I. A

Vítejte na stránce třídy I. A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Jarmila Pánková

Říjen

Týden 21. - 25. 10.

V pondělí jsme našli ve starém kufru překvapení (kostky s písmeny, na kterách trénujeme slabiky). V matematice jsme psali jedničky a procvičovali sčítání. Při prvouce byla velká legrace. Učili jsme se různé druhy ovoce a zeleniny a pozorovali semínka plodů. Pak jsme ochutnávali ovoce a hráli hru s kyselým citronem. Pokud byste chtěli vědět jakou, zeptejte se Kyrila. V hudebce jsme hráli na flétny (tón H) a činelky a zpívali písničku o strojvůdci.

Pozor! V úterý jdeme do knihovny. Děti potřebují kartičku a knížky na vrácení.

Domácí úkoly :

21. 10. Matematika s. 33, dopsat 2 řádky jedniček

22. 10. Živá abeceda s. 54, čtení slabik u červeného puntíku

23. 10. Prvouka s. 21

24. 10. Angličtina

25. 10. Začínají týdenní podzimní prázdniny. Moc si je užijte.

Týden 14. -  18. 10.

V pondělí jsme slavili Janíkovy narozeniny. Děkujeme za výborné občertvení. Pracovali jsme ve družinkách a dělali frotáž z listů lípy, dubu, buka a javoru. Psali jsme jedničky, krokovali a opakovali písničky, které jsme se naučili od začátku roku.

V úterý jsme stavěli z krychlí podle plánu, sestavovali písmena z dřívek a psali kličky.

Ve středu jsme se naučili části rostlin (kořen, stonek, list a plod) a ukazovali si na různé zelenině, které její části jíme. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili krásné sovy z přírodnin.

Ve čtvrtek jsme se na angličtině naučili YES, NO, FISH, ELEPHANT, HANDS UP, HANDS DOWN.  Hráli jsme hru Lucky says. V češtině jsme vyvodili písmenko A a začneme tvořit a číst slabiky. Skládali jsme písmena ze svých těl. Psali jsme tiskací písmena do mřížek k obrázkům. V matematice jsme procházeli ZOO podle plánu, samostatně skládali a stříhali dečky. Školní potřeby z AJ můžete procvičovat třeba zde: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2522

Poznáte, jaké písmeno složila Kačka s E... (hádanka)?

V pátek jsme přitělocviku lezli na žebřiny a klouzali dolů po lavičce. Měli jsme povídání se Zipym o žárlivosti, stavěli jsme z kostek podle interaktivní tabule a četli slabiky,

Doporučuji prozkoumat webové stránky https://www.skolasnadhledem.cz/

V angličtině mohou děti procvičovat barvy v pexesu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1728

Týden 7. -  11. 10.

Pokud najdete v nějakém pracovním sešitě vlepený lísteček, znamená to, že tam dítě má něco dodělat. Lístečky, prosím, neodstraňujte, sundám je sama při opravování.

Další fotky najdete na: https://www.zs-stepanska.cz/galerie?id=593

V pondělí jsme hráli na tamburíny, učili se novou Dračí písničku. Taky jsme se naučili písmeno M, m. V matematice jsme krokovali na číselné ose na lavici. Děti potřebují 1 figurku. Odpoledne se spousta dětí i rodičů sešla na oslavě narozenin Emičky. Byla to skvělá party. Moc děkujeme za pozvání.

V úterý jsme pokračovali ve čtení S, L a M, psali mraveniště, na hřišti poslouchali a zkoušeli si, jak se chovat za různých mimořádných okolností (požár, nebezpečí v domě, úraz...), hráli hry s hledáním obrázků od daného písmene, tleskali do rytmu svá jména...

Ve středu jsme skládali písmena S, L, M, P z různých materiálů (dřívka, žaludy, víčka) a psali namočených štětcem na tabuli. V matematice jsme nově dávali dohromady dva součtové trojúhelníky. Moc nám to šlo. Ve světě práce jsme vyrobili krásné ježky. Taky nás navštívily vnučky paní učitelky Emička a Martička, povídali jsme si o miminkách, jak se narodí a co papají.

Ve čtvrtek jsme se při angličtině učili novou "básničku" s počítáním a procvičovali 6 školních potřeb: pen, pencil, pencil case, book, bag, rubber. V matematice jsme skládali z dřívek geometrické obrazce.

V pátek jsme procvičovali písmeno P, učili jsme se, jak vytvořit plán krychlové stavby a v tělocviku lezli na vysokánský žebřík.

Týden 30. 9. - 4. 10.

