III. B

Vítejte na stránce třídy III. B

Školní rok 2018/19

Aktuality:

 • Fotografie z prvních dvou měsíců 3. třídy najdete v Galerii.
 • Blíží se 3. kontrola čtenářského deníku.
 • Budeme vybírat doplatek na lyžařský kurz, který proběhne od 5. do 11.ledna 2019. Částku upřesním.
 • Umíme vyjmenovaná slova po B a L.
 • Používáme Elektronickou žákovskou knížku. Rodiče dostali přihlašovací údaje a nejméně jednou týdně by měli zkontrolovat známky. Už jich tam máme dost. Omluvenky, poznámky, čtvrtletní hodnocení a jiná sdělení najdete v Příloze ŽK, kterou děti nosí každý den do školy.
 • Domácí úkoly si děti samy zapisují do úkolníčku. Rodiče mohou pomoci s kontrolou.
 • Čteme společně na pokračování Děti z Bullerbynu.
 • V přízemí školy najdete Papíromat. kde je možné zakoupit kružítka, pravítka, tužky a další školní potřeby.

Co nás čeká:

 • 5. 12. Mikulášská nadílka ve škole (děti mohou mít kostým čerta nebo starší oblečení, kterému nevadí zamazání.
 • 6. 12. Program  s průvodcem v kostele sv. Mikuláše na Malé straně (na Mikuláše)
 • 12. 12. putování za pastýři - kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
 • 14. 12. divadlo Kampa - vánoční představení Jak Andělíček Koledníček Vánoce prožil (doplatek 50 Kč)

  "Jestlipak víte, kdo je Andělíček Koledníček?"
  "Nevíte?"
  ...Tak my vám prozradíme, že je to takový malý a trochu popletený Andílek, který vás zavede do středověku.
  "Vy nevíte, co je středověk?"
  ...To je dávná, moc dávná doba, kdy nebyla žádná auta, žádné počítače, žádné mobily a dokonce ani žádná elektřina. Svítilo se svíčkami a lidé si hodně vyprávěli. V této době se Vánoce slavily úplně jinak. A právě o tom vám bude Andělíček Koledníček vyprávět. Provede vás Vánocemi den po dni, ukáže vám spoustu vánočních zvyků a hlavně se bude zpívat a hrát na středověké nástroje. A budete-li chtít, můžete si i vy takový středověký hudební nástroj vyzkoušet a zahrát si na něj.

  Pojďte si s námi povídat, zpívat a hrát, tak jako si děti hrály před mnoha a mnoha lety. Určitě to bude dobrodružné a zábavné.

 • 19. 12. od 17 hodin - vystoupení v kostele sv. Štěpána

 • 20. 12. třídní vánoční besídka

 • 21. 12. společné zpívání na schodech, vycházka do Krčského lesa

 • 5. - 11. 1. 2019 lyžařský kurz v Bedřichově

 • 20. - 24. 5. 2019 škola v přírodě Malá Úpa Horský hotel Javor

Co se u nás dělo:

Listopad 2018

Učivo

V Čj jsme se naučili vyjmenovaná slova po B a začínáme i se slovy po L Řady slov se učíme jak jinak než písničkou a tancem. V MA písemně odčítáme, jezdíme v Cykloparku, kreslíme jedním tahem, rýsujeme kružnice a kamarádíme se zvířátky Dědy Lesoně a v prvouce se učíme o vztazích mezi lidmi. Pomáhá nám s tím naše strašilka Zipy. V HV píšeme celou stupnici C dur a zpíváme kánon.

Inspekci se u nás moc líbilo. Paní inspekrotky si prohlédly naši kroniku, děti jim zazpívaly hymnu a krásně počítaly v prostředí Autobus a Děda Lesoň.

Hodně používáme tablety, jednak při angličtině, ale i v ČJ a MA při procvičování učiva nebo vyhledávání informací (např., kde přesně leží Přibyslav)

Máme nové školní mikiny a moc nám sluší.

14. 11. jsme byli v Divadle Kampa na představení plném indiánské moudrosti Škola Malého stromu.

Říjen 2018

31. 10.  Halloween Měli jsme krásné masky, učili se strašidelnou písničku, pekli jsme Mumie z listového těsta a párečků, povídali si o Dušičkách a hráli na živé sochy.

