IX. tř.

Vítejte na stránce  IX. třídy

Školní rok 2019/20

Třídní učitel: Jiří Verner

INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

Od pondělí 22. do středy 24. 6. budou v 9. třídě vybírány učebnice a zámky od šatních skřínek. V pondělí a úterý od 8:00 do 13:00, ve středu od 13:00 do 16:00. Pro ty, kteří nezačali v rámci příprav na přijímací zkoušky docházet do školy, platí povinnost odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků vyrového onemocnění. 

V pátek 26. 6. proběhné běžné předání vysvědčení během první hodiny, poté proběhne tradiční rozloučení s žáky 9. ročníku.

Akce proběhne na školním hřišti. Účast rodičů žáků 9. ročníku je možná.

Jiří Verner

Výuka od 25. 5. začíná v 8:55. Příchod na hřiště v 8:45. J.Verner

DŮLEŽITÁ INFORMACE: 

Vzhledem k přetíženosti školního serveru bude postupně většina materiálů ukládána na web skolavpyzamu.cz. Během krátkého přechodného období raději sledujte oba informační kanály, tedy školu v pyžamu i naše třídní stránky.

Přihlásíte se kliknutím na níže uvedený odkaz, vytvořte si svůj účet (již opravený link!):

https://www.skolavpyzamu.cz/vaj5m
Pracovní plán učiva pro období neúčasti žáků ve škole

  • pokud nemáte možnost PL vytisknout, vypracujte daná cvičení do školního sešitu
  • v případě dotazů neváhejte vyučující kontaktovat
  • e-mailová adresa třídního učitele: jiri.verner@zs-stepanska.czDějepis

24. 3. Doprovodný text k prezentaci Válka v Pacifiku II

24. 3. Prezentace Válka v Pacifiku II . proveďte zápis do sešitu (do 27. 3.) 

19. 3. Doprovodný text k prezentaci Konec 2. světové války v Evropě - Doufám, že se podařilo vytvořit srozumitelný text s co nejmenším počtem překlepů, opakujících se slov a dalších nedostatků. Uvítám zpětnou vazbu. J. Verner (druhá část - válka v Asii bude doplněna)

19. 3. Prezentace Konec 2. světové války v Evropě - prověďte zápis do sešitu (do 24. 3.)


Zeměpis

27. 3. - Pokyny pro vypracování písemného referátu na vybraný evropský stát. Odevzdávejte do 30. 4. 2020.


Španělský jazyk

Mis queridos alumnos de la clase novena, 

lo siento mucho no poder veros en vivo. Entonces os mando por lo menos unas ideas para no perder todo lo que ya han aprendido. Además viene la hora de su regreso a la escuela... Cuándo será es ahora muy difícil decirlo.

Bajo siguiente link encuentran diferentes periódicos latinoamericanos. Link: http://www.plusnoticias.com/fdialatino.htm Escoje uno de ellos y describe la situación actual en el dicho país. No tenéis que comentar sólo lo que escriben sobre covid 19, pero... 

Escribid un comentario de 50 palabras sobre el artículo y mándamelo a mi correo electrónico: premysl.hrbek@zs-stepanska.cz. Aňadid el artículo como un apéndice. 

Espero que todos vosotros estéis bien,

en espera de su respuesta hasta este domingo

su Přemek

(En cualquier duda podéis escribir o también llamarme a mi teléfono celular 732 407 375)


Německý jazyk

Vypracované materiály lze pro kontrolu zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: jiri.verner@zs-stepanska.cz

26. 3. Materiály k tématu In der Stadt - zopakujte či si osvojte novou slovní zásobu, zpracujte zadané úkoly a práci ze strany 37 (Ein Freund/eine Freundin kommt dich in deinem Land...). Výstup z tohoto úkolu čítající minimálně 200 slov zašlete do 3. 4. 2020 na e-mail jiri.verner@zs-stepanska.cz 

18. 3. Modální slovesa - Zopakujte způsobová slovesa, k ruce můžete vzít slovník.

17. 3. 2020: Opakování - viz lekci 5; Was tut dir weh? Cv, 1 - doplňte rozhovor, cv. 2 - zopakujte části lidského těla.

