III. A

Vítejte na stránce třídy III. A

ÚNOR

Prázdninový detektivní úkol

Pro práci v Prv, která nás čeká po jarních prázdninách, je potřeba vypracovat v PS na str. 18 úlohu 1 a přinést obal z úlohy 2.

Na děti se těším v pondělí 18. února! Hezké prázdninyyy!!! :)

Učivo

V hodinách Čj jsme dokončili VS po P a po prázdninách začneme VS po S a u podstatných jmen rod a číslo. Procvičujeme slovní druhy, vzorce souvětí. Napsali jsme dopis kamarádovi a zadali jsme adresáta i odesílatele. Připravujeme se na recitační soutěž. Uvedli jsme si, jak  má vypadat referát.

Dopsali jsme psací písanku - nyní už nám zbývají pouze str. "chytré hlavičky makovičky", které budeme prolínat s písankou tiskací. 

V M opakujeme násobilku 8 a 9. a písemné i pamětné sčítání a odčítání trojcifernými čísly. Jde nám indické násobení trojmístného čísla. Řešili jsme zapeklité slovní úlohy týkající se dělení na části. Umíme projít dvoupodlažním výstavištěm. V geometrii známe rozdíl mezi poloměrem a průměrem a víme, že tuha má být zbrousená směrem k bodci. Na naši práci se byla podívat paní ředitelka a moc se jí u nás líbilo.

V Prvouce jsme měřili délku, objem a hmotnost a seznámili jsme se s jednotkami délky, objemu a hmotnosti.

V Tv hrajeme míčové hry, základy basketbalu...

Vyrobili jsme si brousítko na tužky a kružítko - už jej budeme moci správně zbrousit :)

LEDEN

Nejlepší žák

Podle kritérií jsme zvolili nejlepšího žáka třídy pro druhé čtvrtletí - je jím žákyně Alba Němečková. Moc gratulujeme!

Probrané učivo

V lednu jsme se zabývali v hodinách Čj VS po M, slovními druhy, vzorci souvětí, opakovali jsme na písemnou práci.

V M jsme opakovali násobilku 6, 7, 8 a 9, procvičovali písemné i pamětné sčítání a odčítání (nově s trojcifernými čísly), půlili jsme pizzu a zadávali údaje hozené na kostce do tabulky; seznámili jsme se se zaokrouhlováním - a samozřejmé bylo opakování na písemnou práci. 

V Prvouce jsme se bavili o výrobě, prodeji a nakupování - jak hospodařit s penězi. Také jsme si ověřili testem, jaká témata z celého pololetí jsme si zapamatovali a co je třeba procvičit si.

Moc děkuji všem, kteří mě po dobu mé nepřítomnosti skvěle zastupovali! A děti chválím za jejich odvedenou práci!

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

PONDĚLÍ 28. 1. LEGOVÝSTAVA

 • celý den budeme mimo budovu školy - s sebou teplé oblečení, svačinu
 • ranní družina bude fungovat do 8:00 v PC učebně;
 • sraz se žáky před školou v 8:00 hod., následuje návštěva významných budov
 • 10:00 - cca 11:30 Legovýstava s doprovodným programem (ulice Na Příkopě pod Václavským náměstím); cenu 130 Kč na žáka mohu uhradit ze sponzorského daru, který jsme pro třídu dostali (tímto opět velice děkujeme! :) )
 • přechod na oběd do ulice Sokolská, kde si žáky vyzvedne družina nebo rodiče ve 12:00 hod., děti pak přecházejí do DDM

INFORMAČNÍ ODPOLEDNE

Vážení rodiče, ráda se s Vámi individuálně setkám ve STŘEDU 30. 1. od 15 do 16 hod. Pokud Vám termín nevyhovuje a potřebujete se mnou probrat důležité záležitosti, určitě mi napište, domluvíme se.

ČTVRTEK 31. 1.

