice jsme krokovali a házeli kostkou. Naše hody jsme zaznamenávali do tabulky. Máme nová Portfolia. Na obrázku jsou jen ti, kdo přinesli fotku hned druhý den.

Naučili jsme se už písmena S a L, ale velkých tiskacích používáme mnohem víc a snažíme se číst slabiky i slova v ranních zpávách.

Ve středu jsme ve družinkách luštili rozstříhanou zprávu a samostatně stavěli z kostek. Ve výtvarce jsme obtiskovali listy.

Ve čtvrtek jsme se naučili nové povely (jump, run...) v angličtině a rovnou jsme to předváděli, procvičovali jsme čísla do šesti anglicky i v matematice a začali se učit, jak se řeknou různé školní pomůcky. Děti dostaly domů kartu s webovou adresou a kódem pro využití elektronického obsahu učebnic angličtiny z počítače doma. Zkoušeli jsme spolupracovat ve dvojicích a čtveřicích. Četli jsme další pokračování Jima Knoflíka a povídali si o sportování a lenošení. (Všichni prý rádi sportují).

V pátek jsme dodělali živou abecedu do s. 33 a matematiku do s. 25. Prosím o kontrolu.


 

Září

Čtvrtý týden

V pátek jsem měli Zipyho a hráli hru o tom, jak řešit nepříjemné situace, jak se omluvit, když něco provedu, koho požádat o pomoc. Také jsme si vyprávěli o svatém Václavovi, který má zítra svátek. Vycházku k jeho soše jsme přesunuli na pondělí.

Ve čtvrtek jsme byli poprvé v knihovně ve Školské ulici. Dozvěděli jsme se, jak se knížky půjčují, co se s nimi má dělat a co se naopak dělat nesmí. Každý si půjčil jednu nebo dvě knížky podle svého výběru. Knížky vrátíme v říjnu společně.

Ve středu 25.9. jsme si rozdali nový sešit Ema. Nalepili jsme do něj hned 2 úkoly. Jeden byl podzimní. Hledali jsme ve třídě ukryté lístečky s podzimními obrázky a podobné kreslili do pracovního listu. Ve světě práce jsme vystřihovali růžové dečky.

V úterý jsme se byli podívat v krytu na Folimance. Dozvěděli jsme se, jak to všechno funguje a zkusili sami najít cestu ven. Vybrali jsme zatím 11 přihlášek na lyžařský kurz. Učili jsme se hlásku a písmeno S. Skákali jsme přes švihadla (někomu to už začíná jít) a trénovali kotrmelce. Úkol nemáme ( jen pár dětí musí dokončit matematiku z pondělí).

Pondělí 23. 9. Děti dostaly přihlášky na hory a první knoflíky. V matematice jsme hádali počet kostek poslepu a házeli velkou kostkou. V hudebce jsme tancovali s chňapkami a poslouchali skladbu Vlaštovky odlétají. Mluvili jsme o tom, že začal podzim a co je to rovnodennost.

Třetí týden:

Pondělí 16. 9. V češtině jsme psali horní oblouky na tabulky i do sešitu, v matematice krokovali se skrytými čísly, v prvouce se pozorovali v zrcátku a všímali si odlišností dětí a v hudebce poslouchali nahrávku zvuků z ulice a hádali, kudy jde MÍŠA k SOFINCE, potom zpívali Pekař peče housky a nakonec šli do hudebny a tam písničku doprovodili na dřívka a bubínky. Moc se nám to dařilo.

Ve středu jsme byli v Muzeu policie na představení Pohádkový semafor. Naučili jsme se chodit ve dvojicích po chodníku a přecházet bezpečně ulici. Použili jsme reflexní vestičky, abychom byli dobře vidět.

Ve čtvrtek jsme poprvé dostali mléčnou svačinku a ovoce. Skládali jsme ze čtverců trojúhelníky a obdélníky a moc se nám to povedlo.

