IV. A

Vítejte na stránce třídy IV.A

Školní rok 2019/20

Třídní učitelka: Zuzana Bartošová

PROSINEC


Svět práce a Vv - Adventní lodě 

Aktuálně:

 • Na tradiční vánoční vystoupení v kostele sv. Štěpána potřebují mít děti dlouhou šálu.

 • Den otevřených dveří a vánoční tvořivé dílny se uskuteční v úterý 10. 12.  14:00 - 17:00 hod.

 • Tradiční vánoční vystoupení v kostele sv. Štěpána se uskuteční ve čtvrtek 12. 12. od 17:00 hod. Jste srdečně zváni. 

MATEMATIKA

 • naučili jsme se narýsovat rovnostranný trojúhelník, v tomto týdnu ještě přibudou rovnoběžky a kolmice

 • začali jsme učivo písemných operací do 1 000 000

 • v následujících hodinách budeme písemně násobit, dělit se zbytkem, zaokrouhlovat a porovnávat čísla v oboru do 1 000 000

 • v úterý 10. 12.  si napíšeme krátký testík na dělení se zbytkem v oboru do 10 000

 • je nutná pravidelná kontrola rýsovacích pomůcek - pravítko s ryskou, další jedno pravítko, kružítko, ostrouhaná tužka 

Již proběhlo:

6. 12.  Mikuláš ve škole

Milí rodiče a žáci, vzhledem k nepřítomnosti paní učitelky Zuzany Bartošové bude výuka Ma a Čj probíhat pod vedením jednoho pedagoga.

 • MATEMATIKA - Jana Páčová

 • ČESKÝ JAZYK - Tereza Rosenbaumová (v mimořádných případech jiný pedagog)

 • Žáci pojedou v učivu dál, nemusíte mít obavy. V matematice i českém jazyce jsou žáci na dobré úrovni a jsou velmi pracovití. Velmi je obě chválíme.

-------------------------------------------------

Dnes všichni čtvrťáci navštívili Pražský hrad. Přesněji reprezentační prostory Pražského hradu s vánoční výzdobou.

Fotografie naleznete v galerii.

----------------------------

MATEMATIKA

 • naučili jsme se písemné násobení dvojciferným činitelem v oboru do 10 000

 • písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem do 10 000

 • v pondělí 2. 12. krátký testík na písemné násobení dvojciferným činitelem

 • zkontrolujte prosím dětem rýsovací pomůcky - budeme v příštím týdnu hodně rýsovat

VLASTIVĚDA

 • V úterý máme objednanou mimořádnou prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu. Budeme mít ještě první vyuč.hod, následně pojedeme na Pražský hrad. Na záda baťůžek, svačinu, pití, psací potřeby. Má mrznout, takže teplé oblečení nutností!! Pokud počasí dovolí, půjdeme z hradu pěšky do školy. V případě, že by hradní střáži trčel z nosu rampouch, pojedeme zpět MHD. Při této variantě by děti měly po návratu do školy ještě AJ.

 • Rodiče, pravděpodobně jste zaznamenali výsledky testů z vlastivědy. Je to jev, který se opakuje každý rok u čtvrťáků a jediné řešení je, aby se dítě připravovalo. Věřte, že nepovedený test není důvod ke kolapsu Vás ani dětí. Zkuste je podpořit v tom, že tuhle situaci mají brát jako šanci se ve svých znalostech zlepšit. Vše jsem s dětmi probírala ve škole. Pokud bude zájem z jejich strany, mohou za mnou v pondělí a úterý přijít odpoledne do ředitelny a známku si opravit. V ideálním případě by měl být zájem o opravu známky na straně dítěte. 

V příštím týdnu budou 2 testy: úterý - kraje a krajská města (zatím pouze výjmenovat)

                                                ve čtvrtek - pověsti (Děti by měly znát základní postavy, rozdíl mezi pověstí a pohádkou.)