Učíme se podle rozvrhu, 5. VH rozdáváme výpis vysvědčení, který si můžete ponechat, kroužky se normálně konají.

Děti dostaly přihlášky na školu v přírodě. Pošlete je prosím vyplněné obratem zpátky. Do 8. 2. je potřeba zaplatit zálohu 1000 Kč.

V únoru nás čeká:

 • 1. 2. - pololetní prázdniny, žáci zůstávají doma
 • recitační soutěž - třídní kolo 6. 2., školní kolo 20. 2., městské kolo 21. 2.; na třídní kolo se každý naučí jednu báseň, postupují 2 nejlepší výkony
 • 11. - 15. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
 • dokud bude mrznout, je možné o hodiny TV jít bruslit na hřiště - potřeba brusle a helma
 • od druhého pololetí bude na naší škole probíhat výuka hry na klavír - zájemci mě mohou kontaktovat

Nepřítomnost

Vážení rodiče, milé děti, po dobu mé nepřítomnosti z důvodu nemoci 

 • budete opakovat učivo na písemnou práci
  Čj - VS po B, L, M, slovní druhy, věta jednoduchá x souvětí + vzorce souvětí, kořen příbuzných slov, párové souhlásky;
  M -
  malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000 - i písemné, slovní úlohy, příklady se závorkou, zaokrouhlování, rýsování kružnice;

 • dokončíte v Čj kapitolu Sportovní (v PS str. 28 - 30) a nově se začnete učit VS po P;

 • v M a Pří se budete učit témata podle učebnice (současně se třídou III. B);

 • v písance pokračujeme od kapitoly Leden;

 • ve čtení čteme Děti z Bullerbynu - kdo nemá vlastní knihu, může si půjčit ze třídy III. B;

 • domácí úkoly nebudou

 • Po mém návratu proběhne informační odpoledne a napíšeme si písemné práce z Čj a M. V naléhavých případech se můžete obrátit na paní učitelku Jáju Pánkovou.

Učivo na týden 7. - 11. 1.

DOMÁCÍ ÚKOLY NEBUDOU, DĚTI , KTERÉ ZŮSTANOU VE ŠKOLE, SE BUDOU UČIT PODLE ROZVRHU 3. B (mají v úkolníčku) A CELÝ TÝDEN BUDOU VE TŘÍDĚ 2. B (V PONDĚLÍ 7. 1. SE PŘIHLÁSÍ VE  2. B U PANÍ UČITELKY DÁŠI BERNOLDOVÉ)

ČJ - kapitola Karnevalová - UČ str. 62 – 67, PS str. 31 - 33

M - kapitoly Zaokrouhlování (UČ str. 40), Písemné sčítání trojmístných čísel (UČ str. 42) a Závorka má přednost (UČ str. 43), v PS str. 30, 31

Prv 2 pracovní listy

Vrrťapkovské dva listy detektivních úkolů :)

PROSINEC

Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám krásný sváteční čas plný pohody, radosti a klidných pohádkových dní. Do nového roku vkročme pravou novou a ve zdraví!

Děkuji všem Ježíškům za krásné dárečky - udělaly mi obrovskou radost! Jak to vypadá, budu krásnější, zdravější, voňavější, plná pohody a dobrůtek :)

V lednu nás čeká:

 • lyžařský výcvik
 • opakování vyjmenovaných slov po B, L, M + slovní druhy, souvětí, VS po P a podrobněji podstatná jména
 • zaokrouhlování, počítání s třímístnými čísly, trojúhelníky
 • příprava na písemné práce
 • informační odpoledne
 • 28. 1. celodenní akce mimo budovu školy

Děti, které jedou na "lyžák", obdržely informace a prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení prosím nejpozději do pátku 21. 12. Děkuji.

