IV. A

Vítejte na stránce třídy IV.A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Zuzana Bartošová

ZÁŘÍ

Aktuálně:

 • mlíčka a ovoce budeme dostávat vždy ve ČTVRTEK

Týden 21. - 25. října

 • DÚ pouze v pondělí (út, st, čt nebudou zadávány)
 • připomínám odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU do pátku 25. 10.
 • v pátek nás čeká strašidelný den - připomeneme si svátky Hallowen a Dušičky, zazpíváme tematické písně, budeme se trošku učit ČJ a M (učení s sebou), soutěžit; děti mohou přijít v maskách, mohou si přinést dobroty a sladkosti na odměny :)

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Čtenářsky (slovní druhy, skladební dvojice, slovesa - osoba, číslo, čas) 
       UČ str. 34 - 37; PS 19 - 21

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (sčítání, odčítání, písemné násobení, písemné dělení jednociferným dělitelem)
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, zaokrouhlování na 1000

      UČ str. 36 - 39; PS 17, 18
      GEO: kružnice UČ 115, PS 39 (+ 44 bonusová)

PŘÍ: Neživá příroda; UČ str. 18, 19; PS str. 11

Týden 14. - 18. října

 • děti mají v PS z ČJ a M vlepené lístečky se cvičeními, která jsou potřeba dopsat, procvičit
 • první cestu za pokladem úspěšně zvládli Ottík, Emča, Daník a Máťa B. - moc gratulujeme!
 • vyzkoušeli jsme si egyptské písmo a seznámili jsme se s egyptskou kulturou
 • hallowensky jsme si nazdobili třídu a těšíme se na páteční strašidelný den v kostýmech :)

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Čtenářsky (slovní druhy, skladební dvojice, přihláška) 
       UČ str. 30 - 33; PS 16 - 18, 19/5, 21/11

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (sčítání, odčítání, zaokrouhlování na 1000, písemné sčítání a odčítání)
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, násobení dvojciferného čísla a dělení se zbytkem

      UČ str. 32 - 35; PS str. 12 a 13; 14/14,15; 16/1,2,6,7,8
      GEO: tělesa UČ 114, PS 38 (+ 36)

PŘÍ: Živočichové - bezobratlí, obratlovci; UČ str. 16, 17; PS str. 10

Týden 7. - 11. října

 • do čtenářského deníku jsme si v přehledu (zadání) zapsali k bodu 2 další údaje: NAKLADATEL, ROK VYDÁNÍ; prosím o zapisování od 1. čtvrtletí; deníky za 1/4 odevzdáváme do 25. 10.
 • v pondělí 14. 10. si napíšeme test z rostlin (společné znaky, vlastnosti, fotosyntéza, rozmnožování, dělení, stavba těla); zcela postačí, co si říkáme v hodnách, příp. znovu si přečíst témata v učebnici

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Soutěžně, Čtenářsky (skupiny "bje", "vje", slovní druhy, vypravování) 
       UČ str. 26 - 29 + 31; PS 13, 16/9, 17/1

M: začínáme nové učivo - čísla a počítání v oboru do 10 000 (číselná osa, zápis čísla, číselné řady, porovnávání)
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, násobení dvojciferného čísla a dělení se zbytkem; ověřujeme správnost výpočtu na kalkulačce :)

      UČ str. 27 - 30; PS str. 11, 12/1
      GEO: rovina, rovinné útvary UČ113, PS 35, 37

PŘÍ: Rostliny - Dělení; UČ 14;
        Živočichové - vlastnosti; UČ str.15, 16

Týden 30. září - 4. října

 • připomínám na pátek 4. 10. kalkulačku :)
 • ve čtvrtek jsme dostali jogurty a papriky

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Soutěžně (skupiny slov s "ě", stavba slova, osnova) 
       UČ str. 22 - 25; PS 13 - 15

