III. A

Vítejte na stránce třídy III. A

ČERVEN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat na 
    divadelní představení Dramatického kroužku
 O NEZBEDNÝCH KŮZLÁTKÁCH
    divadelní představení třídy III. A
 DĚVČÁTKO SE SIRKAMI
hudebně-pohybovou tvůrčí práci žáků třídy III. AKDY: úterý 25. 6. od 16:30 hod.      
KDE: ZŠ Štěpánská, 1. patro, třída 3. A 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Děti si do úkolníčku píší rekvizity a kostýmy, které jsou potřeba pro naše divadelní představení. Pokud budete ochotni nám je zapůjčit, budeme rádi :)

Aktuálně:

 • Děti si vzaly 14. 6. domů první díl PS z ČJ a M + sešit z HV

 • V ŽD máme napsané sebehodnocení, rodiče projím podepíší

 • v pondělí 17. 6. budou děti prezentovat své referáty (kdo má napsat referát, má zapsáno v úkolníčku)

 • Rozloučili jsme se s Kájou, kterou uvidíme až v den vysvědčení

 • v pondělí 17. 6. má celá škola v budově od 9:00 zkoušku na Akademii

 • ve čtvrtek 20. 6. má celá škola venku na jevišti během dopoledne zkoušku na Akademii, je potřeba, aby děti byly na obě zkoušky přítomny

Učivo

Čj - v PS máme hotovo do strany 33, od 17. 6. práci v PS dokončíme; dopsána tiskací písanka, vracíme se k písance psací, kde řešíme stránky pro chytré hlavičky makovičky

M - v PS máme hotovo do strany 39, od 17. 6. budeme ještě řešit některá cvičení (témata: Rodokmen, indické násobení, krokování, sčítání, odčítání, násobení a dělení) 

Prv - půda, louka, počítač 

V ostatních hodinách zkoušíme na Akademii či vystoupení pro rodiče, vyrábíme kulisy, masky a rekvizity :)

Divadlo ve škole

Ve středu 5. 6. k nám do školy zavítal mladý herec s loutkovou pohádkou. Kromě malovaných pohyblivých kulis a krásných dřevěných loutek nás bavil příjemným hlasem a hlavně - kouzly a efekty s pěnou a ohněm! A co teprve když se začal pohybovat kouzelý strom! Děkujeme za pobavení a kouzelnou návštěvu a těšíme se na další!

Učivo na písemnou práci:
(s dětmi procvičujeme ve škole, v UČ, PS i SŠ)

ČJ - skloňování a časování, skladební dvojice, slovní druhy, vlastní jména, vyjm. slova, osoba, číslo a čas sloves, rod, číslo a pád pods. jmen, infinitiv, vzorec souvětí

MA - zaokrouhlování, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a násobení, příklady se závorkami, slovní úloha, rýsování kružnice, poloměr, průměr, síť krychle

Prv - převod jednotek, trávicí soustava, živiny, oheň, fáze měsíce, letopočet, pravěcí lidé, vysvobození z Egypta

Ve středu 5. 6. přijede k nám do školy divadlo. Cenu 60 Kč prosím do středy 5. 6. Děkuji.

 • v úterý 25. 6. v 16:30 hod. ve třídě 3. A vystoupení kroužku DV a žáků třídy 3. A (cca 60 min.)

 • 11. 6. písemná práce z Čj
 • 12. 6. písemná práce z M
 • 13. 6. testík z Prv
 • referáty na vylepšení klasifikace v případě nerozhodné známky v daném předmětu možné do pondělí 17. 6.
 • 19. 6. ukončení klasifikace za II. pololetí
 • 20. 6. školní akademie  (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU)
 • 28. 6. vysvědčení

KVĚTEN

Učivo

Čj - Slovní druhy, časujeme slovesa (osoba, číslo, čas) a skloňujeme podstatná jména (pád, číslo, rod, životnost); skladební dvojice, psali jsme vyprávění o ŠvP, opakujeme VS a slova příbuzná, souvětí

M - Číselný výraz a krokování, počítali jsme s ciferníkem - učíme se pracovat s časem (odhadujeme, jak dlouho nám úloha potrvá); písemné počítání i se zkouškou, sčítání trojciferných čísel; dělení se zbytkem; příklady typu 13 x 6; v geometrii probíráme tělesa a jejich pláště

Prv - Dozvěděli jsme se o životě předků - lovci a sběrači, zemědělci a chovatelé zvířat, jak se rozvíjelo zemědělství.