Domácí dobrovolné procvičování

Abychom nezakrněli, jak psal komisař Vrťapka ve svém dopise, můžeme si během prázdninových dní procvičit:

 • Čj - v PS str. 26, 27

 • M - v PS str. 28, 29

 • Detektivní případy komisaře Vrťapky (pracovní list)

Učíme se, umíme

V Čj vyjmenovaná slova po M a slovní druhy - ohebné, neohebné. Popis, odstavce, osnova.

V M nová prostření Schodiště a Sousedé, Tabulkový záznam údajů v prostředí Autobus, Obsah čtverečkovaného útvaru (také ve čtvercové siti). V geometrii rýsování kružnice, rozdíl mezi kruhem a kružnicí.

V Prv jsme si povídali o tom, kdo je prodávající a co nabízí kupujícímu. Také kdo je kupující a že koupí přijímá nabídku prodávajícího.

V Hv jsme nacvičovali na koncert v kostele.

Vv a Sp nám umožnily nazdobit si vánočně třídu.

V Tv jsme šplhali na tyči, skákali na skokanském můstku a učili se přeskočit švédskou bednu. Také jsme se třídou III. B uskutečnili vánoční turnaj ve vybíjené.

Vánoční užívání

Celý den jsme si moc užili - hráli jsme deskové hry, společně psali třídní kroniku, ochutnávali cukroví, zpívali koledy, hodili jsme si pantoflí, povídali si o vánocích a o tom, že dárky nejsou na vánocích to nejdůležitější…

Ukázalo se, že detektivní školou neprocházíme jen tak - všem dětem se podařilo vypátrat, co má jejich spolužák rád. Z dárečků jsme se pak moc radovali a povídali si o tom, jak byl úkol pro koho náročný a jak jsme se s tímto zapeklitým úkolem vypořádali.

Na naše marody tu dárečky čekají pod stromečkem! I s dárečky, které jsme otevřeli v adventním kalednáři.

Vánoční zpívání

V pátek  osm hodin jsme se sešli na schodech k tradičnímu zpívání koled a vánočních písní. Hudba a zpěv zněly celou školou a k nám se dostala překrásná vánoční atmosféra. Ve zpěvu jsme pak pokračovali i ve třídě u rozsvíceného vánočního stromku.

Pečení

Moc jsme se na pečení těšili! Nejdříve jsme si vypočítali správné dávky surovin a pak ve skupinkách probíhalo hnětení těsta. Válení a vykrajování probíhalo na etapy, takže se protáhlo do druhého dne. Sušenky měly různé obrázky - podle chuti - kakaové, citronové, kokosové, oříškové a skořicové. Nabídli jsme k ochutnání paní učitelkám i do kanceláře. A také my jsme si dali do nosu :) Všechny děti moc chválím za řádný úklid po pečení. Především Jiříka, hlavního umývače! :)

Zpívání v kostele

Ve středu 19. 12. v dopoledních hodinách proběhla generální zkouška koncertu pro rodiče. V 17:00 se začaly kostelem linout hudba a zpěv učitelů a žáků naší školy. Koncertem provázeli žáci 9. třídy. Nádhernou atmosféru doplnila výzdoba kostela u sv. Štěpána. Moc děkuji všem našim dětem za odvahu vystoupit, zahrát, zazpívat a za krásný zážitek, který jsem si z večera odnesla. Doufáme, že se rodičům také tak libilo. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří nám přišli na pomoc při přípravě i úklidu kostela. Děkujeme.

Poslední týden před Vánoci

V týdnu se učíme podle rozvrhu pouze Čj, M , Tv a Prv. Ostatní vyučovací hodiny jsou propojené a namíchané dle časových a organizačních možností. Děti nedostávají domácí úkoly. Budeme potřebovat kružítko. Do středy prosím přinést "detektivní" dárky.

Ve středu máme generální zkoušku vystoupení v kostele. Od 17 hod. tradiční vystoupení v kostele pro rodiče a přátele aj.

