IV. B

Vítejte na stránce třídy IV. B

Školní rok 2019/20

Třídní učitel: Jakub Šebesta

Krásné prázdniny.  Těším se na vás ve 4. třídě. Jája

Co nás čeká:

  • PRÁZDNINY

Vzpomínky na 3. třídu:

Červen 2019

28. 6. jsme si rozdali vysvědčení a pochvaly (tentokrát na fleshce). Nejlepší žák byla Karolínka.

26. 6. jsme si užili vodní atrakce v Malešickém parku, odpoledne byla derniéra Růženky

25.6. jsme byli na divadýlku O holčičce se sirkami, které nacvičila III.A

Psali jsme závěrečné testy a všechno si zopakovali. Dočetli jsme Mluvící balík.

5. 6. skvělé divadelní představení Jana Hrubce O princovi z knížky

Květen 2019

Učivo

V ČJ jsme určovali skladební dvojice a opakovali další ohebné slovní druhy - přídavná jména, číslovky a zájmena. V matematice se učíme dělit se zbytkem a rýsovat trojúhelník. V prvouce si povídáme o zemědělství a přírodě.

14. 5. měl premiéru náš muzikál Šípková Růženka. To byl úspěch!

Od 20. do 24. 5. jsme byli na škole v přírodě v Dolní Malé Úpě. Moc jsme si to užili.

První den jsme byli na vycházce, druhý den hráli disc golf a užívali si bezvadné hřiště. Večer byla noční výprava do tee pee. Ve středu pršelo, učili jsme se a tvořili, šli na procházku v holinkách a pláštěnkách, měli diskotéku a setkání s pohádkovými bytostmi z Krkonoš. Ve čtvrtek jsme bojovali proti baziliškům a odpoledne všichni měli bojovku po fáborcích a výlet na Portášky. Večer jsme zpívali a vyhlašovali soutěže.

Duben 2019

Učivo

V Čj jsme se učíme o slovesech, určujeme osobu, číslo a čas. V matematice jsme se naučili, jak dělat zkoušky správnosti. V prvouce probíráme pravěk.

10. 4. Velikonoční procházka kostelem sv. Ignáce - dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí (o poslední večeři, oltáři, půstu, Panně Marii)

11. 4. pletení pomlázek s Policií ČR - upletli jsme si krásné pomlázky z 8 proutků

11. 4.  dopravní hřiště - seznámili jsme se s policistou, který s námi zopakoval pravidla silničního provozu pro cyklisty, dopravní značky a jízdu křižovatkami a pak jsme už jezdili na kolech a koloběžkách a za přestupky jsme platili pokuty v podobě dřepů a kliků. Moc jsme si to užili.

Psali jsme čtvrtletní testy.

25. 4. Byli jsme na krásném představení Polní žínka Evelínka v divadle MINOR.

Březen 2019

Učivo

V Čj jsme dokončili vyjmenovaná slova, učíme se pádové otázky a budeme určovat pády. V matematice rýsujeme stále lépe kružnice a děláme z nich kytičku, učíme se písemně násobit. V hudebce hrajeme na ukulele.

4. 3. divadelní představení V korunách stromů - nádherné interaktivní představení v Studiu Alta v Holešovicích, do kterého jsme se zapojili jako herci.

5. 3. jsme slavili masopust. Za různé masopustní úlohy jsme vyhrávali kousky koblih.

13. 3. Byli jsme na nádherném programu Stopy svatého Jezulátka v kostele v Karmelitské ul.. Podle barevných stop jsme hledali pergameny a objevovali zajímavá místa (varhany, kryptu, oltář...)

Únor 2019

Začli jsme nacvičovat divadelní představení (operku) O Šípkové Růžence.

Učivo

V Čj se pouštíme do vyjmenovaných slov po S, v matematice písemně sčítáme, odčítáme a indicky násobíme. V prvouce se seznamujeme s jednotkami hmotnosti, objemu a délky a staráme se o zdravý jídelníček. V hudebce hrajeme z not a samozřejmě zpíváme.