17. 3. 2020: Opakování - viz lekci 5; vypracujte cv. 13; zopakujte (tabulka pod cvičením) minulý čas sloves haben a sein, rozkazovací způsob, osobní zájmena ve 3. pádu, lze provést i v pracovním sešitu, pokud jest k dispozici 


Český jazyk

- vypracované úkoly prosím zasílejte na adresu kapapaka@seznam.cz

3.4. - korektura textu -zde

1.4. - sloh - aprílový inzerát - pokyny máte v mailu

31.3. - literatura - K.Čapek Povídky z jedné a druhé kapsy - prezentace zde + přečíst povídky Modrá chryzantéma, Věštkyně, Tajemství písma,Jasnovidec, Básník, Ukradený spis - přečíst do konce týdne)

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/70/povidky_z_jedne_kapsy.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=PEWk8gnKVvQ

30.3. - doplněk a vv doplňková - zde + přiřazené testy SCIODAT

26.3. literatura - romány Válka s mloky, Krakatit - úkoly k tématu zde, hodnocena bude obsahová i jazyková správnost odpovědí. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3UVD3lRLgE&t=28s - ukázka z románu Válka s mloky

25.3. všestanné rozbory - zde

24.3. 2. díl prezentace K.Čapek - zde + ukázka díla zde + nastudovat obsahy děl + zápis do sešitu, podívat se na ukázky na youtube + možno shlédnout celý film Krakatit

Prosím vypracované úkoly z tohoto týdne  zastat na adresu kapapaka@seznam.cz nejpozději v neděli večer 22.3. Zároveň děkuji těm, kteří mi to posílají průběžně.

23.3. korektura + rozbor - zde

20.3. úkol ze slohu - zde

19.3. korektura textu - zde - prosím vypracovat a zaslat zpět . Úkol z literatury - zde

18.3. všestranný jazykový rozbor - zde - prosím vypracovat a zaslat zpět . 

Dobrý den, milí žáci i rodiče,

připojuji se k apelu paní učitelky na vypracovávání ukázkových přijímacích testů na stránkách Cermatu. Také prosím o zaslání emailových adres, měl by mi je během dneška poslat Martin. Doufám, že tak učiní,  prosím posílejte mu je. Ráda bych s vámi komunikovala také touto cestou. Učivo z mluvnice máme probrané, jen to musíme ještě zdokonalovat. Uvidíme, jak nám to půjde. Teď máte čas na čtení, tak ho využijte. Knížky bývají bez pravopisných chyb. Pokud víte, že v něčem z mluvnice nemáte jasno, dejte mi vědět na adresu kapapaka@seznam.cz, zkusíme to nějak vylepšit. 

Brzy pošlu konkrétnější úkoly. Mějte se hezky, K.S.

17.3. 1. část prezentace Bratři Čapkové - ke stažení zde,  Udělejte si zápis do sešitu, najděte si obsahy jednotlivých Čapkových her, více informací v mailu


Matematika

Moji drazí, i přesto, že nikdo neví, kdy a jakým způsobem budou probíhat

přijímací zkoušky, je potřeba se na ně stále připravovat.

Na níže uvedené adrese jsou ukázkové testy z minulých let.

Bylo by dobré,abyste si vypracovali alespoň 3 do týdne. Stáhněte si pracovní archy, stopněte si 60 min.

a pracujte. Klíč najdete zde též. Jen ho otevírejte opravdu až po vypracování :).

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika

Během týdne vám sem nascenuji jiné opakovací testy, aby byla nějaká změna.

Kdybyste nějakému příklady nerozumněli, kontaktujte mě na školní adrese viz. stránky školy.

Zde máte jeden online test scio. Vypracujte si ho.

https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy

a na adrese tohoto gymnázia jsou stále ukázky jiných testů než Cermatu.

Takže budete mít během opět během týdne vypracované alespoň 2.

http://www.omska.cz/prijimaci-rizeni/typove-priklady-prijimacich-zkousek/

ještě něco nového:

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-kurzy/index.asp?fbclid=IwAR0uU2GX6VfhFRBA_nluEuG0k821cideAF5zgnqjO-OCkNuN1yqzY3HR4tw

Všechny pokyny platí do té doby než se vrátíme do školy nebo než půjdete k přijímacím 

zkouškám. 