Týden 18. - 22. listopadu

 • mlíčka jsme dostali v pondělí
 • DÚ jsou zároveň opakováním na pís. práce
 • v hodinách ČJ i M opakujeme učivo na pís. práci (ve školních sešitech)
 • provádíme sebehodnocení za 1/4 (bude zapsáno v ŽD) i reflektování vztahů ve třídě, fungování pravidel a služeb
 • s dětmi jsme domluvily termíny čtvrtletních písemných prací:
  20. 11. M - 1. VH
  21. 11. ČJ - 1. VH

Během týdne jsme řešili žádoucí vztahy ve třídě - opakovali jsme si třídní pravidla, pravidla slušného chování, Zipyho pravidla (především to zlaté :)).
Při čtvrtletním hodnocení vyplynulo, že děti do školy chodí rády, mají ve třídě plno kamarádů a plno věcí se jim líbí. Věci, které se nám nelíbí, jsme si sepsali na arch papíru a společně se domluvili na takovém řešení, kreré by bylo možné pro všechny.

Během týdne jsme také využili pracovní listy Po stopách pražského Jezulátka. Vysvětlili jsme si význam rčení, což také přispělo k udržení pozitivních vztahů ve třídě. Namalovali jsme Jezulátku šatičky :)

ČJ: opakování učiva, oprava pís. práce, práce s chybou
       kpt. Omluvně (podst. jm. rodu středního - vzory), změna v kořeni
       UČ str. 43, 48, 49

M: opakování učiva, čísla a počítání v oboru do 10 000 
     GEO: přímk, úsečka, vzájemná poloha přímek
     oprava pís. práce, práce s chybou

PŘÍ: Neživá příroda - PS str. 11 - 14
         zopakovali jsme si I. a II. kapitolu v opakování č. 1 na str. 15
       
DĚKUJI RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZKOUŠENÍ POKUSŮ S VODOU :)
        děti byly nadšené a rozebírání jevů nezastavilo ani zvonění na přestávku :)

Ve čtvrtek naši školu navštívila Lenka Frajerová s projektem Jezdím/chodím jako člověk týkající se dopravní výchovy. Pod jejím vedením nám žáci IV. B hráli scénky - situace, které se mohou stát na chodníku, na přechodu pro chodce či na silnici. Odkrývali jsme chyby a připomněli si pravidla silničního provozu.

Týden 11. - 15. listopadu

 • pátek 15. 11. projektový den k oslavám 17. listopadu
  - prosím, aby si děti přinesly do školy pláštěnku, 4 igelitové sáčky, 4 gumičky (využijí se v rámci branného cvičení :));
  doporučuji dát do batůžku + přidat pití, svačinu, pero
  KONEC AKCE V 11:30 hod., na oběd děti půjdou podle rozvrhu (počítám cca v 11:50 hod.)
 • pondělí 11. 11. beseda ve třídě 4. B; 1. vyučovací hodinu
 • středa 13. 11. návštěva kostela sv. Jezulátka 9:30 – 12:00
 • tento týden nebudou DÚ

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Slovensky (spisovná a nespisovná řeč, stavba slova - kořen a změna v kořeni, předpona vs. předložka)
       UČ str. 43, 44; PS str. 25, 26 

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (písemné dělení)
     + stále procvičujeme písemné počítání, slovní úlohy

     GEO: hodina nebyla

PŘÍ: Téma: 17. listopad - beseda, referát (váleční veteráni v naší rodině), projektový den pátek 15. 11.

Týden 4. - 8. listopadu

 • žáci mají v PS z Čj a M vyznačenou práci na dny, kdy nebudu přítomna ve škole
 • pro rychlíky jsou připravené pracovní listy a bonusové strany :)

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Slovensky (spisovná a nespisovná řeč, národní jazyk)
      UČ str. 38 - 42; PS str. 22 - 24 

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (písemné dělení)
     procvičujeme písemné počítání, slovní úlohy
     UČ str. 39 - 41; PS str. 16, 20, 21 (+ 22, 23 bonusové)

     GEO: kružnice UČ 115, PS 39 (+ 44 bonusová)

PŘÍ: Neživá příroda
        UČ str. 20, 21

Vážení rodiče, protože se mi z technických důvodů nepodařilo odeslat Vám zprávu přes email, volím způsob prostřednictvím webových stránek třídy:

