III. A

Vítejte na stránce třídy III. A

Příprava na testy 3. čtvrtletí:

ČJ: všechna vyjmenovaná slova, rod, číslo a pád podstatných jmen, slova, která stejně zní, ale liší se I nebo Y, slovesa, podstatná jména, dvojhlásky, předpona vy-, vý-

MA: zaokrouhlování na desítky, násobilka, písemné sčítání a odčítání, příklady se závorkami, slovní úloha, stavby z krychlí - pohled zepředu a plán stavby

Co nás dále čeká:

 • 6. - 7. 5. ředitelské volno
 • 20. - 24. 5. 2019 škola v přírodě Malá Úpa Horský hotel Javor
 • 29. 5. festival Rotunda
 • 31. 5. oslava Dne dětí
 • 20. 6. školní akademie  (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU)
 • 28. 6. vysvědčení

DUBEN

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

V dubnu nás čeká:

 • 25. a 26. 4. focení tříd; podrobnosti zjistím, dodám
 • 11. 4. návštěva dopravního hřiště - žáci potřebují cyklistickou helmu (kolo či koloběžka bude k zapůjčení na místě);
  s sebou svačinu, pití, sportovní oblečení na ven podle počasí, ŽD, úkolníček, ČJ, M a Prv
 • 11. 4. pletení pomlázky s policií ČR u nás ve škole, aktivita bude probíhat během dne - čas není specifikován 
 • 15. a 16. 4. čtvrtletní pís. práce z ČJ a M
 • 17. 4. projektový den Velikonoce - žáci si vezmou do školy ČJ, M a Prv
 • 18.- 22. 4. velikonoční prázdniny
 • 24. 4. Přednáška Policie ČR u nás ve škole na téma dopravní výchova; žáci si vezmou učení dle rozvrhu
 • 25. 4.  divadelní představení Polní žínka Evelínka (divadlo Minor) - 80 Kč prosím do pátku 12. 4.
 • 30. 4. projektový den Čarodějnice
 • Čj - opakujeme slovní druhy, pád, číslo a rod u podstatných jmen, všechna VS; budeme se učit určovat osobu, číslo, čas a infinitiv u sloves, vlastní jména a základní skladební dvojici
 • M - hodiny (ciferník, digitální), pamětné i písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel se zkouškou; v GEO geometrické tvary a tělesa
 • Prv - vzduch, oheň, velikonoce, život předků
 • Sp - na 12. 4. prosím vyfouknutá vajíčka

Tria:

 • termíny jsou již obsazené, další vypíši po velikonocích

BŘEZEN

Učivo

Čj -

M -

Prv - Zabývali jsme se tím, co je stres, sepsali jsme si, co nás stresuje a co nám takový stres může způsobit. Pak jsme hledali řešení - co nám může pomoci ve stresových situacích. Vše jsme si zapsali do velkého modrého sešitu. Pomohla nám učebnice a hlavně naše vlastní zkušenosti, o které jsme se formou scének a diskusí podělili.

Projekty

Masopustní období si připomínáme výzdobou na nástěnce. Každý den vyplňujeme prac. list Postní cesty - od Popeleční středy k velikonocům. Malujeme významné události postních nedělí, zapisujeme datum do čtverečku a vybarvujeme ho barvou - hodnotíme tím každý uplynulý den.

Noc s Andersenem se vydařila. Byly tu s námi také paní učitelky Kamča a Lenča. Četli jsme si pohádky z Andersenových knih různého vydání. Celým večerem nás provázeli kamarádi ze Čtyřlístku, kteří letos slaví 50 let. Ve večerní dobrodružné cestě jsme pomohly Gerdě najít kamaráda Káje a vysvobodit ho z kouzel Sněhové královny. Také jsme si s hráškem pod karimatkou zkusili, zda náhodou nejsme princové a princezny jako v pohádce Princezna na hrášku.
Nechyběla ani hostina či ranní snídaně. Všechny děti moc chválím za kamarádské chování a ranní respektování ticha a klidu pro spící kamarády. Moc děkujeme p. uč. Leničce a Kamče, že tu s námi strávili literární noc. Rodičům děkujeme za zapůjčení krásných a cenných knih a samozřejmě za dobrůtky, které nám poslali. :)

Po stopách Jezulátka - sepsali jsme si jednotlivé aktivity na velký arch papíru, propojili stopičkami, vyplnili pracovní list a domů jsme si odnesli pexeso z akce.

