II. A

Vítejte na stránce třídy II.A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Veronika Bernardová

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

4. týden (6. 4. - 8. 4. 2020)

TÝDEN OD 6. 4. DO 8. 4.

PONDĚLÍ

ČJ – učebnice: Zopakuj si definici slov citově zabarvených na str. 95 a udělej cv. 95/4, potom si řekni názvy členů vaší rodiny a jejich jména citově zabarvená. Například: matka – maminka, Eva – Evička a podobně, pracovní sešit 22/1, Písanka str. 39 – Napiš 4 řádky s x a X.

MA – str. 61/2 – 2. sloupeček, 56/3 a 4, na papíře procvičování násobilky úkol na pondělí

PRV – učebnice str. 43 a pracovní sešit str. 29

ÚTERÝ

ČJ – učebnice 96/5 a 97/9 (obojí ústně), pracovní sešit 24/5 ) nad škrtnuté slovo napiš, jak bys to řekl ty), Písanka str. 39 – úkol s tužkou – napiš psacím písmem, dodržuj velikosti

MA – str. 61/2 – 3. sloupeček, 59/1 a 2, procvičování násobilky úkol na úterý

PRV – Popovídej si s někým z dospělých o tom, proč se slaví Velikonoce – nemusí to být dnes. A pomoz mamince s přípravou: pečením beránka, s úklidem, barvením vajíček - podle toho, co bude potřeba.

STŘEDA

ČJ – učebnice str. 97/10 ( písemně), pracovní sešit 25/8 – Jen doplň i nebo y, nic nepodtrhávej. V Písance na str. 39, zopakuj si číslice. Piš je, prosím, velmi pečlivě.

MA – 61/2 – 4. sloupeček, 59/3 a 4, na papíře procvičuj násobilku – úkol na středu

AJ – Doufám, že se uvidíme na videohodině, ale kdyby ne, podívejte se do učebnice na str. 68 a 69 a do pracovního sešitu na str. 69

Dobrovolný domácí úkol pro šikovné muzikanty, zkuste zhudebnit tento text:

Let´s all look for Easter eggs, Easter eggs, Easter eggs.

Let´s all look for Easter eggs. It´s Easter Day today.

Dobrovolný úkol pro šikovné malíře – namalujte jedno Easter egg pro každého člena rodiny a v pondělí jim je někde schovejte, ať si je mohou najít

3. týden (30. 3. - 3. 4. 2020)

Pondělí: čeština pracovní sešit str. 21/cv. 8 a 9, písanka str. 38 - napiš 3 řádky s velkým Z, na prosvičování abecedy si zahraj s kýmkoliv z rodiny, kdo bude mít čas hru Země město. Udělejte si tabulku a nadepište si nadřazená slova dle vlastního výběru: třeba jméno, zvíře, věc, jídlo nebo cokoli jiného. Ty budeš říkat abecedu, někdo řekne stop! a od písmene, kde Tě zastaví, budete pak psát slova podřazená - hráli jsme to ve škole...  matematika  Napiš si do sešitu násobilku pěti a nauč se násobky 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 zpaměti. V pracovním sešitě  61/1 - 1. sloupeček, 58/1 prvouka Čti si dále o lidském těle. V učebnici str. 41, v pracovním sešitě zkus udělat str. 27

Úterý: čeština Vezmi si z knihovničky 5 knih a seřaď je podle abecedy. Řadí se to podle příjmení autorů. Když Tě to bude bavit, můžeš si tak seřadit knih i víc. V učebnici si přečti text na str. 94 a udělej cv. 1, písanka - napiš 3 řádky s velkým Ž. matematika  V pracovním sešitě  61/1 - 2. sloupeček a na str. 58/cv. 2 a 3. Procvičj násobení  5.

Středa: čeština Napiš křestní jména členů své barvy seřazená podle abecedy. V učebnici udělej na str. 94/cv. 2 matematika  V pracovním sešitě  61/1 - 3. sloupeček, na str. 58/ cv. 4 a 55/ 1 a 2 angličtina  V pracovním sešitě  str. 58. Nová slova jsou crocodile, duck, shark. on land, in water.

Můžete k tomu dětem přečíst následující text a ony si mohou na obrázku ukazovat, kde zvířata žijí, popř. je do obrázků domalovat.

Ruby: Look, Spike, ...a tiger! Where do tigers live? On land? Or in water?

Spike: On land.          Ruby: Yes! 

Ruby: Now, Spike...a shark. Where do sharks live? On land or in water?

Spike: In water.         Ruby: Yes!

Ruby: OK ...a crocodile! Where do crocodiles live? On land? Or in water?

Spike: On land...AND...in water.          Ruby: Yes! Very goog, Spike!

Ruby: And a cat. Where do cats live? On land or in water?

Spike: On land.         Ruby: Yes!

Ruby: And ...a duck! Where do ducks live? On land? Or in water?

Spike: Aha! On land...AND...in water.          Ruby: Yes! On land and in water! Very goog!

Ruby: Oh, look! A snake. Where do snakes live? On land or in water?

Spike: On land, Ruby.         Ruby: Yes! Tahat´s right, Spike!

