III. B

Vítejte na stránce třídy III. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Dagmar Bernoldová

úkoly pro samostudium na týden 30.3. - 3.4.

čtení: čtenářský deník

psaní: str. 12 - 13

matematika učebnice str. 80 - 85 a pracovní sešit až str. 24

geometrie učebnice str. 129 a pracovní sešit str. 43

český jazyk učebnice str. 128-133 a pracovní sešit str. 37 -38

prvouka učebnice str. 58-60 a pracovní sešit str. 52/1

AJ (Háj) Nakreslete a popište svou příšeru větami: It is... It has got...

úkoly pro samostudium na týden 23. - 27.3. 2020

čtení: čtenářský deník

psaní: str.10-11

matematika: učebnice str.77-79  a pracovní sešit str.20-21

geometrie: učebnice str.128 a pracovní sešit str.42

český jazyk: učebnice str.121 - 127

prvouka: učebnice str.56-57 a pracovní sešit str.48-51

AJ (Háj): AB 34 + věty ze cv. 2 přepiš do sešitu

AJ: požádejte rodiče, aby vám pustili na youtube nějakou krátkou animovanou anglicky namluvenou pohádku s českými titulky, a několikrát si ji pusťte.

nebo https://stories.audible.com/start-listen?mi_cmp=21b6d7d8b2f846dc&mi_ecmp=486622220&mi_sc=t&mi_u=amzn1.account.AHAX5M5T7RZ4BRDNUAUVPHV5TCUQ 

AJ:1. Jak vypadá příšera? Namaluj ji podle popisu:
“Hello, my name is ……………. I have got three yellow eyes, one big red nose and one small green mouth. I have got five sharp teeth. I have got pink hair and four purple ears. I have got two long blue arms and two short orange legs. My hands are red and my feet are black. I haven´t got a neck.“

úkoly pro samostudium na týden 16 - 20.3.2020

čtení: čtenářský deník

psaní: písanka str. 8-9

matematika: učebnice str. 74-76 a 120

                      pracovní sešit do str. 19 a str. 41

český jazyk: učebnice str. 120

                      domácí sešit str. 120/12

prvouka: učebnice str. 52-55

                pracovní sešit str.46-47


Úkoly pro samostudium AJ pro skupinu p. uč. P. Juriče: 

My dear and clever pupils, let´s start with online home education! :) 

Vždy, nejpozději v pondělí ode mne dostanete nové instrukce (materiál ke stažení na těchto stránkách vaší třídy) se všemi úkoly, které byste měli splnit v následujícím týdnu. Bude se jednat o úkoly k vypracování v učebnici a pracovním sešitě, dále pracovní listy, online odkazy na videa, procvičování či tutoriály. Vždy dostanete podrobné instrukce, kam a jak daná cvičení vypracovat, bude zde vysvětlena gramatika a nové učivo, které se nám v lekci objeví. Poctivě si práci rozvrhněte, tak abyste ji hravě zvládli. Kdykoliv se můžete obrátit na můj e-mail: Petr.Juric@zs-stepanska.cz nebo mi zavolat na tel. číslo: 725105865. Pokud budete potřebovat, neváhejte/ napište / zavolejte - rád individuálně vysvětlím, poradím, ujistím, že vše děláte správně.

A každý den povinně písničku: "Don´t worry, be happy" :) 

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

Týden: 30. 3. – 3. dubna 2020          Materiál AJ 3 AB ke stažení zde!

Týden: 6. – 10. dubna 2020              Materiál AJ 3 AB ke stažení zde!


Úkoly pro samostudium AJ pro skupinu pí. uč. Heleny Bernardové:

Týden: 16. – 22. března 2020

Učebnice: 37, 63 – přečíst si komiks a naučit se měsíce a dny

Pracovní sešit: 37, 62, 63 – naučit se jména našich sousedících států

Extra materiály:

Cvičení 1: https://docs.google.com/document/d/13MIzv4ZPt0JWL1kLI6qVoiLXa0ZlTIjqQQhYZD7rwiA/edit?usp=sharing

(Google Dokument si, prosím, stáhněte a uložte ve svém počítači a teprve poté vyplňujte či tiskněte.)

