Školní družina - Týden vědy a techniky AV ČR - Stopy české vědy - odd. 1a+b, 3a