M: opakování učiva 3. roč. - písemné sčítání a odčítání,  násobení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytkem, počítání s kalkulačkou
      UČ str. 20 - 26; PS str. 9, 10, 15
      GEO: zákl. pojmy: úsečka; UČ112, PS 34

PŘÍ: Aktivity spojené s příběhem svatého Václava 
       Rostliny - Stavba těla, Dělení rostlin; UČ 10 - 13, PS 9

VV: v pátek 4. 10. půjdeme opět do keramické dílny - dozdobíme lodičky, natřeme glazurou (opět doporučuji vhodné oblečení, kterého nebude škoda, když se umaže)

Týden 23. - 27. září

 • ve čtvrtek jsme dostali nektarinky + mlíčka; vzhledem k akci mimo školu si rozdáme v pátek
 • příští týden budeme pracovat s kalkulačkou
 • v pondělí 30. 9. píšeme test: HOUBY (stavba těla, vlastnosti hub)
 • ve středu a ve čtvrtek NEBUDE DÚ z důvodu čtvrteční akce

Milí čtvrťáci,

v příštím týdnu nás čeká zkoumání Prahy, tentokrát s podtitulem: Praha neznámá. Naše kroky povedou do krytu na Folimanku a následně podél potoka Botič.

Kdy: 4. A čtvrtek 26. 9.

         4. B úterý 24. 9.

sraz: před školou v 7: 45 (prosím o dochvilnost)

do batohu: velkou svačinu, pití, deštník nebo pláštěnku, psací potřeby, podložku na psaní (budete plnit úkoly), menší kapesné – možnost zakoupit si turistickou vizitku v krytu

na sebe: oblečení dle počasí (v případě vytrvalého deště navštívíme pouze kryt a venkovní putování přeložíme)

návrat: ke škole v 13:25 hod

Celé putování je v rámci akce: Klíč Prahy 2. Na základě zážitků a znalostí vytvoříme společně výtvarné dílo, které pak bude na jaře vystaveno na ÚMČ Praha 2. Po celou dobu s námi bude průvodkyně paní PhDr. Petra Martínková.

Dobrodružství ZDAR.  Jana Páčová

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Nesouhlasně (VS, párové souhlásky, konflikt a jeho řešení) str. UČ 14 - 21; PS 6, 7, 11, 12

M: opakování učiva 3. roč. - násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek
      UČ str. 18, 19, ; PS str. 6, 7
      GEO: zákl. pojmy: vzájemná poloha dvou přímek; UČ110, PS 32

PŘÍ: 2. kpt. Živá a neživá příroda, Rostliny - vlastnosti, dělení; UČ 8 - 11, PS  8, 9

27. 9. PŘÍ: UČ 9/10 ovoce rozřízneme ve škole, v hodině VV namalujeme

HV: některé děti ještě neměly notový sešit - pokud nenajdete ze III. ročníku, je potřeba koupit nový
       Naučili jsme se píseň Dva roky prázdnin - je to naše lodní hymna :)

Týden 16. - 20. září

 • ve čtvrtek žáci dostali mléko a švestky (ovoce do škol)
 • knihy Dva roky prázdnin dorazily :) Děti mohou nosit penízky.

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Podzimně, Nesouhlasně (VS, velká písmena, párové souhlásky) str. UČ 11 - 17; PS 6, 7, 9, 10

M: opakování učiva 3. roč. - násobení, dělení, zaokrouhlování
      UČ str. 14 - 19, ; PS str. 4, 5
      GEO: zákl. pojmy: polopřímka; UČ111, PS 33

PŘÍ: 2. kpt. Živá a neživá příroda, Houby, Rostliny; UČ 7 - 9, PS  8/3

18. 9. PSANÍ: psaní zprávy pomocí přírodnin - budeme potřebaovat přírodniny, které zanechávají stopu - bobule, listy... (děti mají zapsáno v úkolníčku)

HV: některé děti ještě neměly notový sešit - pokud nenajdete ze III. ročníku, je potřeba koupit nový

Týden 9. - 13. září

 • tento týden mléko ani ovoce nebylo
 • knihy Dva roky prázdnin jsou objednané, cena za 1 ks je 199 Kč :)
 • moc jsme si užili práci s hlínou - povedly se nám nádherné lodičky! (foto dodám) Děkujeme kapitácne Marušce Rivolové!