HV - Zkoušíme na Akademii písně a tanečky

TV - baví nás hry s Frisbee :)

Čtenářský deník za 4/4 vybíráme do pátku 31. 5.

Děti mají v prac. sešitech z Čj a M vlepené lístečky - je potřeba cvičení doplnit.

Pan Vrťapka očekává dopisy za 10 oříšků :)

 • 29. 5. festival Rotunda
 • 31. 5. oslava Dne dětí
 • 6. - 7. 5. ředitelské volno
 • 20. - 24. 5. 2019 škola v přírodě Malá Úpa Horský hotel Javor

Škola v přírodě Malá Úpa - hotel Javor

Malá ochutnávka velkých zážitků :) Fotky mohu předat na "flešce" - kdo má zájem, pošlete po dětech.

V Malé Úpě se sešly čtyři přátelské kmeny - Kamarádské sovy, Moudří bizoni, Rychlý šíp a Mazané lišky. Představily se svým kmenovým tancem, který  při slavnostním závěrečném obřadu zatančily v indiánských oděvech a slavnostním malování ostatním účastníkům zájezdu. Indiáni postupně získávali svými zásluhami své indiánské jméno. Každý den si zapisovali do indiánského deníku jaké bylo počasí, co se dozvěděli zajímavého a co se jim povedlo. Do deníku jsme také vložili písně, které jsme se naučili, a různé diplomky a památeční listy. Po celou dobu byla s námi Velká Náčelnice Zuzka, ÓÓÓ Velká Šamanka Esterka a kamarádka sovička Velké Pírko.

Kmeny si posílaly tajné zprávy indiánským písmem, pomáhali si při hrách i dobrodružných výpravách, udržovaliy pořádek ve svých "Tee Pee" neboť se tento pořádek či nepořádek bodoval a nejlépe udržované obydlí získalo věcné ceny.

Také jsme se učili - v Čj jsme si procvičili přídavná jména, zájmena, číslovky a předložky; v M jsme opakovali matematická prostřední, procvičovali násobení, dělení i sčítání a odčítání, počítali se závorkou a naučili se řešit příklady typu 13 x 6. Občas jsme pracovali v kmenech - vzájemně si vysvětlovali zadání úloh i postup řešení.

Takto nás lákaly v pěkném dni prolézačky, lanová dráha, hrad, loď i pro nás, indiány, veledůležité Tee Pee, ve kterém jsme při noční bojovce našli poklad.

Hra Disk golf nás zabavila na celé odpoledne druhého dne pobytu! Soutěžili jsme ve dvojicích a počítali, na kolik hodů se nám podaří dostat frisbee do koše.

Hry na rozkvetlé louce. Kousek dál se pásly ovečky.

Tááááák moc dobře nám vařili! :) A co teprve ten výběr při snídani formou švédských stolů!

Ve středu celý den pršelo. Pustili jsme se do výroby lapače zlých snů. Pověsí se nejlépe za hlavu u postele a pustí k vám jen milé sny. Ty zlé budou bloudit a ztrácet se v pavučince lapače, dokud je nespálí ranní sluníčko. A takto se nám povedly!

Ve středu odpoledne jsme se protáhli na diskotéce plné her, soutěží a nafukovacích balónků :)

Ve čtvrtek nás čekala dobrodružná cesta po fáborkách s úkoly. Na tu se vydaly skupinky složené ze všech tříd, které byly na ŠvP. Průzkumníci si navzájem pomáhali a plnili úkoly. Všichni došli v pořádku až do konce. Výsledek klání se vyhlásil při večerním závěrečném obřadu. V lese jsme hráli další hry - zachraňovali jsme vejce Velkého Pírka, stavěli domečky pro skřítky a obyvatele lesa a samozřejmě poznávali přírodu - počítali letokruhy na pařezu, pojmenovávali rostliny a živočichy.

Na večerní slavnost - závěrečný obřad - jsme se ustrojili, jak káže indiánská čest - indiánský slavnostní šat i slavnostní malování. Indiáni zatančili svůj kmenový tanec, zpívaly se písně a vyhlašovaly výsledky soutěží. Odměnou byly  dobroty a indiánské ceny, např. mustangové :) 

Celý týden prosvištěl jak indián na svém mustangu. Už se moc těšíme na další ŠvP, která bude na stejném místě v červnu 2020.

