II. A

Vítejte na stránce třídy II.A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Veronika Bernardová

UČIVO UPLYNULÉHO TÝDNE:      

9. 12. - 13. 12.

ČESKÝ JAZYK: učebnice do str. 43, pracovní sešit do str. 24, Písanka do str. 21 

MATEMATIKA: pracovní sešit do str.57                   PRVOUKA: učebnice do str. 23, pracovní sešit do str. 13, cv. 8 umět údaje zpaměti                  

ANGLIČTINA: téma - Bathtime, pracovní sešit do str. 43, nová slovní zásoba: towel, toothbrush, hairbrush, soap, shampoo, duck; Can you see...?

MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY: do Vánoc přečíst knihu veršů, po Vánocích přinést Čtenářský deník se zápisem a umět jednu básničku z této knihy

CHYSTANÉ AKCE

18. 12. besídka ve třídě 

19. 12. vycházka do Krčského lesa

20. 12. plavání

23. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny

27. 1. náhrada plavání za 15. 11.

30. 1. 2020 Vysvědčení

31. 1. pololetní prázdniny (sbor Štěpánka vystoupení)

6. 2. Klášter. sv. Anežky - pořad o umění, výtvarná dílna 

ZÁŘÍ

Tak jsme se sešli po prázdninách v počtu dvaceti čtyř. Odpočinutí, opálení, veselí. Všichni jsme se (prý) do školy těšili, jen se nám ráno nechtělo vstávat...

Hned jsme se dozvěděli, že letos budeme hrát celoroční hru podle knihy Michaela Endeho Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema a přečetli jsme si první kratičký text. Rázem jsme se tím ocitli na malém ostrově, zvaném Jasmánie, kde žijí jen čtyři lidi a jedna lokomotiva. A z Papouše se stal strojvůdce Lukáš...

Během prvního týdne jsme si zopakovali školní řád a třídní pravidla, povídali jsme si o bezpečnosti ve škole i na vycházkách, prohlédli jsme si pohledy, které jsme v létě poslali ostatním, vyprávěli si navzájem o tom, co jsme kdo dělali o prázdninách a začali jsem se učit. Zatím spíš opakujeme to, co umíme z loňska. Písmena tiskací i psací, čtení slabik, slov i vět, v matematice různá prostředí. V prvouce jsme šli na vycházku do okolí školy.

Také jsme přinesli do školy svou letní práci - pohádkové opakování Pomoc, princezna zmizela a čtenářský deník. Dostali jsme za to místo čarofazolek knoflíky. Už jsme moc zvědaví, kdo to je ten tajemný Jim Knoflík, podle něhož se kniha jmenuje.

A začal druhý týden. Naučili jsme se první sloku hymny veselých strojvůdců, v angličtině děláme kapitolu Happy birthday, pokračujeme v opakování.

V pátek chodíme opět na plavání a budeme chodit do konce ledna, pak nás vystřídají prvňáčci.

Učíme se druhy vět, hrajeme hru na Popletený čaj, vytváříme otázky a rozkazy. V matematice počítáme do dvaceti tří.

V prvouce jsme pracovali s plánem i mapou, zkoušeli jsme si určovat světové strany pomocí buzoly, povídali jsme si o svatém Václavu.

Svatí Václavové z hodiny Vv

Mašinka Ema - skupinová práce

ŘÍJEN

Naučili jsme se druhy vět a také jsme si začali povídat o významu slov. Zatím jsme poznali slova nadřazená, podřazená a souřadná. Dočetli jsme knížku Kvak a Žbluňk jsou kamarádi a zapsali jsme si ji do Čtenářského deníku. Také si prohlížíme zápisy knížek, které jsme přečetli v létě, postupně každý představí tu svoji. Z některých si i čteme ukázky.

V matematice jsme poznali nové prostředí - zvířátka dědy Lesoně, počítáme už do pětadvaceti. Píšeme také pětiminutovky. Ke konci měsíce jsme dva dny za sebou pracovali ve dvojicíh v centrech. Bylo jich šest a každé bylo věnováno jednomu prostředí, například autobusy, čísla neposedové, trojice čísel a barev a podobně.

V prvouce máme teď dopravní výchovu. Také k nám přijeli hasiči, ukázali nám požární auto a povídali nám o tom, jak se máme chovat, kdybychom se dostali do nějaké nebezpečné situace, co má a co nemá být v bytě, aby nevznikl požár, jaké číslo by člověk mohl zavolat, kdyby se něco stalo atd.

