Školní kolo recitační soutěže

 V hudebně od 14 hodin.