I. B

Strašidlácké dýně


Týden 14. - 18. 10.

Čj do str. 49 - Umíme číst písmenka S, L, M, P, přečteme na přeskáčku velká i malá tiskací. Čteme s dopomocí každodenní ranní úkoly na tabuli.

M do str. 32 + jedničky na str.33 - Píšeme číslice 1, 2. Učili jsme se postavit stavbu z kostek podle plánu. Vyvodili jsme znaménka "je větší", "je menší", "rovná se". Krokujeme dopředu i dozadu. 

Prv do str. 21 - Části rostlin (kořen, stonek, list, plody a semena). Hráli jsme hry na postřeh a na rychlost. Učili jsme se pozdravit, rozloučit a také se omluvit. Stále pracujeme na pravidlech třídy a na tom, jak je dodržovat. Učíme se, že oko za oko není ta nejlepší forma řešení. Také si hodně povídáme o tom, jak řešit nám nepříjemné sitace, jak říct svůj názor a neubližovat tím ostatním. Moje hranice končí tam, kde končí hranice ostatních...

Vv - Naučili jsme se dělat frotáž listů různých stromů. Vyrobili jsme krásné halloweenské dýně.

- Povídali jsme si o tom, proč a jak můžeme ve třídě šetřit papírem a tím chránit naši Zemi. Učíme se třídit odpad.

- Společně sbíráme fazolky do Fazoláku. Někdy musíme  fazolky i odebrat, hlavně za porušení pravidel. Přesto se nám Fazolák plní a na konci bude Překvapení!:-)

- Příští týden v pátek pošlu po dětech věci na tělocvik, prosím o vyprání. Kdo v pátek nebude, odnese si sám dřív.

- Nezapomeňte vrátit půjčené knížky z knihovny.

- V úterý přijdou do třídy na třetí vyučovací hodinu studentky z PedF UK. Pro děti se nic nemění, učíme se podle rozvrhu.

- V týdnu 28. 10. - 1. 11. máme PODZIMNÍ PRÁZDNINY, do školy jdeme v pondělí 4. 11.

Pěkný víkend všem! MH


Týden 7. - 11.10.

Čj do str. 42 - Učili jsme se písmenko P. Tleskáme slabiky, hláskujeme, opisujeme z tabule. 

M do str. 28 - Stříháme papírové vzory (učíme se tak základní matematické pojmy, jako polovina, čtvrtina, osa souměrnosti, upevňujeme si počet, trénujeme prostorovou představivost). Nově jsme stavěli obrazce z dřívek. Počítáme těžší pyramidy. Krokujeme na krokovacím pásu.

Prv do str. 17 - Poznáváme stromy.

Vv - Poprvé jsme malovali anilinkami (paní učitelka konečně našla odvahu na tu spoustu rozlitých sklenic, převržených barev, upatlaných triček, zelených rukou a modrých zubů...):-). Malovali jsme oranžovou (budeme z ní dál tvořit). Na Sp jsme vyráběli podzimního ježečka.

xxx Prosím o kontrolu penálů, všichni by měli mít své vlastní ořezané pastelky, 2 obyčejné tužky, nůžky, gumu. xxx

Jinak musím děti za práci v tomto týdnu moc pochválit, začíná to u nás ve třídě vypadat už skoro jako ve škole. Občas mám dokonce pocit, že už můžu i učit:-)

Takže velká pochvala všem!!! Moc vám všem děkuji za podporu a spolupráci (úkoly, potřebné věci atd.), vážím si jí. MH


10. 10. Malujeme...


9. 10. Nové fotky v galerii


Týden 30. 9. - 4. 10.

Čj do str. 37 - Už umíme písmenka S, L, M. Prakticky jich ale používáme mnohem víc a čteme různé nápisy a jednoduché slabiky. Trénujeme opis z tabule. 