Přikládám také dva odkazy na You Tube. Jsou to dvě písničky, v nichž se vyskytují zvířata, která se děti mají naučit.

Baby Shark

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&list=TLPQMjkwMzIwMjCOhNItmwq0tA&index=2

Five Little Ducks 

https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo&list=TLPQMjkwMzIwMjCOhNItmwq0tA&index=8

Čtvrtek: čeština Vezmi si doma nějaký slovník, pokud máte a zkus se naučit v něm hledat. Najdi třeba slova babička, auto a pohled. (pokud mají rodiče čas, mohou Ti zadat jiná slova.) V učebnici udělej na str. 94 úkol se šipkou, v pracovním sešitě 21/10 a v Písance na str. 38 písmenkový diktát. Nemáš-li nikoho, kdo by Ti diktoval, procvičuj si písmenka, která se Ti pletou. (např. velké L, Z, S nebo z a t)  matematika V pracovním sešitě  61/1 - 4. sloupeček, 55/3 a do sešitu si napiš dělení pěti a procvičuj si to. prvouka V učebnici si přečti stranu 42

Pátek: čeština V učebnici str. 95/3 a cvičení se šipkou, také si přečti definici a nauč se ji, nemusí to být doslova. Popros někoho, kdo má u Vás doma mobil, aby Ti ho půjčil a ukázal Ti telefonní seznam. Také je seřazený podle abecedy. Najdi v něm někoho, koho Ti maminka poradí. (babičku, tetu apod.) matematika V pracovním sešitě  61/2 - 1. sloupeček, str. 56/1 a 2, procvičuj násobení a dělení pěti prvouka V pracovním sešitě zkus vyyplnit str. 28 

1. týden (16. - 20. 3. 2020)

Vážení rodiče, milé děti, 

budu Vám na stránky školy dávat pravidelně úkoly, které máte doma udělat. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, napište mi na mail 

bernardova.v@seznam.cz nebo Veronika.Bernardova@zs-stepanska.cz nebo mi zavolejte na číslo 608 121 252. Budu Vám k dispozici každý pracovní den mezi 10 a 16 hodinou. Pokud bych telefon z nějakých důvodů nemohla vzít nebo bylo obsazeno, zavolám zpátky.

ČESKÝ JAZYK:

Prosím důsledně každý den přečíst jednu stránku jakékoliv knížky vhodné pro druhou třídu. 

Pondělí: učebnice str. 79, cv. 6 ústně a větu vytvořenou ze slov, která do vět nepatří, napsat do sešitu; cv. 7 ústně, napsat 2 věty do sešitu

               pracovní sešit  str. 12/1 a 2

               Písanka str. 34 - malé s                       

Úterý: učebnice str. 80/8 ústně, 80/9 písemně; pracovní sešit 12/3 a 13/4

           Písanka str. 34 - dopsat stranu

Středa: učebnice str. 80/10 písemně, 81/14 ústně; pracovní sešit 13/5 a 6

Čtvrtek: učebnice str. 81/13 písemně; pracovní sešit 14/7

               Písanka str. 35

Pátek: učebnice str. 81/15 diktát, pracovní sešit 14/8

MATEMATIKA:

Všechna zadání se týkají zatím 2. dílu. (Některé děti budou mít sloupečky na str. 57 již hotové, protože počítají rychleji.)

Pondělí: str. 57/ 1 - 1 sloupeček; trénování násobilky tří a str. 42 ( řešení: úkolu 1 - Karel má dvacetikorunu, dvoukorunu a korunu, dá Radce 22 Kč a ona mu vrátí jednu pětikorunu),

(ad 3 - čísla v krajních obdélnících se násobí a píší se do obdélníku prostředního, děti už by to měly vědět), (ad Hra na kapitány - děto označí modře a oranžově, kdo patří k "huse" a kdo k "pejskovi") 

Pokud by děti některý případ nedokázaly vyřešit, zavolejte nebo to nechte být a já jim to pak ve škole vysvětlím.

Úterý: 57/1 - 1 sloupeček ; trénování násobilky dvou a tří a str. 43

(řešení autobusu: modré čtverečky jsou muži, červené trojúhelníky ženy, na zast. A nastoupil 1 muž a 2ženy, na zast. B vystoupila 1 žena, dále jel 1 muž a 1 žena, na zastávce C nevystoupil nikdo, na zastávce D vystoupili 4 muži a 1 žena, dále jely 3 ženy, řešení úkolu 3 - Adam 8, Boris 3, Cyril 10)

Středa: 57/2 - 1 sloupeček, děti si do sešitu napíší násobilku 4 - jen násobení (stejně jako jsme psali dvou a tří) a naučí se zpaměti násobky, str. 44

(ad 1 - děti si vyplní čtverec čísly 1 - 25, potom vybarvují čtverec barvami vystřižených dílků a do dílků doplňují čísla. Pokud budete mít ča s a cuť a dětem to nepůjde hned, děláme to tak, že vystřihneme tvary, vybarvíme je, napíšeme do nich ta natištěná čísla, sestavíme čtverec a pak to teprve zapisujeme a vybarvujeme celkový čtverec; ad 2 - to děti jistě zvládnou, ve druhém řádku jsou jen dvě řešení; ad 3 - děti dopíší písmena a vybarví střídavě třemi barvami, pak spočítají znaky - červené A je jiný znak než zelené A, je jich tedy 3x5; ad 4 - každé řešení je jiné, děti to řeší způsobem Pokus-omyl)