V hudební výchově jsme hráli na zvonečky a na zvonkohry. Doprovázeli jsme písničky Co to zvoní a Pod naším okýnkem.

Hodně toho děláme také ve výtvarné výchově a světě práce s paní učitelkou Rivolovou. 

Vv - "Lokomotiva Ema" - malba vodovkami a anilinkami. Snažili jsme se nevybarvovat jen předem černě předkreslené tvrdé obrysy, ale radovali jsme se z barev tak, že jsme tvořili hlavně pomocí krásně barevných ploch. P. učitelka nás hodně chválila. Autoři: Arnold, Ela Apolenka, Evelína, Adélka, Zbyšek, Anička, Toník, Matěj P., Agáta, Uli a Emma.
Nástěnka celoroční hry s kolejemi a mašinkami, návrhy knoflíků pro Jima a výpravkami.

V druhé půlce října za námi přijel na návštěvu David z Francie, chodil s námi do školy víc než týden, moc rádi jsme ho viděli. Přijel zrovna, když jsem četli o tom, jak Jim s Lukášem dorazili do Mandaly a jak se seznámili s malým kojence Ping Pongem a hráli jsme si na mandalské tržiště. Každý z nás si připravil nějaký stánek a u něj si pak vydělával knoflíky. Šlo nám to moc dobře!

Pak už začaly podzimní prázdniny.


LISTOPAD

Po podzimních prázdninách jsme se opět pustili do práce. V češtině jsme poznali synonyma, antonyma a slova více významová, naučili jsme se poznávat, kam patří ú a kde se píše ů, co jsou to dvojhlásky a jak se dělá zvuková stavba slova. Nově jsme poznali tvrdé slabiky a dozvěděli jsme se, proč se jim tak říká.

V matematice počítáme do třiceti, ke zvířátkům Dědy Lesoně přibyl pes a koza. Nově jsme pracovali s tabulkami. Byly buď sčítací anebo na počítání noh, hlav a křídel různého počtu zvířat. Také hledáme trasy pro jízdu na kole, skládáme parkety, hrajeme Sovu a stavíme stavby z kostek.

V prvouce jsme si povídali o 28. říjnu 1918 a vzniku naší republiky a také o tom, jak žili lidé před sto lety, porovnávali jsme tehdejší podobu města s dnešní. V pátek 15. 11. se na naší škole konal projektový den na téma 17. 11. Děti utvořily skupiny smíchané z celého prvního stupně a pod vedením čtvrťáků obešli všechna stanoviště, v nichž se seznámili s tím, jak se žilo za totality a proč se slaví 17. listopad. Hned potom jsem začali s tématem Rodina. Děti se ptaly babiček a dědečků (někdy dokonce prababiček a pradědečků) na to, jak oni žili, když byli malí a co se od té doby změnilo. Dalším tématem byl "Vývoj člověka" a "Rodokmen".

V hudební výchově zpíváme dvě písničky o muzikantech a také pilně nacvičujeme báseň a koledu na vystoupení v kostele sv. Štěpána. A jak vidíte, ve výtvarce jsme oslavili Halloween a svátek sv. Martina...

Halloweenské motivy: Veselé lebky: Anička, Adéla, Agáta, David P. 
Suchý pastel: Arnold, David M., Agáta

Svatomartinské koláčky "upečené" ve Vv a svatomartinská husa v košíku (Sp)

PROSINEC

Stále trénujeme tvrdé souhlásky a učíme se je používat, opakujeme vše, co jsme se naučili od začátku roku. Hráli jsme hru s poznávámím druhů vět, vytvářeli jsme veselý jídelníček a naučili se básničku Jiřího Žáčka, Nemalujte čerta na zeď, bude se nám hodit na vystoupení v kostele. 

V matematice už počítáme do čtyřiceti a dokončujeme první díl pracovní učebnice.

V prvouce si povídáme o rodině, učíme se pojmenovávat její členy a vztahy mezi nimi, někomu dělá dot potíže poznat, kdo je čí dědeček, strýček nebo vnuk. Proto jsme si vytvořili malý rodokmen do pracovního sešitu a kdo chtěl, mohl namalovat i velký. První ho přinesl Zbyšek, Mia nakreslila velký rodový strom a Ela takový strom dokonce vyrobila. Všichni se musíme naučit zpaměti nejen svou adresu a datum narození, ale také telefonní číslo jednoho z rodičů.