M do str. 23 - V matematice sčítáme a rozkládáme čísla do 6, hodně prakticky (kaštany, kostky). Orientujeme se na házecí kostce, vymýšlíme různá řešení jednoho zadání. Krokujeme. Poprvé jsme si vyzkoušeli práci ve skupince a podařilo se nám to náramně!

Prv do str. 15 - Stromy a listy všude! Projektově jsme propojili s výtvarnou výchovou, češtinou i matematikou. Povídali jsme si o svatém Václavu a o státním svátku.

+ pracovní listy (začali jsme dávat všechny pracovní listy do našich portfolií, někomu pořád ještě chybí, prosím přineste)

- V úterý jsme navštívili knihovnu, některé kartičky teprve budou (dodám).  Další společný termín je až    7. 11., vrácení vypůjčených knížek je tedy na vás. Na vrácení mají děti měsíc, vrátit lze v jakékoli pobočce knihovny.

- Prosím vždy o podpis (dětí!) domácích úkolů, které děti dostávají na pracovních listech. Váš podpis je sice fajn, ale ocením ho jenom já, děti si svůj úkol nepoznají:-)

- Pokud si děti přinesou domů jakoukoli učebnici s vlepenými lístečky, znamená to, že je potřeba něco dokončit (cvičení je zakroužkováno). Když vám děti budou tvrdit, že lístečky nic neznamenají, nevěřte jim.:-)

Prosím o platbu kroužků, kdo tak ještě neučinil, je již po termínu. Děkuji!

PŘÍŠTÍ TÝDEN:

ÚTERÝ 8. 10.  (8.50 - 9.35) Ochrana člověka za mimořádných okolností (program s hasiči). Bude-li pěkně, bude program venku, pokud ne, proběhne v tělocvičně a prostorách školy. Vyučování podle rozvrhu.

MH


Listy na Vv - čtvrtek 3. 10.

Na podzimní tvoření příští týden budeme potřebovat asi 10 listů z libovolných stromů (větší i menší, co zrovna potkáte).

PS: Pokud by někdo měl možnost nasbírat na zahradě žaludy nebo šípky, určitě bychom je také využili! Moc děkuji za pomoc. MH

A ještě jedna PROSBA na materiál: Neměl by prosím někdo z vás možnost přinést nám do třídy tzv. tabelační papír? Nemyslím, že byste ho měli kupovat, ale třeba by někde někomu ležel jen tak nevyužitý - my bychom ho využili určitě, dětem se na něj báječně kreslí! 

Moc děkuji za pomoc! MH

 


Týden 23. - 27. 9. 

Čj: do str. 27. Uvolňujeme ruce a prsty, trénujeme správné držení tužky i to, jak hezky rovně sedět. Hledáme písmenka ve slovech, učíme se poznat, zda je písmenko ve slově na začátku, uprostřed nebo na konci. Naučili jsme se písmenko S, už víme, že každé písmeno má vždy čtyři různé varianty (velké a malé tiskací, velké a malé psací).

Děti, které již čtou, si můžou do školy nosit svou vlastní knížku.

Rychlíci dostávají práci navíc. 

M: do str. 18. Házeli jsme dvěma kostkami, sčítáme, určujeme počet. Krokujeme tam i zpět. Učíme se poznat počet poslepu (hmatem, sluchem), trénujeme ve dvojicích. Dělíme prakticky na kostkách, pracujeme s osou souměrnosti.

Prv: do str. 15. Povídali jsme si o stromech, učíme se je poznávat. Pověděli jsme si o praotci Čechovi, o legendách a o hoře Říp, udělali jsme zápis do portfolia. Děti dnes dostaly přihlášku do knihovny - kdo bude chtít kartičku do knihovny k půjčování knížek, vyplňte a pošlete do školy, kdo ne, nevyplňujte. Také jsme dnes psali naše první měsíční hodnocení (prosím o podpis a vrácení do školy). Povídali jsme si o podzimu a hráli jsme podzimní hledací hru.

Aj: Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, říci ano a ne. Učíme se části těla, základní barvy. Říkáme říkanky a písničky s pohybem, rytmizujeme.