V pondělí jsme byli na vycházce. Na Václavském náměstí jsme si prohlédli sochu sv. Václava a v okolí školy kostel sv. Štěpána a rotundu sv. Longina. Také jsme našli javor a sebrali jeho plod, nakreslili jeho kůru a list. Naučili jsme se nové písmeno L.

V úterý jsme se zamýšleli, jak se nám dařilo učení a dodržování pravidel v září. Kreslili jsme svého kamaráda a co nás ve škole baví. V matematice jsme krokovali a házeli kostkou. Naše hody jsme zaznamenávali do tabulky. Máme nová Portfolia. Na obrázku jsou jen ti, kdo přinesli fotku hned druhý den.

Naučili jsme se už písmena S a L, ale velkých tiskacích používáme mnohem víc a snažíme se číst slabiky i slova v ranních zpávách.

Ve středu jsme ve družinkách luštili rozstříhanou zprávu a samostatně stavěli z kostek. Ve výtvarce jsme obtiskovali listy.

Ve čtvrtek jsme se naučili nové povely (jump, run...) v angličtině a rovnou jsme to předváděli, procvičovali jsme čísla do šesti anglicky i v matematice a začali se učit, jak se řeknou různé školní pomůcky. Děti dostaly domů kartu s webovou adresou a kódem pro využití elektronického obsahu učebnic angličtiny z počítače doma. Zkoušeli jsme spolupracovat ve dvojicích a čtveřicích. Četli jsme další pokračování Jima Knoflíka a povídali si o sportování a lenošení. (Všichni prý rádi sportují).

V pátek jsme dodělali živou abecedu do s. 33 a matematiku do s. 25. Prosím o kontrolu.

Plánované akce:

8. 10. akce ve škole Ochrana člověka za mimořádných událostí (spolupráce s hasiči)

22. 10. návštěva knihovny ve Školské ulici - 9:00 vracení knížek, beseda o pohádkách

Září

Čtvrtý týden

V pátek jsem měli Zipyho a hráli hru o tom, jak řešit nepříjemné situace, jak se omluvit, když něco provedu, koho požádat o pomoc. Také jsme si vyprávěli o svatém Václavovi, který má zítra svátek. Vycházku k jeho soše jsme přesunuli na pondělí.

Ve čtvrtek jsme byli poprvé v knihovně ve Školské ulici. Dozvěděli jsme se, jak se knížky půjčují, co se s nimi má dělat a co se naopak dělat nesmí. Každý si půjčil jednu nebo dvě knížky podle svého výběru. Knížky vrátíme v říjnu společně.

Ve středu 25.9. jsme si rozdali nový sešit Ema. Nalepili jsme do něj hned 2 úkoly. Jeden byl podzimní. Hledali jsme ve třídě ukryté lístečky s podzimními obrázky a podobné kreslili do pracovního listu. Ve světě práce jsme vystřihovali růžové dečky.

V úterý jsme se byli podívat v krytu na Folimance. Dozvěděli jsme se, jak to všechno funguje a zkusili sami najít cestu ven. Vybrali jsme zatím 11 přihlášek na lyžařský kurz. Učili jsme se hlásku a písmeno S. Skákali jsme přes švihadla (někomu to už začíná jít) a trénovali kotrmelce. Úkol nemáme ( jen pár dětí musí dokončit matematiku z pondělí).

Pondělí 23. 9. Děti dostaly přihlášky na hory a první knoflíky. V matematice jsme hádali počet kostek poslepu a házeli velkou kostkou. V hudebce jsme tancovali s chňapkami a poslouchali skladbu Vlaštovky odlétají. Mluvili jsme o tom, že začal podzim a co je to rovnodennost.

Třetí týden:

Pondělí 16. 9. V češtině jsme psali horní oblouky na tabulky i do sešitu, v matematice krokovali se skrytými čísly, v prvouce se pozorovali v zrcátku a všímali si odlišností dětí a v hudebce poslouchali nahrávku zvuků z ulice a hádali, kudy jde MÍŠA k SOFINCE, potom zpívali Pekař peče housky a nakonec šli do hudebny a tam písničku doprovodili na dřívka a bubínky. Moc se nám to dařilo.

Ve středu jsme byli v Muzeu policie na představení Pohádkový semafor. Naučili jsme se chodit ve dvojicích po chodníku a přecházet bezpečně ulici. Použili jsme reflexní vestičky, abychom byli dobře vidět.

Ve čtvrtek jsme poprvé dostali mléčnou svačinku a ovoce. Skládali jsme ze čtverců trojúhelníky a obdélníky a moc se nám to povedlo.

