IX. tř.

Vítejte na stránce  IX. třídy

Školní rok 2019/20

Třídní učitel: Jiří Verner

ČT 23. 1. - chemie - opakování (teplo a chemické reakce)

Odpolední výuka jest dne 21. 1. odvolána. J. Verner

Po 13. 1. - přírodopis - test (poznávání nerostů)

Pátek 10.1. čtvrtletní písemná práce matematika

SO - 13.12.2019

Po 16. 12. - přírodopis (úvod mineralogie, včetně prvků)

Lyžařský výcvikový kurz:

termín: 8.3.-15.3. 2020 

místo: chata Akuma - Rokytnice ned Jizerou

doplatek: 1700,- na účet školy po v.s. dítěte nebo v hotovosti v kanceláři školy

permanentky: 1920,-,- vybereme u autobusu

19. 12 - Zeměpis - geografie Evropy (oceány, moře, ostrovy, zálivy, poloostrovy)

Po 2. 12. - přírodopis - opakování (geologické éry Země)

Út 3. 12. - chemie - opakování (redoxní děje, elektrolýza, koroze)

SO - 20.11.2019

15. 11. PROJEKTOVÝ DEN - přineste si s sebou pokud možno pláštěnku a 4 igelitové sáčky

13.11. děvčatům odpadá 1. hodina TV

12. 11. DĚJEPIS - Češi a Slováci za 1. světové války, vznik ČSR

Střední škola strojní Betlémská

SO - 25.10.2019

V pátek 25.10. projektový den na střední strojní průmyslové škole v Betlémské.

Sraz v 7.50 před školou, návrat okolo 12h.

S sebou psací potřeby, notes a svačinu.

Út 5. 11. - chemie (chemické reakce)

Po 21. 10. - přírodopis (úvod geologie + historie Země)

18. 10. 2019: Dějepis - 1. světová válka + důsledky

SO -11.10.2019

V pondělí 14.10. přinést 3000,- zálohu na lyžařský kurz.

Vyberou třídní učitelé.

SO - 4.10.2019

SO - 27.9.2019

Út 24. 9. - chemie - opakování názvosloví, práce s PSP

SO - 20.9.2019

SO - 13.9.2019

V pondělí 16.9. odpadá děvčatům tělocvik.

10. 9. 2019: DĚJEPIS České země ve 2. polovině 19. století

TŘÍDNÍ SCHŮZKY IX. TŘÍDY - úterý 10. 9. 2019 od 17:00. Účast rodičů je nutná. V případě, že nemůžete dorazit v uvedeném termínu, prosím o domluvu individuální schůzky v jiném termínu. Jiří Verner  

Vítám všechny žáky a žákyně v novém školním roce 2019/2020. Mnoho úspěchů v tomto roce! Jiří Verner

Vzpomínky na loňský školní rok:

Sportovní kurz:

odjezd: 21.6.v 9,30

návrat: 27.6. 12-13

10. 6. 2019: ZEMĚPIS: Afghánistán, Pakistán, Indie + státy JV Asie

Út 11. 6. - chemie (soli)

3. 6. PONDĚLNÍ HODINA ŠJ A NJ BUDE SPOJENÁ. MÍSTO TOHO BUDETE MÍT S PANEM UČITELEM DĚJEPIS, VEZMĚTE SI PŘÍSLUŠNÉ SEŠITY.

Čt 6. 6. - přírodopis (smysly)

  SO - 24.5.2019

24. 5. DĚJEPIS - Revoluční rok 1848 v Evropě a císařském Rakousku

Út 21. 5. - chemie  (hydroxidy, měření kyselosti)

 SO - 17.5.2019

Čt 16. 5. - přírodopis (endokrinní soustava)

SO - 3.5.2019

15. 5. ZEMĚPIS - Zakavkazsko a státy střední Asie

Út 14. 5. - chemie (kyseliny)

10. 5. DĚJEPIS - Národy v Evropě, průmyslová revoluce, kultura a společnost na přelomu 18. a 19. století

Čt  2. 5. - přírodopis (řídící soustavy - nervová s.)

Pá 26. 4. - chemie (dvouprvkové sloučeniny)

16. 4. DĚJEPIS (PŘESUN!): Napoleonské války (od direktoria po Vídeňský kongres)

Út 16. 4. - chemie (názvosloví halogenidů, oxidů)

V pátek 12.4. přinést na matematiku zálohu 3000,- na LVK Horní Bradlo.