Samostudiu zdar a matematice zvlášť. :)


Fyzika

16. 3.: úkoly do 20. 3.: zadání ke stažení zde

20. 3.: zadány známky z testu na elmg. pole, zájemcům zašlu oskenovanou verzi, otázky jsou vítány

23. 3.: úkoly do 27. 3.: zadání ke stažení zde

30. 3.: úkoly do 3. 3.: zadání ke stažení zde (pozor na termíny odevzdání)

05. 4.: zadání úkolů nyní najdete ve Škole v pyžamu


Anglický jazyk

skupina pí. uč. M. Kocourkové: 

From April 6th, all the assignments you can find on Pyjamas School :-) Thank you for your attention.


učivo do 3.4. - WEBQUEST - plan a week lasting trip around the whole Czech Republic for 2  Americans flying from New York, choose the most interesting places (nature, historic sights etc., not only in Prague).

Time: October 2020 (předpokládejme, že situace už bude zcela bezkaranténní a beznouzová :-))

Budget: limitless (however, do not waste needlessly - do not rent an exclusive car..., but remember relaxation :-))

Travel to Europe by plane (it is sure) -  economy class, in our country travel by trains, buses or you can rent a car (do not forget a driving licence)

Accommodation: in (normal) hotels - no luxury :-), hostels, pensions

You can work either on your own or in pairs (it depands on your internet possibilities).

Your deadline is on Friday, April 3rd - send it either to School in Pyjamas or to my email: Michaela.Kocourkova@zs-stepanska.cz

We'll go through it together in the online lesson on Friday afternoon. See you soon.

If you have any question, contact me, please.Thank you. Looking forward to your trips!


učivo do 27.3. - Unit 4C (nejprve SB, poté grammar in WB 77-78, potom až WB 4C - i poslechy) + procvičování online (odkaz níže). Při učení frázových sloves doporučuji používat náš starý známý slovník http://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky a slovesa se učit v kontextu celých vět.

Pokračujte v práci na našem oskarovém filmu :-) - dialogues, details... Ozvěte se na WhatsAppu, jak to jde.


učivo do 20.3. - dokončení části Unit 4A ve WB, Unit 4B - SB + WB, grammar WB 77/4.2 (gerundia), Vocabulary ve WB, WB včetně poslechů z vloženého CD

online procvičování k příslušné lekci na: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index 

Pokud budete mít jakékoli dotazy či případné nejasnosti v učivu, kontaktujte mě telefonicky, SMS nebo emailem. Děkuji Vám za spolupráci. Michaela Kocourková


skupina pí. uč. Kyselé: Hello pupils :) Vaše úkoly na dané týdny jsou následující. Udělejte si vše poctivě a v termínu, ať se vám toho moc nenakupí a nemáte potom hodně práce. Best wishes, Katka

Materiály na celý týden najdete níže v odkazu. Máte zde vše vysvětleno a popsáno (co, kde a jak vypracovat). Každý týden přidám nový odkaz, kde budou nové úkoly - vždy napíšu, že je odkaz aktualizován.

Týdny od 11. - 20.3.2020

Týden od 23. - 27.3.2020             TEST: Test ke stažení zde

Týden od 30.3. - 3.4.2020

Týden od 6. - 10.4.2020

Týden od 14. - 17.4.2020

Týden od 20. - 24.4.2020

Týden od 27.4. a dále: Najdete pouze na Škole v pyžamu


Hudební výchova

Učivo z hudební výchovy

Romantismus v české hudbě - Národní divadlo, tvůrci české národní hudby: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich (stručný životopis, dílo, poslech Má vlast, Symfonie Z Nového světa, melodram Vodník). Prosím o zápis do sešitu. Dále Vás nebudu zatěžovat úkoly z HV, leč tato látka by se mohla objevit v přijímacích zkouškách. Děkuji za pozornost.


Chemie

Vypracovat pracovní list PL - deriváty (U halogenderivátů, klidně vynechat úkol č.3 - 5) Přečíst si a udělat zápis do sešitu o kyslíkatých derivátech - alkoholy a fenoly. Učebnice Základy chemie 2 str. 48 - 49, příp. uč. Základy praktické chemie2 str. 39 (záleží na tom,kterou jste na začátku roku dostali)

Týden od 23.3. do 27. 3.

Všechny pokyny najdete v prezentaci: Kyslíkaté deriváty

Kdo má málo známek a chtěl by získat za aktivitu nějakou navíc, tak mi pošlete na email i vypracovaný PL. (není to povinné!) Příští týden vyvěsím řešení.

Týden od 30. 3. do 10. 4.

