II. B

Vítejte na stránce třídy II. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Iva Čítková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Termín: 14.9. - 19.9.

Místo: Ostružná - Petříkov 46, Jeseníky

ČERVEN:

ČESKÝ JAZYK:

 • opakování, procvičování učiva 2.roč.
 • práce s učebnicí
 • slohový výcvik - popis, vyprávění
 • společná četba Sísa Kyselá
 • Písanka 2.díl 
 • Písanka k Čítance 3.díl

MATEMATIKA:

 • procvičování v PS - 2. a 3.díl
 • slovní úlohy typu: o x více , o x méně , x krát více , x krát méně
 • určování času
 • porovnávání délek - přímky, úsečky

PRVOUKA:

 • opakování všech témat

Projekty: obiloviny, hospodářská zvířata, rostliny a živočichové ve volné přírodě

Žáci, kteří jsou doma na distančním vyučování, se mohou připojit během vyučování tak, jako doposud.

                            

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

https://www.youtube.com/watch?v=_9gCUpVwqa8&feature=fvw 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/1.colours/colours1.htm 

https://anglomaniacy.pl/coloursHangman.htm#instructions 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/vocabulary/exercises.html 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_03/?cc=cz&selLanguage=cs 

http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/animals1/animals_.html 

Opakování z celé učebnice formou her:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs

Skupina p. uč. Juriče:

Week: 25.5. – 29.5. 

Topic: Opakování předložek

Vocabulary: On the chair. (Na židli.), On the bed (Na posteli.), In the bed. (V posteli.), In the box. (V krabici.) On the box. (Na krabici.), In the cupboard. (Ve skříni.), On the cupboard. (Na skříni.), On (Na), In (V)

 1. Otevřete si pracovní sešit na straně 89. Vystřihněte si obrázky a jednotlivá zvířátka. Děti si je mohou i vybarvit.
 2. Zahrajte si s dětmi hru. Vy si do obrázku umístíte tři zvířátka do tří pozic. Jedno bude „In the cupboard“, jedno bude „On the cupboard,“ Jedno bude „On the chair“ Obrázek si zakryjte, aby ho děti neviděly. Ony se Vás pak ptají: „Where is your mouse/bird/snake?“ A vy jim odpovídáte „It’s on the cupboard.“ Děti se snaží umístit svá zvířátka do svého obrázku podle Vašeho vzoru, aniž by Váš obrázek viděli. Můžete si hru takto zahrát několikrát a potom se vyměnit – zvířátka teď schovávají děti.
 3. Hru můžete převést i do reálu – poschovávat si zvířátka po domě a děti Vám je nosí a říkají, kde je našli. Dávejte je, prosím, pouze na věci, které děti umí říct.

Week: (1.6. - 5.6.)

Topic: Where do they live?

Vocabulary: Where do (tigers) live? (Kde žijí tygři?), On land (na zemi), In water (ve vodě), On land and in water (na zemi i ve vodě), They live… (Oni žijí…)

 1. Zopakujte si s dětmi slovní zásobu na tomto odkaze: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/pictubredictionary_01/picturedictionary_01_07?cc=cz&selLanguage=cs Klikají na zvířátka a opakují správnou výslovnost.
 2. Vysvětlete dětem, že dnes se budete bavit o tom, kde zvířátka žijí. Některá žijí na zemi (On land), některá ve vodě (In water) a některá na zemi i ve vodě (On land and in water). Dokáží vám říct česky pár příkladů ke každému?
 3. Řekněte dětem, ať Vám nakreslí 3 obrázky. Na jednom bude louka, hory, či jiná pevnina, která se jim líbí, na druhém bude moře/voda a na třetím bude řeka i pevnina. Nahoru na obrázek pak mohou napsat jednotlivá slovíčka (On land, In water, On land and in water). Nakonec jim řekněte, ať vezmou všechny kartičky zvířátek a dají je na obrázky podle toho, kde zvířátka žijí. ((Obrázky můžete nakreslit i do sešitu a zvířátka na ně nalepit/nakreslit))
 4. Open your workbook on page number 58. Look and match. (Otevřete si pracovní sešit na straně 58 a postupně se dětí ptejte: Where do tigers live? Where do crocodiles live? Where do sharks live? Where do cats live? Where do snakes live? Where do ducks live? a děti odpovídají: On Land, In water, On land and in water! - zvířátka pak mohou do obrázků nakreslit.)

Week: (8.6. - 12.6.)

Topic: Opakování - Can you do this?

Vocabulary:

           Click your fingers = zaluskat

Touch your toes = dotknout se palců u nohou

Wink your eye = zamrkat jedním okem

See your nose = zahlédnout svůj nos

Can you…? = Umíš/Dokážeš/Můžeš…?

Yes, I can. = Ano, umím. 

No, I can’t. = Ne, neumím. 

 1. Play a game. (Zahrajte si hru na zopakování slovní zásoby) https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_02?cc=cz&selLanguage=cs 
 2. Pokud máte doma více než 1 dítě nebo jiného ochotného člena domácnosti, zahrajte si s nimi zvířátkové bingo. Děti si nakreslí 3 zvířátka a vy pak náhodně říkáte zvířátka v AJ. Když děti slyší své zvíře, škrtnou si ho. První se všemi 3mi škrtnutými zvířátky vyhrává  
 3. Otevřete si pracovní sešit na str. 87 – vystřihněte si tabulku s myškami, děti se ptají jednotlivých členů domácnosti:

Can you wink your eye?

Can you touch your toes?

Can you click your fingers?

Can you touch your nose?

Na horní řádek si napíší jméno člověka, kterého se ptali a zaškrtnou si, jestli to umí nebo ne. Vy jim odpovídáte: Yes, I can. / No, I can’t.