Út 9. 4. - chemie (názvosloví halogenidů)

SO - 5.4.2019

9. 4. NĚMECKÝ JAZYK: Přivlastňovací zájmena + vybraná slovní zásoba

4. 4. NĚMECKÝ JAZYK: Způsobová slovesa

SO - 29.3.2019

Čt 28. 3. - přírodopis (vylučování)

Út 2. 4. - chemie (kovy)

SO - 22.3.2019

29. 3. - DĚJEPIS: Vznik moderních národů, nacionalismus, české národní obrození

27. 3. - NJ - způsobová slovesa

27. 3. - ZEMĚPIS: Dokončení jihozápadní Asie (Írán, Irák, Saúdská Arábie, další státy Perského zálivu) 

Út 19. 3. - chemie (chem ická reakce, rovnice)

Út 12. 3. - chemie (chemická vazba, ionty)

V pondělí 11.3. odpadá tv dívky i chlapci

SO - 8.3.2019

Opakování 11. - 15.. 3. 2019

19. 3. 2019 (ZMĚNA!): DĚJEPIS: Velká francouzská revoluce (do nástupu direktoria)

SO - 1.3.2019

lyžařský kurz:

Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy

návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užívá

s sebou: 1830,- na permanentku

Út 5. 3. - chemie (chemická vazba, ionty)

Čt 7. 3. - přírodopis - opakování (trávicí soustava + metabolismus, výživa)

5. 3. 2019 DĚJEPIS: Vznik USA

4. 3. 2019 - ZEMĚPIS: státy Blízského východu (Turecko, Sýrie, Izrael)

28. 2. 2019 - Německý jazyk - množné číslo u vybraných podstatných jmen

SO - 22.2.2019

Čt 21. 2. - přírodopis - opakování (dýchací soustava)

SO - 8.2.2019

Út 5. 2. - chemie (značky a názvy prvků)

Pá 8. 2. - chemie (prvky, sloučeniny, atomy, molekuly)

SO - 25.1.2019

24. 1. 2019 NĚMECKÝ JAZYK: pololetní písemná práce

23. 1. 2019 ZEMĚPIS - Slepá mapa: Asie obecně (ostrovy, souostroví, zálivy, moře atd.)

22. 1. 2019 (ZMĚNA!) DĚJEPIS - Test: České země a habsburská monarchie v éře osvícenského absolutismu (vláda Merie Terezie a Josefa II.)

lyžařský kurz Herlíkovice

odjezd: neděle 6.1. 2019 od školy ve 13 h

návrat: sobota 12.1. ke škole okolo 12 h (budeme upřesňovat)

k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před Vánoci) a léky, kdo užívá

SO - 14.12.2018

v pondělí 17. 12. budeme na začátku 4. hodiny odcházet na exkurzi do Klementina. Cena jedné vtupenky činí 200 Kč a tato částka se bude se vybírat ve škole v pondělí na hodině zeměpisu. 

Vážení rodiče,

prosím o doplatek 3100,- na lyžařský kurz v hotovosti. 

V pondělí 17.12. vybereme při matematice.

Cena zahrnuje i ski pass.

SO - 7.12.2018

13. 12. - německý jazyk: slovesa haben, kaufen a sehen + slovní zásoba (školní potřeby, příbuzní)

Čt 13. 12. - přírodopis (oběhová soustava - srdce, mízní soustava)

Út 11. 12. - chemie - test (voda, vzduch, oheň)

Čt 6. 12. - přírodopis (oběhová soustava - cévy, krev)

SO - 30.11.2018

SO - 23.11.2018

11. 12. DĚJEPIS - Test: Rusko a střední Evropa ve 2. pol. 17. a na počátku 18. století + osvícenství  

4. 12. 2018 DĚJEPIS - Test: Anglie a Francie ve 2. pol. 17. a na počátku 18. století

Út 20. 11.  chemie - test (výpočty hmotnostního zlomku)

21. 11. (PŘESUN!) NĚMECKÝ JAZYK - slovesa nehmen a geben ve větách - v návaznosti na předložku in pojící se se 3. či 4. pádem

19. 11. ZEMĚPIS - Austrálie - obecně, povrch + vodstvo, politické zřízení, ekonomika

Čt 15. 11 - přírodopis (pohybová soustava)

SO - 9.11.2018

Pá 9. 11. - chemie (směsi, oddělování složek směsí)

Čj - v pondělí 12. 11. kontrolní diktát

       ve středu 14.11. čtvrtletní práce z českého jazyka ( všestranný jaz. rozbor, skloňování cizích jmen , dělení jazyků, slovesa - důraz na slovesný způsob, rod a vid )

SO - 5.11.2018

9. 11. (ZMĚNA!) DĚJEPIS - písemná práce: České stavovské povstání a třicetiletá válka na našem území (1618 - 1648) 

SO - 26.10.2018

Po 22. 10. místo ČJ bude Ch

Nácvik první pomoci

SO - 19.10.2018

23. 10. DĚJEPIS (ZMĚNA DATA!) - písemná práce: České země v době předbělohorské (1526 - 1618) 

Čt 18. 10. - přírodopis (opěrná soustava)

17. 10. ZEMĚPIS - jižní Amerika obecně

SO - 12.10..2018

Záloha na lyžařský kurz 3000,- se vybírá v pondělí 15.10. při matematice

Út 9. 10. - chemie (výpočet hustoty, laboratorní práce - chemické sklo)

SO - 5.10.2018

5. 10. DĚJEPIS - písemná práce: Evropské státy v 16. století (Španělsko, Nizozemí, Francie, Anglie, Osmanská říše, východní Evropa)

5.10. 2018 - Volby do obecních zastupitelstev

                     Vyučování končí 4. vyuč. hodinu

                     Odchod na oběd v 11:35 hod.