Zážitek z putování po větvích jsme si zapsali do ČJŠ.Děti obdržely přihlášku na Noc s Andersenem, zájemci vyplní a odevzdají do úterý 26. 3. Informace si rodiče ponechají.

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

V březnu nás čeká:

 • Noc s Andersenem - spaní ve škole ve čtvrtek 28. 3. Informace na přihlášce si rodiče ponechají, odstřiženou přihlášku odevzdají děti do úterý 26. 3.
 • Sp - na 22. 3. budeme potřebovat průhledný kelímek nebo petlahev
 • Čj - opakujeme slovní druhy, rod a číslo u podstatných jmen, VS po B,F,L,M aP; nově se učíme VS po V; začneme se učit pády u podstatných jmen
 • M - indické násobení 2 cif. číslem, naučíme se písemné násobení, práce s geodeskou - rovnoramenný trojúhelník, obvod, obsah (bez vzorečků)
 • Prv - probíráme zdravý životní styl, dopady stresu na náš organismus
 • 4. 3. divadelně pohybové představení "Putování ve větvích" - od 9 hod., 60 min., studio Alta v Holešovicích; 100 Kč prosím do pátku 1. 3. (žáci mají zapsáno v ŽD)
  odkaz na https://www.altart.cz/program/l-tretiagova-a-ts-light-putovani-ve-vetvich-hrajeme-skolam/
  děti si přinesou do školy pouze Čj a písanku
 • 5. 3. Projektový den - masopust ve třídě - žáci donesou typické pokrmy pro masopust, pokud mají, tak i kostým
 • 7. 3. po stopách Jezulátka - akce v kostele sv. Jezulátka 9:30 - 11:30
  děti si přinesou do školy Čj a M
 • 21. 3. Den otevřených dveří - od 14 do 17 hod.

Po stopách Jezulátka

Opět se nám vyplatily zkušenosti z detektivní školy komisaře Vrťapky! Jako správní detektivové jsme bez problémů vyluštili šifry a splnili zadané úkoly. Měli jsme možnost dostat se do míst kostela, kam běžný návštěvník nesmí. Děkujeme oběma lektorkám za příjemný program plný překvapení a prožitků!

Na barevné stopičky jsme si napsali svá jména. Po barevných stopách nás vždy vedla jedna skupinka shodné barvy.

První cesta vedla do míst, odkud zní chrámová hudba - k varhanům. Tam jsme hudbu doprovodili na Orffovy hudební nástroje.

Odtud  nás Naty, Niky a Jirka vedli po stopách k dalšímu úkolu.

Vybarvujeme a zdobíme šatečky Jezulátka.

Za splněný úkol dostáváme klíč od krypty.

V kryptě vzpomínáme na své blízké, které máme rádi.

Co by asi řeklo Jezulátko?

Dostali jsme malé občerstvení. Povídáme si o zážitcích a reflektujeme naši práci.

Masopust

Úterní projektový den jsme si moc užili! Dozvěděli jsme se, co je Masopust, proč se slaví, jak se vypočítává datum Velikonoc a Popeleční středy. Náš průvod s krátkými etudkami potěšil III. B, která nám zazpívala masopustní píseň. Zatančit a zazpívat si s námi přišla také p. uč. Verunka Bernardová se svou tříou. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! Moc děkujeme všem rodičům za výtečné masopustní pokrmy! Ať už koupené nebo ty vlastnoručně pečené a smažené :)

V pátek jsme si při hodině Sp vyrobili krásné masopustní masky.

Dozdobení kostýmy a doplňky a masopust může začít!

Zpracovávání tématu, práce s pracovními listy, spolupráce ve skupinách, hudební a pohybový doprovod.

Masopustní hostina. Moc jsme si pochutnali!

Putování ve větvích

Pohybově divadelní představení se nám moc líbilo. Dokonce jsme mohli být jeho součástí a spolutvořit příběh přímo na jevišti.

Začátek představení s posezením na kopuli.

Zapojení do představení - tanec.

Zapojení do představení - spolupráce, míza stromu.