Ve čtvrtek pečeme cukroví, povídáme si o vánocích.

V pátek u nás budou Vánoce - 8:00 zpěv koled na schodišti, ve třídě potom vánoční obyčeje, koledy, dárečky, děti si mohou přinést cukroví a deskové hry. Spolu budeme čtyři vyučovací hodiny. Ve 11:35 půjdou děti na oběd. Družina je dnes do 15:00 hod.

Andělíček koledníček

V pátek 14. 12. jsme opět zavítali do divadla Kampa. Tentokrát na písničkový příběh o andělíčku Koledníčkovi. Společně s ním a dalšími dvěma herci jsme se přenesli do období vánoc - adventní čas čekání a jeho krácení, štědrý den se zvyky, oba vánoční svátky, oslavili jsme Silvestr, přivítali Nový rok a společně se třemi králi jsme vinšovali malému Ježíškovi. Zazpívali jsme si vánoční písně a koledy a poslechli si ty pro nás nové, neznámé. Herci nás seznámili s plno zvláštními hudebními nástroji, které se používaly v dávných dobách. Představení se nám moc líbilo a zkrátilo nám čekání na Vánoce, na které se ale o to víc těšíme!

Jezulátko

Ve středu 12. 12. jsme navštívili kostel sv. Jezulátka. Přivítali nás průvodkyně Denisa a Hanka a průvodce pastýř, kteří nám připomněli příběh malého Ježíška a provedli kostelem. Viděli jsme malé Jezulátko v nádherném růžovofialovém oblečku, betlém a krásnou vánoční výzdobu. Zazpívali jsme pastýřovi Pásli ovce valaši. Na hvězdu přáni jsme napsali své vánoční přání a budeme doufat, že se nám splní. Ještě jsme si prohlédli sbírku vánočních betlémů - ze skla, přírodnin, vytesané do kamene, drahokamu... Mnohé byly z dalekých zemí - Mexiko, Čína... Překvapila nás výstava překrásných oblečků pro Jezulátko. Na závěr bylo možné před kostelem nakrmit zvířátka. Děkujeme za příjemnou atmosféru a obohacení.

Po příchodu do školy jsme si o prožité akci popovídali, vytvořili osnovu a začali psát krátkou "reportáž", kterou jsme doplnili o vlastní návrh šatiček pro Jezulátko. Práci děti dokončovaly doma, takže obrovské poděkování patří také rodičům, kteří se na práci podílelli. Naše práce vystavíme ve škole.

Jmelí

Moc děkujeme Emičce za krásné zelené jmelí! Visí nám nad dveřmi a přináší štěstí :)

V úterý 11. 12. píšeme prověrku z PRV - kapitola 17. listopad (UČ. str. 22, 23; PS str. 12, 13). 

Vánoční stromeček

Adámkovi, Sebíkovi a jejich rodičům moc děkujeme za přenádherný stromek! Krásně nám provoněl třídu. V pátek jsme ho společně oblékli do vánočního oblečku. Natálce moc děkujeme za světýlka a Zoe ještě za krásné ozdoby. Nikolce za čokoládové bonbónky.

Narozeniny

Ve středu jsme také slavili Máťovy narozeniny. Rozdělili jsme si obrovský a výborný dort, dali si párečky v županu a připili si šampaňským. Máťa sfoukl 9 svíček a my jsme mu zazpívali jeho oblíbenou písničku. Poměli jsme se a poměli se také v družině :)

Mikuláš

Ve středu 5. 12. k nám zavítal Mikuláš, andílci a čertíci. Zazpívali jsme mu písničku a on nás obdaroval dobrotami. Někdo našel v balíčku i malý uhlík, někdo dostal obrovskou bramboru a neubránili jsme se ani čertovskému pomazání! Moc děkujeme za příjemnou a zábavnou návštěvu! Někteří z nás se oblékli do čertíků a měli jsme i andílka. Tomášek nám přinesl pytlík dobrůtek. Děkujeme. Den jsme si moc užili. Na Daníka a Albičku tu balíček ještě čeká :)

Období adventu si krátíme adventním kalendářem - každý den si otevřeme jedno okénko. Také nás čeká zapeklitý detektivní úkol - každý si vylosoval jednoho spolužáka, musí jako správný detektiv vypátrat, co by si přál k Vánocům, a pak mu to vyrobit a dát pod stromeček.