Učivo

V Čj jsme si zopakovali druhy vět a psaní slov se skupinami dě, tě, ně/bě, pě, vě/mě. Umíme najít kořen slova a rozlišit předponu i příponovou část. V MA násobíme indicky pod sebou, písemně sčítáme, připomněli jsme si rodokmen Klosových a Malých a v prvouce umíme hodně o mapách. V HV píšeme noty c1 - g1 a zpíváme a hrajeme.

Beseda s letuškou

Maminka Karolky nám přišla na závěr Vzdušné kapitoly povídat o zajímavém povolání letušky.

Pořad Kde domov můj

Poslouchali jsme naši hymnu, dozvěděli se něco o její historii a prošli stručně celé dějiny naší krásné země. Pak jsme měli možnost vyzkoušet si několik zajímavých aktivit (stavěli jsme rotundu, vyráběli model sluneční soustavy, doplňovali chybějící obrázky do děl slavných českých malířů)

Projektový den

Ve škole bylo celkem 20 stanovišť a my byli rozděleni do smíšených družstev s dětmi od 1. do 9. třídy. Na stanovištích jsme se učili nosit vlajku, zpívali, vyráběli, vařili lipový čaj. luštili a viděli jsme první české filmy. Taky jsme si vyzkoušeli, jak se stát poslancem, seznámili se s panem Masarykem a skládali český znak.

Návštěva knihovny

Září 2018

Učivo

V Čj jsme si zopakovali tvrdé a měkké souhlásky a začali se učit o příbuzných slovech.V prvouce kreslíme plán lavice, třídy a okolí školy a učíme se dopravní výchovu, hlavně značky. V matrmatice opakujeme prostředí, která známe ze 2. třídy: násobilku, stavby z krychlí, krokování, parkety, určujeme polovinu a čtvrtinu, procvičujeme hady a výstaviště.

Prohlídka katedrály sv. Víta a Svatováclavské kaple s průvodkyní byla velmi zajímavá a cestou do školy jsme prošli celý Hrad.

Naše celoroční hra (projekt)

Čteme na pokračování knihu Mluvící balík od Geralda Durrella.

V září jsme společně s I. A rozbalili tajemný balík a vysvobodili Papuše a pavoučici Dulcibelu. Vyprávěli nám o zemi Mytologii, kterou jim pomůžeme zachránit před lstivými bazilišky.

Jsme rozděleni na 4 družinky, které spolupracují a plní různé úkoly. Za ty získáváme fazolky. Dáváme si je do plechovek a za každých 12 fazolek dostaneme Fazoláka (tucet). Za 60 fazolek (kopu) je jedna Velebobule. Za fazolky si můžeme od kouzelníka Hengista Hanibala Velebobule kupovat každý pátek malé přívěšky na naše náhrdelníky. Už máme kousek čaroštrůdlu, malou Dulcibelu na pavučině, Papouše a kolečko z lokomotivy.

Naše hymna:

Znám jednu krásnou zem, Mytologie.

Tam spolu poplujem, Mytologie.

Pozdravíme jednorožce, čarotelata,

pohladíme fénixova křídla ze zlata,

hlavně, ať vzkvétá nám, Mytologie.

Ať žije Papouš s Dulcibelou,

na zdraví připijem sklenkou celou,

čaromrkev má dobrou chuť,

tu si každý dá.

Náš Hengist Hanibal z Mytologie,

je lasičáků král, z Mytologie.

Ropušák je špion, nakonec však rád

pomůže nám dobýt bazilišků hrad.

Kéž v zemi vládne mír, Mytologie.

Ať žije...

Vzpomínky na 2. třídu

Celý rok jsme hráli na Muminky a četli společně knížku Čarodějův klobouk

Pochvaly

Akademie

Výlet do Malešického parku

Pečeme koláč podle receptu v matematice

Muzeum Antonína Dvořáka

Dušičky na Vyšehradě

Matematika nás baví.

Vzpomínky na 1. třídu

Závěrečné vysvědčení

Akademie - naše africké vystoupení

To jsme my na konci 1. třídy v celé kráse i s asistentkou Esterkou.

Škola v přírodě Benecko.

Malujeme lokomotivu Emu.

Ve druhém pololetí jsme chodili plavat do Axy.

Stavíme z kostek v matematice profesora Hejného. Moc nám to šlo.

Vítáme vás v Jasmánii. To byla země, kterou jsme spolu se strojvůdcem Lukášek a Jimem Knoflíkem putovali celou první třídu.