Hudební výchovy jsme teď trávili nácvikem na vystoupení v kostele sv. Štěpána, které proběhlo ve čtvrtek 12. 12. a moc se nám povedlo. Kromě už zmíněné basničky jsme zpívali naši Čajovou koledu a připili všem divákům na zdraví. A teď už můžeme začít i s jinými koledami.

Na čtení Jima Knoflíka nebylo moc času, a tak se naši přátelé stále ještě zdržují v Mandale.Stále trénujeme uzel.  Zde na provázku a na stužce. Většina nás zvládla plastovou stužku i natočit přes nůžky.  

Vánoční přání: Kája, Bára, Evelína, Agáta  ( inkoust + zmizíková fixa)

Mašinka Ema tentokrát v keramice, která byla vystavena na vánočním vystoupení v kostele : bílá Apolenka, barevné: Adéla, Bára, Uljana

Na třídním stromečku nemohly chybět keramické mašinkové řetězy, adventní kalendář složily děti ve světě práce úplně samy a bez návodu s jen pár radami a uzly člověk potřebuje pořád, tentokrát se procvičovaly tak, že jsme se učili, jak převázat dárkovou krabičku. 


 

LEDEN

Kreslili jsme tuší, co bylo pod naším vánočním stromečkem

Prostorové vytváření z papíru ve skupinách - souvislost u učením o krychli v matematice

 

VZPOMÍNKY NA PRVNÍ TŘÍDU

ZÁŘÍ

Dne 3. 9. jsme zahájili první týden školy. Sešlo se nás 24 a jedna z nás - Justýnka hned odjela do Anglie, kde bude chodit do školy až do jara. Už se těšíme, až se k nám vrátí a přejeme jí, ať se jí tam líbí.

My se navzájem poznáváme, učíme se, jak se kdo jmenuje, prošli jsme se po škole, abychom trefili do tělocvičny, do jídelny, do šatny atd. Dostali jsme spoustu nových učebnic a krásných pomůcek a už skoro víme, kdy si kterou z nich máme připravit.

Začali jsme si také číst knížku Mluvící balík. Spolu s Petrem a Šimonem jsme se vydali na cestu do Řecka za Penelopkou a našli jsme ve třídě podivný balík. Zatím nevíme, co v něm je, ale jsme moc zvědaví.

Ve čtvrtek jsme byli poprvé v hudebně a v pátek jsme poznali paní učitelku Terezu Pánkovou, která nás bude učit tělocvik.

Také k nám na návštěvu přišli cvičení pejsci a ukázali nám, co všechno znají a dovedou. Poznali například levou a pravou tlapku, a to je přece tak těžké! Dozvěděli jsme se, jak se máme k pejskům chovat, abychom se s nimi mohli kamarádit. Také jsme si s nimi zahráli na třetího, bylo to moc fajn.

Udělali jsme si doma první úkoly a dostali za ně razítka a body. Budeme sbírat zvláštní body - čarofazolky, příští týden se dozvíme, proč se tak jmenují. Teď nás čeká víkend a pak zase hurá do školy...

Druhý týden ve škole: Bojíte se bazilišků? Někdy dovedou být pěkně podlí. V knížce, kterou čteme, zabalili papouška a pavoučici i s klecí do balíku. Naštěstí jsme je dneska vybalili a zachránili. Teď jsme zvědaví, jak a proč se v takové pozici ocitli.

S učením jsme také poposkočili. V Živé abecedě už jsme začali psát uvolňovací cviky. Prožili jsme Popletený, Sluníčkový a Sváteční den. V matematice počítáme zatím obrázky do pěti, většině z nás to nedělá problém. Dnes jsme si také začali povídat o Tondovi, Lence a Sandře, což jsou Zippyho kamarádi a my se s nimi budeme učit řešit různé problémy. Povídali jsme si o pocitech, které máme, a o tom, co můžeme dělat, abychom se cítili lépe. 

Naučili jsme se dvě zlatá pravidla správného řešení:

- Pomůže mi to cítit se lépe?

- Neublíží to mně ani nikomu jinému?

Pokud jsou tato pravidla dodržena, řešení je dobré a můžeme ho použít:-)

Ve světě práce jsme skládali lodičky a ve výtvarné výchově jsme malovali sluníčka. V hudební výchově jsme si zahráli na ozvučná dřívka a na bubínky a naučili jsme se už několik písniček. Nejnovější je Pekař peče housky.

Dneska u nás také byla poprvé naše druhá asistentka, takže už známe Esterku i Markétku.