Moc děkujeme Aničce a její mamince za překrásný adventní věnec, na kterém si budeme každý týden moci zapálit adventní svíčku a popovídat si o zážitcích z víkendu nebo si zkrátit čekání na Vánoce.

Pozor!!! Lyžařský pobyt - ZMĚNA TERMÍNU PŘÍJEZDU!!! Odjezd v sobotu 5. 1. 2019 kolem 9. hod. PŘÍJEZD V PÁTEK 11. 1. Doplatek 1200 Kč prosím uhraďte v kanceláři školy do 14. 12. 2018.

LISTOPAD

V prosinci nás čeká:

 • 5. 12. navštíví nás Mikuláš, čerti a andělé - doporučuji tmavé oblečení (někteří čerti rádi špiní tváře :)); děti mohou přijít v přestrojení za čertíky (za andílky duchem :))
 • 12. 12. v 10:30 vánoční program v kostele sv. Jezulátka. Pojedeme tramvají. Prosím vhodné oblečení dle počasí.
 • 13. 12. Den otevřených dveří cca od 14 do 18 hod. Možnost pohovořit s vedením školy, projít si třídy, vyrobit si něco na památku nebo si zazpívat.
 • 14. 12. Divadlo Kampa: Jak andělíček Koledníček vánoce prožil. Pamatujeme na vhodné oblečení do divadla:) Učíme se pouze ČJ a M.
 • 19. 12. od 17:00 vystoupení žáků školy v kostele sv. Štěpána - doporučuji teplé oblečení pro účinkující i pro diváky
 • Poslední týden před Vánoci bude volnější. Nebudou domácí úkoly, budeme péct sušenky, uděláme si vánoční besídku - pustíme si koledy, připomeneme vánoční zvyky, předáme dárečky, děti si mohou přinést cukroví, deskové hry...

Naše třída se pomalu obléká do zimního kabátku - začínáme výzdobou pro Mikuláše, čerty a anděly, pokračovat budeme výzdobou vánoční.

Ve čtvrtek 29. 11. jsme navštívili Muzeum policie, kde jsme si zadarmo mohli prohlédnout několik expozic - historii (uniformy, policejní stanice, historické aparáty...), současnost (uniformy bojovníka v Afghanistanu, tzv. Hejkala, jednotky rychlého nasazení...), oddělení kriminalistiky... Vyzkoušeli jsme si také rychlost "jízdy" na motorce. Otiskli jsme si naše otisky prstů a zvětšili je na Daktyloskopickém komparátoru, kde jsme si mohli ověřit, že každý otisk je jiný. Pak už nás čekalo divadlo. Herci nám vysvětlili pojem ŠIKANA, poukázali na to, kdo je agresor a kdo oběť. Také nám nastínili proč agresor může někoho šikanovat a jak se tomu bránit. Vše doprovázely hezké písničky a černé divadlo - svítící a fosforeskující loutky.

V hudební výchově umíme napsat a pojmenovat stupnici C - dur.

V literatuře jsme se bavili u příběhu o hloupé a nafoukané žábě. Někteří příběh zhudebnili, jiní vyprávěli různé příběhy podle obrázků, které si nejdříve museli sestavit. Práce ve skupině nás moc bavila  a všichni si zasloužili pořádný potlesk!

Začali jsme číst Děti z Bullerbynu.