Čtvrtek: 57/2 - 1 sloupeček, trénovat násobilku 4 - násobení a násobky; str. 45 - cv. 1 a 2 vynechte, udělejte jen 45/3 a 4

Pátek: 57/2 - 1 sloupeček, do sešitu napsat dělení čtyři, trénovat dělení 4, str. 46 (ad 1 - Sylva má o 12 Kč víc než Šárka, ad 2 - dole na liště je nápověda, že zelená šipka je 2, řešení: žlutá šipka je 3 a červená 1, obě dokreslené šipky jsou červené, výstaviště děti jistě zvládnou, 46/5 - horní čísla v zadání tabulky jsou 11, 19, 14 a čísla dole odshora 9, 1, 6, hru nechám na Vás, děti si mohou trojúhelníky obkreslit a vystřihnout neob to nechte být)

PRVOUKA: učebnice str. 34 - 36, pracovní sešit str. 23 a 24   

ANGLIČTINA: procvičujte, prosím stále názvy zvířat, pracovní sešit str. 55 a 56 (zde zopakovat a upevnit odpovědi na o tázku do you like dogs? (atp.) Yes, I do. No, I Don´t.

Začněte s dětmi pracovat doma systematicky.

Česká televize spouští nový pravidelný pořad UčíTelka. Bude zde i sekce pro druháky. Tím můžete výuku zahájit. Informace najdete ZDE

Pro práci s dětmi doma je vhodné využít možnosti internetu, Nakladatelství Fraus (všechny naše učebnice) a H-mat (obdoba naší matematiky) nabízejí elektronické učebnice po dobu uzavření škol zdarma. Existuje také velké množství webových stránek s procvičováním učiva hravou formou.

Interaktivní učebnice Fraus - zdarma zpřístupněno, doporučuji

H- mat  zde najdete odkat, na kterém si zdarma můžete objednat procvičovací karty a učebnice pro 2. ročník

matika.in výborné procvičování všech prostředí, která děti znají z naší matematiky

gramar.in čtení s porozuměním, jazykové hry

zlatka.in finanční gramotnost, vhodné k procvičení prvouky

škola s nadhledem - různá cvičení podle ročníků

školákov - cičení z českého jazyka a matematiky

english.me - možnost přihlásit se zdarma do aplikace pro výuku angličtiny

veslá chaloupka - sposta pracovních listů k vytištění

matemág - interaktivní hra s prvky Hejného matematiky

Nová škola -toto nakladatelství také zpřístupnilo své učebnice i se všemi interaktivními prvky zdarma


ANGLIČTINA (Skupina p. uč. Juriče)

Úkoly pro samostudium AJ: 

Hello pupils, how are you today?

Druháčci, průběžně ode mne budete dostávat úkoly z angličtiny, které byste měli splnit v následujících dvou týdnech. Bude se jednat o úkoly k vypracování v pracovním sešitě, dále pracovní listy, online odkazy na videa, procvičování či tutoriály. Vždy dostanete podrobné instrukce, kam a jak daná cvičení vypracovat. Poctivě si práci rozvrhněte, tak abyste ji hravě zvládli. Hotové úkoly mi můžete nahrát přímo na škole v pyžamu, či je zaslat na můj e-mail. Kdykoliv se můžete obrátit na můj e-mail: Petr.Juric@zs-stepanska.cz nebo mi zavolat na tel. číslo: 725105865.

Pokud budete potřebovat, neváhejte/ napište / zavolejte - rád individuálně vysvětlím, poradím, ujistím, že vše děláte správně.

Týdny: 13. 4.  – 17. 4. 2020         Materiál z AJ pro 2. A ke stažení zde!

Týdny: 20. 4.  – 1. 5. 2020           Materiál z AJ pro 2. A ke stažení zde!

Týdny: 4. 5.  – 15. 5. 2020           Materiál z AJ pro 2. A ke stažení zde!


Druhý týden ( 23. - 27. 3. 2020)

ČESKÝ JAZYK:

Prosím důsledně každý den přečíst jednu stránku jakékoliv knížky vhodné pro druhou třídu.

V učebnici přeskočíme jednu kapitolu, učivo o slovních druzích a souvětí není vhodné pro samostudium.

Pondělí: Nová kapitola Ptačí cvrlikání - téma abeceda

učebnice: 88/ text a cv. 1 - 4, cv. 1 (4) písemně; Naučit se abecedu. Je možné osvojit si ji postupně, např. v učebnici je 5 sloupců, na každý den jeden. Prosím, naučte děti názvy písmen á, bé, cé, čé atd, bude se jim to později hodit v geometrii.

Písanka str. 36/ L - tři řádky

Úterý: učebnice 90/6 písemně, 7 ústně a 91/12 ( Protože do učebnice se nepíše, kdo můžete, okopírujte dětem str. 91. Kdo nemůžete, dejte jim nějaký papír, který si přiloží vedle slov vlevo a napíší na něj názvy zvířat i tajenku); pracovní sešit 18/1

Písanka - dopsat str. 36. Prosím, zkontrolujte, zda děti začínají velké psací D nahoře.