A je tady třetí školní týden. 18. 9. jsme v rámci dopravní výchovy shlédli představení v Muzeu policie. Jmenovalo se Pohádkový semafor.

V češtině jsme se začali učit, jaký je rozdíl mezi písmenem a hláskou a poznali jsme, že každé písmenko má čtyři podoby. Už umíme S. V matematice začínáme pracovat s číslicemi, ještě je ale nepíšeme. Povídali jsme si o svatém Václavovi a ve světě práce jsme si vyrobili helmici, jakou nosil on.

Ve výtvarné výchově jsme napsali dopis Justýnce do Anglie a namalovali jsme jí spoustu obrázků.

Také jsme četli kousek z Mluvícího balíku, kde jsme se dozvěděli, že Papouše vychoval Slovník, proto používá spoustu málo známých slov, některá z nich se jistě naučíme také. Ještě jsme ale nezjistili, jak se s Dulcibelou dostali do balíku...

Čtvrtý školní týden bude o den kratší. Je to kvůli svátku svatého Václava, a proto jsme se vydali na Václavské náměstí prohlédnout si jeho sochu, kterou jsme pak malovali.

Naučili jsme se písmenko L, snažíme se dále si uvolňovat ruce a také při psaní správně sedět a držet psací náčiní. Některým z nás to dělá velké potíže. V matematice pracujeme s číslicemi a tečkami, v češtině se skládací abecedou. V angličtině už se umíme přivítat a rozloučit, poslouchali jsme veselý příběh o myškách a kocourovi.

ŘÍJEN

Pilně pokračujeme v práci. Už umíme pět písmenek, k S, L, M a P se přidávají samohlásky, zatím A, O, U. Hodně je procvičujeme, snažíme se je poznávat ve slovech, psát do mřížek, vytvářet slova, která s nimi začínají nebo končí. Také jsme se začali učit číst a poznávat slabiky a zjistili, že samohlásky mohou být dlouhé nebo krátké. Píšeme zatím stále cviky, které nám pomáhají uvolňovat ruce, ale už se v nich objevují kousky budoucích písmenek - kličky, obloučky a podobně. Nově jsme se začali učit psát číslice.

V matematice už počítáme do osmi, stavíme stavby z kostek a zapisujeme jejich plány, hodně krokujeme, vyplňujeme tabulky, skládáme čtverce různými způsoby a sčítáme. Už poznáme znaménko plus a minus a umíme sestavit příklad. Nově jsme poznali znaménka je větší, je menší a rovná se. 

Vyrobili jsme lodičky a zabalili mluvící balíky, namalovali strom a natiskali na něj listy v podzimních barvách, malovali jsme také lidi pod deštníkem. Učíme se chodit po chodníku, po silnici a také ji přecházet. Povídáme si také o narozeninách naší republiky. Bude jí letos sto let, tak jsme dostali sešit, který je jí věnovaný. Víme, kdo byl T. G. Masaryk, jaký má naše republika znak a jak se správně pověsí vlajka. Poslouchali a zpívali jsme státní hymnu.

Dvakrát jsme se také učili v družině. Jednou kvůli volbám, protože naši třídu připravovali a stěhoval se nábytek, a jednou kvůli stavbě chodníku a silnice před školou. Rádi jsme si to vyzkoušeli, ale ve třídě je to lepší...

Už taky víme, proč bazilišci zabalili Papouše a Dulcibelu do Balíku. Chtějí se zmocnit vlády v Mytologii a o všem rozhodovat, rozhodli jsme se jít proto Papoušovi na pomoc a kouzelnou zemi zachránit. Bazilišky jsem si vyrobili s paní učitelkou na světě práce.

23. 10. se na nás přišli podívat studenti z pedagogické fakulty. Nejprve jen sledovali, jak se učíme, později nás ale zkusí i učit.

25. 10. proběhl celoškolní projekt na téma 100. výročí republiky. Ráno v tělocvičně jsme se rozdělili do skupin, v každé byly děti od první až do deváté třídy. Potom jsme se rozběhli po škole na různá stanoviště, kde na nás čekaly zajímavé informace a úkoly k plnění. Hráli jsme pexeso významných osobností, ochutnávali lipový čaj, hledali neznámá slova ve sto let starém textu, sestavovali most a podobně. Starší spolužáci se o nás hezky starali. Druhý den jsme si o projektu povídali a ukázalo se, že se nám všem moc líbil.

