Školní družina - odd. 1a+b, 2a - vánoční besídka

4. třídy - vánoční kino 7.30-10.00