ÚNOR

Ve čtvrtek 21. 2. na ČT Déčko v 18:40 hod. by měla být reportáž o naší škole - sbor Štěpánka - točená v úterý :)

Recitační soutěž

Před jarními prázdninami jsme podle kritérií vybrali čtveřici nejlepších recitátorů. Nutno podotknout, že výběr byl velice těžký, jelikož všichni, kteří se na třídní kolo poctivě připravovali, podali skvělý výkon! Do školního kola postoupili Anička Kolenatá, Zoe Kováčová a Ottík Ferenc.

Školní kolo proběhlo ve středu 20. 2. Účast byla hojná a jako jedna z porotců mohu říci, že konkurence byla veliká! Moc nás těší, že

3. místo získala Zoe Kováčová

1. místo s postupem do oblastního kola získala Anička Kolenatá

Gratulujeme! Všem recitátorům patří obrovský potlesk!

Prázdninový detektivní úkol

Pro práci v Prv, která nás čeká po jarních prázdninách, je potřeba vypracovat v PS na str. 18 úlohu 1 a přinést obal z úlohy 2.

Na děti se těším v pondělí 18. února! Hezké prázdninyyy!!! :)

Učivo

V hodinách Čj jsme dokončili VS po P a po prázdninách začneme VS po S a u podstatných jmen rod a číslo. U mužského rodu také životnost. Procvičujeme slovní druhy, vzorce souvětí. Napsali jsme dopis kamarádovi a zadali jsme adresáta i odesílatele. Připravujeme se na recitační soutěž. Uvedli jsme si, jak  má vypadat referát. Dopsali jsme pracovní sešit 1 (HURÁ!:) ) a od pondělí 25. 2. budeme pracovat do PS 2.

Dopsali jsme psací písanku - nyní už nám zbývají pouze str. "chytré hlavičky makovičky", které budeme prolínat s písankou tiskací. V tiskací písance jsme zopakovali psaní i, l, j, f, t a nově se učíme a, d.

V M opakujeme násobilku 8 a 9. a písemné i pamětné sčítání a odčítání trojcifernými čísly. Jde nám indické násobení trojmístného čísla. Řešili jsme zapeklité slovní úlohy týkající se dělení na části. Umíme projít dvoupodlažním výstavištěm. V geometrii známe rozdíl mezi poloměrem a průměrem a víme, že tuha má být zbrousená směrem k bodci. Na naši práci se byla podívat paní ředitelka a moc se jí u nás líbilo.

Dále jsme navštívili BILAND, kde se platí A groši, B groši, C groši, D groši a nově také E groši a F groši. Také jsme se zabývali zapeklitými slovními úlohami (převážně logickými a praktickými). Zopakovali jsme si krokování a v Rodokmenu řešili úlohy o věku. Dopsali jsme pracovní sešit 1 (HURÁ!:) ) a od pondělí 25. 2. budeme pracovat do PS 2. V geometrii jsme se naučili přenášet úsečku pomocí pravítka i kružítka. Pracujeme s geodeskou, na které modelujeme geom. obrazce.

V Prvouce jsme měřili délku, objem a hmotnost a seznámili jsme se s jednotkami délky, objemu a hmotnosti. Také hovoříme o potravě, jako o palivu a stavebním materiálu pro naše tělo - co naše tělo potřebuje a v jakých potravinách to najdeme. Pracujeme ve skupinách a o tématu zpracováváme referát. Jde nám to výborně! Rodičům děkujeme za spolupráci během jarních prázdnin - při vyučování jsme tak s informacemi i materiálem mohli výborně pracovat :)

V Tv hrajeme míčové hry, učíme se základy basketbalu (už jsme si zahráli i hru v týmu) a florbalu.

Vyrobili jsme si brousítko na tužky a kružítko - už jej budeme moci správně zbrousit :)

Vyzdobili jsme si třídu zimní tematikou - sněhuláci, abstraktní malba temperou na hudbu A. Vivaldiho - Zima, zapouštění barev do klovatiny. 

V HV jsme probrali notopis - umíme psát noty, známe jejich název i délku.

LEDEN

Nejlepší žák

Podle kritérií jsme zvolili nejlepšího žáka třídy pro druhé čtvrtletí - je jím žákyně Alba Němečková. Moc gratulujeme!

Probrané učivo

V lednu jsme se zabývali v hodinách Čj VS po M, slovními druhy, vzorci souvětí, opakovali jsme na písemnou práci.