Ke kontrole přikládám řešení PL: PL-deriváty-řešení Další úkoly najdete v prezentaci: Kyslíkaté deriváty2

Týden od 6. 4. do 10. 4.

V tomto zkráceném týdnu bychom neměli naši hodinu chemie. Nebudu vám dávat žádnou novou práci. Poslední prezentace byla na dvě vyučovací hodiny, takže na další týden po velikonocích vám pošlu jen PL na procivčování.

Přeji pěkné velikonoční svátky:-)

Další úkoly budou uloženy jen na Škole v pyžamu :-)


Přírodopis

Přečíst si a udělat zápis do sešitu o sopečné činnosti. Uč. str. 51 - 55

Týden od 23.3. do 27. 3.

Na procvičení a doplnění sopečné činnosti jsem vám připravila prezentaci: Sopečná činnost Máte tam i odkaz na video ke kterému mi vyplníte PL a pošlete mi řešení na email: PL - sopečná činnost k videu

Týden od 30. 3. do 3. 4.

Kdo ještě neodevzdal práci z minulého týdne k hodnocení, tzn. PL - sopečná činnost k videu, poprosím o rychlé odevzdání. Nová práce: Tektonické jevy

Týden od 6. 4. do 10. 4.

Tento týden budeme mít jako opakovací. Vyplňte a pošlete mi přes "školu v pyžamu" PL PL - geologické děje. Znovu připomínám, pokud jste mi ještě neodevzdali PL k videu o sopkách, tak mi ho také pošlete.

Děkuji a přeji pěkné velikonoce :-)

Další úkoly budou uloženy jen na Škole v pyžamu :-)
SO 6.3.2020

SO 28.2. 2020

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 8.3.-15.3. 2020 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1700,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,- vybereme u autobusu

odjezd v neděli 8.3. v 10.30 od školy (sraz 10.15)

návrat v neděli 15.3 mezi 12 a 13 h ke škole

Po 2. 3. - přírodopis - opakování (horniny)

Čt 5. 3. - chemie - opakování (organická chemie)

2. 2. 2020: test z fyziky (od mg. pole, str. 10 po diodu, str. 77) 

SO 14.2.2020

Po - 10. 2. - přírodopis (nerosty)

SO 6.2. 2020

11. 2. 2020: Promítání filmu Králíček JoJo v CinemaCity Nový Smíchov od 15:10. Cena: 169 Kč; 108 min.

25. 2. DĚJEPIS - TEST: Československo po první světové válce, politický systém, hospodářství, zahraniční politika

13. 2. DĚJEPIS - TEST: Svět ve 30. letech 20. století - hospodářská krize a státy a politika států OSY. 

11. 2. DĚJEPIS - TEST: Poválečný svět, důraz na územní ztráty poražených států, Itálie, situace v Německu do nástupu Hitlera, SSSR, nástup totalit obecně

3. 2. - Výlet 8. + 9. roč. do Tábora. S sebou 150 Kč na vstup do muzea čokolády a 50 Kč na dopravu. Libovolné kapesné. Sraz na Hl. nádraží v Praze v 8:30 před obchodem TIGER. J. Verner

ČT 23. 1. - chemie - opakování (teplo a chemické reakce)

Odpolední výuka jest dne 21. 1. odvolána. J. Verner

Po 13. 1. - přírodopis - test (poznávání nerostů)

Pátek 10.1. čtvrtletní písemná práce matematika

SO - 13.12.2019

Po 16. 12. - přírodopis (úvod mineralogie, včetně prvků)

19. 12 - Zeměpis - geografie Evropy (oceány, moře, ostrovy, zálivy, poloostrovy)

Po 2. 12. - přírodopis - opakování (geologické éry Země)

Út 3. 12. - chemie - opakování (redoxní děje, elektrolýza, koroze)

SO - 20.11.2019

15. 11. PROJEKTOVÝ DEN - přineste si s sebou pokud možno pláštěnku a 4 igelitové sáčky

13.11. děvčatům odpadá 1. hodina TV

12. 11. DĚJEPIS - Češi a Slováci za 1. světové války, vznik ČSR

Střední škola strojní Betlémská

SO - 25.10.2019

V pátek 25.10. projektový den na střední strojní průmyslové škole v Betlémské.

Sraz v 7.50 před školou, návrat okolo 12h.

S sebou psací potřeby, notes a svačinu.