Poslední den tohoto měsíce jsem vyšli ven do parku a každá skupinka si našla jeden strom a zkoumala jeho kmen, korunu, listy a hledala plody. V angličtině jsme si povídali o tom, jak anglické a americké děti slaví Halloween, poslechli jsme si písničku Spooky, spooky a zahráli si hru Trick or treat. A máme tady...

LISTOPAD 

Stále se zlepšujeme ve čtení. Slabiky už zvládáme skoro všichni, umíme najít i vytvořit slova, která na ně začínají i je složit na kostičkách nebo z písmen. Naše ruce lépe drží tužky, snažíme se psát slabě. Kdo to dokáže, bude moci psát plnicím perem.

Naučili jsme se také veselou básničku o papírovém drakovi od Jiřího Žáčka.

V matematice pokračujeme ve sčítání a odčítání, učíme se příklady krokovat a zapisovat, naučili jsme se psát číslice od nuly do šestky. Stavěli jsme také stavby z kostek a přiřazovali k nim plány. Na jednu hodinu matematiky se na nás přišla podívat paní inspektorka a pochválila nás za to, že jsme pěkně pracovali.

V prvouce si i nadále povídáme o stromech. Paní učitelka nám četla z knížky "Slyšíš, jak mluví stromy", dělali jsme pokus

s březovým polenem a poznávali listnaté stromy podle listů i plodů.

Vyprávěli jsme si legendu o svatém Martinovi a ve výtvarné výchově jsme si ho nakreslili, ve světě práce jsme zase vyráběli jeho koníčka. Také hudební výchova nám ho připomněla, i když koník, o kterém jsme zpívali, patřil spíš Horymírovi.

Dostali jsme dopis od Justýnky z Anglie, a tak jsme jí také napsali odpověď.

14. 11. jsme se vydali do divadla Kampa na představení Škola malého stromu. Moc se nám hodilo do programu, protože v Živé abecedě jsme zrovna probírali písmenko I, i a udělali jsme si indiánský den. Naučili jsme se indiánskou písničku Hey hename a tanec Úataka a pak jsme shlédli divadelní představení o malém indiánkovi jménem Malý strom. Divadlo bylo moc krásné a hodně zajímavé, dozvěděli jsme se něco o tom, jak indiáni vnímají přírodu a jak se k ní chovají s velkou úctou. To se nám také hodí do prvouky, máme teď přece zrovna kapitolu o stromech. Vymýšleli jsme si také indiánská jména, např. Malá sova nebo Ospalý papoušek:-)

Koncem měsíce přišla do školy inspekce. K nám se přišli podívat na matematiku a paní inspektorka nás pochválila, že hezky pracujeme.

Největší událostí měsíce listopadu ale bylo to, že jsme dočetli Živou abecedu a dostali Písanku a SLABIKÁŘ!

PROSINEC

Čtení je stále zajímavější a zajímavější. Umíme přečíst jednoduchá slova, zkoušíme slabiky se třemi písmeny, známe všechny samohlásky, nejnovějším písmenkem bylo T, vyvozovaly je s námi studentky z pedagogické fakulty. Do konce prosince nás čeká ještě J. Také už čteme věty a vidíme, co všechno se z nich můžeme dozvědět.

V matematice počítáme do deseti, sestavujeme příklady k příběhům, krokujeme dopředu i dozadu. 

5. 12. jsme celý den pracovali v centrech. Měli jsme centrum čtení, tam jsme hráli hru ze Živé abecedy-Putování po slabikách a skládání slov, centrum matematiky, skládali jsme stavby z kostek a zapisovali plány, v centru psaní jsme napsali Justýnce k Vánocům a v Ateliéru vyrobili čerta nebo Mikuláše na lahev.

Během práce nás vyrušila návštěva. Ozvalo se zabušení na dveře a vstoupil sv. Mikuláš s mnoha anděly a čerty. Trochu pokáral některé zlobily, ale byl shovívavý a když jsme mu zazpívali písničku, dostali jsme od andělů malou dobrůtku.

Konec roku se samozřejmě nesl v duchu Vánoc. Nacvičovali jsme vystoupení do kostela sv. Štěpána, byli jsme se podívat na velký Betlém na Loretánském náměstí a v divadle Kampa na představení o andělíčku Koledníčkovi. Poslední týden školy jsme vystupovali v kostele, dokonce dvakrát. Dopoledne na generálce a večer pro rodiče a další pozvané hosty.

Ve čtvrtek jsme si pak udělali ve třídě besídku, pouštěli jsme lodičky ze svíček, hráli různé hry a dokonce si rozdávali dárky.