Týden: 23. – 27. března 2020

Učebnice: 38 (písničku si přečíst jako básničku), 39

Pracovní sešit: 38. 39

Extra materiály: 

Cvičení 2, 3 a 4: https://docs.google.com/document/d/13MIzv4ZPt0JWL1kLI6qVoiLXa0ZlTIjqQQhYZD7rwiA/edit?usp=sharing

(Google Dokument si, prosím, stáhněte a uložte ve svém počítači a teprve poté vyplňujte či tiskněte.)

Týden: 30.3. – 3.4. a dále

Vážení rodiče a studenti, z důvodu nepřehlednosti a přetíženosti školních stránek budu nadále zadávat úkoly prostřednictvím google dokumentu.

Year 3

Vždy tam napíši i kdy a jakým způsobem mají žáci úkoly odevzdat. Prosím, ať zadané úkoly plní pokud možno v termínu, neboť každá dobře odvedená práce se kladně odrazí v jejich závěrečném hodnocení. Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mne na emailu: Helena.Bernardova@zs-stepanska.cz

Adresu google dokumentu si, prosím, uložte někam do svého počítače, abyste ji měli i v případě kolapsu školních webových stránek. 


AJ - Háj: 13. 3. podle učebnice procvičovat slovíčka „lidské tělo“ + zkoušejte je i psát

               16. 3. dodělat vše v AB do str. 33


Plán na měsíc březen:

  9.3. Stvoření světa - divadelní představení

  9.3. knihovna

14. - 20.3. - lyžařský výcvik

26.3. knihovna - beseda

30. - 31.3. práce v centrech

ÚNOR 


Vyzdobili jsme celou chodbu u naší třídy šachovými motivy pro Pražský přebor školních družstev v šachu, který se koná v naší škole. Paní učitelka nás moc chválila za realistické kresby zvětšených šachových figurek podle těch velikých plastových, které ve škole máme. Vytvářely hezký kontrast k těm veselým, kde jsme kreslili názvy figurek z nešachového pohledu.


 3.2. filmové představení

 6.2. bruslení

10.2. knihovna

13.2. bruslení

17. - 21.2. jarní prázdniny

24. - 25.2. práce v centrech

LEDEN

Plán na měsíc leden:

Radost z vánočních  dárků jsme si užívali znovu, když jsme je kreslili tuší.

 9.1. bruslení

13.1. knihovna

16.1. bruslení

23.1. bruslení

27.-28.1. práce v centrech - stavební slohy (románský, gotika a baroko)

28.1. prohlídka kostela sv. Štěpána

29.1. vycházka - Praha barokní

30.1. bruslení + vysvědčení

31.1. pololetní prázdniny
Rotundy jsme modelovali ve dvojcích celkem 4 vyučovací hodiny. Daly nám docela zabrat, ale výsledek stojí zato. A co terprve, až doschnou, vypálíme je, pomalujeme engobami a znovu vypálíme. 

PROSINEC
Plán na měsíc prosinec:

 6.12. Mikuláš ve škole

 6.12. knihovna - beseda o vánocích

10.12. vánoční dílny

12.12. vystoupení v kostele

16. - 19.12. práce v centrech - andělé

17.12. vycházka Loreta

19.12. výstava betlémů

20.12. zpívání na schodech + tř. besídka

Poslední výtvarka a svět práce před Vánocemi - vlastnoruční dárky, zabalené do vlastnoručně vyrobeného vánočního papíru, převázané a se jmenovkou.