- Děti průběžně dostávají pracovní listy do portfolia (témata, která potřebujeme, napříč všemi předměty + práce pro rychlíky).

- ÚTERÝ 1. 10. půjdeme společně do knihovny (zabere nám to jednu vyučovací hodinu). Čeká nás zde úvodní beseda, děti dostanou průkazky (kdo bude chtít a kdo přinese vyplněnou a podepsanou přihlášku). Nemám v plánu s dětmi chodit do knihovny každý měsíc, proto prosím zvažte, zda budete moci případné vypůjčené knížky sami vrátit.

- Kroužek Brousíme si jazýčky - středa 13.00 - 13.45 hod.

Hezký víkend!

MH


25. 9. Fotky z výletu

VÍCE FOTEK NAJDETE VE FOTOGALERII I.B

Dobrá zpráva je: na Říp jsme došli! Někoho sice bolely nohy už po pěti minutách, ale došli jsme. Zmokli jsme jen malinko, nic, co by nezachránily pláštěnky, snědli jsme všechny svačinky, nakoupili co se dalo, v autobuse nikomu špatně nebylo. Navštívili jsme rotundu sv. Jiří, pověděli si staré legendy o hoře Říp a o praotci Čechovi. První společný výlet všichni zvládli na jedničku! Moc děkuji maminkám Kačky a Stelly za pomoc! MHInfo z cesty

Před 10 minutami jsme vyjeli z pod Řípu, příjezd před školu cca 13.45/ 14.00 hod. MH


24. 9. Říp

Připomínám zítřejší výlet na Říp - sraz v 7.55 před školou, návrat mezi 14 - 15 hod. + družina.


24. 9. Pákový šanon

Pořiďte prosím dětem jeden silnější pákový šanon (formát A4) - budeme ho používat jako portfolio, tj. budeme do něj ukládat všechny pracovní listy, které děti dostávají mimo práci v učebnicích. Portfolio bude zůstávat ve škole, děti si ho odnesou na konci školního roku. Euroobaly (průsvitné tenké obaly) do něj vkládat nemusíte, pracovní listy budeme s dětmi děrovat děrovačkou a řadit přímo. Šanon si děti můžou rovnou doma podepsat (na hřbetě, velká tiskací písmena) a podle libosti vyzdobit. Děkuji! MH


20. 9. Kroužek Brousíme si jazýčky

Organizační změna - kroužek Brousíme si jazýčky nakonec BUDE otevřen a je pro prvňáčky ZDARMA!

Kdo by měl o kroužek zájem, stavte se u mě pro přihlášku. Určitě neváhejte své dítě přihlásit - logopedie hrou je pro děti velmi nenásilná forma, jak procvičovat ne ještě tak dokonalou výslovnost, posílit správné návyky tvorby hlasu, správného dýchání,  procvičit motoriku pusy, jazyka, atd. Teď je na to skvělý čas! 

Kroužek povede p. uč. Iva Čítková.

Kdy? - pravděpodobně STŘEDA po obědě, čas ještě upřesníme (v čase družiny)

MH


Týden 16. - 20. 9.

Čj: do str. 21 - uvolňovací cviky ruky a prstů, čtení nápisů, tleskání slabik, skládání slov po písmenkách, sluchová analýza slov a zvuků

M: do str. 14 - krokování tam a zpět do 10, stavby z kostek dle zadání, dělení prakticky, násobky prakticky, číslice do 10

Prv: do str. 13 - pravidla třídy a školy, sebehodnocení a reflexe,  práce ve skupině, orientace v kalendáři a rozvrhu hodin

Vv + Sp: průsvitné obrázky do okna - vytrhávání, stříhání, lepení

Aj: základní barvy, počítání do 10, části těla, pozdravy, říkanky s pohybem

Akce na příští týden: STŘEDA 25. 9. výlet na Říp

MH


20. 9. Lyžařský kurz 8. - 14. 3. 2020

V pondělí vám pošlu po dětech závaznou přihlášku na březnový lyžařský pobyt.