V pátek jsme stavěli z krychlí různé stavby (např. stavbu. která má 5 podlaží a je z 10 krychlí...), v tělocviku jsme skákali na trampolíně a dělali kotoul z kopečka, dramatizovali jsme pohádku o veliké řepě a se Zipym si povídali o různých pocitech.

19. 9. Hrajeme si...Vv + Sp

V

  Další fotky najdete v Galerii https://www.zs-stepanska.cz/galerie?id=571

Druhý týden:

Pátek 13.9. Při tělocviku děti krásně cvičily, jen se některé musí naučit lépe poslouchat. Děkuji všem, co přinesli hračky, kočárky a oblečení pro Jima. V matematice se nám moc dařilo. 

Čtvrtek 12. 9. Měli jsme poprvé angličtinu rozdělenou na skupiny. Učíme se barvy. Taky jsme si vyrobili prstové loutky a s nimi se budeme učit představování. Poslední hodinu nás čekalo překvapení. Přišel pošťák a přivezl nám balík. byl v něm malý černoušek. Pojmenovali jsme ho Jim. Teď mu musíme sehnat něco na sebe a nějaké hračky a další potřeby pro mimino.

Středa 11. 9. Měli jsme poprvé výtvarnou výchovu a svět práce s paní učitelkou Hrbáčkovou. Kreslili jsme skřítky podle písničky a příběhu. Při průzkumech školy jsme navštívili IV. A.

Úterý 10. 9. jsme slavili Kyrilovy narozeniny. Zazpívali jsme mu dvě narozeninové písničky, povídali si v kroužku o narozeninách a jedli výborné občerstvení, které nám připravil Kyril s maminkou. V matematice jsme poprvé stavěli z krychlí věže podle návodu. A měli jsme i hudebku. Zpívali jsme a vytleskávali svá jména.

První týden:

Pátek 6. 9. Chtěla bych děti moc pochválit za to, jak zvládly první školní týden. Od pondělí se již budeme učit podle rozvrhu (i když v pondělí bude paní učitelka Jája u lékaře). Kdo to ještě neudělal, přineste již všechny pomůcky na výtvarnou výchovu, kapsář a taky všechny učebnice (nejlépe obalené) budeme nechávat v lavici, pokud tam zrovna nebude úkol.

Čtrtek 5. 9. Dětem to jde čím dál líp. Začínáme společně tvořit pravidla třídy. Čteme ranní zprávu a povídáme si v kruhu. Byli jsme navštívit kamarády z 1. B a vyzkoušeli jejich klouzačku. Měli jsme poprvé angličtinu. Učili jsme se zdravit, představit a procvičovali základní barvy. Seznámili jsme se s pejskem jménem Lucky a jeho kamarády.

Středa 4. 9. Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do třídní schůzky. Byli jste báječní. Vaše berušky jsme si vystavili ve třídě.

Úterý 3. 9. Začali jsme písničkou a ranním dopisem, přečetli si kousek knihy na pokračování o zemi Jasmánii, v Živé abecedě si vyprávěli o prvním školním dnu a kreslili ho, prošli jsme se po škole, v matematice zkoušeli svou paměť v úloze Hřiště. Poprvé jsme svačili a měli přestávku.

Pondělí 2. 9. Milí prvňáčci, dnes jste to zvládli výborně. Rodičům děkuji za trpělivost a krásné kytičky.

Vaše paní učitelka Jája

Učitelé:

Na tělocvik budou mít děti paní učitelku Terezu Vodňanskou, na výtvarnou výchovu a svět práce paní učitelku Markétu Hrbáčkovou a na angličtinu jedna skupina paní učitelku Kateřinu Kyselou. Ostatní předměty bude učit třídní učitelka Jarmila Pánková.

Naše celoroční hra:

se jmenuje Jim Knoflík, strojvůdce Lukáš a lokomotiva Ema. Už čteme první kapitolu. Seznámili jsme se s zemí Jasmánií. Je to ostrov, kde žije jen pár lidí a jeden král, je tu pět tunelů a koleje pro lokomotivu Emu. Jednoho dne přivezl pošťák balík. Byl v něm malý černoušek Jim.