V pátek jsme stavěli z krychlí různé stavby (např. stavbu. která má 5 podlaží a je z 10 krychlí...), v tělocviku jsme skákali na trampolíně a dělali kotoul z kopečka, dramatizovali jsme pohádku o veliké řepě a se Zipym si povídali o různých pocitech.

19. 9. Hrajeme si...Vv + Sp

V

  Další fotky najdete v Galerii https://www.zs-stepanska.cz/galerie?id=571

Druhý týden:

Pátek 13.9. Při tělocviku děti krásně cvičily, jen se některé musí naučit lépe poslouchat. Děkuji všem, co přinesli hračky, kočárky a oblečení pro Jima. V matematice se nám moc dařilo. 

Čtvrtek 12. 9. Měli jsme poprvé angličtinu rozdělenou na skupiny. Učíme se barvy. Taky jsme si vyrobili prstové loutky a s nimi se budeme učit představování. Poslední hodinu nás čekalo překvapení. Přišel pošťák a přivezl nám balík. byl v něm malý černoušek. Pojmenovali jsme ho Jim. Teď mu musíme sehnat něco na sebe a nějaké hračky a další potřeby pro mimino.

Středa 11. 9. Měli jsme poprvé výtvarnou výchovu a svět práce s paní učitelkou Hrbáčkovou. Kreslili jsme skřítky podle písničky a příběhu. Při průzkumech školy jsme navštívili IV. A.

Úterý 10. 9. jsme slavili Kyrilovy narozeniny. Zazpívali jsme mu dvě narozeninové písničky, povídali si v kroužku o narozeninách a jedli výborné občerstvení, které nám připravil Kyril s maminkou. V matematice jsme poprvé stavěli z krychlí věže podle návodu. A měli jsme i hudebku. Zpívali jsme a vytleskávali svá jména.

První týden:

Pátek 6. 9. Chtěla bych děti moc pochválit za to, jak zvládly první školní týden. Od pondělí se již budeme učit podle rozvrhu (i když v pondělí bude paní učitelka Jája u lékaře). Kdo to ještě neudělal, přineste již všechny pomůcky na výtvarnou výchovu, kapsář a taky všechny učebnice (nejlépe obalené) budeme nechávat v lavici, pokud tam zrovna nebude úkol.

Čtrtek 5. 9. Dětem to jde čím dál líp. Začínáme společně tvořit pravidla třídy. Čteme ranní zprávu a povídáme si v kruhu. Byli jsme navštívit kamarády z 1. B a vyzkoušeli jejich klouzačku. Měli jsme poprvé angličtinu. Učili jsme se zdravit, představit a procvičovali základní barvy. Seznámili jsme se s pejskem jménem Lucky a jeho kamarády.

Středa 4. 9. Děkuji všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do třídní schůzky. Byli jste báječní. Vaše berušky jsme si vystavili ve třídě.

Úterý 3. 9. Začali jsme písničkou a ranním dopisem, přečetli si kousek knihy na pokračování o zemi Jasmánii, v Živé abecedě si vyprávěli o prvním školním dnu a kreslili ho, prošli jsme se po škole, v matematice zkoušeli svou paměť v úloze Hřiště. Poprvé jsme svačili a měli přestávku.

Pondělí 2. 9. Milí prvňáčci, dnes jste to zvládli výborně. Rodičům děkuji za trpělivost a krásné kytičky.

Vaše paní učitelka Jája

Rozvrh třídy I. A:

PO   Čj, Ma, Prv, Hv

ÚT   Čj, Ma, Čj, Tv,        keramika (14:30 - 15:30)

ST   Čj, Ma, Prv, Vv, Sp (Svět práce)

ČT   Čj, Ma, Aj, Čj,         vycházkový den školní družiny

PÁ   Čj, Tv, Ma, Čj

Učitelé:

Na tělocvik budou mít děti paní učitelku Terezu Vodňanskou, na výtvarnou výchovu a svět práce paní učitelku Markétu Hrbáčkovou a na angličtinu jedna skupina paní učitelku Kateřinu Kyselou. Ostatní předměty bude učit třídní učitelka Jarmila Pánková.

Naše celoroční hra:

se jmenuje Jim Knoflík, strojvůdce Lukáš a lokomotiva Ema. Už čteme první kapitolu. Seznámili jsme se s zemí Jasmánií. Je to ostrov, kde žije jen pár lidí a jeden král, je tu pět tunelů a koleje pro lokomotivu Emu. Jednoho dne přivezl pošťák balík. Byl v něm malý černoušek Jim.