V M jsme opakovali násobilku 6, 7, 8 a 9, procvičovali písemné i pamětné sčítání a odčítání (nově s trojcifernými čísly), půlili jsme pizzu a zadávali údaje hozené na kostce do tabulky; seznámili jsme se se zaokrouhlováním - a samozřejmé bylo opakování na písemnou práci. 

V Prvouce jsme se bavili o výrobě, prodeji a nakupování - jak hospodařit s penězi. Také jsme si ověřili testem, jaká témata z celého pololetí jsme si zapamatovali a co je třeba procvičit si.

Moc děkuji všem, kteří mě po dobu mé nepřítomnosti skvěle zastupovali! A děti chválím za jejich odvedenou práci!

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

PONDĚLÍ 28. 1. LEGOVÝSTAVA

 • celý den budeme mimo budovu školy - s sebou teplé oblečení, svačinu
 • ranní družina bude fungovat do 8:00 v PC učebně;
 • sraz se žáky před školou v 8:00 hod., následuje návštěva významných budov
 • 10:00 - cca 11:30 Legovýstava s doprovodným programem (ulice Na Příkopě pod Václavským náměstím); cenu 130 Kč na žáka mohu uhradit ze sponzorského daru, který jsme pro třídu dostali (tímto opět velice děkujeme! :) )
 • přechod na oběd do ulice Sokolská, kde si žáky vyzvedne družina nebo rodiče ve 12:00 hod., děti pak přecházejí do DDM

Čas před výstavou nám rychle utekl - aby také ne! Pan Vrťapka nám připravil cestovatelské putování podle mapy! Postupně jsme navštívili významná místa - Pedagogická fakulta, Národní divadlo, Uhelný trh, Karolinum... Zvolili jsme si nejvhodnější trasu a podle mapy nás postupně každá skupinka dovedla až na dané místo. Všichni prokázali skvělou orientaci v pražských uličkách - obrovská pochvala! Na místě na nás čekal úkol, který se týkal dané budovy. Pokud jsme ho splnili, získali jsme indicii. Získali jsme jich 5 ze 6, což je super výkon!

V 10:00 hod. nás přivítali v Hemleysu písní. Otík byl odvážní a zahrál si na zvonek :) A pak to přišlo! Skvělá lego výstava!

Dostali jsme LEGOHLED, kterým jsme mohli sledovat detaily.

Pomocí ovládacích panelů jsme rozpohybovali kolotoče, autíčka aj. atrakce z obří pouti.

Chvilka odpočinku u stavění z lego kostek...

U vstupu jsme získali pracovní listy a mohli jsme si ověřit naše detektivní schopnosti - po celé výstavě jsme pátrali po odpovědích na zapeklité otázky a úkoly.

"Projížďka" na lego oři :)

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE

Vážení rodiče, ráda se s Vámi individuálně setkám ve STŘEDU 30. 1. od 15 do 16 hod. Pokud Vám termín nevyhovuje a potřebujete se mnou probrat důležité záležitosti, určitě mi napište, domluvíme se.

ČTVRTEK 31. 1.

Učíme se podle rozvrhu, 5. VH rozdáváme výpis vysvědčení, který si můžete ponechat, kroužky se normálně konají.

Děti dostaly přihlášky na školu v přírodě. Pošlete je prosím vyplněné obratem zpátky. Do 8. 2. je potřeba zaplatit zálohu 1000 Kč.

V únoru nás čeká:

 • 1. 2. - pololetní prázdniny, žáci zůstávají doma
 • recitační soutěž - třídní kolo 6. 2., školní kolo 20. 2., městské kolo 21. 2.; na třídní kolo se každý naučí jednu báseň, postupují 2 nejlepší výkony
 • 11. - 15. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
 • dokud bude mrznout, je možné o hodiny TV jít bruslit na hřiště - potřeba brusle a helma
 • od druhého pololetí bude na naší škole probíhat výuka hry na klavír - zájemci mě mohou kontaktovat

Nepřítomnost

Vážení rodiče, milé děti, po dobu mé nepřítomnosti z důvodu nemoci 

 • budete opakovat učivo na písemnou práci
  Čj - VS po B, L, M, slovní druhy, věta jednoduchá x souvětí + vzorce souvětí, kořen příbuzných slov, párové souhlásky;
  M -
  malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000 - i písemné, slovní úlohy, příklady se závorkou, zaokrouhlování, rýsování kružnice;

 • dokončíte v Čj kapitolu Sportovní (v PS str. 28 - 30) a nově se začnete učit VS po P;

 • v M a Pří se budete učit témata podle učebnice (současně se třídou III. B);

 • v písance pokračujeme od kapitoly Leden;

 • ve čtení čteme Děti z Bullerbynu - kdo nemá vlastní knihu, může si půjčit ze třídy III. B;

 • domácí úkoly nebudou

 • Po mém návratu proběhne informační odpoledne a napíšeme si písemné práce z Čj a M. V naléhavých případech se můžete obrátit na paní učitelku Jáju Pánkovou.