4. 10. NĚMECKÝ JAZYK - písemná práce: Lekce 3 (časové údaje, jednoduchý popis osoby, co dělají - ve vazbě s mít rád, nemít rád; přivlastňovací zájmena mein/e, dein/e, sein/e, ihr/e)

SO - 27.9.2018

SO - 21,9,2018

Út 25. 9. - chemie (úvod, bezpečnost, význam)

Čt 27. 9. - přírodopis (Vývoj člověka)

SO - 14.9.2018

13. 9. NĚMECKÝ JAZYK - opakovací písemná práce 7. ročník - základní znalosti (představit se, popsat členy rodiny, základní barvy, dny v týdnu)

SO - 7.9.2018

Úvodní třídní schůzky proběhnou v úterý 11. 9. 2018 od 18:00 v budově školy v VIII. třídě. Účast je povinná. Pokud nemůžete přijít, domluvíme se na náhradním termínu. Jiří Verner

Vítám všechny žáky 8. třídy v novém školním roce. Těším se na efektivní spolupráci. Jiří Verner

Školní rok 2017/18

SO - 15.6.2018

13.6. přinést v hotovosti doplatek za LVK HOrní Bradlo

1500,- (cena se navýšila u ceny ubytování)

SO - 8.6.2018

12. 6. ZEMĚPIS - písemná práce - opakování: úvod do zeměpisu (oceány, kontinenty, planety sluneční soustavy, práce s mapou - mapové pole, legenda, mapové značky, měřítko); školní atlas lze po domluvě zápůjčit domů 

SO - 5..6..2018

Út 5. 6. - zeměpis - střední Amerika (včetně Mexika a karibských států)

Út 29. 5. - přírodopis (nahosemenné, krytosemenné rostliny)

SO - 25.5.2018

SO - 18.5.2018

Pá 25. 5. - dějepis: písemná práce reformace a protireformace (jednotlivé církve a jejich místní zařazení, představitelé), objevné plavby (příčiny, objevitelé a jejich cesty), renesance

Út 15. 5. - dějepis: písemná práce české země v pozdním středověku (po husitských válkách, Jiří z Poděbrad, Jagellonci)

SO - 11.5.2018

SO - 4.5.2018

Čt 3. 5. - přírodopis (generativní orgány rostlin, rozmnožování)

SO - 27.4.2018

SO - 24.4.2018

SO - 20.4.2018

Pá 20. 4. - dějepis: písemná práce Lucemburkové

Čt 19. 4. - zeměpis: písemná práce Kanada, USA

Út 17. 4. - přírodopis (rostlinné orgány)

SO - 13.4.2018

Ve čtvrtek 12. 4. prosím o přinesení zálohy 2 000,- Kč na letní sportovní kurz. Celková částka za akci bude vy výši cca 3 000,- Kč. Termín kurzu 22. 6. - 28. 6. 2018.

Čt 5. 4. - přírodopis (úvod botaniky až po kapradiny)

Pá 6. 4. - program "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" v Kině Světozor - vybíráme 70 Kč na žáka.

6. 4. DĚJEPIS - test: poslední Přemyslovci (do roku 1306)

SO - 16.3.2018

K autobusu přinést:  na vleky 1560,-. 

a vyplněnou bezinfekčnost.

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávajícím problémům na Lovčence

pojedem na chatu Akuma. Odjezd je tedy v neděli 18.3. v 9 h od školy.

a návrat také v neděli 25.3. okolo 13 h také ke škole.

Děkujeme za pochopení.

Út 13. 3. - přírodopis (savci)

Čt 15. 3. - přírodopis (poznávání savců)

SO - 9.3.2018

SO - 2.3.2018

SO - 23.2.2018

27. 2. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Čechy a Morava za přemyslovských knížat (od Bořivoje po krále Vladislava I.)