LISTOPAD

Plán na měsíc listopad:

  1.11. ředitelské volno

  5.11. vycházka na hřbitov - Vyšehrad

  6.11. polytechnický seminář

11.11. knihovna

14.11. výzkumný ústav zemědělský - den otevřených dveří

15.11. 30 let boje za svobodu - celoškolní projekt

18.- 21.11. práce v centrech - Národní divadlo

20.11. Jeden za všechny,... muzeum policie

22.11. Národní divadlo - prohlídka

24.11. Rusalka - Národní divadlo

28.11. prevence kriminality - prohlídka služebny


Svět práce - tupování přes šablonu. Halloweenský motiv: veselá lebka 

Vv - otiskování listů do hlíny, vytváření tácků s oušky s otiskem, malování engobami akvarelovou technikou


Svatomartinské koláče jsme nepekli, ale malovali temperami ve Vv. Husy jsme vytvořili modelováním z papíru za pomoci drátku a usadili jsme je do košíčků vyrobených podle šablony ve světě práce. 

ŘÍJEN

Plán na měsíc říjen:

8.10. ukázky IZŠ na školním hřišti

14.10. knihovna

14.10. vycházka -  staré pověsti české

22.10. muzeum strašidel a pověstí

29.-1.11. podzimní prázdniny

Vv - Praotec Čech na hoře Říp

Vv - barevná zelenina: malba vodovými barvami a suchý pastel, detaily Filip a Timi, koše se zeleninou - koláž (kolektivní práce)


ZÁŘÍ

Hned třetí školní den jsme už odvedli pěkný kus práce ve Vv. Vzpomínky na prázdninové zážitky: Maxovo stanování, skejťácký tábor Matěje P. a cyklistické zážitky Davida, Filipa a Adama. 

Plán na měsíc září:

 9.9. třídní schůzky

10.9. filmové představení Mia a bílý lev

16.9. knihovna

20.9. divadelní představení Bratři lví srdce

24.9. výlet na Říp

23. - 27. práce v centrech

26.9. vycházka - prohlídka krytu na Folimance

Vv - z výletu na Říp


 

_________________________________________________________________________

Plán na měsíc červen:

 6.6. divadelní představení

10. - 14.6. škola v přírodě

18.6. vycházka na Vyšehrad

19.6. knihovna

20.6. akademie

21.6. vycházka

25.6. vycházka

Kresebné detaily z výzdobených papírových tašek, ve kterých jsme si odnášeli výkresy z Vv a výrobky se Sp.  Tématem byla voda. 

Plán na měsíc květen:

 1.5. Svátek práce

 6.- 7.5. ředitelské volno

 8.5. Státní svátek

21. - 22.5. práce v centrech

27.5. knihovna

31.5. Vítejte v Československu - interaktivní divadelní bojovka

31.5. Den dětí

Dřevěné korálky jsme pomalovali lakovou fixou a měli jsme dárky pro maminky k jejich květnovému svátku. 

Zimní královnu (můžete si ji znovu prohlédnout v obrázcích měsíce ledna) jsme přetvořili na královnu jara, Vesnu.

Výtvarná výchova venku - kreslení travin, květin a čerstvých zelených listů na školní zahradě

Plán na měsíc duben:

 2.4. Tři veselá prasátka - divadelní představení

 3.4. knihovna Velikonoce 

11.4. pletení pomlázek s policii ČR

12.4. ptáci - vycpané exponáty ze sbírky přír.fakulty

16.4. dopravní hřiště

17.4. policie ČR - beseda

18.4. - 22.4 velikonoční prázdniny

25.4. divadelní představení

26.4. focení

29.4. knihovna - bezbečnost na internetu

 

Nás i paní učitelku naučili plést pomlázku příslušníci městské policie. 

V předmětu svět práce jsme měli šicí blok.

Postavy z divadelního představení v divadle Minor. 

Plán na měsíc březen :

 4.3. Putování ve větvích - divadelní představení

 6.3. knihovna

10. - 15.3 lyžařský výcvik

22.3. Cvrček - matematická soutěž

HORY 10. - 15. 3. Liberecká bouda - Luisino údolí v Krkonoších

26. 2. Zimní pozorování ptáků na Vltavě 

Další fotografie zde

Naše nástěnka v březnu: napůl zima, napůl jaro

Tyto práce reprezentovaly naši školu v soutěži pořádané Lesy hl.města Prahy ke Dni vrabců. Vrabčáci jsou dílem Elen, Julie V., Adama, Filipa, Vojty a Mileny. 