Učivo na týden 7. - 11. 1.

DOMÁCÍ ÚKOLY NEBUDOU, DĚTI , KTERÉ ZŮSTANOU VE ŠKOLE, SE BUDOU UČIT PODLE ROZVRHU 3. B (mají v úkolníčku) A CELÝ TÝDEN BUDOU VE TŘÍDĚ 2. B (V PONDĚLÍ 7. 1. SE PŘIHLÁSÍ VE  2. B U PANÍ UČITELKY DÁŠI BERNOLDOVÉ)

ČJ - kapitola Karnevalová - UČ str. 62 – 67, PS str. 31 - 33

M - kapitoly Zaokrouhlování (UČ str. 40), Písemné sčítání trojmístných čísel (UČ str. 42) a Závorka má přednost (UČ str. 43), v PS str. 30, 31

Prv 2 pracovní listy

Vrrťapkovské dva listy detektivních úkolů :)

PROSINEC

Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám krásný sváteční čas plný pohody, radosti a klidných pohádkových dní. Do nového roku vkročme pravou novou a ve zdraví!

Děkuji všem Ježíškům za krásné dárečky - udělaly mi obrovskou radost! Jak to vypadá, budu krásnější, zdravější, voňavější, plná pohody a dobrůtek :)

V lednu nás čeká:

 • lyžařský výcvik
 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M + slovní druhy, souvětí, VS po P a podrobněji podstatná jména
 • zaokrouhlování, počítání s třímístnými čísly, trojúhelníky
 • příprava na písemné práce
 • informační odpoledne
 • 28. 1. celodenní akce mimo budovu školy

Děti, které jedou na "lyžák", obdržely informace a prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení prosím nejpozději do pátku 21. 12. Děkuji.

Domácí dobrovolné procvičování

Abychom nezakrněli, jak psal komisař Vrťapka ve svém dopise, můžeme si během prázdninových dní procvičit:

 • Čj - v PS str. 26, 27

 • M - v PS str. 28, 29

 • Detektivní případy komisaře Vrťapky (pracovní list)

Učíme se, umíme

V Čj vyjmenovaná slova po M a slovní druhy - ohebné, neohebné. Popis, odstavce, osnova.

V M nová prostření Schodiště a Sousedé, Tabulkový záznam údajů v prostředí Autobus, Obsah čtverečkovaného útvaru (také ve čtvercové siti). V geometrii rýsování kružnice, rozdíl mezi kruhem a kružnicí.

V Prv jsme si povídali o tom, kdo je prodávající a co nabízí kupujícímu. Také kdo je kupující a že koupí přijímá nabídku prodávajícího.

V Hv jsme nacvičovali na koncert v kostele.

Vv a Sp nám umožnily nazdobit si vánočně třídu.

V Tv jsme šplhali na tyči, skákali na skokanském můstku a učili se přeskočit švédskou bednu. Také jsme se třídou III. B uskutečnili vánoční turnaj ve vybíjené.

Vánoční užívání

Celý den jsme si moc užili - hráli jsme deskové hry, společně psali třídní kroniku, ochutnávali cukroví, zpívali koledy, hodili jsme si pantoflí, povídali si o vánocích a o tom, že dárky nejsou na vánocích to nejdůležitější…

Ukázalo se, že detektivní školou neprocházíme jen tak - všem dětem se podařilo vypátrat, co má jejich spolužák rád. Z dárečků jsme se pak moc radovali a povídali si o tom, jak byl úkol pro koho náročný a jak jsme se s tímto zapeklitým úkolem vypořádali.

Na naše marody tu dárečky čekají pod stromečkem! I s dárečky, které jsme otevřeli v adventním kalednáři.