Zdraví Velká Náčelnice a Velké Pírko.

Howgh.

Batikování triček

Studená batika je snadnější technika než "teplá", při které se musí tepelně zpracovat. Nejprve jsme trička namočili, provázkem utáhli některá místa na tričku a trička zatočili nebo shrnuli. Pak jsme pomocí aplikátoru v rukavicích nanášeli barvu. Do druhého dne trička odpočívala a barvy se vpíjely. Druhý den jsme trička řádně několikrát vymáchali.

A takto se nám trička povedla! Vzali jsme si je s sebou do školy v přírodě, kde nám posloužila jako indiánské slavnostní oděvy :)

Vážení rodiče, v neděli 5. 5. jsem posílala email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

Učivo ve dnech 9. a 10. 5.

Čj - v pracovním sešitě vše do str. 18 (včetně), v učebnici str. 114 a 115 + písanka str. 28, 29

M - v pracovním sešitě vše do str. 20 (včetně)

V květnu nás čeká:

 • 20. - 24. 5. Škola v přírodě - žáci obdrželi základní informace a dva dokumenty na vyplnění - doneste prosím nejpozději v pondělí 13. 5.
  důležité informace jsou na dokumentu - společná schůzka není nutná, v případě dotazů kontaktujte mě nebo p. uč. Pánkovou
 • pátek 31. 5. Den dětí - neučíme se; do školy si děti vezmou sportovní oblečení podle počasí, svačinu, pití, ŽD
 • čtvrtek 16. 5. budeme batikovat trička - prosím o donesení bílého bavlněného trička
 • ČJ - opakování sl. druhy, pád, číslo a rod u podst. jmen, osoba, číslo a čas u sloves; nově skladební dvojice, neohebné sl. druhy
 • M - opakování písemného počítání i se zkouškou, malá násobilka; nově dělení se zbytkem (potřeba znát perfektně malou násobilku)
 • Prv - život našich předků, příroda kolem nás
 • výchovy - příprava na akademii a představení pro rodiče

Tria:

 • termíny jsou již obsazené; 
  pokud Vám žádný nevyhovaoval a máte o schůzku zájem, 
  napiště mi e-mail, domluvíme se individuálně

DUBEN

V pátek 26. 4. se budeme fotografovat. Lístečky s objednávkou a peníze za fotky prosím do

konce dubna.

Příprava na testy 3. čtvrtletí:

ČJ: všechna vyjmenovaná slova, rod, číslo a pád podstatných jmen, slova, která stejně zní, ale liší se I nebo Y, slovesa, podstatná jména, dvojhlásky, předpona vy-, vý-

MA: zaokrouhlování na desítky, násobilka, písemné sčítání a odčítání, příklady se závorkami, slovní úloha, stavby z krychlí - pohled zepředu a plán stavby

Čarodějnice

V úterý 30. 4. se v naší čarodějné třídě sešli samé čarodějnice i čarodějové. Nejprve proběhla přehlídka všech čarodějných bytostí. Pak jsme se přenesli v čase do počátku novověku, kdy začaly čarodějné procesy s domnělými čarodějnicemi. Na příběhu jsme si ukázali, co může způsobit chamtivost a neznalost lidí a jak je nebezpečná manipulace. Pak jsme prozkoumali historii svátku pálení čarodějnic a porovnali s dnešní podobou. Samozřejmě nechybělo ani kouzelné počítání, hrátky s jazykem či detektivní případ komisaše Vrťapky :)

 

Síť s pavoukem a pavučinou omotanými muškami :)

Zdraví Vrchní Čarodějnice! :)

Velikonoce

Projekt Velikonoce započal popeleční středou - každý den jsme si zapsali datum a vybarvili políčko podle naší denní nálady. Skončil povídáním o prožitých velikonocích - co z informací získaných během projektu jsme mohli využít v praxi.

V úterý před velikonočními prázdninami jsme si sesumírovali, co o těchto jarních svátcích víme a pustili se do pátrání toho, co jsme nevěděli a co nás zajímalo. Informace jsme hledali v učebnici Prv, ale i v knihách a encyklopediích. Také jsme si vyzkoušeli zahraniční tradici - hledání velikonočního zajíčka.

V rámci projektu samozřejmě nechybělo malování vajíček - temperou a ubrouskovou technikou. Naši třídu jsme si nazdobili jarními výrobky - vosy, včelky, motýlci, žabky a berušky.