Středa: učebnice 90/8 písemně, 91/9, 10 ústně a 11 písemně; pracovní sešit 19/5

Čtvrtek: učebnice 92/13 ústně a 14 písemně; pracovní sešit 19/ 4; Písanka 37 malé z Prosím, ať si děti dají pozor na spodní kličku.

Pátek: učebnice 93/ 16 a 17, obojí ústně i písemně; pracovní sešit 20/ 6 a 7

MATEMATIKA:

Prosím celý týden trénovat násobilku 2, 3, 4 

Pondělí: str. 57/2 - 1 sloupeček, trénovat násobilku 2, 3, 4 a str. 47

(ad 2 - počítají se obdélníky i čtverce různých velikostí, i dělené, takže na obr. A - 0 čtverců a 3 obdélníky, na obr. B 3 čtverce a 2 obdélníky) 

Úterý: str. 57/3 - 1 sloupeček, str. 48

(ad 2 - kromě prvního příkladu, kdy není v levém obdélníku žádná šipka, je vždy příklad složen ze tří čísel. Šipky dopředu znamenají plus, šipky doleva minus, takže např. druhý řádek pak vypadá takto:
12, dvě šipky doprava, čtyři šipky doleva, 10 a příklad 12 + 2 - 4 = 10
v jednom obdélníku mohou být vždy jen šipky stejného směru, do děti občas zapomínají:-)

Středa: str. 57/3 - 1 sloupeček, str. 50/ 1 a 4, 51/ 2 a 3

(ad 50/1 - ta dvě stená čísla nemusejí být nově napsaná, např. 16 lze rozdělit na 5, 5, 6 ; ad 50/4 - šipka dopředu je +, šipka dozadu - jako v krokování, takže řešení je 22 + 9 = 31, číslo do čtverečku si děti zvolí a dopočítají hada, ve druhém hadu jsou dvě modrá kolečka, v nich musejí být stejná čísla jako v příkladu x + y = 15, jde o čísla 8 a 7; ad 51/3 u první pavučiny jsou šipky zelená 1, žlutá 3 a červená 2, u druhé pavučinky zelená 2, žlutá 4 a červená 6)

Čtvrtek: str. 57/3 - 1 sloupeček, str. 51/ 4, 5 a 52/ 3, 4

(ad 51/4 řešení 16 + 16, 25 + 5, 25 + 15, 50 - 15, 50 - 5, 25 - 15, někdy děti najdou dobré řešení, ale použijí číslo, které pak bude chybět jinde a musejí to předělat, aby jim čísla Neposedové vyšla na všechny příklady; ad 51/5 řeší se stejně jako příklad na předchozí stránce čísla v červených kruzích jsou 5 a 5, ve čtvercích ve druhém hadovi jsou také samé pětky, ad 52/3 pyramidy fungují na stejném principu - čísla ve čtvercích stejné barvy musejí být stejná jako čísla v příkladu pod pyramidou, řešení 5 + 8, 7 + 9, 7 + 10, 7 + 8) 

Pátek: str. 57/3 - 1 sloupeček, str. 54

(ad 1 - děti vybarví čtverečky podle čísa dole a potom napíší vedle, kolik zbylo nevybarvených čtverců, ad 2 - děti by měly příklady poctivě počítat a ne jen vybarvit pejska hnědou a nebe modrou, je tam pár "chytáků" :-); ad 3 - červená šipka 3, žlutá 2, zelená 1)

PRVOUKA: učebnice str. 37 - 40, pracovní sešit str. 25 a 26   

ANGLIČTINA: procvičujte, děti by se měl naučit slova chair, box, bed, cupboard a předložky on, in, pracovní sešit str. 57

Kdo ovládáte angličtinu, přečtěte jim, prosím k tomu tento text. Kdo ne, nechte to být, doděláme to ve škole, nebo přečtěte dětem jen zvýrazněný text. Děti označí obrázek správnou číslicí. 

Vypravěč: One.                          Vypravěč: Two.                              Vypravěč: Three.                                  Vypravěč: Four.

Ruby: Where´s Otto?                Spike: Ruby, where is Otto?         Ruby: Where´s Otto now, Spike?       Spike: Ruby, where is Otto?

Spike: In the box.                      Ruby: On the cupboard.                Spike: There, look. On the chair!        Ruby: On the bed. Sshhh!

Ruby: In the box?

Spike: Yes, look.                       

Vypravěč: Five.                                                                     Vypravěč: Six.

Spike: Ruby! Ruby! Where is Otto?                                    Ruby: Psst! Spike! Where is Otto?   

Ruby: Oh, Spike! Look! In the cupboard.                           Spike: There he is! On the box!


MIMOŘÁDNÉ ÚKOLY: do konce roku přečíst knihu o zvířatech, v červnu po škole v přírodě přinést Čtenářský deník se zápisem 

CHYSTANÉ AKCE

14. - 19. 6. škola v přírodě 

ZÁŘÍ

Tak jsme se sešli po prázdninách v počtu dvaceti čtyř. Odpočinutí, opálení, veselí. Všichni jsme se (prý) do školy těšili, jen se nám ráno nechtělo vstávat...