Út 5. 11. - chemie (chemické reakce)

Po 21. 10. - přírodopis (úvod geologie + historie Země)

18. 10. 2019: Dějepis - 1. světová válka + důsledky

SO -11.10.2019

V pondělí 14.10. přinést 3000,- zálohu na lyžařský kurz.

Vyberou třídní učitelé.

SO - 4.10.2019

SO - 27.9.2019

Út 24. 9. - chemie - opakování názvosloví, práce s PSP

SO - 20.9.2019

SO - 13.9.2019

V pondělí 16.9. odpadá děvčatům tělocvik.

10. 9. 2019: DĚJEPIS České země ve 2. polovině 19. století

TŘÍDNÍ SCHŮZKY IX. TŘÍDY - úterý 10. 9. 2019 od 17:00. Účast rodičů je nutná. V případě, že nemůžete dorazit v uvedeném termínu, prosím o domluvu individuální schůzky v jiném termínu. Jiří Verner  

Vítám všechny žáky a žákyně v novém školním roce 2019/2020. Mnoho úspěchů v tomto roce! Jiří Verner

Vzpomínky na loňský školní rok:

Sportovní kurz:

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13

10. 6. 2019: ZEMĚPIS: Afghánistán, Pakistán, Indie + státy JV Asie

Út 11. 6. - chemie (soli)

3. 6. PONDĚLNÍ HODINA ŠJ A NJ BUDE SPOJENÁ. MÍSTO TOHO BUDETE MÍT S PANEM UČITELEM DĚJEPIS, VEZMĚTE SI PŘÍSLUŠNÉ SEŠITY.

Čt 6. 6. - přírodopis (smysly)

  SO - 24.5.2019

24. 5. DĚJEPIS - Revoluční rok 1848 v Evropě a císařském Rakousku

Út 21. 5. - chemie  (hydroxidy, měření kyselosti)

 SO - 17.5.2019

Čt 16. 5. - přírodopis (endokrinní soustava)

SO - 3.5.2019

15. 5. ZEMĚPIS - Zakavkazsko a státy střední Asie

Út 14. 5. - chemie (kyseliny)

10. 5. DĚJEPIS - Národy v Evropě, průmyslová revoluce, kultura a společnost na přelomu 18. a 19. století

Čt  2. 5. - přírodopis (řídící soustavy - nervová s.)

Pá 26. 4. - chemie (dvouprvkové sloučeniny)

16. 4. DĚJEPIS (PŘESUN!): Napoleonské války (od direktoria po Vídeňský kongres)

Út 16. 4. - chemie (názvosloví halogenidů, oxidů)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

Út 9. 4. - chemie (názvosloví halogenidů)

SO - 5.4.2019

9. 4. NĚMECKÝ JAZYK: Přivlastňovací zájmena + vybraná slovní zásoba

4. 4. NĚMECKÝ JAZYK: Způsobová slovesa

SO - 29.3.2019

Čt 28. 3. - přírodopis (vylučování)

Út 2. 4. - chemie (kovy)

SO - 22.3.2019

29. 3. - DĚJEPIS: Vznik moderních národů, nacionalismus, české národní obrození

27. 3. - NJ - způsobová slovesa

27. 3. - ZEMĚPIS: Dokončení jihozápadní Asie (Írán, Irák, Saúdská Arábie, další státy Perského zálivu) 

Út 19. 3. - chemie (chem ická reakce, rovnice)

Út 12. 3. - chemie (chemická vazba, ionty)

V pondělí 11.3. odpadá tv dívky i chlapci

SO - 8.3.2019

Opakování 11. - 15.. 3. 2019

19. 3. 2019 (ZMĚNA!): DĚJEPIS: Velká francouzská revoluce (do nástupu direktoria)

SO - 1.3.2019

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1830,- na permanentku

Út 5. 3. - chemie (chemická vazba, ionty)

Čt 7. 3. - přírodopis - opakování (trávicí soustava + metabolismus, výživa)

5. 3. 2019 DĚJEPIS: Vznik USA

4. 3. 2019 - ZEMĚPIS: státy Blízského východu (Turecko, Sýrie, Izrael)

28. 2. 2019 - Německý jazyk - množné číslo u vybraných podstatných jmen

SO - 22.2.2019

Čt 21. 2. - přírodopis - opakování (dýchací soustava)

SO - 8.2.2019

Út 5. 2. - chemie (značky a názvy prvků)

Pá 8. 2. - chemie (prvky, sloučeniny, atomy, molekuly)

SO - 25.1.2019

24. 1. 2019 NĚMECKÝ JAZYK: pololetní písemná práce

23. 1. 2019 ZEMĚPIS - Slepá mapa: Asie obecně (ostrovy, souostroví, zálivy, moře atd.)