Plán na měsíc únor:

 1.2. pololetní prázdniny

 8.2. třídní kolo recitační soutěže, knihovna, bruslení

11.2.- 15.2. jarní prázdniny

25.2.- 28.2. práce v centrech - Zima v přírodě

26.2. pozorování ptáků

V den pololetního vysvědčení jsme si domů odnesli práce z Vv a Sp v taškách ozdobených naším jménem s kresbou podle vlastní volby. Učili jsme se jednoduché základy řazení písma a jak poměřovat bez použití pravítka překládáním pomocného proužku papíru. 

Plán na měsíc leden:

 11.1. knihovna

 15.1. plavání - náhradní hodina

 18.1. bruslení

 22.1. Ztracený masopust 

 24.1. brulsení

 25.1. bruslení 

 28.1. šachový turnaj - divadlo

 29. - 31. práce v centrech - Masopust

 31.1. vysvědčení

Vv + Sp : téma zima - Zimní královna a Děda Mrazivec (kolektivní práce), zimní věnce z vystřihovaných vloček - naše zimní královny si z odstřižků vyrobily límeček, čelenku a korunku, návrhy na zimní svetry v zimních barvách (kombinovaná technika - u některých s využitím odstřižků plastových fólií)

autoři svetrů (svisle) Viki, Laura, na fóliích Filip a Nasťa

Plán na měsíc prosinec:

 4.12. Pražský hrad

 5.12. Mikuláš ve škole

 7.12. plavání

13.12.Vánoční dílny + den otevřených dveří

14.12. plavání

18.12. knihovna

19.12. Setkání pod betlémskou hvězdou - dopoledne

19.12. vánoční vystoupení v kostele - večer

20.12. vánoční besídka

21.12. plavání

22.12. vánoční prázdniny

Vv - andělé a čerti: vodorovně zleva doprava

Týna, Adam, Elen,

Kryštof, Sebastian, Timi,

Julie B., Matěj P., Tereza

Mikulášové: Albert, Milena, trojka s mračícím se černorohým čertem Adam, veselá trojka Inas, čert Vojta, Mikuláš Lea

Plán na měsíc listopad: 

 2.11. plavání

7.11. Den otevřených dveří ve výzkumném ústavu 

 9.11. plavání

13.11. divadlo v Muzeu policie

16.11. plavání

20.11. knihovna

21.11. Národní galerie - Andělé

23.11. plavání

26. - 28.11. práce v centrech - Andělé

30.11. plavání

Nahoře Sp - výroba výzdoby třídy pro Halloween ve dvou skupinách

Dole Vv - Tématická kresba : "Duchové a přízraky" 

Plán na měsíc říjen:

 2.10. knihovna 

 5.10. plavání

 8.10. Pražský hrad

12.10. plavání

18.10. výlov rybníka - Počernice

19.10. plavání

23.10. knihovna

22.10.- 24.10. práce v centrech - 100. výročí ČSR

25.10. projektový den celé školy ke 100. výročí ČSR

26.10. plavání

29.10.-30.10. podzimní prázdniny

Práce v centrech :-)

Řád bílého lva, nejvyšší státní vyznamenání, nebyl lehká práce, ale povedlo se. Líbilo se nám vystřihování lipových listů ze zlaté tapety ve Sp a malování zlatem ve Vv. Práce Davida, Viktorky, Nasti, Kryštofa a Filipa vidíte na fotografii hned pod tímto textem,  vystaveno mají ale na chodbě u naší třídy úplně všichni. Stejně jako obrázky z Vv - učili jsme se o proporcích lidské postavy a vzpomínali přitom na páteční plavání.

Plán na měsíc září:

 3.9. zahájení školního roku

 5.9. třídní schůzka

 6.9. knihovna

7.9. plavání

10. -14. škola v přírodě

21.9. plavání

27.9. kaple sv. Václava

Loni v červnu vymodelováno, přes prázdniny vypáleno, v září vystaveno - téma "Opalování na barevné dece" se k letošnímu letně teplému září hodilo. Autorky jednotlivých prací dole Julie V. a Tori. 