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Podzimně (stavba slova, souhlásky, nauka o slově) str. UČ 6 - 13; PS 4, 5, 8

M: opakování učiva 3. roč. - čís. řada, porovnávání, písemné sčítání a odčítání
     GEO: zákl. pojmy: bod, přímka, úsečka; UČ109 - 112, PS 31
     UČ str. 5 - 13, ; PS str. 3

PŘÍ: 1. kpt. Opakování a prohloubení učiva 3. roč.; Živá a neživá příroda UČ 5, 6; PS  4 - 7

VV: práce s hlínou v keramické dílně s asistencí M. Rivolové (doporučuji vhodný oděv)

HV: použijeme notový sešit ze III. ročníku

Úvodní informace:

Milí plavčíci,
na cestu za dobrodružstvím vyplouváme
v pondělí
2. 9. 2019 v 7:55 hod. ze třídy IV. A (ve stejné místnosti jako loni).

Poplují s námi:

 • ve Vlastivědě p. ředitelka Jana Páčová
 • v Aj Verunka Bernardová a nově Helenka Bernardová a Petr Jurič
  (žáci budou rozděleni do tří skupin a spojeni se žáky ze IV. B)

Rodiče bych ráda pozvala na úvodní třídní schůzku ve čtvrtek 5. 9. od 17:00 hod. do naší třídy IV.A.

Základní informace o chodu družiny a jídelny a o organizaci prvního týdne naleznete na úvodní webové stránce školy.

Naše organizace v prvním týdnu:

 • po (1 VH) - přivítáme se po prázdninách, rozdáme si úkolníčky, ŽD + seznam pomůcek + PŘIHLÁŠKU DO DRUŽINY
 • út (4 VH) - potřebujeme: přezůvky, svačinu, aktovku, obaly na sešity (2x A6, 6x A5, 6x A4 + PS z Čj)
                 
  - probereme prázdninové zážitky (děti si mohou přinést a ukázat suvenýry, pohledy)
                 - rozdáme si a nadepíšeme sešity, pracovní sešity,
  obalíme
                 - rozdám dětem lejstra k vyplnění - prosím obratem poslat zpět, děkuji
 • st (5 VH) připomeneme si pravidla
                 - POZOR 4. VH máme TV!!! Na středu tedy cvičební úbor! :)
                 - první hodina s učiteli
  Aj
 • čt (6 VH) - začneme hravě opakovat učivo ze 3. třídy
                 - první hodina Vlastivědy
 • pá (5 VH) - kontrola pomůcek v kufříku na VV a Sp
                    (stejné pomůcky jako v loňském roce,
  navíc úhloměr)

Těším se na společnou plavbu ve školním roce 2019 - 2020! :) Zuzka Bartošová

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

třída III.A

Školní rok 2018/19

Třídní učitelka: Zuzana Bartošová

Dobrodružství s komisařem Vrťapkou v detektivní škole :)

ČERVEN

Poděkování

Milí rodiče, 
školní rok v naší třetí třídě utekl neskutečně rychle. Alespoň mně to tak připadalo. 
Společně jsme se prokousali učivem III. ročníku a společnými silami, 
díky Vaší spolupráci, jsme naučili děti vyjmenovaná slova, slovní druhy, slohové útvary,
 násobilku, písemné i pamětné počítání do 1 000, kružnice, základní geo názvosloví... 
Ale především být si kamarády, vycházet spolu, učit se řešit problémy, být samostatní, 
dodržovat termíny odevzdávání úkolů či prací, pracovat s chybou. Děkuji Vám za důvěru, 
příjemnou a pohotovou spolupráci, ochotu řešit problémy či nedorozumění,
 za napečení dobrůtek na třídní akce, materiální a finanční výpomoc. 
Dárečky od Vás v závěru školního roku mi udělaly obrovskou radost 
a květiny těšily několik týdnů! Moc děkuji, vážím si Vašeho ocenění. 
Mějte příjemné letní dny bez úrazů, vyvedené dovolené 
a v září se budu těšit opět na shledání a další spolupráci.