V pátek jsme šli naopak udělat radost ptáčkům a zvířátkům v krčském lese a ozdobili jsme jim stromeček různými dobrůtkami. Pak jsme se rozešli na Vánoce...

LEDEN 2019

Po Vánocích jsme se sešli v hojném počtu a vyprávěli jsme si o svých zážitcích, způsobech slavení svátků a dárcích.

Hned jsme se také pustili do práce.  Během ledna jsme poznali další písmenka - D, K a V, tiskací i psací, začali jsme psát slabiky a slova. Čteme už věty, Papouš namaloval na tabuli velkou cestu, kdo četl slabiky, začal na poli, pak přes kratší slova přeplul řeku a po louce, kde se četla slova trojslabičná dospěl až k horám. Tam se musel utkat se zavřenými slabikami. Někomu to trvalo déle, ale už jsme skoro všichni na kopci:-).

V matematice jsme poznali nové prostředí - autobus. Vždy někdo z nás dělá řidiče, nakládá a vykládá cestující a ostatní tiše počítají a nakonec píší, kolik lidí dojelo až na konečnou. Moc nás to baví a docela nám to i jde. Už se nám i stalo, že jsme to všichni měli dobře! Také krokujeme po schodech, což je o trochu těžší než normálně a skoro každý den počítáme slovní úlohy. I to se nám dost daří.

V prvouce si povídáme o rodině. O tom, který člen rodiny se jak nazývá a děláme projekt do Poutníka.

Na svět práce nás paní učitelka vzala na keramiku, na výtvarce jsme malovali tři krále a také věci od písmenka K.              Také v hudební výchově jsme se naučili dvě nové písničky Bude zima, bude mráz a Zimní a povídali jsme si o meluzíně.

Papouš pověsil na stěnu dárek od Justýnky, krásný kalendář s pohádkami. Na leden je tam Kocour v botách. Budeme si ji povídat. Venku je velký mráz, a tak pan školník polil školní hřiště a budeme na něm moct bruslit.

28. 1. jsme se vydali společně s dalšími třídami na Vyšehrad na divadelní představení Medvědí pohádka. Moc se nám líbili agenti společnosti pro záchranu pohádkových bytostí, velmi by se hodili do Mytologie. A divadlo bylo vtipné a nápadité. Po jeho skončení a malé svačině jsme zašli na hřbitov, obešli hroby známých osobností a zapálili u některých svíčky, každý, kde chtěl. Potom jsme si vyprávěli vyšehradské pověsti, například tu o čertových kamenech a po skupinkách luštili jméno čerta. Na oběd jsme šli do jídelny v Sokolské, odkud nám vozí obědy.

Ve čtvrtek 31. 1. nám Papouš rozdal naše první vysvědčení. Dostali jsme hned dvoje. Jedno slovní od něj a druhé se známkami. Měli jsme všichni samé jedničky!

ÚNOR

Bruslení jsme si bohužel moc neužili, protože se počasí stále měnilo a navíc jsme byli hodně nemocní. Chvílemi nás bylo ve třídě jen málo přes polovinu. V tomto počtu jsme se také poprvé vypravili na plavání, ale moc se nám líbilo. Jsme rozdělení do skupin podle toho, jak už plavat umíme a děláme tam samozřejmě každý něco jiného.

Čteme další písmena, už poznáme R a dvojhlásky ou a au, také trénujeme čtení dvou souhlásek za sebou, to je pro někoho dosti obtížné, ale zlepšujeme se den ode dne. Psali jsme už také první diktát do nového sešitu.

V matematice sčítáme a odčítáme do šestnácti, lovíme čísla neposedy, nové prostředí je vytváření trojic čísel různých barev, která musí dát stejný součet. Také jsme počítali a dělili koláče, které Papouš přinesl. V knížce se objevil ropušák Ethelred, který se pokusil čaroděje HH a děti vyslechnout, ale byl odhalen a díky Penelopce se stal naším novým kamarádem. Naučili jsme se druhou sloku hymny Mytologie. To je momentálně naše nejoblíbenější písnička, ale zpíváme jich mnohem víc. Např. My jsme se k vám přišli ptáti.

Kvůli plavání se nám trochu změnil rozvrh a také máme na výtvarnou výchovu paní učitelku Terezku Pánkovou. Malovali jsme s ní pohledy a na světě práce jsem vyráběli škrabošky na karneval.

