Muzeum Policie ČR -

 Divadelní představení „Kolo tety Berty“ - II.A,B