Zuzka Bartošová

Vysvědčení

Poslední školní den jsme si rozdali vysvědčení. 
Je to krásná vizitka půlroční práce a vzájemné spolupráce. 
Všechny děti měly vyznamenání. 
Připomněli jsme si prázdninové nástrahy a společně si doporučili, 
jak jim předejít nebo vyřešit. 
Rozloučili jsme se se slzou v oku s našimi deváťákami a už 
hurá na prázdniny!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat na 
    divadelní představení Dramatického kroužku
 O NEZBEDNÝCH KŮZLÁTKÁCH
    divadelní představení třídy III. A
 DĚVČÁTKO SE SIRKAMI
hudebně-pohybovou tvůrčí práci žáků třídy III. AKDY: úterý 25. 6. od 16:30 hod.      
KDE: ZŠ Štěpánská, 1. patro, třída 3. A 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Děti si do úkolníčku píší rekvizity a kostýmy, které jsou potřeba pro naše divadelní představení. Pokud budete ochotni nám je zapůjčit, budeme rádi :)

Aktuálně:

 • OBĚDY V PÁTEK 21. 6. POUZE DO 13:00 HOD.

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE 24. – 28. 6. 2019

po, út, st: 4 hodiny ve třídě s tř. učitelem (7:55 – 11:35 hod., obědy do 13:00 hod.)
(po – rozdávání učebnic do 4. roč.;
po + út – zkouška na divadelní představení;
st – den deskových her ve třídě)

čt: cca 3 hodiny ve třídě s třídním učitelem, na oběd dle rozpisu tříd
(budeme hodnotit školní rok, rozdávat si diplomy a ocenění)

pá: 1 hodina s třídním uč. = VYSVĚDČENÍ
(děti si přinesou desky na vysvědčení, obědy 10:00 – 11:00 hod.;
družina do 15:00 hod.)

zprávu budou mít děti v ŽD, rodiče prosím o podpis
 

 • Vyhodnotili jsme celoroční práci, rozdali jsme si krásné dárečky i vysvědčení z detektivní školy

 • Nejlepším žákem ve 4. čtvrtletí se stal Máťa Blahunek - moc gratulujeme! 

 • Dokončili jsme PS z ČJ, v PS z matematiky jsme některá cvičení přeskočili (není nutné dodělávat, je možné procvičit si individuálně ve volném čase, případně doma)

 • Pro spolužáky a učitele jsme hráli průběžně divadelní představení Děvčátko se sirkam

 • Děti si vzaly 14. 6. domů první díl PS z ČJ a M + sešit z HV

 • V ŽD máme napsané sebehodnocení, rodiče prosím podepíší

 • v pondělí 17. 6. budou děti prezentovat své referáty (kdo má napsat referát, má zapsáno v úkolníčku)

 • Rozloučili jsme se s Kájou, kterou uvidíme až v den vysvědčení

 • v pondělí 17. 6. má celá škola v budově od 9:00 zkoušku na Akademii

 • ve čtvrtek 20. 6. má celá škola venku na jevišti během dopoledne zkoušku na Akademii, je potřeba, aby děti byly na obě zkoušky přítomny

Učivo

Čj - v PS máme hotovo do strany 33, od 17. 6. práci v PS dokončíme; dopsána tiskací písanka, vracíme se k písance psací, kde řešíme stránky pro chytré hlavičky makovičky