Hned jsme se dozvěděli, že letos budeme hrát celoroční hru podle knihy Michaela Endeho Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema a přečetli jsme si první kratičký text. Rázem jsme se tím ocitli na malém ostrově, zvaném Jasmánie, kde žijí jen čtyři lidi a jedna lokomotiva. A z Papouše se stal strojvůdce Lukáš...

Během prvního týdne jsme si zopakovali školní řád a třídní pravidla, povídali jsme si o bezpečnosti ve škole i na vycházkách, prohlédli jsme si pohledy, které jsme v létě poslali ostatním, vyprávěli si navzájem o tom, co jsme kdo dělali o prázdninách a začali jsem se učit. Zatím spíš opakujeme to, co umíme z loňska. Písmena tiskací i psací, čtení slabik, slov i vět, v matematice různá prostředí. V prvouce jsme šli na vycházku do okolí školy.

Také jsme přinesli do školy svou letní práci - pohádkové opakování Pomoc, princezna zmizela a čtenářský deník. Dostali jsme za to místo čarofazolek knoflíky. Už jsme moc zvědaví, kdo to je ten tajemný Jim Knoflík, podle něhož se kniha jmenuje.

A začal druhý týden. Naučili jsme se první sloku hymny veselých strojvůdců, v angličtině děláme kapitolu Happy birthday, pokračujeme v opakování.

V pátek chodíme opět na plavání a budeme chodit do konce ledna, pak nás vystřídají prvňáčci.

Učíme se druhy vět, hrajeme hru na Popletený čaj, vytváříme otázky a rozkazy. V matematice počítáme do dvaceti tří.

V prvouce jsme pracovali s plánem i mapou, zkoušeli jsme si určovat světové strany pomocí buzoly, povídali jsme si o svatém Václavu.

Svatí Václavové z hodiny Vv

Mašinka Ema - skupinová práce

ŘÍJEN

Naučili jsme se druhy vět a také jsme si začali povídat o významu slov. Zatím jsme poznali slova nadřazená, podřazená a souřadná. Dočetli jsme knížku Kvak a Žbluňk jsou kamarádi a zapsali jsme si ji do Čtenářského deníku. Také si prohlížíme zápisy knížek, které jsme přečetli v létě, postupně každý představí tu svoji. Z některých si i čteme ukázky.

V matematice jsme poznali nové prostředí - zvířátka dědy Lesoně, počítáme už do pětadvaceti. Píšeme také pětiminutovky. Ke konci měsíce jsme dva dny za sebou pracovali ve dvojicíh v centrech. Bylo jich šest a každé bylo věnováno jednomu prostředí, například autobusy, čísla neposedové, trojice čísel a barev a podobně.

V prvouce máme teď dopravní výchovu. Také k nám přijeli hasiči, ukázali nám požární auto a povídali nám o tom, jak se máme chovat, kdybychom se dostali do nějaké nebezpečné situace, co má a co nemá být v bytě, aby nevznikl požár, jaké číslo by člověk mohl zavolat, kdyby se něco stalo atd.

V hudební výchově jsme hráli na zvonečky a na zvonkohry. Doprovázeli jsme písničky Co to zvoní a Pod naším okýnkem.

Hodně toho děláme také ve výtvarné výchově a světě práce s paní učitelkou Rivolovou. 

Vv - "Lokomotiva Ema" - malba vodovkami a anilinkami. Snažili jsme se nevybarvovat jen předem černě předkreslené tvrdé obrysy, ale radovali jsme se z barev tak, že jsme tvořili hlavně pomocí krásně barevných ploch. P. učitelka nás hodně chválila. Autoři: Arnold, Ela Apolenka, Evelína, Adélka, Zbyšek, Anička, Toník, Matěj P., Agáta, Uli a Emma.
Nástěnka celoroční hry s kolejemi a mašinkami, návrhy knoflíků pro Jima a výpravkami.

V druhé půlce října za námi přijel na návštěvu David z Francie, chodil s námi do školy víc než týden, moc rádi jsme ho viděli. Přijel zrovna, když jsem četli o tom, jak Jim s Lukášem dorazili do Mandaly a jak se seznámili s malým kojence Ping Pongem a hráli jsme si na mandalské tržiště. Každý z nás si připravil nějaký stánek a u něj si pak vydělával knoflíky. Šlo nám to moc dobře!

Pak už začaly podzimní prázdniny.


LISTOPAD

Po podzimních prázdninách jsme se opět pustili do práce. V češtině jsme poznali synonyma, antonyma a slova více významová, naučili jsme se poznávat, kam patří ú a kde se píše ů, co jsou to dvojhlásky a jak se dělá zvuková stavba slova. Nově jsme poznali tvrdé slabiky a dozvěděli jsme se, proč se jim tak říká.

V matematice počítáme do třiceti, ke zvířátkům Dědy Lesoně přibyl pes a koza. Nově jsme pracovali s tabulkami. Byly buď sčítací anebo na počítání noh, hlav a křídel různého počtu zvířat. Také hledáme trasy pro jízdu na kole, skládáme parkety, hrajeme Sovu a stavíme stavby z kostek.