"Vařili" jsme rýžový salát podle receptu v učebnici.

Leden 2019

Učivo

V Čj jsme se naučili vyjmenovaná slova po P, v matematice jsme zaznamenávali výsledky do grafu Histogramu, pracovali s penězi a vrátili se do země Biland. V prvouce se učíme o zboží a službách, nakupujeme a zajímáme se o výrobu věcí.

5. - 11. 1. 2019 lyžařský kurz v Bedřichově - šlo nám to nádherně, lyžovali jsme na novém sněhu, bobovali a stavěli sněhuláky, večer zpívali a plnili úkoly bílé čarodějnice z Narnie.

28. 1. byl šachový turnaj a ti, co nehráli, byli na vycházce na Vyšehradě spojené s moc hezkým divadelním představením O medvědím princi.

Prosinec 2018

Učivo

V Čj jsme se naučili vyjmenovaná slova po M a opět s písničkou a tancem. V MA sčítáme trojciferná čísla a počítáme se závorkou. Zpíváme spoustu koled a povídáme si o vánočních zvycích.

5. 12. Mikulášská nadílka ve škole

6. 12. Program  s průvodcem v kostele sv. Mikuláše na Malé straně (na Mikuláše)

12. 12. putování za pastýři - kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)

14. 12. Divadlo Kampa - Jak andělíček Koledníček Vánoce prožil

19. 12. od 17 hodin - vystoupení v kostele sv. Štěpána - zpívali jsme o Matesovi a moc se nám to povedlo

20. 12. třídní vánoční besídka, jedli jsme cukroví, rozdávali dárky, zpívali a vyráběli bramborový salát

21. 12. společné zpívání na schodech, vycházka do Krčského lesa společně s prvňáčky. Zahráli jsme si pár her a ozdobili stejný stromeček jako vloni.

Listopad 2018

Učivo

V Čj jsme se naučili vyjmenovaná slova po B a začínáme i se slovy po L Řady slov se učíme jak jinak než písničkou a tancem. V MA písemně odčítáme, jezdíme v Cykloparku, kreslíme jedním tahem, rýsujeme kružnice a kamarádíme se zvířátky Dědy Lesoně a v prvouce se učíme o vztazích mezi lidmi. Pomáhá nám s tím naše strašilka Zipy. V HV píšeme celou stupnici C dur a zpíváme kánon.

Inspekci se u nás moc líbilo. Paní inspekrotky si prohlédly naši kroniku, děti jim zazpívaly hymnu a krásně počítaly v prostředí Autobus a Děda Lesoň.

Hodně používáme tablety, jednak při angličtině, ale i v ČJ a MA při procvičování učiva nebo vyhledávání informací (např., kde přesně leží Přibyslav)

Máme nové školní mikiny a moc nám sluší.

14. 11. jsme byli v Divadle Kampa na představení plném indiánské moudrosti Škola Malého stromu.

Říjen 2018

31. 10.  Halloween Měli jsme krásné masky, učili se strašidelnou písničku, pekli jsme Mumie z listového těsta a párečků, povídali si o Dušičkách a hráli na živé sochy.

Učivo

V Čj jsme si zopakovali druhy vět a psaní slov se skupinami dě, tě, ně/bě, pě, vě/mě. Umíme najít kořen slova a rozlišit předponu i příponovou část. V MA násobíme indicky pod sebou, písemně sčítáme, připomněli jsme si rodokmen Klosových a Malých a v prvouce umíme hodně o mapách. V HV píšeme noty c1 - g1 a zpíváme a hrajeme.

Beseda s letuškou

Maminka Karolky nám přišla na závěr Vzdušné kapitoly povídat o zajímavém povolání letušky.

