Školní družina - vycházka podél Vltavy

Divadlo Kampa 1. a 3. tř.