Školní družina - lanovkou na Petřín - Štefánikova hvězdárna - exkurze + projekce (Povídání o Měsíčku)