22. 1. 2019 (ZMĚNA!) DĚJEPIS - Test: České země a habsburská monarchie v éře osvícenského absolutismu (vláda Merie Terezie a Josefa II.)

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

SO - 14.12.2018

v pondělí 17. 12. budeme na začátku 4. hodiny odcházet na exkurzi do Klementina. Cena jedné vtupenky činí 200 Kč a tato částka se bude se vybírat ve škole v pondělí na hodině zeměpisu. 

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti. 

V pondělí 17.12. vybereme při matematice.

Cena zahrnuje i ski pass.

SO - 7.12.2018

13. 12. - německý jazyk: slovesa haben, kaufen a sehen + slovní zásoba (školní potřeby, příbuzní)

Čt 13. 12. - přírodopis (oběhová soustava - srdce, mízní soustava)

Út 11. 12. - chemie - test (voda, vzduch, oheň)

Čt 6. 12. - přírodopis (oběhová soustava - cévy, krev)

SO - 30.11.2018

SO - 23.11.2018

11. 12. DĚJEPIS - Test: Rusko a střední Evropa ve 2. pol. 17. a na počátku 18. století + osvícenství  

4. 12. 2018 DĚJEPIS - Test: Anglie a Francie ve 2. pol. 17. a na počátku 18. století

Út 20. 11.  chemie - test (výpočty hmotnostního zlomku)

21. 11. (PŘESUN!) NĚMECKÝ JAZYK - slovesa nehmen a geben ve větách - v návaznosti na předložku in pojící se se 3. či 4. pádem

19. 11. ZEMĚPIS - Austrálie - obecně, povrch + vodstvo, politické zřízení, ekonomika

Čt 15. 11 - přírodopis (pohybová soustava)

SO - 9.11.2018

Pá 9. 11. - chemie (směsi, oddělování složek směsí)

Čj - v pondělí 12. 11. kontrolní diktát

       ve středu 14.11. čtvrtletní práce z českého jazyka ( všestranný jaz. rozbor, skloňování cizích jmen , dělení jazyků, slovesa - důraz na slovesný způsob, rod a vid )

SO - 5.11.2018

9. 11. (ZMĚNA!) DĚJEPIS - písemná práce: České stavovské povstání a třicetiletá válka na našem území (1618 - 1648) 

SO - 26.10.2018

Po 22. 10. místo ČJ bude Ch

Nácvik první pomoci

SO - 19.10.2018

23. 10. DĚJEPIS (ZMĚNA DATA!) - písemná práce: České země v době předbělohorské (1526 - 1618) 

Čt 18. 10. - přírodopis (opěrná soustava)

17. 10. ZEMĚPIS - jižní Amerika obecně

SO - 12.10..2018

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

Út 9. 10. - chemie (výpočet hustoty, laboratorní práce - chemické sklo)

SO - 5.10.2018

5. 10. DĚJEPIS - písemná práce: Evropské státy v 16. století (Španělsko, Nizozemí, Francie, Anglie, Osmanská říše, východní Evropa)

5.10. 2018 - Volby do obecních zastupitelstev

                     Vyučování končí 4. vyuč. hodinu

                     Odchod na oběd v 11:35 hod.

4. 10. NĚMECKÝ JAZYK - písemná práce: Lekce 3 (časové údaje, jednoduchý popis osoby, co dělají - ve vazbě s mít rád, nemít rád; přivlastňovací zájmena mein/e, dein/e, sein/e, ihr/e)

SO - 27.9.2018

SO - 21,9,2018

Út 25. 9. - chemie (úvod, bezpečnost, význam)

Čt 27. 9. - přírodopis (Vývoj člověka)

SO - 14.9.2018

13. 9. NĚMECKÝ JAZYK - opakovací písemná práce 7. ročník - základní znalosti (představit se, popsat členy rodiny, základní barvy, dny v týdnu)

SO - 7.9.2018

Úvodní třídní schůzky proběhnou v úterý 11. 9. 2018 od 18:00 v budově školy v VIII. třídě. Účast je povinná. Pokud nemůžete přijít, domluvíme se na náhradním termínu. Jiří Verner