Uspořádali jsme si školní kolo recitační soutěže, na něž jsme se každý naučili novou básničku, vyhrály ho dvě holčičky, které také postoupily do školního kola. Na fotce vidíte všechny statečné recitátory z nejmladší kategorie.

Učení v únoru nám přerušily jarní prázdniny, které jsme si užili na horách, alespoň většina z nás. A teď už se zase pilně učíme, hrajeme si, zpíváme a těšíme se na jaro.

BŘEZEN

Březen jsme zahájili písmenkem B, hodně trénujeme b a d, protože se nám tato dvě písmenka trochu pletou. Po delší době k nám zase přišly studentky z pedagogické fakulty a učily nás. Načali jsme třetí díl Písanky. Následovalo písmenko C a teď nás čekají další, tentokrát s háčky.

V matematice už počítáme do devatenácti, dostali jsme novou přílohu - peníze a prodáváme a nakupujeme, také se učíme řešit dvojice příkladů se stejnými čísly (např. v barevných čtverčcích), pokládáme parkety, jezdíme s autobusem. Už nám nestačí jen vědět, kolik lidí vystoupilo na konečné, učíme se zaznamenávat si celý proces. Poprvé jsme také viděli, jak by se to dalo zaznamenávat do tabulky. V pátek 15. 3. jsme pracovali v centrech a řešili ve dvojicích různé příklady z učebnice.

V prvouce jsme si povídali o zubech, dostali jsme zubní kartáčky a pasty jako dar z jedné drogerie, učíme se správně si . zoubky vyčistit.

Poté jsme se vrhli na jarní kytičky. Máme ve třídě narcisky a hyacint, šli jsme se podívat do botanické zahrady, kvetly tam ještě sněženky a bledule, tak jsem se je pokoušeli rozeznat, každý si namaloval svoji kytičku. Nejvíce se nám líbily krokusy a ladoňky, ale došlo i na křivatec. Také jsme se dívali, jak vypadá květ tulipánu uvnitř.

8. 3. jsme oslavili MDŽ, velmi nás překvapil Davídek, který přinesl tulipány pro všechna děvčata. Ve výtvarné výchově jsme vyrobili kytičky pro maminky a namalovali jsme si jarní strom. Na světě práce jsme se učili plést copánky a vůbec vázat uzly a uzlíky. V hudební výchově jsme se naučili písničku o masopustu a uspořádali jsme si také o masopustním úterku třídní karneval.

Další hodinu jsme zpívali My jsme muzikanti a objevili jsme mezi sebou schopné sólisty:-), kteří moc krásně předzpívávali.

DUBEN

Na začátku dubna nás pozvali rodiče jedné holčičky z I. B na Petřín, kde jsme měli úžasnou možnost dívat se, jak se chytají a kroužkují ptáci. Viděli jsme koňadry, kosy, budníčka, střízlíka a dlaska. Tatínek té dívky je ornitolog a moc zajímavě umí o ptácích vyprávět. Byli jsme překvapení, kolik jich tady ve městě žije. Moc se nám to líbilo.

Naučili jsme se č a ž a udělali, vlastně ještě děláme pokus se žížalami podle Slabikáře. Za chvíli už budeme umět všechna písmena. Přečetli jsme si první pohádku - O zlaté rybce a povídali si o tom, co by si od ní kdo přál.

Také se nám z Anglie vrátila spolužačka. Máme z toho velkou radost a všechno jí vysvětlujeme. Je nás teď v každé barvě šest.

V matematice už počítáme do dvaceti, skládáme obrazce z tyčinek, pořádáme "závody hlemýžďů" a učíme se hodiny.

V prvouce jsem si vyrobili vlastní zahrádku za oknem. Máme tam v květináčích jarní kytičky a učíme se je znát.

Všichni se těšíme na Velikonoce, ve světě práce, barvíme vajíčka, ve výtvarné výchově jsme je malovali a vyráběli z nich řetěz, do družiny za námi přišli policisté a naučili nás plést pomlázky. Také máme za úkol naučit se jednu velikonoční koledu ze Slabikáře.

V úterý 16. 4. přišla k nám do třídy paní policistka a povídala si s námi o tom, jak se máme chovat v různých situacích, které by pro nás mohly být nebezpečné. Ve středu 17. 4. jsme si pochutnali na výborných jidášcích, které upekla jedna moc šikovná maminka, oslavili jsme narozeniny spolužačky a povídali jsme si o tom, proč se vlastně slaví Velikonoce a jaké zvyky kdysi dodržovali naši předkové. Protože byla zrovna Škaredá středa, snažili jsme se celý den usmívat a být na sebe ještě hodnější než jindy:-) Ohleduplnost jsme si mohli vyzkoušet také na dopravním hřišti, kde jsme jezdili na kolech a koloběžkách, učili se znát dopravní značky a řešit situace na silnici. Docela nám to šlo.