 

Violka, Kája a Anička nám zahrály divadelní představení o životě a cestě vajíčka. Také si vyrobily rekvizity a kostýmy! Mohli jsme vidět, jak vajíčko putovalo od slepičky, přes chovatele a prodejce až k zákazníkovi, který ji přinesl domů, kde ho děvčata namalovala a předala chlapcům, kteří je přišli vyšupat. Moc děkujeme! Krásná podívaná!

 

 

Divadelní představení 6. třídy - Vodník

Šestá třída s panem učitelem Knoblochem nás pozvala na své představení Vodník od K. J. Erbena. Závěr byl pro děti emotivní - nastalo velké ticho. Příběh i celé představení jsme následující hodinu rozebírali a třídě 6. A posílali děkovné tablo s našimi postřehy a obrázky. 

 

Beseda s policií ČR

Ve středu 24. 4. nás navštívila paní policistka, která si s námi povídala o základních pbezpečnostních opatřeních - jak se chovat na chodníku, na silnici, proč nemluvit s cizími lidmi, jak se zachovat, když se ztratíme, rodiče nejsou doma, potřebujeme zavolat pomoc atp. Nechyběly ani zkušenosti z praxe. Pak jsme přešli ke správnému chování bruslaře i cyklisty na chodníku a silnici.

Nakonec  nás čekala pořádná detektivní práce - v pracovním listu jsme měli vyznačit, kteří účastníci provozu se chovají proti předpisům. A že jich bylo!

Pletení pomlázky s policií ČR

Ve čtvrtek 11. 4. nás navštívili policisté ČR. Přinesli s sebou plno vrbových proutků, pentlí a mašliček. Učili děti, jak se plete pomlázka. Některým pomáhali se začátkem nebo zakončením. Děti si pak hotovou pomlázku nazdobily.

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 11. 4. jsme navštívili dopravní hřiště v Muzeu městské policie.

Přivítal nás pan poicista, se kterým jsme si připomněli základní informace a pravidla před vstupem či vjezdem na vozovku.

Provedl nás po celém dopravním hřišti, pojmenovali jsme si značení svislé, světelné i vodorovné a vysvětlili jejich význam. Předvedl nám také přístroj, kterým spouští semafor. Prošli jsme si křižovatky a pozorně se dívali, kde dát přednost a kde a kam bezpečně odbočit.

Zapůjčili jsme si kola a koloběžky - každý podle své velikosti - a hurá na silnici. Nyní už jsme si mohli vyzkoušet pravidla v praxi.

 

 

Pan policista si s námi nakonec ještě povídal o náročné práci policistů a představil nám jejich činnos prostřednictvím omalovánek s historickou tematikou a přehledem uniforem, které se během let měnily.

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

V dubnu nás čeká:

 • 25. a 26. 4. focení tříd; podrobnosti zjistím, dodám
 • 11. 4. návštěva dopravního hřiště - žáci potřebují cyklistickou helmu (kolo či koloběžka bude k zapůjčení na místě);
  s sebou svačinu, pití, sportovní oblečení na ven podle počasí, ŽD, úkolníček, ČJ, M a Prv
 • 11. 4. pletení pomlázky s policií ČR u nás ve škole, aktivita bude probíhat během dne - čas není specifikován 
 • 15. a 16. 4. čtvrtletní pís. práce z ČJ a M
 • 17. 4. projektový den Velikonoce - žáci si vezmou do školy ČJ, M a Prv
 • 18.- 22. 4. velikonoční prázdniny
 • 24. 4. Přednáška Policie ČR u nás ve škole na téma dopravní výchova; žáci si vezmou učení dle rozvrhu
 • 25. 4.  divadelní představení Polní žínka Evelínka (divadlo Minor) - 80 Kč prosím do pátku 12. 4.
 • 30. 4. projektový den Čarodějnice
 • Čj - opakujeme slovní druhy, pád, číslo a rod u podstatných jmen, všechna VS; budeme se učit určovat osobu, číslo, čas a infinitiv u sloves, vlastní jména a základní skladební dvojici
 • M - hodiny (ciferník, digitální), pamětné i písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel se zkouškou; v GEO geometrické tvary a tělesa
 • Prv - vzduch, oheň, velikonoce, život předků
 • Sp - na 12. 4. prosím vyfouknutá vajíčka

BŘEZEN

Učivo

Čj - Vyzkoušeli jsme si psaní na PC a seznámili jsme se s jednotlivými částmi počítače. Také jsme si zkusili přepis a počítání příkladů.