Zájezdu se účastní děti z I. A, I. B a II. A. Celkem je k dispozici kolem 45 míst. Na jednu třídu tedy vychází přibližně 15 žáků. Pokud bude zájem z některé třídy nižší, bude skupina doplněna náhradníky z ostatních tříd. Pokud bude zájem vyšší, budou další děti evidovány jako náhradníci.

Pro přihlášení bude rozhodující datum přijetí závazné přihlášky (tedy, kdy ji paní učitelka dostane do ruky). Vy tedy datum v posledním řádku přihlášky nevyplňujte, dopíšeme ho tam my v den převzetí přihlášky.

Berte prosím v potaz, že přihlášky jsou skutečně závazné a pozdější odhlášení z jiných než závažných zdravotních důvodů není možné. Platba proběhne ve dvou částkách, brzy po odevzdání přihlášky bude vybírána záloha (její výši ještě upřesníme).

Děkujeme! MH


Výlet na Říp - středa 25. 9.

Pojedeme spolu s II.B.

Sraz v 7.55 před školou, návrat mezi 14 a 15 hodinou ke škole. Jedeme objednaným autobusem a pojedeme za každého počasí! Nutností je teplé sportovní oblečení, čepice, bunda, pláštěnka, pevné boty, baťůžek s velkou svačinou (svačina, oběd, svačina), pitím, kapesníčky a malým kapesným (dle vašeho uvážení, není nutné). 

Odhlašte dětem obědy.

Pokud bývá dětem špatně v autobuse, dejte jim prosím Kinedril (bere se 1 hodinu před cestou). Bude-li opravdu velmi ošklivo, výlet podle podle potřeb zkrátíme a vrátíme se o chlup dřív. Odpolední družina bude fungovat normálně, takže si děti můžete vyzvednout podle vašich potřeb.

Během zpáteční cesty dám na web školy informaci s předpokládaným příjezdem ke škole.

Vše potřebné zaplatím z třídního fondu. 

MH


19. 9. Hrajeme si...


18. 9. Změna kroužku Výtvarné výchovy

Z organizačních důvodů bude od příštího pondělí (23. 9.) změna v čase kroužku Výtvarné výchovy.

Přihlásilo se méně dětí, než jsme čekali, a bude tedy  pouze jedna skupina, namísto dvou.

Nový čas výtvarného kroužku je PONDĚLÍ od 13.00 do 14.30 a kroužek povede p. uč. Smetanová. 

Děti půjdou na kroužek z družiny a do družiny se pak opět vrátí. Děkujeme za pochopení!17. 9. Upřesnění - úterní keramika a kroužek Pečení a vaření

- V úterý v čase 13.30 - 14. 30 chodí děti z 1.B na keramiku. Tato hodina je v rámci odpolední družiny. Děti si ve škole vyzvedává paní učitelka na keramiku a do školy je zase odvede zpět. Pak jdou děti nahoru do 3. patra do své družinové třídy a pokračují v družině již normálně. V tom stejném čase (začátek 13.30) probíhá kroužek Vaření a pečení, na který se několik dětí přihlásilo - nebudou tedy chodit na keramiku, ale na tento kroužek. (Dnes šla Ema, Raffaello a Marek, je ještě někdo?). Prosím, nerušte přihlášku na Vaření, protože by hrozilo úplné zrušení tohoto kroužku a to by byla rozhodně velká škoda!  

Pokud by někdo z těchto dětí přesto chtěl na keramiku chodit, prosím kontaktujte p. učitelku Rivolovou mailem na Marie.Rivolova@zs-stepanska.cz a dohodněte si jiný než úterní termín, místa v dílně stále jsou. 

Děkuji za pochopení!

- Zítra tj. ve středu 18. 9. jdeme spolu s I.A do Muzea Policie na divadelní představení. Divadlo je od 9 hodin. Ráno se sejdeme klasicky ve třídě, budeme vyrážet až kolem půl deváté. Po divadle se vrátíme do školy a budeme se učit podle rozvrhu.