V českém jazyce začínáme VS po L. Stále procvičujeme rozdíl mezi jiným tvarem daného slova a slovem, které je k němu příbuzné. Pomoci nám může přehled a testování na odkazu: http://syrole1.sweb.cz/5/CJ/tvar_slova/cviceni_1.htm

V matematice jsme se dále zabývali orientací na čtvercové mříži (bod, trasa z bodu do bodu a zápis trasy, geometrické tvary), v geometrii jsme se naučili znázorňovat a rýsovat bod a úsečku. Ještě nás čeká schodiště a zopakujeme si, že násobení má přednost před sčítáním.

V Prvouce zakončíme listopad povídáním o 17. listopadu 1939, demokracii a svobodě. Děkujeme rodičům za společné pátrání po významných osobnostech, které bojovaly proti nespravedlnosti a za svobodu.

Písemné práce máme zdárně za sebou. Nejlépe dopadla Matematika - 3 x dvojka, jinak samé jedničky (průměrná známka 1,15), Čěština byla náročnější - 3 x trojka, 7 x dvojka a 10 x jednička (průměrná známka 1,65), Prvouka dopadla také dobře - 1 x trojka, 12 x dvojka, 6 x jednička (průměrná známka 1,7). Dětem tleskám za zvládnutí náročného období a rodičům děkuji za spolupráci při přípravě na písemné práce!

13. 11. píšeme testík z Prv (probraná látka - historie, výročí, dopravní nauka, výška v krajině, mapy)
15. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z Čj
 učivo 2. třídy (viz září, říjen + VS po B - dvojice být/bít)
19. 11. píšeme čtvrtletní písemnou práci z M
 učivo 2. třídy (viz září, říjen + bod, úsečka dané délky, děda Lesoň, sudá-lichá čísla, násobilkové obdélníky, matematické pojmy sčítanec, činitel...)

Můžete procvičovat na: https://www.matika.in/cs/#3
 

Další divadelní představení nás čeká v prosinci. Kdo zaplatil zálohu 60 Kč (psáno v úterý 13. 11. do ŽD), zbývá mu doplatit 40 Kč (celkem 100 Kč/osoba). Peníze prosím do konce listopadu. Děkuji.

Dnes, ve středu 14. 11., jsme navštívili divadlo Kampa - dramatizaci knihy Škola malého stromu. Byla nás pořádná výprava! Počasí přálo, takže procházka kombinovaná s jízdou tramvají, byla velice příjemná. Přivítalo nás maličké komorní příjemné divadélko. Příběhem o malém indiánském chlapci jménem Malý strom z kmene Čerokí nás provedly dvě herečky. Poznali jsme nelehký příběh života indiánského dítěte bez rodičů, kterého vychovávají prarodiče. Učí ho životním moudrostem, naslouchat přírodě a rozumět jí. Všechny děti moc chválím za bezproblémovou cestu a kulturní chování v divadle :)

Přišly mikiny! Hurá! :)

Byla u nás návštěva z České školní inspekce. Paní inspektorce se naše práce moc líbila. Chválila nás za to, že se učíme pracovat s časem, rozvrhnout si práci, ohodnotit sebe i spolužáky. Moc se jí líbilo, že si pomáháme a diskutujeme nad problémem. Jsem na děti velice hrdá! A děkuji  za to, že v hodině s nasazením a zodpovědně pracovaly.

Při čtení jsme se setkali se strašlivým Černožabákem! Zážitkové čtení se strašidelnými příběhy jsme si moc užili!

V matematice nás navštívil děda Lesoň i se zvířátky. Zamířili jsme opět do Indie, kde jsme si poradili s doplňováním čísel do příkladů. Procvičujeme písemné sčítání a nově písemné odčítání.

V Prv v kapitole "I spory v rodině lze řešit" jsme se pokusili formou scének vyřešit problematické situace, které nás trápí nebo které mohou vzniknout. Děti se zhostlili úkolu velice zodpovědně a vznikaly skvělé situace. Také si povídáme o tom, jak přispět k lepšímu soužití v rodině.