Čeká nás:

 • pondělí 11. 11. beseda na téma 17. listopad ve třídě 4. B; 1. vyučovací hodinu
 • středa 13. 11. návštěva kostela sv. Jezulátka 9:30 – 12:00; děti přijdou normálně do školy, s sebou M a Čj, svačinu, pití; do kostela doporučuji teplé oblečení; návrat cca ve 12:30
 • pátek 15. 11. projektový den k oslavám 17. listopadu; neučíme se, žáci budou po skupinkách putovat po budově školy a seznamovat se formou her, úkolů, zážitků a interaktivních aktivit s obdobím před a po 17. listopadu; s sebou svačinu, pití, psací potřeby, pomocníček
 • čtvrtek 28. 11. návštěva policejní stanice Praha 2 (bližší informace dodáme)
 • vycházka na Vyšehrad (bližší informace dodáme)
 • začátek prosince – prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu

Aktuálně:

Na webové stránky jsem vložila fotky za měsíc září a říjen. Můžete se pokochat :)

S dětmi jsme se domluvili na TRÉNINKOVÝCH STRANÁCH v pracovním sešitě z M (měli by mít vyznačeno – str. 5, 8, 9, 19, někdo 13). Jedná se o příklady a slovní úlohy, které mohou procvičovat doma, ve družině, během prázdnin… Správnost ověřují na kalkulačce nebo mezi sebou a až v krajním případě jdou za rodičem nebo učitelem. Jedná se o dobrovolnou činnost. Pokud cítíte potřebu procvičovat učivo doma, lze využít tyto strany a nemusíte příklady vymýšlet J

V Čj se zabýváme spisovnými a nespisovnými výrazy. Děti toto téma docela chytlo – prohlíželi jsme noviny a hledali v nich nespisovné výrazy, které jsme nahrazovali spisovnými. Bude moc fajn, když podpoříte tuto činnost také doma (např. během sledování televize nebo čtení knih…). Společně si pak ve škole sdělíme zkušenosti.

Zbyly mi ještě dvě knihy „Dva roky prázdnin“. Protože se o ně doposud nepřihlásil ten, kdo je u mě objednával, dovoluji si nabídnout knihy případným dalším zájemcům.

Učivo:

M: čekají nás stejné početní operace, ale s čísly nad 10 000

Čj: vyvodíme si a naučíme se vzory podstatných jmen středního rodu

Pří: neživá příroda

Sp: na 29. 11. budeme potřebovat roličku od toaletního papíru (lepší je klasická, ne od Zewy – ta se pod nánosem lepidla rozpouští)

Tria: Nabízím opět individuální schůzku. Termíny budu průběžně vyvěšovat na webové str. třídy. Pokud by Vám, termíny či časové možnosti nevyhovovali, napište, zkusíme se domluvit na jindy.

Mějte příjemné listopadové dny!

Z. Bartošová

ŘÍJEN

Týden 28. října - 1. listopadu

dětem přeji krásné podzimní prázdniny, rodičům veselého Halloweena a klidné Dušičky :)

 • "prázdniny" bude mít také školní jídelna i družina

Týden 21. - 25. října

 • v pondělí 4. 11. si napíšeme test z ŽIVOČICHŮ
 • Pří: Neživou přírodu začneme probírat po prázdninách
 • M: písemné dělení jednociferným dělitelem se naučíme po podzimních prázdninách
 • DÚ pouze v pondělí (út, st, čt nebudou zadávány)
 • připomínám odevzdání ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU do pátku 25. 10.
 • v pátek nás čeká strašidelný den - připomeneme si svátky Hallowen a Dušičky, zazpíváme tematické písně, budeme se trošku učit ČJ a M (učení s sebou), soutěžit; děti mohou přijít v maskách, mohou si přinést dobroty a sladkosti na odměny :)

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Čtenářsky (slovní druhy, skladební dvojice, slovesa - osoba, číslo, čas) 
       UČ str. 34 - 37; PS 19 - 21

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (sčítání, odčítání, písemné násobení, )
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, zaokrouhlování na 1000