M - Řešili jsme úlohy v Klokanovi. Práci jsme si vyhodnotili a společně vysvětlili dané úlohy.

HV - Hrát se dá na kdeco. A kdeco jsme také čapli (tužky, lahve, sešity...). To byl panečku koncert! Vyzkoušeli jsme si i dirigování. Náročná práce :)

Prv - Zabývali jsme se tím, co je stres, sepsali jsme si, co nás stresuje a co nám takový stres může způsobit. Pak jsme hledali řešení - co nám může pomoci ve stresových situacích. Vše jsme si zapsali do velkého modrého sešitu. Pomohla nám učebnice a hlavně naše vlastní zkušenosti, o které jsme se formou scének a diskusí podělili.

Projekty

Masopustní období si připomínáme výzdobou na nástěnce. Každý den vyplňujeme prac. list Postní cesty - od Popeleční středy k velikonocům. Malujeme významné události postních nedělí, zapisujeme datum do čtverečku a vybarvujeme ho barvou - hodnotíme tím každý uplynulý den.

Noc s Andersenem se vydařila. Byly tu s námi také paní učitelky Kamča a Lenča. Četli jsme si pohádky z Andersenových knih různého vydání. Celým večerem nás provázeli kamarádi ze Čtyřlístku, kteří letos slaví 50 let. Ve večerní dobrodružné cestě jsme pomohly Gerdě najít kamaráda Káje a vysvobodit ho z kouzel Sněhové královny. Také jsme si s hráškem pod karimatkou zkusili, zda náhodou nejsme princové a princezny jako v pohádce Princezna na hrášku.
Nechyběla ani hostina či ranní snídaně. Všechny děti moc chválím za kamarádské chování a ranní respektování ticha a klidu pro spící kamarády. Moc děkujeme p. uč. Leničce a Kamče, že tu s námi strávili literární noc. Rodičům děkujeme za zapůjčení krásných a cenných knih a samozřejmě za dobrůtky, které nám poslali. :)

Po stopách Jezulátka - sepsali jsme si jednotlivé aktivity na velký arch papíru, propojili stopičkami, vyplnili pracovní list a domů jsme si odnesli pexeso z akce.

Zážitek z putování po větvích jsme si zapsali do ČJŠ.Děti obdržely přihlášku na Noc s Andersenem, zájemci vyplní a odevzdají do úterý 26. 3. Informace si rodiče ponechají.

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

V březnu nás čeká:

 • Noc s Andersenem - spaní ve škole ve čtvrtek 28. 3. Informace na přihlášce si rodiče ponechají, odstřiženou přihlášku odevzdají děti do úterý 26. 3.
 • Sp - na 22. 3. budeme potřebovat průhledný kelímek nebo petlahev
 • Čj - opakujeme slovní druhy, rod a číslo u podstatných jmen, VS po B,F,L,M aP; nově se učíme VS po V; začneme se učit pády u podstatných jmen
 • M - indické násobení 2 cif. číslem, naučíme se písemné násobení, práce s geodeskou - rovnoramenný trojúhelník, obvod, obsah (bez vzorečků)
 • Prv - probíráme zdravý životní styl, dopady stresu na náš organismus
 • 4. 3. divadelně pohybové představení "Putování ve větvích" - od 9 hod., 60 min., studio Alta v Holešovicích; 100 Kč prosím do pátku 1. 3. (žáci mají zapsáno v ŽD)
  odkaz na https://www.altart.cz/program/l-tretiagova-a-ts-light-putovani-ve-vetvich-hrajeme-skolam/
  děti si přinesou do školy pouze Čj a písanku
 • 5. 3. Projektový den - masopust ve třídě - žáci donesou typické pokrmy pro masopust, pokud mají, tak i kostým
 • 7. 3. po stopách Jezulátka - akce v kostele sv. Jezulátka 9:30 - 11:30
  děti si přinesou do školy Čj a M
 • 21. 3. Den otevřených dveří - od 14 do 17 hod.

Po stopách Jezulátka

Opět se nám vyplatily zkušenosti z detektivní školy komisaře Vrťapky! Jako správní detektivové jsme bez problémů vyluštili šifry a splnili zadané úkoly. Měli jsme možnost dostat se do míst kostela, kam běžný návštěvník nesmí. Děkujeme oběma lektorkám za příjemný program plný překvapení a prožitků!