V prvouce jsme si povídali o 28. říjnu 1918 a vzniku naší republiky a také o tom, jak žili lidé před sto lety, porovnávali jsme tehdejší podobu města s dnešní. V pátek 15. 11. se na naší škole konal projektový den na téma 17. 11. Děti utvořily skupiny smíchané z celého prvního stupně a pod vedením čtvrťáků obešli všechna stanoviště, v nichž se seznámili s tím, jak se žilo za totality a proč se slaví 17. listopad. Hned potom jsem začali s tématem Rodina. Děti se ptaly babiček a dědečků (někdy dokonce prababiček a pradědečků) na to, jak oni žili, když byli malí a co se od té doby změnilo. Dalším tématem byl "Vývoj člověka" a "Rodokmen".

V hudební výchově zpíváme dvě písničky o muzikantech a také pilně nacvičujeme báseň a koledu na vystoupení v kostele sv. Štěpána. A jak vidíte, ve výtvarce jsme oslavili Halloween a svátek sv. Martina...

Halloweenské motivy: Veselé lebky: Anička, Adéla, Agáta, David P. 
Suchý pastel: Arnold, David M., Agáta

Svatomartinské koláčky "upečené" ve Vv a svatomartinská husa v košíku (Sp)

PROSINEC

Stále trénujeme tvrdé souhlásky a učíme se je používat, opakujeme vše, co jsme se naučili od začátku roku. Hráli jsme hru s poznávámím druhů vět, vytvářeli jsme veselý jídelníček a naučili se básničku Jiřího Žáčka, Nemalujte čerta na zeď, bude se nám hodit na vystoupení v kostele. 

V matematice už počítáme do čtyřiceti a dokončujeme první díl pracovní učebnice.

V prvouce si povídáme o rodině, učíme se pojmenovávat její členy a vztahy mezi nimi, někomu dělá dot potíže poznat, kdo je čí dědeček, strýček nebo vnuk. Proto jsme si vytvořili malý rodokmen do pracovního sešitu a kdo chtěl, mohl namalovat i velký. První ho přinesl Zbyšek, Mia nakreslila velký rodový strom a Ela takový strom dokonce vyrobila. Všichni se musíme naučit zpaměti nejen svou adresu a datum narození, ale také telefonní číslo jednoho z rodičů.

Hudební výchovy jsme teď trávili nácvikem na vystoupení v kostele sv. Štěpána, které proběhlo ve čtvrtek 12. 12. a moc se nám povedlo. Kromě už zmíněné basničky jsme zpívali naši Čajovou koledu a připili všem divákům na zdraví. A teď už můžeme začít i s jinými koledami.

Na čtení Jima Knoflíka nebylo moc času, a tak se naši přátelé stále ještě zdržují v Mandale. Zato jsme si uspořádali oslavu Vánoc, zahráli jsem si nějaké hry, naučili se prá vánočních slov z angličtiny, ochutnali jsem báječné cukroví našich maminek a rozdali jsme si dárky. Ve čtvrtek jsme pak ozdobili stromeček i pro zvířata a ptáky v krčském lese a v pátek jsme si užívali v bazénu.Stále trénujeme uzel.  Zde na provázku a na stužce. Většina nás zvládla plastovou stužku i natočit přes nůžky.  

Vánoční přání: Kája, Bára, Evelína, Agáta  ( inkoust + zmizíková fixa)

Mašinka Ema tentokrát v keramice, která byla vystavena na vánočním vystoupení v kostele : bílá Apolenka, barevné: Adéla, Bára, Uljana

Na třídním stromečku nemohly chybět keramické mašinkové řetězy, adventní kalendář složily děti ve světě práce úplně samy a bez návodu s jen pár radami a uzly člověk potřebuje pořád, tentokrát se procvičovaly tak, že jsme se učili, jak převázat dárkovou krabičku. 


 

LEDEN

V češtině stále trénujeme tvrdé souhlásky, přibrali jsme si k nim i měkké a teď už opravdu rozhodujeme, jestli napsat i nebo y. Docela se nám to daří. Také píšeme dě, tě, ně.

V matematice už počítáme do šedesáti a začali jsme násobilku. Násobíme lehké příklady do třiceti a trénujeme násobení a dělení dvěma. Lukáš narýsoval velkou tabulku, my na ni namalujeme obrázky a každý, kdo určitou násobilku zvládne, bude se moci podepsat do jejího sloupce. Tak bude postupovat od draka k Jimovi. Všichni musíme do konce roku zvládnout násobilku 2, 3, 4, 5, jedné a deseti. Kromě toho jsme začali v autobuse rozlišovat, zda nastoupili muži nebo ženy, takže jsou teď autobusy zajímavější.

V prvouce se učíme hodiny, budeme zkoušení z měsíců a z hodin bude časem nějaký test. Někteří z nás vyrobili nádherné rodokmeny a dali si s nimi velmi záležet. Jeden třeba vypadal jako opravdový strom, jiný měl dva druhy listí podle toho, zda členové rodiny pocházeli z Řecka nebo z Čech, další vypátral své předky až k praprarodičům.