 1. Už se nám blíží prázdniny. Už se děti také těší? Naše myšky z učebnice už se také nemohou dočkat. Zazpívejte si s nimi písničku a zacvičte si podle slov. Sing a song: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs 

Are you happy? (Jsi šťastný/veselý?) Clap your hands (zatleskej) Stamp your feet (zadupej) Shout ‘Hooray’ (Zakřič “Hurá”) I am a happy little mouse in a happy little house (Jsem malá veselá myška v malém veselém domečku)

 1. Na zopakování slovní zásoby si můžete zahrát kteroukoli z her, které patří k naší učebnici: https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs

Week: (15.6. - 26.6.)

Tak a už máme také všechnu Aj na tento rok hotovou. Nechám Vám tu tedy jen takové dobrovolné hravé procvičování, které můžete udělat kdykoli do konce školního roku:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

https://www.youtube.com/watch?v=_9gCUpVwqa8&feature=fvw 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/1.colours/colours1.htm 

https://anglomaniacy.pl/coloursHangman.htm#instructions 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/what-is-it/exercises.html 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/vocabulary/exercises.html 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/games_01_03/?cc=cz&selLanguage=cs 

http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/animals1/animals_.html 

Dobrý den, Vážení rodiče,

níže posílám další várku učiva pro vaše děti, které byste měli společně zvládnout do 30.3.2020:

 • ČJ učebnice do s.96
 • ČJ pracovní sešit do s.23
 • čtenářský deník - jako vždy zapsat do konce měsíce. Tentokrát rozšiřte o jeden popis společného zážitku s rodiči.
 • Matematika do s.41
 • Prvouka do s.62

Dobrovolně je možné se dále rozvíjet v doplňkových otázkách, které jsou uvedené v čítance pod jednotlivými texty. Nechám na vás, jestli ústně či písemně.

S pozdravem,

Iva Čítková


Vážení rodiče,

zasílám přehled učiva, které by si děti mohly procvičit během nařízeného volna.

Po návratu nové učivo bude probráno a procvičeno. Prosím o procvičování již probraného učiva.

Aktualizované zadání úkolů:

ČESKÝ JAZYK:

ČTENÍ - pracovní sešit - celý

PS ČJ - 15/1, 16-21, 23

Učebnice Čj abeceda - osvojit zpaměti + 83, 85, 86/8-10, 88-91, 92/13, 14, 93, 95

--------------------------------

MATEMATIKA

M - do 34, 74-78

---------------------------------

PRVOUKA

PS do strany 62

Uč. do strany 62

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce na období od 6.4.2020 do 20.4.2020

ČESKÝ JAZYK

Uč. do strany 107

Přečti a procvič všechna cvičení, doporučuji ústně: 98/12 - tvoř otázky, 99/15 - tvoř věty a krátká souvětí.

Písemně: 100/4, 105/18

Poučky: str. 102, 104/16

---------------------------------------

MATEMATIKA

do strany 52.

---------------------------------------

PRVOUKA

Do sešitu doplň slepou mapu s ilustrací (slepou mapu společně vytvoříme 6.4.)

----------------------------------------

Pokud mají děti zadání úkolů vypracované, doporučuji rozvoj čtení s porozuměním, procvičování jazykové komunikace, vyhledávání informací v textu, nebo tvoření textu - autorské psaní, popis, vyprávění....

Od 22.4.2020 bude možno ve vestibulu školy  si vyzvednout  ofocené pracovní listy na procvičování a pracovní sešity z ČJ.

-----------------------------------------------

Doma si také mužete procvičovat na níže přiložených webových stránkách:

https://skolakov.eu/

http://cestina.diktaty.cz/

 https://www.gramar.in/cs/

https://www.skolasnadhledem.cz/

Nechávám na zvážení rodičů, zda učivo v učebnici procvičí ústně nebo i některá cvičení písemně.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, volejte, piště SMS.

Děkuji Vám. Iva Čítková


ANGLIČTINA (Skupina p. uč. P. Juriče)

Úkoly pro samostudium AJ: 

My dear and clever pupils, I hope you are fine! :)

Druháčci, průběžně ode mne budete dostávat úkoly z angličtiny, které byste měli splnit v následujících dvou týdnech. Bude se jednat o úkoly k vypracování v pracovním sešitě, dále pracovní listy, online odkazy na videa, procvičování či tutoriály. Vždy dostanete podrobné instrukce, kam a jak daná cvičení vypracovat. Hotové úkoly mi můžete zasílat na můj e-mail ke kontrole. Poctivě si práci rozvrhněte, tak abyste ji hravě zvládli. Kdykoliv se můžete obrátit na můj e-mail: Petr.Juric@zs-stepanska.cz nebo mi zavolat na tel. číslo: 725105865. Pokud budete potřebovat, neváhejte/ napište / zavolejte - rád individuálně vysvětlím, poradím, ujistím, že vše děláte správně.

Týdny: 20. 4. - 1. 5. 2020           Materiál z AJ k vypracování / 2 B ke stažení zde!

Týdny: 4. 5. - 15. 5. 2020           Materiál z AJ k vypracování / 2 B ke stažení zde!

Týdny: 18. 5. - 29. 5. 2020         Materiál z AJ k vypracování / 2 B ke stažení zde!

Následující dva týdny nebudeme pokračovat v učebnici ani pracovním sešitě. Dáme si odpočinkový čas! Připravil jsem si pro vás spoustu zábavných pracovních listů, tak doufám, že se vám budou líbit! Za to, jak hezky pracujete sami doma si zasloužíte trochu relaxu a zábavy !

ANGLIČTINA (Skupina pí. uč. H. Bernardové)

Vážení rodiče, 

veškeré materiály a zadání naleznete na tomto odkaze:

Zadání AJ