Školní družina - Budulínek Mandelinka - divadelní představení ve škole