      UČ str. 36 - 38; PS 17, 18
      GEO: kružnice UČ 115, PS 39 (+ 44 bonusová)

PŘÍ: opakování kapitol: Živočichové, Živá příroda
         Podzimní svátky: Halloween, Svátek všech svatých, Dušičky; Projektový den


Moc jsme si užili nás páteční strašidelný den! Na úvodním sněmu jsme si připomněli svátky (Halloween, Sv. všech svatých i Dušičky). Také jsme trochu strašili s češtinou a matematikou a kouzlili s pracovními listy. Nikdo nepřelstil náš detektor lži! :)Pochutnali jsme si na strašidelných dýňácích, na pohřebišti, na plesnivém dortu, který vypadal jako měsíc, na dračích vejcích a na dortících. Všem rodičům moc děkujeme za výtečné dobrůtky, obrovskou fantazii a cenný čas a ochotu. 

Přišli jsme popřát strašné a strašidelné svátky do třídy 1. A. S dětmi jsme si zazpívali strašidelnou píseň DUŠIČKOVÁ, zahráli jsme jim strašidelné scénky. :)

Týden 14. - 18. října

 • děti mají v PS z ČJ a M vlepené lístečky se cvičeními, která jsou potřeba dopsat, procvičit
 • první cestu za pokladem úspěšně zvládli Ottík, Emča, Daník a Máťa B. - moc gratulujeme!
 • vyzkoušeli jsme si egyptské písmo a seznámili jsme se s egyptskou kulturou
 • hallowensky jsme si nazdobili třídu a těšíme se na páteční strašidelný den v kostýmech :)

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Čtenářsky (slovní druhy, skladební dvojice, přihláška) 
       UČ str. 30 - 33; PS 16 - 18, 19/5, 21/11

M: čísla a počítání v oboru do 10 000 (sčítání, odčítání, zaokrouhlování na 1000, písemné sčítání a odčítání)
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, násobení dvojciferného čísla a dělení se zbytkem

      UČ str. 32 - 35; PS str. 12 a 13; 14/14,15; 16/1,2,6,7,8
      GEO: tělesa UČ 114, PS 38 (+ 36)

PŘÍ: Živočichové - bezobratlí, obratlovci; UČ str. 16, 17; PS str. 10


Naše lodičky zakotvily v přístavu mezi přízemím a prvním patrem :)

Týden 7. - 11. října

 • do čtenářského deníku jsme si v přehledu (zadání) zapsali k bodu 2 další údaje: NAKLADATEL, ROK VYDÁNÍ; prosím o zapisování od 1. čtvrtletí; deníky za 1/4 odevzdáváme do 25. 10.
 • v pondělí 14. 10. si napíšeme test z rostlin (společné znaky, vlastnosti, fotosyntéza, rozmnožování, dělení, stavba těla); zcela postačí, co si říkáme v hodnách, příp. znovu si přečíst témata v učebnici

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Soutěžně, Čtenářsky (skupiny "bje", "vje", slovní druhy, vypravování) 
       UČ str. 26 - 29 + 31; PS 13, 16/9, 17/1

M: začínáme nové učivo - čísla a počítání v oboru do 10 000 (číselná osa, zápis čísla, číselné řady, porovnávání)
     procvičujeme písemné odčítání + zkoušku, násobení dvojciferného čísla a dělení se zbytkem; ověřujeme správnost výpočtu na kalkulačce :)

      UČ str. 27 - 30; PS str. 11, 12/1
      GEO: rovina, rovinné útvary UČ113, PS 35, 37

PŘÍ: Rostliny - Dělení; UČ 14;
        Živočichové - vlastnosti; UČ str.15, 16


Povídali jsme si o tom, co pro nás znamená nejlepší přítel - co by měl a neměl dělat, jaký by podle  nás měl být.