M - v PS máme hotovo do strany 39, od 17. 6. budeme ještě řešit některá cvičení (témata: Rodokmen, indické násobení, krokování, sčítání, odčítání, násobení a dělení) 

Prv - půda, louka, počítač 

V ostatních hodinách zkoušíme na Akademii či vystoupení pro rodiče, vyrábíme kulisy, masky a rekvizity :)

Dětský den

Žáci druhého stupně, převážně devátých tříd v čele s paní učitlekou Pavlou Šrámkovou, připravili zábavný den na školním hřšti. Hrálo se nejen o ceny a dobrůtky, ale hlavně pro zábavu! Pobavit se přišly také děti z mateřské školy. Počasí se vyvedlo, pamatovalo se i na potný režim. Den jsme si moc užili! Děkujeme!

Divadlo ve škole

Ve středu 5. 6. k nám do školy zavítal mladý herec s loutkovou pohádkou. Kromě malovaných pohyblivých kulis a krásných dřevěných loutek nás bavil příjemným hlasem a hlavně - kouzly a efekty s pěnou a ohněm! A co teprve když se začal pohybovat kouzelý strom! Děkujeme za pobavení a kouzelnou návštěvu a těšíme se na další!

Učivo na písemnou práci:
(s dětmi procvičujeme ve škole, v UČ, PS i SŠ)

ČJ - skloňování a časování, skladební dvojice, slovní druhy, vlastní jména, vyjm. slova, osoba, číslo a čas sloves, rod, číslo a pád pods. jmen, infinitiv, vzorec souvětí

MA - zaokrouhlování, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a násobení, příklady se závorkami, slovní úloha, rýsování kružnice, poloměr, průměr, síť krychle

Prv - převod jednotek, trávicí soustava, živiny, oheň, fáze měsíce, letopočet, pravěcí lidé, vysvobození z Egypta

Ve středu 5. 6. přijede k nám do školy divadlo. Cenu 60 Kč prosím do středy 5. 6. Děkuji.

 • v úterý 25. 6. v 16:30 hod. ve třídě 3. A vystoupení kroužku DV a žáků třídy 3. A (cca 60 min.)

 • 11. 6. písemná práce z Čj
 • 12. 6. písemná práce z M
 • 13. 6. testík z Prv
 • referáty na vylepšení klasifikace v případě nerozhodné známky v daném předmětu možné do pondělí 17. 6.
 • 19. 6. ukončení klasifikace za II. pololetí
 • 20. 6. školní akademie  (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU)
 • 28. 6. vysvědčení

KVĚTEN

Učivo

Čj - Slovní druhy, časujeme slovesa (osoba, číslo, čas) a skloňujeme podstatná jména (pád, číslo, rod, životnost); skladební dvojice, psali jsme vyprávění o ŠvP, opakujeme VS a slova příbuzná, souvětí

M - Číselný výraz a krokování, počítali jsme s ciferníkem - učíme se pracovat s časem (odhadujeme, jak dlouho nám úloha potrvá); písemné počítání i se zkouškou, sčítání trojciferných čísel; dělení se zbytkem; příklady typu 13 x 6; v geometrii probíráme tělesa a jejich pláště

Prv - Dozvěděli jsme se o životě předků - lovci a sběrači, zemědělci a chovatelé zvířat, jak se rozvíjelo zemědělství.

HV - Zkoušíme na Akademii písně a tanečky

TV - baví nás hry s Frisbee :)

Čtenářský deník za 4/4 vybíráme do pátku 31. 5.

Děti mají v prac. sešitech z Čj a M vlepené lístečky - je potřeba cvičení doplnit.

Pan Vrťapka očekává dopisy za 10 oříšků :)

 • 29. 5. festival Rotunda
 • 31. 5. oslava Dne dětí
 • 6. - 7. 5. ředitelské volno
 • 20. - 24. 5. 2019 škola v přírodě Malá Úpa Horský hotel Javor

Škola v přírodě Malá Úpa - hotel Javor

Malá ochutnávka velkých zážitků :) Fotky mohu předat na "flešce" - kdo má zájem, pošlete po dětech.