Vánoční zpívání

V pátek  osm hodin jsme se sešli na schodech k tradičnímu zpívání koled a vánočních písní. Hudba a zpěv zněly celou školou a k nám se dostala překrásná vánoční atmosféra. Ve zpěvu jsme pak pokračovali i ve třídě u rozsvíceného vánočního stromku.

Pečení

Moc jsme se na pečení těšili! Nejdříve jsme si vypočítali správné dávky surovin a pak ve skupinkách probíhalo hnětení těsta. Válení a vykrajování probíhalo na etapy, takže se protáhlo do druhého dne. Sušenky měly různé obrázky - podle chuti - kakaové, citronové, kokosové, oříškové a skořicové. Nabídli jsme k ochutnání paní učitelkám i do kanceláře. A také my jsme si dali do nosu :) Všechny děti moc chválím za řádný úklid po pečení. Především Jiříka, hlavního umývače! :)

Zpívání v kostele

Ve středu 19. 12. v dopoledních hodinách proběhla generální zkouška koncertu pro rodiče. V 17:00 se začaly kostelem linout hudba a zpěv učitelů a žáků naší školy. Koncertem provázeli žáci 9. třídy. Nádhernou atmosféru doplnila výzdoba kostela u sv. Štěpána. Moc děkuji všem našim dětem za odvahu vystoupit, zahrát, zazpívat a za krásný zážitek, který jsem si z večera odnesla. Doufáme, že se rodičům také tak libilo. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přišli na pomoc při přípravě i úklidu kostela. Děkujeme.

Poslední týden před Vánoci

V týdnu se učíme podle rozvrhu pouze Čj, M , Tv a Prv. Ostatní vyučovací hodiny jsou propojené a namíchané dle časových a organizačních možností. Děti nedostávají domácí úkoly. Budeme potřebovat kružítko. Do středy prosím přinést "detektivní" dárky.

Ve středu máme generální zkoušku vystoupení v kostele. Od 17 hod. tradiční vystoupení v kostele pro rodiče a přátele aj.

Ve čtvrtek pečeme cukroví, povídáme si o vánocích.

V pátek u nás budou Vánoce - 8:00 zpěv koled na schodišti, ve třídě potom vánoční obyčeje, koledy, dárečky, děti si mohou přinést cukroví a deskové hry. Spolu budeme čtyři vyučovací hodiny. Ve 11:35 půjdou děti na oběd. Družina je dnes do 15:00 hod.

Andělíček koledníček

V pátek 14. 12. jsme opět zavítali do divadla Kampa. Tentokrát na písničkový příběh o andělíčku Koledníčkovi. Společně s ním a dalšími dvěma herci jsme se přenesli do období vánoc - adventní čas čekání a jeho krácení, štědrý den se zvyky, oba vánoční svátky, oslavili jsme Silvestr, přivítali Nový rok a společně se třemi králi jsme vinšovali malému Ježíškovi. Zazpívali jsme si vánoční písně a koledy a poslechli si ty pro nás nové, neznámé. Herci nás seznámili s plno zvláštními hudebními nástroji, které se používaly v dávných dobách. Představení se nám moc líbilo a zkrátilo nám čekání na Vánoce, na které se ale o to víc těšíme!

Jezulátko

Ve středu 12. 12. jsme navštívili kostel sv. Jezulátka. Přivítali nás průvodkyně Denisa a Hanka a průvodce pastýř, kteří nám připomněli příběh malého Ježíška a provedli kostelem. Viděli jsme malé Jezulátko v nádherném růžovofialovém oblečku, betlém a krásnou vánoční výzdobu. Zazpívali jsme pastýřovi Pásli ovce valaši. Na hvězdu přáni jsme napsali své vánoční přání a budeme doufat, že se nám splní. Ještě jsme si prohlédli sbírku vánočních betlémů - ze skla, přírodnin, vytesané do kamene, drahokamu... Mnohé byly z dalekých zemí - Mexiko, Čína... Překvapila nás výstava překrásných oblečků pro Jezulátko. Na závěr bylo možné před kostelem nakrmit zvířátka. Děkujeme za příjemnou atmosféru a obohacení.

Po příchodu do školy jsme si o prožité akci popovídali, vytvořili osnovu a začali psát krátkou "reportáž", kterou jsme doplnili o vlastní návrh šatiček pro Jezulátko. Práci děti dokončovaly doma, takže obrovské poděkování patří také rodičům, kteří se na práci podílelli. Naše práce vystavíme ve škole.