Vítám všechny žáky 8. třídy v novém školním roce. Těším se na efektivní spolupráci. Jiří Verner

Školní rok 2017/18

SO - 15.6.2018

13.6. přinést v hotovosti doplatek za LVK HOrní Bradlo

1500,- (cena se navýšila u ceny ubytování)

SO - 8.6.2018

12. 6. ZEMĚPIS - písemná práce - opakování: úvod do zeměpisu (oceány, kontinenty, planety sluneční soustavy, práce s mapou - mapové pole, legenda, mapové značky, měřítko); školní atlas lze po domluvě zápůjčit domů 

SO - 5..6..2018

Út 5. 6. - zeměpis - střední Amerika (včetně Mexika a karibských států)

Út 29. 5. - přírodopis (nahosemenné, krytosemenné rostliny)

SO - 25.5.2018

SO - 18.5.2018

Pá 25. 5. - dějepis: písemná práce reformace a protireformace (jednotlivé církve a jejich místní zařazení, představitelé), objevné plavby (příčiny, objevitelé a jejich cesty), renesance

Út 15. 5. - dějepis: písemná práce české země v pozdním středověku (po husitských válkách, Jiří z Poděbrad, Jagellonci)

SO - 11.5.2018

SO - 4.5.2018

Čt 3. 5. - přírodopis (generativní orgány rostlin, rozmnožování)

SO - 27.4.2018

SO - 24.4.2018

SO - 20.4.2018

Pá 20. 4. - dějepis: písemná práce Lucemburkové

Čt 19. 4. - zeměpis: písemná práce Kanada, USA

Út 17. 4. - přírodopis (rostlinné orgány)

SO - 13.4.2018

Ve čtvrtek 12. 4. prosím o přinesení zálohy 2 000,- Kč na letní sportovní kurz. Celková částka za akci bude vy výši cca 3 000,- Kč. Termín kurzu 22. 6. - 28. 6. 2018.

Čt 5. 4. - přírodopis (úvod botaniky až po kapradiny)

Pá 6. 4. - program "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" v Kině Světozor - vybíráme 70 Kč na žáka.

6. 4. DĚJEPIS - test: poslední Přemyslovci (do roku 1306)

SO - 16.3.2018

K autobusu přinést:  na vleky 1560,-. 

a vyplněnou bezinfekčnost.

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávajícím problémům na Lovčence

pojedem na chatu Akuma. Odjezd je tedy v neděli 18.3. v 9 h od školy.

a návrat také v neděli 25.3. okolo 13 h také ke škole.

Děkujeme za pochopení.

Út 13. 3. - přírodopis (savci)

Čt 15. 3. - přírodopis (poznávání savců)

SO - 9.3.2018

SO - 2.3.2018

SO - 23.2.2018

27. 2. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Čechy a Morava za přemyslovských knížat (od Bořivoje po krále Vladislava I.)

Čt 22. 2. - přírodopis (savci - včetně zajíců)

SO - 16.2.2018

SO - 26.1.2018

SO - 19.1.2018

SO - 5-1.2018

Čt 18. 1. - přírodopis (ptáci)

19. 1. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Slované a Velká Morava

16. 1. 2018: ZEMĚPIS - Slepá mapa - geografie Amerik

12. 1. 2018: VkO - Česká republika - naše vlast 

5. 1. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Evropa v raném středověku (Anglie, Svatá říše římská, Vikingové, církev, společnost)

4. 1. 2018: ZEMĚPIS - Písemná práce: Afrika střední, východní a jižní

VÁNOČNÍ PROGRAM TŘÍDY

Čtvrtek 21. 12.: Promítání dokumentu mimo ZŠ, odpolední výuka odvolána

Pátek 22. 12.: Vánoční úklid třídy, poté besídka. S sebou po dohodě s ostatními suroviny a potřeby na bramborový salát. V případě zájmu obalený neosmažený řízek (budeme smažit ve třídě - na oleji i na sádle). Konec cca 12:20. Výuku zahajumeme oproti rozvrhu v 7:55!

SO - 15.12..2017

 Čt 21. 12. - filmové představení "Den na zázračné planetě". Cena za žáka 109,- Kč

Po 11. 12. místo ČJ budeme mít přírodopis. Doneste si do dvojice jedno vejce a uděláme si laboratorní práci.