Také jsme si uspořádali třídní kolo Pražského poetického setkání a vybrali dva lidi, kteří budou reprezentovat naši třídu ve školním kole.

V hudební výchově se začínáme učit noty, už umíme tři a hrajeme podle nich na zvonkohru, zpíváme Masožravou kytku a cvrčka, Tři králové a další lidové písničky.

Také jsme četli naši knížku. Naši milí strojvůdci se vydali zachránit princezničku Li Si, projeli údolím Ústa smrti a Jim pomohl Lukášovi spravit porouchanou Emu. Teď jsou zrovna na poušti a pomalu jim dochází voda...​​​​​​

Kreslili jsme tuší, co bylo pod naším vánočním stromečkem

Prostorové vytváření z papíru ve skupinách - souvislost u učením o krychli v matematice


ÚNOR

V češtině stále trénujeme tvrdé i měkké souhlásky, píšeme dě, tě, ně a nově též bě, pě vě. dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl v jejich zvukové stavbě.

V matematice už násobíme jednodušší příklady i třemi, čtyřmi a pěti, počítáme cestující muže a ženy, stavíme z parket atd.

V prvouce trénujeme měsíce, hodiny, brzy se budeme učit i digitální.

V hudební výchově hrajeme na zvonkohrya poznáváme skladby z Karnevalu zvířat. Docela se nám to daří.

V pondělí 3. 2. jsme se učili na FAMU, moc se nám tam líbilo. Učili jsme se češtinu a matematiku, pozorovali jsme z okna labutě, racky a kormorány na Vltavě a také jsme si promítli roztomilý animovaný film, který natočila jedna studentka této školy a měla s ním úspěch na filmovém festivalu ve Francii.

Ve čtvrtek 6. 2. jsme se zase vydali do Anežského kláštera na pořad Barevný svět. Dozvěděli jsme se, které barvy jsou základní, které se dají namíchat, které spolu tvoří dvojice a ukázali jsme si také vzácné staré obrazy z doby svaté Anežky, která klášter založila. Paní lektorka nám ukázala, jak staří malíři barvy míchali, z čeho je vyráběli a také jak je při malování využívali.

V pátek jsme pak ochutnávali různé druhy tropického ovoce, které nám přišlo do školy. Například mango nebo mochyni.

Vyrobili jsme krásnou výzdobu pro Pražský přebor školních družstev v šachu, který se koná u nás ve škole. 

A hned jak jsme svoje divadélka přinesli do třídy, začalo divadlo. Obecenstvo se bavilo, mimořádné autorské a herecké schopnosti předvedly zvlášť Anička a pak výborně spolupracující dvojce Evelína a Melča. 


Nahoře: Svět práce - navlečení bavlnky do jehly+uzlík, první krok ke zvládnutí úkolu ze školního vzdělávacího plánu pro druháky: přišití knoflíku.
Dole: Vv - jarní prázdniny na horách: Arnold, Matěj, Bára, Agáta, Anička, David


Svět práce: stále cvičíme prstíky smyčkami, uzly, gumičkami - tentokrát vznikli sněhuláci s čepicemi

BŘEZEN

V češtině stále trénujeme tvrdé i měkké souhlásky, píšeme dě, tě, ně a bě, pě vě. NOvě se učíme o tom, že se velká písmena píší nejen ve jménech lidí, ale také zvířat, hor, řek, měst apod.

V matematice už jsme si vyvodili násobilku dvou a tří a umíme i dělit.

V prvouce trénujeme hodiny a povídáme si o reklamě a počítačích.

V hudební výchově hrajeme, zpíváme a tancujeme, např. písničku Kalamajka, mik, mik, mik. Poslouchali jsme také dvě známé skladby - Svatební pochod a Kuchyňskou revue.

V neděli 8. 3. jsme odjeli spolu se spolužáky z prvních tříd na lyžařský zájezd do Jizerských hor. Z naší třídy jela většina - 18 dětí. Rozřadili jsme se do čtyř družstev. První - Černé (podle sjezdovek) jezdilo s panem učitelem Knobloche, druhé - Červené měla paní instruktorka Bára. Obě družstva výborně zvládala vleky, takže si našla sjezdovku s kotvou, která byla náročnější a zajímavější a tam si trénovala. Třetí družstvo - Modré měla paní vychovatelka Eva a pomáhala mu naše paní učitelka. Jezdili na dvou jednodušších sjezdovkách, kde trénovali obloučky, jízdu s hůlkami i bez nich, troufli si dokonce i na slalom. Čtvrté - Bílé družstvo si vzala paní vychovatelka Dunajská s pí. uč. Pánkovou a ze všech dětí, které stály na lyžích poprvé udělaly lyžaříky.

V hotelu Arnika výborně vařili, po večerech jsme si četli knížku Čarodějův klobouk, učili jsme se nové písničky a hráli hry. Ve středu, kdy byl odpočinkový den, jsme vytáhli boby a pekáče.

Měli jsme velké štěstí, že jsme mohli na hory jet, protože další třídy už na lyže odjet nemohly... 

A potom nám začala domácí škola...