V Malé Úpě se sešly čtyři přátelské kmeny - Kamarádské sovy, Moudří bizoni, Rychlý šíp a Mazané lišky. Představily se svým kmenovým tancem, který  při slavnostním závěrečném obřadu zatančily v indiánských oděvech a slavnostním malování ostatním účastníkům zájezdu. Indiáni postupně získávali svými zásluhami své indiánské jméno. Každý den si zapisovali do indiánského deníku jaké bylo počasí, co se dozvěděli zajímavého a co se jim povedlo. Do deníku jsme také vložili písně, které jsme se naučili, a různé diplomky a památeční listy. Po celou dobu byla s námi Velká Náčelnice Zuzka, ÓÓÓ Velká Šamanka Esterka a kamarádka sovička Velké Pírko.

Kmeny si posílaly tajné zprávy indiánským písmem, pomáhali si při hrách i dobrodružných výpravách, udržovaliy pořádek ve svých "Tee Pee" neboť se tento pořádek či nepořádek bodoval a nejlépe udržované obydlí získalo věcné ceny.

Také jsme se učili - v Čj jsme si procvičili přídavná jména, zájmena, číslovky a předložky; v M jsme opakovali matematická prostřední, procvičovali násobení, dělení i sčítání a odčítání, počítali se závorkou a naučili se řešit příklady typu 13 x 6. Občas jsme pracovali v kmenech - vzájemně si vysvětlovali zadání úloh i postup řešení.

Takto nás lákaly v pěkném dni prolézačky, lanová dráha, hrad, loď i pro nás, indiány, veledůležité Tee Pee, ve kterém jsme při noční bojovce našli poklad.

Hra Disk golf nás zabavila na celé odpoledne druhého dne pobytu! Soutěžili jsme ve dvojicích a počítali, na kolik hodů se nám podaří dostat frisbee do koše.

Hry na rozkvetlé louce. Kousek dál se pásly ovečky.

Tááááák moc dobře nám vařili! :) A co teprve ten výběr při snídani formou švédských stolů!

Ve středu celý den pršelo. Pustili jsme se do výroby lapače zlých snů. Pověsí se nejlépe za hlavu u postele a pustí k vám jen milé sny. Ty zlé budou bloudit a ztrácet se v pavučince lapače, dokud je nespálí ranní sluníčko. A takto se nám povedly!

Ve středu odpoledne jsme se protáhli na diskotéce plné her, soutěží a nafukovacích balónků :)

Ve čtvrtek nás čekala dobrodružná cesta po fáborkách s úkoly. Na tu se vydaly skupinky složené ze všech tříd, které byly na ŠvP. Průzkumníci si navzájem pomáhali a plnili úkoly. Všichni došli v pořádku až do konce. Výsledek klání se vyhlásil při večerním závěrečném obřadu. V lese jsme hráli další hry - zachraňovali jsme vejce Velkého Pírka, stavěli domečky pro skřítky a obyvatele lesa a samozřejmě poznávali přírodu - počítali letokruhy na pařezu, pojmenovávali rostliny a živočichy.

Na večerní slavnost - závěrečný obřad - jsme se ustrojili, jak káže indiánská čest - indiánský slavnostní šat i slavnostní malování. Indiáni zatančili svůj kmenový tanec, zpívaly se písně a vyhlašovaly výsledky soutěží. Odměnou byly  dobroty a indiánské ceny, např. mustangové :) 

Celý týden prosvištěl jak indián na svém mustangu. Už se moc těšíme na další ŠvP, která bude na stejném místě v červnu 2020.

Zdraví Velká Náčelnice a Velké Pírko.

Howgh.