 KVĚTEN 

V květnu jsme se konečně dočkali toho, na co jsme se už dlouho těšili - školy v přírodě.

Vyjeli jsme v pondělí 20. 5. ráno do Malé Úpy do hotelu Javor. Počasí se tvářilo nevlídně, a tak jsme po báječném obědě vyrazili jen na takovou malou vycházku, abychom trochu poznali okolí. Čekaly nás tam mořské panny s různě náročnými úkoly, které jsme plnili. Nejlépe se dařilo červené barvě. Jinak jsme si hráli za hotelem na hřišti, které bylo naprosto neuvěřitelné. Obrovská pirátská loď, baziliščí hrad, trampolína, kuželky, lana a houpačky, jen bazén nebyl ještě napuštěný ( a stejně by se nám do něj v té zimě nechtělo...) Večer jsme se potom zabydlovali na pokojích, naučili jsme se první písničku a četli jsme kus Mluvícího balíku. O tom, jak děti, Ethelred, Papouš a Dulcibela vypluli na cestu za routou a setkali se práve s mořskými pannami a také Osvaldkem.

V úterý jsme se trochu učili a po obědě nás pan správce učil diskgolf. Je to moc pěkná hra, v níž se postupuje od jednoho koše ke druhému a člověk ( v našem případě dvojice) hází diskem a počítá si, na kolik hodů se podařilo disk dostat do dalšího koše. Moc nás to bavilo a byli jsme zklamaní, když nás ze hřiště vyhnal désť. Vyráběli jsme potom ohňokačenky na noční bojovku, která nás čekala po večeři. Šli jsme po dvojicích ohňokačenky zachránit a získali jsem za to malého vlkodlaka na šňůrku. Tomu, kdo měl ráno krásně uklizeno, Papouš s Dulcibelou zazpívali písničku na dobrou noc.

Ve středu pršelo celý den, a tak jsem se opět učili a odpoledne jsme se prošli v pláštěnkách a pohyb jsme si vynahradili diskotékou. Hudbu pouštěl pan správce a také nás učil nějaké tanečky. Nakonec jsme soutěžili s dětmi z druhé školy v karaoke, vyhráli jsme a děvčata ze sboru jim pak zazpívala písničky, s nimiž vyhrála dětskou Portu. Také jsme hráli v klubovně různé deskové a karetní hry, které jsme si přivezli z domova.

Čtvrtek byl nabitý událostmi. Ráno proběhla bitva o baziliščí hrad. Rozdělili jsme se losováním na skupiny. Bazilišci hlídali hrad a ukradené Vládní knihy, lasičky je mohly zneškodnit levandulovou kolínskou, takže je tím na chvíli vyřadili ze hry a umožnily tak ropušákům knihy získat, jednorožci v lese hledali Tabitina vejce. Po obědě jsme vyrazili bojovku po fáborcích, která nás dovedla až na Portášky, stavěli jsme Lasičství, balili a večer vyhlašovali výsledky a vybírali si odměny. Dulcibelka nás učila veselé nekonečné písničky.

V pátek jsme se rozloučili báječnou snídaní, uklidili pokoje a odjeli domů. Někteří z nás už se těšili na maminky a tatínky, ale jiní říkali, že by klidně ještě pár dní zůstali. Tak třeba zase za rok...

ČERVEN

V červnu jsme se pilně učili, dokončili jsme všechny knížky, procvičovali nabyté vědomosti a dovednosti, nacvičovali jsme na školní akademii, na níž jsme spolu s kamarády z Mytologie zazpívali hymnu, na nás připadla baziliščí sloka, a tak jsme si donesli kostýmy a s paní učitelkou Rivolovou vyrobili masky. V posledním týdnu jsme strávili jeden den v parku v Malešicích, kde jsou různé vodní atrakce. Naši celoroční hru jsme zakončili tombolou a všechny získané čarofazolky jsme vyměnili za různé korálky a přívěšky, takže máme všichni na památku pěkný náhrdelník.

Poslední den školy jsme dostali vysvědčení a rozloučili jsme se s deváťáky a taky s Davčou, který pojede příští rok do Francie a bude tam chodit do školy. Těšíme se, až se na nás někdy přijede podívat.