ZÁŘÍ

Týden 30. září - 4. října

 • připomínám na pátek 4. 10. kalkulačku :)
 • ve čtvrtek jsme dostali jogurty a papriky

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Soutěžně (skupiny slov s "ě", stavba slova, osnova) 
       UČ str. 22 - 25; PS 13 - 15

M: opakování učiva 3. roč. - písemné sčítání a odčítání,  násobení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytkem, počítání s kalkulačkou
      UČ str. 20 - 26; PS str. 9, 10, 15
      GEO: zákl. pojmy: úsečka; UČ112, PS 34

PŘÍ: Aktivity spojené s příběhem svatého Václava 
       Rostliny - Stavba těla, Dělení rostlin; UČ 10 - 13, PS 9

VV: v pátek 4. 10. půjdeme opět do keramické dílny - dozdobíme lodičky, natřeme glazurou (opět doporučuji vhodné oblečení, kterého nebude škoda, když se umaže)


Uctili jsme památku zpěváka Karla Gotta - pustili jsme si jeho písničky a připomněli si, co významného během svého života udělal.

Týden 23. - 27. září

 • ve čtvrtek jsme dostali nektarinky + mlíčka; vzhledem k akci mimo školu si rozdáme v pátek
 • příští týden budeme pracovat s kalkulačkou
 • v pondělí 30. 9. píšeme test: HOUBY (stavba těla, vlastnosti hub)
 • ve středu a ve čtvrtek NEBUDE DÚ z důvodu čtvrteční akce

Milí čtvrťáci,

v příštím týdnu nás čeká zkoumání Prahy, tentokrát s podtitulem: Praha neznámá. Naše kroky povedou do krytu na Folimanku a následně podél potoka Botič.

Kdy: 4. A čtvrtek 26. 9.

         4. B úterý 24. 9.

sraz: před školou v 7: 45 (prosím o dochvilnost)

do batohu: velkou svačinu, pití, deštník nebo pláštěnku, psací potřeby, podložku na psaní (budete plnit úkoly), menší kapesné – možnost zakoupit si turistickou vizitku v krytu

na sebe: oblečení dle počasí (v případě vytrvalého deště navštívíme pouze kryt a venkovní putování přeložíme)

návrat: ke škole v 13:25 hod

Celé putování je v rámci akce: Klíč Prahy 2. Na základě zážitků a znalostí vytvoříme společně výtvarné dílo, které pak bude na jaře vystaveno na ÚMČ Praha 2. Po celou dobu s námi bude průvodkyně paní PhDr. Petra Martínková.

Dobrodružství ZDAR.  Jana Páčová

A ZDE MALÁ OCHUTNÁVKA FOTOGRAFIÍ:

U vchodu do krytu Folimanka jsme dostali mapu. Pan průvodce nás vedl dle plánu a povídal základní informace i zajímavosti. Nakonec jsme podle mapy museli najít cestu k východu :)

V parku Folimanka jsme objevili plno soch sportovců.

Otík nám podal vyčerpávající informace o Nuselském mostě a jím jezdícím metru :)

Vystoupali jsme schody až na Bastion. Tam jsme se kochali krásnou vyhlídkou na Vyšehrad a jiné skvosty Prahy.


Vycházku jsme ukončili u sochy Karla IV. u Muzea Policie ČR a vysvětlili si, co znamenají symboly na listině.
Paní průvodkyni Martínkové moc děkujeme a těšíme se na listopadovou procházku!


Z nasbíraných kaštanů jsme si v pátek sestavili zvířátka aj umělecká díla :)

 

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Nesouhlasně (VS, párové souhlásky, konflikt a jeho řešení) str. UČ 14 - 21; PS 6, 7, 11, 12

M: opakování učiva 3. roč. - násobení, dělení, zaokrouhlování, převody jednotek
      UČ str. 18, 19, ; PS str. 6, 7
      GEO: zákl. pojmy: vzájemná poloha dvou přímek; UČ110, PS 32

PŘÍ: 2. kpt. Živá a neživá příroda, Rostliny - vlastnosti, dělení; UČ 8 - 11, PS  8, 9

27. 9. PŘÍ: UČ 9/10 ovoce rozřízneme ve škole, v hodině VV namalujeme

HV: některé děti ještě neměly notový sešit - pokud nenajdete ze III. ročníku, je potřeba koupit nový
       Naučili jsme se píseň Dva roky prázdnin - je to naše lodní hymna :)

Týden 16. - 20. září

 • ve čtvrtek žáci dostali mléko a švestky (ovoce do škol)
 • knihy Dva roky prázdnin dorazily :) Děti mohou nosit penízky.