K rozloučení s létem se hodily zase korkové lodičky vyráběné ve Sp:

Jen Matěj P. a Terezka se dali přemluvit, že svoje papírové svatováclavské přilbice nechají do pondělí na nástěnce, kde je vidět, že jsme helmu s nánosníkem nejdřív studovali ve Vv a pak teprve ji vyráběli další týden ve Sp.  

Všichni ostatní se nemohli dočkat, jak svůj náročný výrobek hned ukáží doma rodičům. Paní učitelka všechny chválila, jak hezky přesně se naučili pracovat se šablonami. V pečlivosti práce je pokrok od loňska dobře vidět skoro u všech. 

Vzpomínky na loňský školní rok:

Plán na měsíc červen

1.6. Den dětí oslavíme ve třídě

1.6. plavání

4.6. - 8.6. škola v přírodě - Bližná v Pošumaví

12.6. plavání (náhradní hodina)

15.6. plavání

18.6. knihovna

19.6. školní akademie

20.6. Muzeum hl.města Prahy - řemesla

21.6. sv. Ludmila

25.6. Vyšehrad + spaní ve škole

26.6. Petřín

29.6. vysvědčení

Pro naše vystoupení na školní akademii připravujeme ve Sp a Vv také kostýmy. Pěkně sami, nic z půjčovny, žádné masky podle šablony, vyrobili jsme si všechno vlastnoručně. Na fotce liščí ocásky z kartonu, krepového papíru a stuhy. 

Poznáte nás? Pokud ne, další foto pomůže :-)

Plán akcí na měsíc květen

 1.5.  státní svátek

 4.5. plavání

  7.5. ředitelské volno

 8.5. státní svátek

11.5. plavání

15.5. pasování na čtenáře

18.5. plavání

22.5. projektový den

25.5. plavání

29.5. botanická zahrada - kroužkování ptáků

30.5. třídní schůzky

31.5. Princ Bajaja - divadelní představení

Zdobení májových věnců k výzdobě školy.

Přáníčka maminkám ke Svátku matek. Zbytky barevných čtvrtek některé děti využily k dalšímu tvoření.

Plán akcí na měsíc duben:

 3.4. hraní kuliček

 4.4. knihovna - Velikonoce

 6.4. plavání

 9.4. divadlo - O chaloupce z perníku

13.4. plavání

18.4. dopravní hřiště

20.4. plavání

23. - 25.4.práce v centrech - putování s čarodějnicí

25.4. zoo koutek + opékání špekáčků

27.4. plavání

30.4. ředitelské volno

"Paní učitelka na Vv říká, že krásně malujeme, nejraději máme asi temperu."

Naše klíče k jaru z výtvarky a hadi, co vylézají na sv. Jiří z děr ze světa práce. Někteří z hadů nám zdobí i okna. 

Hráli jsme si na architekty a navrhovali městské stavby. Zaujetí pro úkol je zřejmé z obrázků.

Jednotlivé týmy se svými návrhy. 

Přáníčka maminkám ke Svátku matek. Zbytky barevných čtvrtek některé děti využily k dalšímu tvoření.

Plán akcí na měsíc březen:

  2.3. plavání

  5.3. knihovna - jaro

  9.3. plavání

12.3.policie - beseda

14.3. botanická zahrada - jarní květiny

16.3. plavání

23.3. plavání

27.3. velikonoční výstava

26. - 28. putování za velikonočním beránkem - práce v centrech

29.3. velikonoční  prázdniny

*

Vycházka do botanické zahrady - příroda je ta nejmocnější kouzelnice.

*

Na Velikonoce se pečlivě připravujeme. Krásný věnec z pomalovaných vajíček už si příští týden odneseme domů.