Na barevné stopičky jsme si napsali svá jména. Po barevných stopách nás vždy vedla jedna skupinka shodné barvy.

První cesta vedla do míst, odkud zní chrámová hudba - k varhanům. Tam jsme hudbu doprovodili na Orffovy hudební nástroje.

Odtud  nás Naty, Niky a Jirka vedli po stopách k dalšímu úkolu.

Vybarvujeme a zdobíme šatečky Jezulátka.

Za splněný úkol dostáváme klíč od krypty.

V kryptě vzpomínáme na své blízké, které máme rádi.

Co by asi řeklo Jezulátko?

Dostali jsme malé občerstvení. Povídáme si o zážitcích a reflektujeme naši práci.

Masopust

Úterní projektový den jsme si moc užili! Dozvěděli jsme se, co je Masopust, proč se slaví, jak se vypočítává datum Velikonoc a Popeleční středy. Náš průvod s krátkými etudkami potěšil III. B, která nám zazpívala masopustní píseň. Zatančit a zazpívat si s námi přišla také p. uč. Verunka Bernardová se svou tříou. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! Moc děkujeme všem rodičům za výtečné masopustní pokrmy! Ať už koupené nebo ty vlastnoručně pečené a smažené :)

V pátek jsme si při hodině Sp vyrobili krásné masopustní masky.

Dozdobení kostýmy a doplňky a masopust může začít!

Zpracovávání tématu, práce s pracovními listy, spolupráce ve skupinách, hudební a pohybový doprovod.

Masopustní hostina. Moc jsme si pochutnali!

Putování ve větvích

Pohybově divadelní představení se nám moc líbilo. Dokonce jsme mohli být jeho součástí a spolutvořit příběh přímo na jevišti.

Začátek představení s posezením na kopuli.

Zapojení do představení - tanec.

Zapojení do představení - spolupráce, míza stromu.

ÚNOR

Ve čtvrtek 21. 2. na ČT Déčko v 18:40 hod. by měla být reportáž o naší škole - sbor Štěpánka - točená v úterý :)

Recitační soutěž

Před jarními prázdninami jsme podle kritérií vybrali čtveřici nejlepších recitátorů. Nutno podotknout, že výběr byl velice těžký, jelikož všichni, kteří se na třídní kolo poctivě připravovali, podali skvělý výkon! Do školního kola postoupili Anička Kolenatá, Zoe Kováčová a Ottík Ferenc.

Školní kolo proběhlo ve středu 20. 2. Účast byla hojná a jako jedna z porotců mohu říci, že konkurence byla veliká! Moc nás těší, že

3. místo získala Zoe Kováčová

1. místo s postupem do oblastního kola získala Anička Kolenatá

Gratulujeme! Všem recitátorům patří obrovský potlesk!

Prázdninový detektivní úkol

Pro práci v Prv, která nás čeká po jarních prázdninách, je potřeba vypracovat v PS na str. 18 úlohu 1 a přinést obal z úlohy 2.

Na děti se těším v pondělí 18. února! Hezké prázdninyyy!!! :)

Učivo

V hodinách Čj jsme dokončili VS po P a po prázdninách začneme VS po S a u podstatných jmen rod a číslo. U mužského rodu také životnost. Procvičujeme slovní druhy, vzorce souvětí. Napsali jsme dopis kamarádovi a zadali jsme adresáta i odesílatele. Připravujeme se na recitační soutěž. Uvedli jsme si, jak  má vypadat referát. Dopsali jsme pracovní sešit 1 (HURÁ!:) ) a od pondělí 25. 2. budeme pracovat do PS 2.

Dopsali jsme psací písanku - nyní už nám zbývají pouze str. "chytré hlavičky makovičky", které budeme prolínat s písankou tiskací. V tiskací písance jsme zopakovali psaní i, l, j, f, t a nově se učíme a, d.

V M opakujeme násobilku 8 a 9. a písemné i pamětné sčítání a odčítání trojcifernými čísly. Jde nám indické násobení trojmístného čísla. Řešili jsme zapeklité slovní úlohy týkající se dělení na části. Umíme projít dvoupodlažním výstavištěm. V geometrii známe rozdíl mezi poloměrem a průměrem a víme, že tuha má být zbrousená směrem k bodci. Na naši práci se byla podívat paní ředitelka a moc se jí u nás líbilo.