Batikování triček

Studená batika je snadnější technika než "teplá", při které se musí tepelně zpracovat. Nejprve jsme trička namočili, provázkem utáhli některá místa na tričku a trička zatočili nebo shrnuli. Pak jsme pomocí aplikátoru v rukavicích nanášeli barvu. Do druhého dne trička odpočívala a barvy se vpíjely. Druhý den jsme trička řádně několikrát vymáchali.

A takto se nám trička povedla! Vzali jsme si je s sebou do školy v přírodě, kde nám posloužila jako indiánské slavnostní oděvy :)

Vážení rodiče, v neděli 5. 5. jsem posílala email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

Učivo ve dnech 9. a 10. 5.

Čj - v pracovním sešitě vše do str. 18 (včetně), v učebnici str. 114 a 115 + písanka str. 28, 29

M - v pracovním sešitě vše do str. 20 (včetně)

V květnu nás čeká:

 • 20. - 24. 5. Škola v přírodě - žáci obdrželi základní informace a dva dokumenty na vyplnění - doneste prosím nejpozději v pondělí 13. 5.
  důležité informace jsou na dokumentu - společná schůzka není nutná, v případě dotazů kontaktujte mě nebo p. uč. Pánkovou
 • pátek 31. 5. Den dětí - neučíme se; do školy si děti vezmou sportovní oblečení podle počasí, svačinu, pití, ŽD
 • čtvrtek 16. 5. budeme batikovat trička - prosím o donesení bílého bavlněného trička
 • ČJ - opakování sl. druhy, pád, číslo a rod u podst. jmen, osoba, číslo a čas u sloves; nově skladební dvojice, neohebné sl. druhy
 • M - opakování písemného počítání i se zkouškou, malá násobilka; nově dělení se zbytkem (potřeba znát perfektně malou násobilku)
 • Prv - život našich předků, příroda kolem nás
 • výchovy - příprava na akademii a představení pro rodiče

Tria:

 • termíny jsou již obsazené; 
  pokud Vám žádný nevyhovaoval a máte o schůzku zájem, 
  napiště mi e-mail, domluvíme se individuálně

DUBEN

V pátek 26. 4. se budeme fotografovat. Lístečky s objednávkou a peníze za fotky prosím do

konce dubna.

Příprava na testy 3. čtvrtletí:

ČJ: všechna vyjmenovaná slova, rod, číslo a pád podstatných jmen, slova, která stejně zní, ale liší se I nebo Y, slovesa, podstatná jména, dvojhlásky, předpona vy-, vý-

MA: zaokrouhlování na desítky, násobilka, písemné sčítání a odčítání, příklady se závorkami, slovní úloha, stavby z krychlí - pohled zepředu a plán stavby

Čarodějnice

V úterý 30. 4. se v naší čarodějné třídě sešli samé čarodějnice i čarodějové. Nejprve proběhla přehlídka všech čarodějných bytostí. Pak jsme se přenesli v čase do počátku novověku, kdy začaly čarodějné procesy s domnělými čarodějnicemi. Na příběhu jsme si ukázali, co může způsobit chamtivost a neznalost lidí a jak je nebezpečná manipulace. Pak jsme prozkoumali historii svátku pálení čarodějnic a porovnali s dnešní podobou. Samozřejmě nechybělo ani kouzelné počítání, hrátky s jazykem či detektivní případ komisaše Vrťapky :)

 

Síť s pavoukem a pavučinou omotanými muškami :)

Zdraví Vrchní Čarodějnice! :)

Velikonoce

Projekt Velikonoce započal popeleční středou - každý den jsme si zapsali datum a vybarvili políčko podle naší denní nálady. Skončil povídáním o prožitých velikonocích - co z informací získaných během projektu jsme mohli využít v praxi.

V úterý před velikonočními prázdninami jsme si sesumírovali, co o těchto jarních svátcích víme a pustili se do pátrání toho, co jsme nevěděli a co nás zajímalo. Informace jsme hledali v učebnici Prv, ale i v knihách a encyklopediích. Také jsme si vyzkoušeli zahraniční tradici - hledání velikonočního zajíčka.