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Podzimně, Nesouhlasně (VS, velká písmena, párové souhlásky) str. UČ 11 - 17; PS 6, 7, 9, 10

M: opakování učiva 3. roč. - násobení, dělení, zaokrouhlování
      UČ str. 14 - 19, ; PS str. 4, 5
      GEO: zákl. pojmy: polopřímka; UČ111, PS 33

PŘÍ: 2. kpt. Živá a neživá příroda, Houby, Rostliny; UČ 7 - 9, PS  8/3

18. 9. PSANÍ: psaní zprávy pomocí přírodnin - budeme potřebaovat přírodniny, které zanechávají stopu - bobule, listy... (děti mají zapsáno v úkolníčku)

HV: některé děti ještě neměly notový sešit - pokud nenajdete ze III. ročníku, je potřeba koupit nový

PSANÍ - OBRÁZKOVÉ PÍSMO:
Pomocí přírodnin (listy, maliny, červená řepa, uhlíky...) jsme si vyzkoušeli, jak se psalo našim předkům v pravěku.
Pracovali jsme ve skupinkách (při focení některé děti bohužel chyběly).
Každý výjev znamená určitou zprávu nebo událost. Poznáte ji? :)


Týden 9. - 13. září

 • tento týden mléko ani ovoce nebylo
 • knihy Dva roky prázdnin jsou objednané, cena za 1 ks je 199 Kč :)
 • moc jsme si užili práci s hlínou - povedly se nám nádherné lodičky! (foto dodám) Děkujeme kapitácne Marušce Rivolové!

ČJ: opakování učiva 3. roč. - kpt. Podzimně (stavba slova, souhlásky, nauka o slově) str. UČ 6 - 13; PS 4, 5, 8

M: opakování učiva 3. roč. - čís. řada, porovnávání, písemné sčítání a odčítání
     GEO: zákl. pojmy: bod, přímka, úsečka; UČ109 - 112, PS 31
     UČ str. 5 - 13, ; PS str. 3

PŘÍ: 1. kpt. Opakování a prohloubení učiva 3. roč.; Živá a neživá příroda UČ 5, 6; PS  4 - 7

VV: práce s hlínou v keramické dílně s asistencí M. Rivolové (doporučuji vhodný oděv)

HV: použijeme notový sešit ze III. ročníku


Práce s hlínou nás moc bavila! Od kapitánky keramické dílny jsme dostaly základní pokyny práce s hlínou, používání nářadí a také jak se chovat na palubě a kam co patří. Těšíme se na další nnávštěvu, až si budeme moci lodičky pomalovat!
 

Úvodní informace:

Milí plavčíci,
na cestu za dobrodružstvím vyplouváme
v pondělí
2. 9. 2019 v 7:55 hod. ze třídy IV. A (ve stejné místnosti jako loni).

Poplují s námi:

 • ve Vlastivědě p. ředitelka Jana Páčová
 • v Aj Verunka Bernardová a nově Helenka Bernardová a Petr Jurič
  (žáci budou rozděleni do tří skupin a spojeni se žáky ze IV. B)

Rodiče bych ráda pozvala na úvodní třídní schůzku ve čtvrtek 5. 9. od 17:00 hod. do naší třídy IV.A.

Základní informace o chodu družiny a jídelny a o organizaci prvního týdne naleznete na úvodní webové stránce školy.