Opět máme možnost objednat si knihy z katalogu ALBATROS. Objednávky směřujte k paní učitelce Verunce Bernardové do 28. 11. 2018.

Děti obdržely nabídku lyžařského výcviku v Bedřichově v termínu 5. - 12. 1. 2019. 

ŘÍJEN

Strašidelný dušičkovský a halloweenský den se nám moc povedl! Společně jsme propátrali jednotlivé podzimní svátky, postavili a vyfotili živé obrazy a se třídou III. B a paní učitelkou Jájou si zazpívali hrůzostrašnou Dušičkovskou píseň :) Pak nás čekala práce ve skupinkách - pečení, řešení zapeklitého případu komisaře Vrťapky, malování dýní a hrůzostrašné počítání. Moc jsme si to užili. Hlavně pečení :) Děkuji za pomoc při přípravě i uklízení. A rodičům za vymýšlení originálních masek :)

Po podzimních prázdninách ve středu 31. 10. oslavíme Dušičky a Halloween. Na projektovém dnu si nanečisto prožijeme podzimní svátky, budeme péct strašidelné dobroty (děti si mohou přinést na ohřátí párek či "strašidlovská" vykrajovátka) a naučíme se "příšernou" písničku :) Strašidelná maska a Halloweenský kostým vítány!

Ve škole už jsme se rozkoukali a pustili jsme se pořádně do práce.

Pan Vrťapka má ohromnou radost z toho, jakým tempem sbíráme ťapičky. Někteří z nás už se mohou pyšnit šesti oříšky! Vyřešit Vrťapkův detektivní případ se zavázanými tkaničkami Martiny Sádlíkové pro nás byla hračka. Třeba bude mít připravený nějaký zapeklitý případ i na Halloween...

V Čj jsme si zopakovali druhy vět i se znaménkem na konci věty a psaní slov se skupinami dě, tě, ně/bě, pě, vě/mě. Dokážeme najít kořen slova a rozlišit předponu i příponovou část.Vysvětlili jsme si rozdíl mezi slovem příbuzným a jiným tvarem daného slova (to nám dělá trochu potíže, musíme ještě potrénovat, protože to budeme potřebovat u vyjmenovaných slov). Vyzkoušeli jsme si napsat osnovu k vypravování, ale i k bajce. Bajky nás moc bavily a některé jsme si i zdramatizovali (včetně rekvizit:))! Stejně jako reklamy.

V M jsme se vrátili k Rodokmenu rodiny Klosových, procházeli jsme Výstaviště, projeli se Autobusem i Cykloparkem. Bavili nás Hadi i Pavučiny. Pořádně jsme se zapotili (a s námi i rodiče:)) u kresby jedním tahem. Sčítání a odčítání jsme si procvičili v prostředí Součtových trojúhelníků. Zavítali jsme do Indie a malou násobilku si procvičili v novém prostředí Indické násobení. Také jsme si hráli s krychlovými stavbami a dělili tyče (a špejle) na části. Pomocí dřívek jsem také zobecňovali početní úkony.

V Prv jsme řešili aktuální témata - VOLBY: volili jsme zástupce třídy - zvoleni byli Máťa B. a Maxík;

VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY: Celoškolní akce se moc povedla! Učitelé si připravili plno zajímavých aktivit. Děti bezvadně spolupracovaly ve smíšených skupinkách. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

 (další fota na webu školy)

Moc děkujeme rodičům za zapůjčení zajímavých knih o naší historii! V aktivitách budeme pokračovat ještě v týdnu po podzimních prázdninách.;
DUŠIČKY, HALLOWEEN: po prázdninách oslavíme podzimní svátky aktivitami v rámci projektového dne současně se třídou III. B

V HV jsme se naučili říkadlo a další písničky, např. Ach, synu, synku, kterou měl prý tuze rád náš prezident T. G. Masaryk.