Pořad Kde domov můj

Poslouchali jsme naši hymnu, dozvěděli se něco o její historii a prošli stručně celé dějiny naší krásné země. Pak jsme měli možnost vyzkoušet si několik zajímavých aktivit (stavěli jsme rotundu, vyráběli model sluneční soustavy, doplňovali chybějící obrázky do děl slavných českých malířů)

Projektový den

Ve škole bylo celkem 20 stanovišť a my byli rozděleni do smíšených družstev s dětmi od 1. do 9. třídy. Na stanovištích jsme se učili nosit vlajku, zpívali, vyráběli, vařili lipový čaj. luštili a viděli jsme první české filmy. Taky jsme si vyzkoušeli, jak se stát poslancem, seznámili se s panem Masarykem a skládali český znak.

Návštěva knihovny

Září 2018

Učivo

V Čj jsme si zopakovali tvrdé a měkké souhlásky a začali se učit o příbuzných slovech.V prvouce kreslíme plán lavice, třídy a okolí školy a učíme se dopravní výchovu, hlavně značky. V matrmatice opakujeme prostředí, která známe ze 2. třídy: násobilku, stavby z krychlí, krokování, parkety, určujeme polovinu a čtvrtinu, procvičujeme hady a výstaviště.

Prohlídka katedrály sv. Víta a Svatováclavské kaple s průvodkyní byla velmi zajímavá a cestou do školy jsme prošli celý Hrad.

Naše celoroční hra (projekt)

Čteme na pokračování knihu Mluvící balík od Geralda Durrella.

V září jsme společně s I. A rozbalili tajemný balík a vysvobodili Papuše a pavoučici Dulcibelu. Vyprávěli nám o zemi Mytologii, kterou jim pomůžeme zachránit před lstivými bazilišky.

Jsme rozděleni na 4 družinky, které spolupracují a plní různé úkoly. Za ty získáváme fazolky. Dáváme si je do plechovek a za každých 12 fazolek dostaneme Fazoláka (tucet). Za 60 fazolek (kopu) je jedna Velebobule. Za fazolky si můžeme od kouzelníka Hengista Hanibala Velebobule kupovat každý pátek malé přívěšky na naše náhrdelníky. Už máme kousek čaroštrůdlu, malou Dulcibelu na pavučině, Papouše a kolečko z lokomotivy.

Naše hymna:

Znám jednu krásnou zem, Mytologie.

Tam spolu poplujem, Mytologie.

Pozdravíme jednorožce, čarotelata,

pohladíme fénixova křídla ze zlata,

hlavně, ať vzkvétá nám, Mytologie.

Ať žije Papouš s Dulcibelou,

na zdraví připijem sklenkou celou,

čaromrkev má dobrou chuť,

tu si každý dá.

Náš Hengist Hanibal z Mytologie,

je lasičáků král, z Mytologie.

Ropušák je špion, nakonec však rád

pomůže nám dobýt bazilišků hrad.

Kéž v zemi vládne mír, Mytologie.

Ať žije...

Vzpomínky na 2. třídu

Celý rok jsme hráli na Muminky a četli společně knížku Čarodějův klobouk

Pochvaly

Akademie

Výlet do Malešického parku

Pečeme koláč podle receptu v matematice

Muzeum Antonína Dvořáka

Dušičky na Vyšehradě

Matematika nás baví.

Vzpomínky na 1. třídu

Závěrečné vysvědčení

Akademie - naše africké vystoupení

To jsme my na konci 1. třídy v celé kráse i s asistentkou Esterkou.

Škola v přírodě Benecko.

Malujeme lokomotivu Emu.

Ve druhém pololetí jsme chodili plavat do Axy.

Stavíme z kostek v matematice profesora Hejného. Moc nám to šlo.

Vítáme vás v Jasmánii. To byla země, kterou jsme spolu se strojvůdcem Lukášek a Jimem Knoflíkem putovali celou první třídu.