VYPLOUVÁME!
A s námi ještě Alba a Zoe, které při focení chyběly :)

Naše organizace v prvním týdnu:

 • po (1 VH) - přivítáme se po prázdninách, rozdáme si úkolníčky, ŽD + seznam pomůcek + PŘIHLÁŠKU DO DRUŽINY
 • út (4 VH) - potřebujeme: přezůvky, svačinu, aktovku, obaly na sešity (2x A6, 6x A5, 6x A4 + PS z Čj)
                 
  - probereme prázdninové zážitky (děti si mohou přinést a ukázat suvenýry, pohledy)
                 - rozdáme si a nadepíšeme sešity, pracovní sešity,
  obalíme
                 - rozdám dětem lejstra k vyplnění - prosím obratem poslat zpět, děkuji
 • st (5 VH) připomeneme si pravidla
                 - POZOR 4. VH máme TV!!! Na středu tedy cvičební úbor! :)
                 - první hodina s učiteli
  Aj
 • čt (6 VH) - začneme hravě opakovat učivo ze 3. třídy
                 - první hodina Vlastivědy
 • pá (5 VH) - kontrola pomůcek v kufříku na VV a Sp
                    (stejné pomůcky jako v loňském roce,
  navíc úhloměr)

Těším se na společnou plavbu ve školním roce 2019 - 2020! :) Zuzka Bartošová

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

třída III.A

Školní rok 2018/19

Třídní učitelka: Zuzana Bartošová

Dobrodružství s komisařem Vrťapkou v detektivní škole :)

ČERVEN

Poděkování

Milí rodiče, 
školní rok v naší třetí třídě utekl neskutečně rychle. Alespoň mně to tak připadalo. 
Společně jsme se prokousali učivem III. ročníku a společnými silami, 
díky Vaší spolupráci, jsme naučili děti vyjmenovaná slova, slovní druhy, slohové útvary,
 násobilku, písemné i pamětné počítání do 1 000, kružnice, základní geo názvosloví... 
Ale především být si kamarády, vycházet spolu, učit se řešit problémy, být samostatní, 
dodržovat termíny odevzdávání úkolů či prací, pracovat s chybou. Děkuji Vám za důvěru, 
příjemnou a pohotovou spolupráci, ochotu řešit problémy či nedorozumění,
 za napečení dobrůtek na třídní akce, materiální a finanční výpomoc. 
Dárečky od Vás v závěru školního roku mi udělaly obrovskou radost 
a květiny těšily několik týdnů! Moc děkuji, vážím si Vašeho ocenění. 
Mějte příjemné letní dny bez úrazů, vyvedené dovolené 
a v září se budu těšit opět na shledání a další spolupráci.

Zuzka Bartošová

Vysvědčení

Poslední školní den jsme si rozdali vysvědčení. 
Je to krásná vizitka půlroční práce a vzájemné spolupráce. 
Všechny děti měly vyznamenání. 
Připomněli jsme si prázdninové nástrahy a společně si doporučili, 
jak jim předejít nebo vyřešit. 
Rozloučili jsme se se slzou v oku s našimi deváťákami a už 
hurá na prázdniny!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vážení rodiče a přátelé školy, dovolujeme si vás pozvat na 
    divadelní představení Dramatického kroužku
 O NEZBEDNÝCH KŮZLÁTKÁCH
    divadelní představení třídy III. A
 DĚVČÁTKO SE SIRKAMI
hudebně-pohybovou tvůrčí práci žáků třídy III. AKDY: úterý 25. 6. od 16:30 hod.      
KDE: ZŠ Štěpánská, 1. patro, třída 3. A 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Děti si do úkolníčku píší rekvizity a kostýmy, které jsou potřeba pro naše divadelní představení. Pokud budete ochotni nám je zapůjčit, budeme rádi :)

Aktuálně:

 • OBĚDY V PÁTEK 21. 6. POUZE DO 13:00 HOD.

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE 24. – 28. 6. 2019

po, út, st: 4 hodiny ve třídě s tř. učitelem (7:55 – 11:35 hod., obědy do 13:00 hod.)
(po – rozdávání učebnic do 4. roč.;
po + út – zkouška na divadelní představení;
st – den deskových her ve třídě)

čt: cca 3 hodiny ve třídě s třídním učitelem, na oběd dle rozpisu tříd
(budeme hodnotit školní rok, rozdávat si diplomy a ocenění)

pá: 1 hodina s třídním uč. = VYSVĚDČENÍ
(děti si přinesou desky na vysvědčení, obědy 10:00 – 11:00 hod.;
družina do 15:00 hod.)

zprávu budou mít děti v ŽD, rodiče prosím o podpis
 

 • Vyhodnotili jsme celoroční práci, rozdali jsme si krásné dárečky i vysvědčení z detektivní školy

 • Nejlepším žákem ve 4. čtvrtletí se stal Máťa Blahunek - moc gratulujeme! 