Jmelí

Moc děkujeme Emičce za krásné zelené jmelí! Visí nám nad dveřmi a přináší štěstí :)

V úterý 11. 12. píšeme prověrku z PRV - kapitola 17. listopad (UČ. str. 22, 23; PS str. 12, 13). 

Vánoční stromeček

Adámkovi, Sebíkovi a jejich rodičům moc děkujeme za přenádherný stromek! Krásně nám provoněl třídu. V pátek jsme ho společně oblékli do vánočního oblečku. Natálce moc děkujeme za světýlka a Zoe ještě za krásné ozdoby. Nikolce za čokoládové bonbónky.

Narozeniny

Ve středu jsme také slavili Máťovy narozeniny. Rozdělili jsme si obrovský a výborný dort, dali si párečky v županu a připili si šampaňským. Máťa sfoukl 9 svíček a my jsme mu zazpívali jeho oblíbenou písničku. Poměli jsme se a poměli se také v družině :)

Mikuláš

Ve středu 5. 12. k nám zavítal Mikuláš, andílci a čertíci. Zazpívali jsme mu písničku a on nás obdaroval dobrotami. Někdo našel v balíčku i malý uhlík, někdo dostal obrovskou bramboru a neubránili jsme se ani čertovskému pomazání! Moc děkujeme za příjemnou a zábavnou návštěvu! Někteří z nás se oblékli do čertíků a měli jsme i andílka. Tomášek nám přinesl pytlík dobrůtek. Děkujeme. Den jsme si moc užili. Na Daníka a Albičku tu balíček ještě čeká :)

Období adventu si krátíme adventním kalendářem - každý den si otevřeme jedno okénko. Také nás čeká zapeklitý detektivní úkol - každý si vylosoval jednoho spolužáka, musí jako správný detektiv vypátrat, co by si přál k Vánocům, a pak mu to vyrobit a dát pod stromeček.

Moc děkujeme Aničce a její mamince za překrásný adventní věnec, na kterém si budeme každý týden moci zapálit adventní svíčku a popovídat si o zážitcích z víkendu nebo si zkrátit čekání na Vánoce.

Pozor!!! Lyžařský pobyt - ZMĚNA TERMÍNU PŘÍJEZDU!!! Odjezd v sobotu 5. 1. 2019 kolem 9. hod. PŘÍJEZD V PÁTEK 11. 1. Doplatek 1200 Kč prosím uhraďte v kanceláři školy do 14. 12. 2018.

LISTOPAD

V prosinci nás čeká:

 • 5. 12. navštíví nás Mikuláš, čerti a andělé - doporučuji tmavé oblečení (někteří čerti rádi špiní tváře :)); děti mohou přijít v přestrojení za čertíky (za andílky duchem :))
 • 12. 12. v 10:30 vánoční program v kostele sv. Jezulátka. Pojedeme tramvají. Prosím vhodné oblečení dle počasí.
 • 13. 12. Den otevřených dveří cca od 14 do 18 hod. Možnost pohovořit s vedením školy, projít si třídy, vyrobit si něco na památku nebo si zazpívat.
 • 14. 12. Divadlo Kampa: Jak andělíček Koledníček vánoce prožil. Pamatujeme na vhodné oblečení do divadla:) Učíme se pouze ČJ a M.
 • 19. 12. od 17:00 vystoupení žáků školy v kostele sv. Štěpána - doporučuji teplé oblečení pro účinkující i pro diváky
 • Poslední týden před Vánoci bude volnější. Nebudou domácí úkoly, budeme péct sušenky, uděláme si vánoční besídku - pustíme si koledy, připomeneme vánoční zvyky, předáme dárečky, děti si mohou přinést cukroví, deskové hry...

Naše třída se pomalu obléká do zimního kabátku - začínáme výzdobou pro Mikuláše, čerty a anděly, pokračovat budeme výzdobou vánoční.

Ve čtvrtek 29. 11. jsme navštívili Muzeum policie, kde jsme si zadarmo mohli prohlédnout několik expozic - historii (uniformy, policejní stanice, historické aparáty...), současnost (uniformy bojovníka v Afghanistanu, tzv. Hejkala, jednotky rychlého nasazení...), oddělení kriminalistiky... Vyzkoušeli jsme si také rychlost "jízdy" na motorce. Otiskli jsme si naše otisky prstů a zvětšili je na Daktylo