- Dnes jsem byla s dětmi na obědě a všimla jsem si, že jich spousta oběd takřka nejí, o polévce nemluvě. Děti opravdu dostanou dětské porce, nic velkého, co by nedokázaly sníst. Povídali jsme si dnes o tom, že rodiče obědy platí, že stojí peníze a že je tedy potřeba sníst alespoň něco. Zkuste si s nimi o tom prosím doma promluvit - k jídlu je samozřejmě nutit nebudu, ale přijde mi škoda oběd takřka netknutý vyhodit. 

Děkuji za spolupráci, MHTýden 9. - 13. 9.

Čj: vše do str. 13. Trénujeme čtení jednotlivých písmen i stále se opakujících nápisů (dny v týdnu, datum, předměty, nápisy kolem nás). Tleskáme slabiky. Učíme se povídat beze slov (ukazovací palec, semaforové karty). Procvičujeme motoriku, zapojujeme anglické říkanky (s pohybem). Uvolňujeme ruku, správně sedíme a správně držíme pastelky. Trénujeme správnou výslovnost, zapojujeme logopedická cvičení.

Prv: do str. 9. Pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za, vedle, u, nad, pod. Rytmizujeme básničky a písničky, pohybujeme se podle rytmu. Pracujeme s pravidly ve třídě a ve škole. Uklízíme po sobě, třídíme odpad. Zavádíme sebehodnocení a ocenění kamaráda, všímáme si jeden druhého.

M: vše do str. 11. Počítáme ve dvojicích, snažíme se pouhým okem odhadnout počet. Trénujeme řadu tam i zpět do 10, krokujeme dopředu i zpět. Stavíme stavby z kostek (podle zadání). Všímáme si matematiky všude kolem nás (praktické využití: pojmy polovina, část, celek, orientace v hodinách, násobkové řady prakticky, odhad času). Pracujeme s mazací tabulkou.

Vv: Skřítek Rozekvítek - kresba pastelkami. Kuličko, hop! - papírová skládanka.

...............................................................................................

- ST 18. 9. - divadlo - Muzeum Policie (v rámci vyučování)

- ST 25. 9. - výlet na Říp (oproti původnímu plánu pojedeme nakonec objednaným autobusem, upřesním)

- nemám ještě od všech kartičku pojišťovny, prosím během příštího týdne přinést

Pěkný víkend všem, MH


12. 9.

- V případě nemoci dětí je dobré si ze školy vyzvednout učebnice (ideálně ráno před vyučováním). V pátek odpoledne budu vždy na naše třídní stránky dávat krátké info, co jsme ten TÝDEN dělali, kam jsme v jaké učebnici došli, atd. Na vás je pak kontrola knížek a případné dokončení či dodělání.

- 250,- Kč (kdo měl zapsané v notýsku) je na kroužek Pečení a vaření - přineste prosím mně, předám p. uč. Čítkové osobně.

- Fotka je z dnešní hodiny matematiky, počítali jsme ve dvojicích.

MH


11. 9.

- Dnes jsme měli poprvé hudební výchovu s paní učitelkou Pánkovou. Zpívali jsme, tleskali svá jména, trochu tancovali a poslouchali hru na klavír a zobcovou flétnu. Taky jsme si říkali, co nás všechno čeká. Děti byly moc šikovné. Zdraví paní učitelka Jája


10. 9.

- DÚ - Živá abeceda str. 7

- Dnes jsme měli poprvé angličtinu, rozdělili jsme se do 2 skupin podle úrovně, učili jsme se pozdravit a počítat. Rozdali jsme si učebnici a pracovní sešit.

- Co se týče ranního vyprovázení do třídy: pokuste se, prosím, děti POSTUPNĚ doprovázet méně a méně, stačí třeba jen ke dveřím třídy, pak nad schody, postupně je můžete samotné posílat již z šatny. Děti už mají trasu zvládnutou, jsou tudy zvyklé chodit i na oběd a trefí, nebojte!