SO - 8.12.2017

8. 12. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce - stěhování národů, Frankové, franská říše

5. 12. Mikuláš ve škole

SO - 1.12.2017

Út 28. 11. - přírodopis (obojživelníci, plazi)

Doplatek za lyžařský kurz je 2760,- v pondělí 27.11.

Peníze na permanentky upřesníme a odevzdáte u autobusu

VV - prosinec - adventní věnce  -  pomůcky - korpus věnce ( sláma, plast), chvojí, vázací drátek, 4x zápich, 4x svíčka, stuha na 4 mašle  

SO - 24.11.2017

21. 11. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: první církev, Byzantská říše, Arabové

16. 11. - výukový program "Plazi"

SO - 3.11.2017

7. 11. 2017 (PŘESUN!): ZEMĚPIS - Písemná práce: Severni Afrika a Sahel podrobně

3. 11. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Principát a dominát v římské říši (27 př. n. l. - 476 n. l.)

2. 11. - přírodopis (poznávání strunatců - paryby, ryby, obojživelníci)

SO - 20.10.17

Po 23. 10. - 4. vyučovací hodinu místo Čj bude Př

Čt 19. 10. - přírodopis (ryby)

19. 10. 2017: Zeměpis - Afrika obecně

SO - 13.10.17

Prosím účastníky lyžařského kurzu o uhrazení zálohy ve výši 2 000 Kč do 18. 10. 

17. 10. poznávací výlet na Náchodsko. Cena 250 Kč, vybíráme do 13. 10.

13. 10. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Římská republika, Punské války, Řím po punských válkách - krize republiky I. a II. triumvirát (dokončení - 2. pol. testu).

SO - 6.10.17

10. 10. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Římská republika, Punské války, Řím po punských válkách - krize republiky I. a II. triumvirát.

SO - 6.10.17

Čt 5. 10. - přírodopis (úvod strunatců, včetně paryb)

SO - 22.9.17

SO - 15.9.17

Od 14.9.2017 budou dělené hodiny matematiky ve čtvrtek!

Děkuji PK

V úterý 12. 9. 2017 proběhnou ve třídě VII. (2. patro) v budově ZŠ úvodní třídní schůzky. Začátek v 17:00. Účast na první třídní schůzce je povinná. Náhradní termíny budou řešeny individuálně.

Děkuji.

Jiří Verner 

Začínáme 4.9. 2017 v 7:55

První týden :

Pondělí - ve škole jsme první hodinu, oběd 10:30 - 11:30

Úterý - 4 hodiny - třídnické práce

Středa  až pátek - učíme se podle rozvrhu

Všem žákům a žákyním přeji mnoho studijních úspěchů a hodně štěstí ve školním roce 2017/2017!

Jiří Verner, třídní učitel


PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18!

JIŘÍ VERNER

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LVK HORNÍ BRADLO

Odjezd ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 9:00 od budovy ZŠ.

Předpokládaný příjezd ve středu 28. 6. 2017 v 12:00.

S sebou vybavení na týdenní pobyt, program na sportovištích. Velmi doporučujeme repelent proti hmyzu a odpovídající opalovací krém. Nezapomeňte na individuální sportovní pomůcky, pokud máte (tenisové rakety, pálky na stolní tenis...), vlastní hudební nástroje. Je vhodné účastníky vybavit přiměřeným kapesným.  

matematika 16.6.

Út 13. 6. - přírodopis (hmyz s proměnou dokonalou)

Středa 14.6. čtvrtletní práce z matematiky

DĚJEPIS -  ÚTERÝ 6. 6.: Starověké Řecko - TEST: Filip Makedonský, Alexandr Veliký a jeho výboje (+ volná otázka na řeckou kulturu)

ZÍTRA, TJ. 30. 5., BUDE PROBÍHAT FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!

Čt 18. 5. - přírodopis (vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou)

matematika 18.5.

ZEMĚPIS -  STŘEDA 17. 5.: Test: Savany a děšntý tropický les

DĚJEPIS -  PÁTEK 12. 5.: Starověké Řecko - Řecko-perské války, Peloponéská válka (jen do porážky Athén roku 404 př. n. l.)

Z důvodu exkurze do severní Itálie bude v týdnu od 2. 5. 2017 VI. třída spojena s třídou VII. Výuka bude probíhat dle rozvrhu třídy VII.

Svět práce - využití zeleniny