 • Dokončili jsme PS z ČJ, v PS z matematiky jsme některá cvičení přeskočili (není nutné dodělávat, je možné procvičit si individuálně ve volném čase, případně doma)

 • Pro spolužáky a učitele jsme hráli průběžně divadelní představení Děvčátko se sirkam

 • Děti si vzaly 14. 6. domů první díl PS z ČJ a M + sešit z HV

 • V ŽD máme napsané sebehodnocení, rodiče prosím podepíší

 • v pondělí 17. 6. budou děti prezentovat své referáty (kdo má napsat referát, má zapsáno v úkolníčku)

 • Rozloučili jsme se s Kájou, kterou uvidíme až v den vysvědčení

 • v pondělí 17. 6. má celá škola v budově od 9:00 zkoušku na Akademii

 • ve čtvrtek 20. 6. má celá škola venku na jevišti během dopoledne zkoušku na Akademii, je potřeba, aby děti byly na obě zkoušky přítomny

Učivo

Čj - v PS máme hotovo do strany 33, od 17. 6. práci v PS dokončíme; dopsána tiskací písanka, vracíme se k písance psací, kde řešíme stránky pro chytré hlavičky makovičky

M - v PS máme hotovo do strany 39, od 17. 6. budeme ještě řešit některá cvičení (témata: Rodokmen, indické násobení, krokování, sčítání, odčítání, násobení a dělení) 

Prv - půda, louka, počítač 

V ostatních hodinách zkoušíme na Akademii či vystoupení pro rodiče, vyrábíme kulisy, masky a rekvizity :)

Dětský den

Žáci druhého stupně, převážně devátých tříd v čele s paní učitlekou Pavlou Šrámkovou, připravili zábavný den na školním hřšti. Hrálo se nejen o ceny a dobrůtky, ale hlavně pro zábavu! Pobavit se přišly také děti z mateřské školy. Počasí se vyvedlo, pamatovalo se i na potný režim. Den jsme si moc užili! Děkujeme!

Divadlo ve škole

Ve středu 5. 6. k nám do školy zavítal mladý herec s loutkovou pohádkou. Kromě malovaných pohyblivých kulis a krásných dřevěných loutek nás bavil příjemným hlasem a hlavně - kouzly a efekty s pěnou a ohněm! A co teprve když se začal pohybovat kouzelý strom! Děkujeme za pobavení a kouzelnou návštěvu a těšíme se na další!

Učivo na písemnou práci:
(s dětmi procvičujeme ve škole, v UČ, PS i SŠ)

ČJ - skloňování a časování, skladební dvojice, slovní druhy, vlastní jména, vyjm. slova, osoba, číslo a čas sloves, rod, číslo a pád pods. jmen, infinitiv, vzorec souvětí

MA - zaokrouhlování, dělení se zbytkem, písemné sčítání, odčítání a násobení, příklady se závorkami, slovní úloha, rýsování kružnice, poloměr, průměr, síť krychle

Prv - převod jednotek, trávicí soustava, živiny, oheň, fáze měsíce, letopočet, pravěcí lidé, vysvobození z Egypta

Ve středu 5. 6. přijede k nám do školy divadlo. Cenu 60 Kč prosím do středy 5. 6. Děkuji.

 • v úterý 25. 6. v 16:30 hod. ve třídě 3. A vystoupení kroužku DV a žáků třídy 3. A (cca 60 min.)

 • 11. 6. písemná práce z Čj
 • 12. 6. písemná práce z M
 • 13. 6. testík z Prv
 • referáty na vylepšení klasifikace v případě nerozhodné známky v daném předmětu možné do pondělí 17. 6.
 • 19. 6. ukončení klasifikace za II. pololetí
 • 20. 6. školní akademie  (POZOR, ZMĚNA TERMÍNU)
 • 28. 6. vysvědčení

KVĚTEN

Učivo