- Nechce si od dětí vyprávět, k čemu máme ve třídě Fazolák...

MH


2. - 6. 9. Náš první týden v opravdové škole

Máme za sebou první týden ve škole!  Mám z dětí velkou radost a jsem na ně pyšná už teď. Všichni jsou zvídaví, snaží se vstřebávat vše, co si společně povídáme a co se učíme. Je toho pro ně tolik nového a ony se tolik snaží!

VELIKÁNSKÁ POCHVALA VŠEM !!! 

Dnes jsme si rozdali nové dvě učebnice (Matematika, Živá abeceda), za DÚ prosím jen podepsat (kdo nestihl ve škole) + obalit + v pondělí přinést do školy.

Od pondělí už se budeme učit podle rozvrhu a také již poběží všechny kroužky, keramika, atd. 

Přeji všem pěkný odpočinkový víkend a těším se na viděnou v pondělí!

MH


5. 9. Co bylo dnes ve škole...

Povídali jsme si o našich prázdninových obrázcích (na někoho dojde ještě zítra - soustředit se zvládneme zatím jen chvíli:-). Pracovali jsme v Prvouce a dostali jsme dnes první domácí úkol (je i zapsaný v Úkolníčku). Zvykáme si na sebe, na režim střídání vyučování a přestávek. Věta "...a už bude svačina?" se dnes poprvé ozvala po deseti minutách:-) Byli jsme na návštěvě u I.A, zopakovali jsme si třídní a školní pravidla. Zvykáme si...

Prosím, od koho ještě nemám - přineste mi vyplněný DOTAZNÍK, PŘIHLÁŠKU NA KROUŽKY. Svoje OČEKÁVÁNÍ A OBAVY můžete odkládat do krabice, kterou jsem označila a položila ke dveřím naší třídy. Na stejné místo jsem dala i papír s NAROZENINAMI, ne všechny děti tam jsou napsané. Průběžně noste KARTIČKY POJIŠŤOVNY A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST.

Zítra (pátek 6. 9.) nás čekají 4 hodiny, bude poprvé TĚLOCVIK + oběd + družina. 

MH


4. 9. Dnešní den

Dnes jsme se přivítali naším ranním riuálem (cedulky na krk, básničky, říkanky s pohybem, písničky v angličtině + orientace v čase a kalendáři, příprava pomůcek), zahráli jsme si seznamovací hry (Myslím si někoho..., Schovka pod dekou). Povídali jsme si o pravidlech, která budeme ve třídě a ve škole dodržovat (Hlásíme se, Chodíme pomalu, Mluvíme krátkým hlasem, Zdravíme dospěláky, Žádná neslušná slova) - některá pravidla jsme si i natrénovali v praxi, na jiných budeme muset ještě trochu zapracovat:-) Prohlédli jsme si učebnici Prvouky, naučili se, jak najít správnou stránku, pověděli jsme si, jak se ke knížkám chovat. Nakonec jsme kreslili obrázek z prázdnin a zítra si o nich budeme povídat. Už víme, co se děje o přestávce, svačinu zvládáme bravurně:-).

Zítra (ve čtvrtek 5. 9.) nás čekají 3 hodiny + oběd + družina.

Všem děkuji za dnešní hojnou účast na třídních schůzkách! Kdo na schůzce nebyl, prosím stavte se za mnou,  děkuji. 

Budete - li mít nějaké dotazy, ptejte se, pište, atd. 

MH


3. 9. Krátké info

- Dnešek proběhl v poklidu, děti byly moc hodné a hezky spolupracovaly. Měli jsme ranní rytmickou část (zapojujeme rovnou i angličtinu), pak jsme si  prohlédli školu a pověděli si,  kde co je u nás ve třídě, s čím si můžeme hrát a co si půjčovat. Společně jsme se nasvačili a rozdělili jsme si dobrůtky z kornoutů.