V rámci projektu samozřejmě nechybělo malování vajíček - temperou a ubrouskovou technikou. Naši třídu jsme si nazdobili jarními výrobky - vosy, včelky, motýlci, žabky a berušky.

 

Violka, Kája a Anička nám zahrály divadelní představení o životě a cestě vajíčka. Také si vyrobily rekvizity a kostýmy! Mohli jsme vidět, jak vajíčko putovalo od slepičky, přes chovatele a prodejce až k zákazníkovi, který ji přinesl domů, kde ho děvčata namalovala a předala chlapcům, kteří je přišli vyšupat. Moc děkujeme! Krásná podívaná!

 

 

Divadelní představení 6. třídy - Vodník

Šestá třída s panem učitelem Knoblochem nás pozvala na své představení Vodník od K. J. Erbena. Závěr byl pro děti emotivní - nastalo velké ticho. Příběh i celé představení jsme následující hodinu rozebírali a třídě 6. A posílali děkovné tablo s našimi postřehy a obrázky. 

 

Beseda s policií ČR

Ve středu 24. 4. nás navštívila paní policistka, která si s námi povídala o základních pbezpečnostních opatřeních - jak se chovat na chodníku, na silnici, proč nemluvit s cizími lidmi, jak se zachovat, když se ztratíme, rodiče nejsou doma, potřebujeme zavolat pomoc atp. Nechyběly ani zkušenosti z praxe. Pak jsme přešli ke správnému chování bruslaře i cyklisty na chodníku a silnici.

Nakonec  nás čekala pořádná detektivní práce - v pracovním listu jsme měli vyznačit, kteří účastníci provozu se chovají proti předpisům. A že jich bylo!

Pletení pomlázky s policií ČR

Ve čtvrtek 11. 4. nás navštívili policisté ČR. Přinesli s sebou plno vrbových proutků, pentlí a mašliček. Učili děti, jak se plete pomlázka. Některým pomáhali se začátkem nebo zakončením. Děti si pak hotovou pomlázku nazdobily.

Dopravní hřiště

Ve čtvrtek 11. 4. jsme navštívili dopravní hřiště v Muzeu městské policie.

Přivítal nás pan poicista, se kterým jsme si připomněli základní informace a pravidla před vstupem či vjezdem na vozovku.

Provedl nás po celém dopravním hřišti, pojmenovali jsme si značení svislé, světelné i vodorovné a vysvětlili jejich význam. Předvedl nám také přístroj, kterým spouští semafor. Prošli jsme si křižovatky a pozorně se dívali, kde dát přednost a kde a kam bezpečně odbočit.

Zapůjčili jsme si kola a koloběžky - každý podle své velikosti - a hurá na silnici. Nyní už jsme si mohli vyzkoušet pravidla v praxi.

 

 

Pan policista si s námi nakonec ještě povídal o náročné práci policistů a představil nám jejich činnos prostřednictvím omalovánek s historickou tematikou a přehledem uniforem, které se během let měnily.

Vážení rodiče, posílala jsem email, komu nedorazil, prosím kontaktujte mě. Děkuji.

V dubnu nás čeká:

 • 25. a 26. 4. focení tříd; podrobnosti zjistím, dodám
 • 11. 4. návštěva dopravního hřiště - žáci potřebují cyklistickou helmu (kolo či koloběžka bude k zapůjčení na místě);
  s sebou svačinu, pití, sportovní oblečení na ven podle počasí, ŽD, úkolníček, ČJ, M a Prv
 • 11. 4. pletení pomlázky s policií ČR u nás ve škole, aktivita bude probíhat během dne - čas není specifikován 
 • 15. a 16. 4. čtvrtletní pís. práce z ČJ a M
 • 17. 4. projektový den Velikonoce - žáci si vezmou do školy ČJ, M a Prv
 • 18.- 22. 4. velikonoční prázdniny