Plán akcí na měsíc únor:

5. - 9.2. jarní prázdniny

16.2. - plavání

23.2. - plavání

26. - 28. - putování za čarodějem - práce v centrech

Pro indiánskou matematiku jsme si v hodinách Sp a Vv vyrobili krásné čelenky. To se nám to bude krásně počítat! Taky jsme si vymysleli indiánská jména. Např. "Modrý květ" nebo "Zlaté srdce" jistě mezi námi snadno najdete :-)

31.1. - naše první vysvědčení, samé jedničky a samé úsměvy

31.1. hledání draka po Praze

29.-31.1. práce v centrech - putování za drakem

Pozdrav z hor!

I naše družstvo si zasloužilo diplom za zdolání sjezdovky.

Plán akcí na měsíc leden:

 9.1. Třídní schůzka

19. - 24.1. Zimní ozdravný pobyt v Krkonoších

29. - 31. cestování za drakem - práce v centrech

31.1. vycházka po Praze - sv. Jiří

31.1. pololetní vysvědčení

Vv - Lyžování na horách - naším úkolem bylo namalovat zimní horskou krajinu a v ní lyžaře v pohybu. Autoři obrázků: 1. sloupec zleva: Matěj, Max, Viktorka R./ 2. sloupec: David, Julie V., Filip

Žáci l.B přejí hodně zdraví do nového roku.

Plán akcí na měsíc prosinec:

 5.12. Mikulášská nadílka ve škole

 7.12. Odpolední  vánoční dílny 

15.12. knihovna - beseda na téma J. Lada

19.12. Zpívání v kostele 

21.12. Pražské jezulátko

Vv - malba temperou. Najděte, ze kterých obrázků jsou krásné malířské detaily v okýnkách vpravo.

22.12. Zpívání na schodech + vánoční besídka

Náš adventní kalendář z krabiček od sirek s kouskem čokolády a lentilkami (Sp) a vánoční stromečky s kometami (Vv).

Plán akcí na měsíc listopad:

 7.11. třídní schůzka

 8.11.  Ústav experimentální botaniky

17.11.  volno- státní svátek

24.11. knihovna

27. - 29. práce v centrech - Putování s čerty a anděly

28.11. J.Lada - výstava

Vv+ Sp "Kůň svatého Martina" - obrázky se povedly, děti se s nimi těšily ještě i celou přestávku. 

Plán akcí na měsíc říjen:

 6.10. divadlo

13.10. botanická zahrada

17.10. divadlo - Jakšel kocour Vavřinec na houby

25.10. knihovna

26.10 - 27.10. podzimní prázdniny

Dnes 17.10. jsme navštívili manáskové představení, které pro nás připravil Pražský sokol, Pohádka se dětem velice líbila a již se těší na další návštěvu.

Říjen jsme začali v hodině světa práce a hodině výtvarné výchovy návrhem ceny pro hudební soutěž Novoměstkský džbánek, kterou naše škola pořádá. Autoři (vodorovně): 1.řada: Max, Tori, Kryštof, Filip 2.řada: Milena, Albert, David, Matěj P. 3. řada: Inas, Týna, Nasťa, Terezka 4. řada: Julie V., Elen, Matěj, Viki R.  

Sp: ohýbání papíru, symetrická šablona, stříhání, obkreslení

Vv: plochý x kulatý štětec, práce s inkoustem a zmizíkovou fixou, lidový ornament

Lauřiny narozeniny: po dortu se jen zaprášilo a stolovali jsme prý přímo vzorově.

Státní svátek vátek 28. října - předměty Sp (stříhání, lepení) + Vv (učíme se využít celé plochy papíru, téma: lev jako státní znak) - autoři stojí pod svými díly

Plán akcí na měsíc září:

 7.9. třídní schůzka

11.9. vycházka v okolí školy

18. - 22.9  škola v přírodě Pluhův Žďár

29.9.  ředitelské volno


V předmětu svět práce jsme se učili pracovat s keramickou hlínou: vytvořit placku, rýt do ní, otiskovat, lepit šlikrem.

Ve výtvarné výchově jsme kreslili zážitky z prázdnin. 

To jsme my a naše třída.