Dále jsme navštívili BILAND, kde se platí A groši, B groši, C groši, D groši a nově také E groši a F groši. Také jsme se zabývali zapeklitými slovními úlohami (převážně logickými a praktickými). Zopakovali jsme si krokování a v Rodokmenu řešili úlohy o věku. Dopsali jsme pracovní sešit 1 (HURÁ!:) ) a od pondělí 25. 2. budeme pracovat do PS 2. V geometrii jsme se naučili přenášet úsečku pomocí pravítka i kružítka. Pracujeme s geodeskou, na které modelujeme geom. obrazce.

V Prvouce jsme měřili délku, objem a hmotnost a seznámili jsme se s jednotkami délky, objemu a hmotnosti. Také hovoříme o potravě, jako o palivu a stavebním materiálu pro naše tělo - co naše tělo potřebuje a v jakých potravinách to najdeme. Pracujeme ve skupinách a o tématu zpracováváme referát. Jde nám to výborně! Rodičům děkujeme za spolupráci během jarních prázdnin - při vyučování jsme tak s informacemi i materiálem mohli výborně pracovat :)

V Tv hrajeme míčové hry, učíme se základy basketbalu (už jsme si zahráli i hru v týmu) a florbalu.

Vyrobili jsme si brousítko na tužky a kružítko - už jej budeme moci správně zbrousit :)

Vyzdobili jsme si třídu zimní tematikou - sněhuláci, abstraktní malba temperou na hudbu A. Vivaldiho - Zima, zapouštění barev do klovatiny. 

V HV jsme probrali notopis - umíme psát noty, známe jejich název i délku.

LEDEN

Nejlepší žák

Podle kritérií jsme zvolili nejlepšího žáka třídy pro druhé čtvrtletí - je jím žákyně Alba Němečková. Moc gratulujeme!

Probrané učivo

V lednu jsme se zabývali v hodinách Čj VS po M, slovními druhy, vzorci souvětí, opakovali jsme na písemnou práci.

V M jsme opakovali násobilku 6, 7, 8 a 9, procvičovali písemné i pamětné sčítání a odčítání (nově s trojcifernými čísly), půlili jsme pizzu a zadávali údaje hozené na kostce do tabulky; seznámili jsme se se zaokrouhlováním - a samozřejmé bylo opakování na písemnou práci. 

V Prvouce jsme se bavili o výrobě, prodeji a nakupování - jak hospodařit s penězi. Také jsme si ověřili testem, jaká témata z celého pololetí jsme si zapamatovali a co je třeba procvičit si.

Moc děkuji všem, kteří mě po dobu mé nepřítomnosti skvěle zastupovali! A děti chválím za jejich odvedenou práci!

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

PONDĚLÍ 28. 1. LEGOVÝSTAVA

 • celý den budeme mimo budovu školy - s sebou teplé oblečení, svačinu
 • ranní družina bude fungovat do 8:00 v PC učebně;
 • sraz se žáky před školou v 8:00 hod., následuje návštěva významných budov
 • 10:00 - cca 11:30 Legovýstava s doprovodným programem (ulice Na Příkopě pod Václavským náměstím); cenu 130 Kč na žáka mohu uhradit ze sponzorského daru, který jsme pro třídu dostali (tímto opět velice děkujeme! :) )
 • přechod na oběd do ulice Sokolská, kde si žáky vyzvedne družina nebo rodiče ve 12:00 hod., děti pak přecházejí do DDM

Čas před výstavou nám rychle utekl - aby také ne! Pan Vrťapka nám připravil cestovatelské putování podle mapy! Postupně jsme navštívili významná místa - Pedagogická fakulta, Národní divadlo, Uhelný trh, Karolinum... Zvolili jsme si nejvhodnější trasu a podle mapy nás postupně každá skupinka dovedla až na dané místo. Všichni prokázali skvělou orientaci v pražských uličkách - obrovská pochvala! Na místě na nás čekal úkol, který se týkal dané budovy. Pokud jsme ho splnili, získali jsme indicii. Získali jsme jich 5 ze 6, což je super výkon!

V 10:00 hod. nás přivítali v Hemleysu písní. Otík byl odvážní a zahrál si na zvonek :) A pak to přišlo! Skvělá lego výstava!

Dostali jsme LEGOHLED, kterým jsme mohli sledovat detaily.

Pomocí ovládacích panelů jsme rozpohybovali kolotoče, autíčka aj. atrakce z obří pouti.

<