Děti ve škole sice nejsou, jejich výrobky z keramické hlíny se ale mezitím vypálily. Nahoře Jim Knoflík, dole strojvůdce Lukáš.

Svět práce - i naše originální květináče už čekají, až je osadíme.

VZPOMÍNKY NA PRVNÍ TŘÍDU

ZÁŘÍ

Dne 3. 9. jsme zahájili první týden školy. Sešlo se nás 24 a jedna z nás - Justýnka hned odjela do Anglie, kde bude chodit do školy až do jara. Už se těšíme, až se k nám vrátí a přejeme jí, ať se jí tam líbí.

My se navzájem poznáváme, učíme se, jak se kdo jmenuje, prošli jsme se po škole, abychom trefili do tělocvičny, do jídelny, do šatny atd. Dostali jsme spoustu nových učebnic a krásných pomůcek a už skoro víme, kdy si kterou z nich máme připravit.

Začali jsme si také číst knížku Mluvící balík. Spolu s Petrem a Šimonem jsme se vydali na cestu do Řecka za Penelopkou a našli jsme ve třídě podivný balík. Zatím nevíme, co v něm je, ale jsme moc zvědaví.

Ve čtvrtek jsme byli poprvé v hudebně a v pátek jsme poznali paní učitelku Terezu Pánkovou, která nás bude učit tělocvik.

Také k nám na návštěvu přišli cvičení pejsci a ukázali nám, co všechno znají a dovedou. Poznali například levou a pravou tlapku, a to je přece tak těžké! Dozvěděli jsme se, jak se máme k pejskům chovat, abychom se s nimi mohli kamarádit. Také jsme si s nimi zahráli na třetího, bylo to moc fajn.

Udělali jsme si doma první úkoly a dostali za ně razítka a body. Budeme sbírat zvláštní body - čarofazolky, příští týden se dozvíme, proč se tak jmenují. Teď nás čeká víkend a pak zase hurá do školy...

Druhý týden ve škole: Bojíte se bazilišků? Někdy dovedou být pěkně podlí. V knížce, kterou čteme, zabalili papouška a pavoučici i s klecí do balíku. Naštěstí jsme je dneska vybalili a zachránili. Teď jsme zvědaví, jak a proč se v takové pozici ocitli.

S učením jsme také poposkočili. V Živé abecedě už jsme začali psát uvolňovací cviky. Prožili jsme Popletený, Sluníčkový a Sváteční den. V matematice počítáme zatím obrázky do pěti, většině z nás to nedělá problém. Dnes jsme si také začali povídat o Tondovi, Lence a Sandře, což jsou Zippyho kamarádi a my se s nimi budeme učit řešit různé problémy. Povídali jsme si o pocitech, které máme, a o tom, co můžeme dělat, abychom se cítili lépe. 

Naučili jsme se dvě zlatá pravidla správného řešení:

- Pomůže mi to cítit se lépe?

- Neublíží to mně ani nikomu jinému?

Pokud jsou tato pravidla dodržena, řešení je dobré a můžeme ho použít:-)

Ve světě práce jsme skládali lodičky a ve výtvarné výchově jsme malovali sluníčka. V hudební výchově jsme si zahráli na ozvučná dřívka a na bubínky a naučili jsme se už několik písniček. Nejnovější je Pekař peče housky.

Dneska u nás také byla poprvé naše druhá asistentka, takže už známe Esterku i Markétku.

A je tady třetí školní týden. 18. 9. jsme v rámci dopravní výchovy shlédli představení v Muzeu policie. Jmenovalo se Pohádkový semafor.

V češtině jsme se začali učit, jaký je rozdíl mezi písmenem a hláskou a poznali jsme, že každé písmenko má čtyři podoby. Už umíme S. V matematice začínáme pracovat s číslicemi, ještě je ale nepíšeme. Povídali jsme si o svatém Václavovi a ve světě práce jsme si vyrobili helmici, jakou nosil on.

Ve výtvarné výchově jsme napsali dopis Justýnce do Anglie a namalovali jsme jí spoustu obrázků.

Také jsme četli kousek z Mluvícího balíku, kde jsme se dozvěděli, že Papouše vychoval Slovník, proto používá spoustu málo známých slov, některá z nich se jistě naučíme také. Ještě jsme ale nezjistili, jak se s Dulcibelou dostali do balíku...

Čtvrtý školní týden bude o den kratší. Je to kvůli svátku svatého Václava, a proto jsme se vydali na Václavské náměstí prohlédnout si jeho sochu, kterou jsme pak malovali.

Naučili jsme se písmenko L, snažíme se dále si uvolňovat ruce a také při psaní správně sedět a držet psací náčiní. Některým z nás to dělá velké potíže. V matematice pracujeme s číslicemi a tečkami, v češtině se skládací abecedou. V angličtině už se umíme přivítat a rozloučit, poslouchali jsme veselý příběh o myškách a kocourovi.

ŘÍJEN

Pilně pokračujeme v práci. Už umíme pět písmenek, k S, L, M a P se přidávají samohlásky, zatím A, O, U. Hodně je procvičujeme, snažíme se je poznávat ve slovech, psát do mřížek, vytvářet slova, která s nimi začínají nebo končí. Také jsme se začali uč