- Zítra tj. ve středu 4. 9. půjdeme hromadně do kanceláře školy a aktivujeme čipy - některé dnes na vstup/odchod nefungovaly, jak jsme zjistili. Zítra napravíme. První oběd jsme zvládli krásně.

- Vyučování zítra potrvá 3 hodiny, tj. konec v 10.40 + oběd + družina. Zítra si budeme povídat o pravidlech ve třídě i ve škole, zahrajeme si různé seznamovací hry, budeme se ještě věnovat prázdninám a tomu, co kdo zajímavého zažil. S sebou penál, žákovskou knížku, notýsek, svačinu, pití.

- Zítra se na vás na všechny těším na třídní schůzce u nás ve třídě v 17.00. Prosím, kdo stihne - napište a přineste o svém dítěti nějaké hezké povídání, informace, co rádo dělá, v čem je šikovné, co ho zajímá atd. Stačí na malý formát A5, několik bodů, nemusí to být nic dlouhého. A pokud máte možnost, vytiskněte nebo přineste fotku, kde je vaše dítě jako miminko - stačí jedna fotka! Děkuji moc! Tyto informace budu s dětmi využívat při jejich narozeninovém dni při společné oslavě. Bližší info k narozeninám si povíme na schůzce.

Těším se na viděnou zítra!

MH


2. 9. Info z I.B

 

- Moc děkuji za dnešní krásné společné zahájení a také za květiny, které mi děti donesly! Všichni to zvládli skvěle, měli jsme ve třídě hezky veselo. Vyrobili jsme si školní korunky a popovídali si, jak se kdo do školy těšil. Nejhorší prý bylo vstávání...:-) 

- Vyučování zítra, tj. v úterý 3. 9. bude od 7.55 do 9.35, tj. 2 vyučovací hodiny.

- S sebou zabalte bačkory, penál, vyplněnou žákovskou knížku, úkolníček a dotazník pro rodiče, pití a svačinu, čip na oběd (kdo půjde).

- Zítra si společně prohlédneme školu, naučíme se důležité trasy, ukážeme si, co kde je. Budeme se společně seznamovat a zjišťovat, jak to v té velké škole vlastně chodí:-) Těšíme se na rozdělování dobrůtek, které dnes děti do školy přinesly, děkujeme! Zabydlíme se ve třídě a povíme si spoustu důležitých věcí, aby nám bylo ve škole fajn.

- Postupně můžete do školy přinést všechny pomůcky (výtvarné věci dejte prosím do bílých šuplíčků ve třídě, jsou nadepsané jménem, věci na Tv dejte v podepsaném pytlíku do velké papírové krabice pod schůdky na patro, sáček s bačkorami zůstane v šatně I.B). S několika z vás jsme dneska řešili kapsáře - kdo již má koupený, přineste ho, kdo ne, zatím prosím vyčkejte - možná nakonec nebudou potřeba, ještě uvidíme, jak se nám podaří všechny věci ve třídě umístit. Mám strach, aby kapsáře dětem zbytečně nepřekážely a aby do nich nekopaly při sezení - nejdou totiž pověsit podél lavice, ale pouze kolmo na ni.

- Ve středu a čtvrtek budeme mít 3 hodiny (třídní hodiny, bez rozvrhu a tělocviku).

- V pátek 6. 9. již máme celé 4 hodiny a BUDE poprvé TĚLOCVIK. 

Klasicky podle rozvrhu pojedeme od příštího týdne.

- Kroužek keramiky NENÍ součástí kroužku Výtvarné výchovy, je na ni potřeba se přihlásit samostatně - přihlášky na kroužky si rozdáme na třídní schůzce, nebojte, určitě nic nepropásnete.

- Třídní schůzka se uskuteční ve STŘEDU 4. 9. od 17 hodin u nás ve třídě (nutné papírování, souhlasy GDPR, provozní informace, peníze do třídního fondu, atd.).

MH


Vítejte na stránce třídy I. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Markéta Hrbáčková

Moc se těšíme na prvňáčky.

Paní učitelka Markéta a paní vychovatelka Terezka