Činili jsme se také v hodinách VV a SP. Napsali jsme si diktát, proběhli jsme se s čárou a zjistili jsme, že čáry mohou mít také své nálady a emoce :)
Tmavé podzimní večery nám prosvítí barevný svícínek:

Na hřbitov můžeme položit nádherný věneček z listů a přírodnin:

Obléknout se můžeme do Halloweenského trička:

 Práce se nám moc vydařila hlavně také díky vzájemnému pomáhání.


 

V listopadu nás čeká:

 • 14. 11. návštěva divadla Kampa - Škola malého stromu (všichni máme placeno, odkaz: https://www.divadlokampa.cz/program/skola-maleho-stromu-volne-2018-11-14-10-00-00) pamatujte na vhodné oblečeni :)
 • 29. 11. Program městské policie k prevenci šikany (zdarma)
 • písemné práce k 1. čtvrtletí, hodnocení naší práce za 1. čtvrtletí (doplníme také do žákovského deníku)
 • ČJ: vyjmenovaná slova po B, L; M: násobení a dělení, písemné odčítání, děda Lesoň; PRV: vztahy mezi lidmi a v rodině
 • TRIA - setkání žák + rodič + učitel. Níže nabízím termíny setkání. Napište mi prosím emailem, o který byste měli zájem. Obsazené budu průběžně promazávat. Pakliže by Vám žádný nevyhovoval, napište návrh, domluvíme se.

V pátek 5. 10. se v naší třídě budou konat volby. Celý den se učíme ve třídě jiné. Vyučování bude zkráceno. Naše třída končí v 10:45 hod., kdy jdeme na oběd. Po té jdou děti do družiny. Nedružinové děti odcházejí domů. Program školní družiny je zajištěn mimo budovu školy a provoz končí v 15:00 hodin - děti budou předávány před školou.

ZÁŘÍ

Od začátku školního roku máme novou posilu, Tomíka. Doufáme, že se mu u nás bude líbit :)

Náš spolužák Vládík přešel na jinou školu. Přejeme mu, aby se mu v nové škole líbilo a našel si prima kamarády!

Opakujeme učivo druhého ročníku a už máme první známky v elektronické ŽK.

Společně formulujeme a vytváříme taková pravidla, aby nám vyhovovala a aby nám tu spolu bylo dobře.

Se psí houževnatostí jsme se pustili do řešení zapeklitých případů a sbíráme psí ťapky. Někteří z nás už si do vlastnoručně nazdobené vrťapkovské krabičky mohli dát první oříšek!

V českém jazyce opakujeme abecedu, slabiky, hlásky, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní u/ú/ů a párové souhlásky. V kapitole Zvířecí jsme si povídali o zvířátkách. Vyměňovali jsme si zkušenosti ze zoologických zahrad a zahráli jsme si scénky, co by se stalo, kdybychom krmili zvířata, házeli jim odpadky, ťukali na skla terárií nebo dokonce přelézali ohrady. Všechny čtyři skupinky zahráli divadlo tak autenticky, že sklidili obrovský potlesk! Výborná práce!

V matematice si připomínáme prostředí krokování, parkety, stavíme krycholové stavby a opakujeme pojmy polovina a čtvrtina. Nově se seznamujeme s písemným sčítáním.

V prvouce jsme sestavovali plán třídy i města, připomněli si pravidla pro chodce a cyklisty a popovídali si o proměnách zemského povrchu - jak přírodu využíváme, ale i měníme. Učíme se orientovat v mapě.

V HV jsme se naučili prima písničku Starosti s muzikou, kterou umíme doprovodit na hudební nástroje a zatančit si na ni taneček.

V říjnu nás čeká:

 • 25. 10. projektový den na oslavu 100. výročí ČSR
 • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny
 • 31. 10. projektový den na oslavu dušiček a halloweenu