Čt 22. 2. - přírodopis (savci - včetně zajíců)

SO - 16.2.2018

SO - 26.1.2018

SO - 19.1.2018

SO - 5-1.2018

Čt 18. 1. - přírodopis (ptáci)

19. 1. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Slované a Velká Morava

16. 1. 2018: ZEMĚPIS - Slepá mapa - geografie Amerik

12. 1. 2018: VkO - Česká republika - naše vlast 

5. 1. 2018: DĚJEPIS - Písemná práce: Evropa v raném středověku (Anglie, Svatá říše římská, Vikingové, církev, společnost)

4. 1. 2018: ZEMĚPIS - Písemná práce: Afrika střední, východní a jižní

VÁNOČNÍ PROGRAM TŘÍDY

Čtvrtek 21. 12.: Promítání dokumentu mimo ZŠ, odpolední výuka odvolána

Pátek 22. 12.: Vánoční úklid třídy, poté besídka. S sebou po dohodě s ostatními suroviny a potřeby na bramborový salát. V případě zájmu obalený neosmažený řízek (budeme smažit ve třídě - na oleji i na sádle). Konec cca 12:20. Výuku zahajumeme oproti rozvrhu v 7:55!

SO - 15.12..2017

 Čt 21. 12. - filmové představení "Den na zázračné planetě". Cena za žáka 109,- Kč

Po 11. 12. místo ČJ budeme mít přírodopis. Doneste si do dvojice jedno vejce a uděláme si laboratorní práci.

SO - 8.12.2017

8. 12. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce - stěhování národů, Frankové, franská říše

5. 12. Mikuláš ve škole

SO - 1.12.2017

Út 28. 11. - přírodopis (obojživelníci, plazi)

Doplatek za lyžařský kurz je 2760,- v pondělí 27.11.

Peníze na permanentky upřesníme a odevzdáte u autobusu

VV - prosinec - adventní věnce  -  pomůcky - korpus věnce ( sláma, plast), chvojí, vázací drátek, 4x zápich, 4x svíčka, stuha na 4 mašle  

SO - 24.11.2017

21. 11. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: první církev, Byzantská říše, Arabové

16. 11. - výukový program "Plazi"

SO - 3.11.2017

7. 11. 2017 (PŘESUN!): ZEMĚPIS - Písemná práce: Severni Afrika a Sahel podrobně

3. 11. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Principát a dominát v římské říši (27 př. n. l. - 476 n. l.)

2. 11. - přírodopis (poznávání strunatců - paryby, ryby, obojživelníci)

SO - 20.10.17

Po 23. 10. - 4. vyučovací hodinu místo Čj bude Př

Čt 19. 10. - přírodopis (ryby)

19. 10. 2017: Zeměpis - Afrika obecně

SO - 13.10.17

Prosím účastníky lyžařského kurzu o uhrazení zálohy ve výši 2 000 Kč do 18. 10. 

17. 10. poznávací výlet na Náchodsko. Cena 250 Kč, vybíráme do 13. 10.

13. 10. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Římská republika, Punské války, Řím po punských válkách - krize republiky I. a II. triumvirát (dokončení - 2. pol. testu).

SO - 6.10.17

10. 10. 2017: DĚJEPIS - Písemná práce: Římská republika, Punské války, Řím po punských válkách - krize republiky I. a II. triumvirát.

SO - 6.10.17

Čt 5. 10. - přírodopis (úvod strunatců, včetně paryb)

SO - 22.9.17

SO - 15.9.17

Od 14.9.2017 budou dělené hodiny matematiky ve čtvrtek!

Děkuji PK

V úterý 12. 9. 2017 proběhnou ve třídě VII. (2. patro) v budově ZŠ úvodní třídní schůzky. Začátek v 17:00. Účast na první třídní schůzce je povinná. Náhradní termíny budou řešeny individuálně.

Děkuji.

Jiří Verner 

Začínáme 4.9. 2017 v 7:55

První týden :

Pondělí - ve škole jsme první hodinu, oběd 10:30 - 11:30

Úterý - 4 hodiny - třídnické práce

Středa  až pátek - učíme se podle rozvrhu

Všem žákům a žákyním přeji mnoho studijních úspěchů a hodně štěstí ve školním roce 2017/2017!

Jiří Verner, třídní učitel


PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍM SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18!

JIŘÍ VERNER

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY LVK HORNÍ BRADLO

Odjezd ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 9:00 od budovy ZŠ.

Předpokládaný příjezd ve středu 28. 6. 2017 v 12:00.

S sebou vybavení na týdenní pobyt, program na sportovištích. Velmi doporučujeme repelent proti hmyzu a odpovídající opalovací krém. Nezapomeňte na individuální sportovní pomůcky, pokud máte (tenisové rakety, pálky na stolní tenis...), vlastní hudební nástroje. Je vhodné účastníky vybavit přiměřeným kapesným.  

matematika 16.6.

Út 13. 6. - přírodopis (hmyz s proměnou dokonalou)

Středa 14.6. čtvrtletní práce z matematiky

DĚJEPIS -  ÚTERÝ 6. 6.: Starověké Řecko - TEST: Filip Makedonský, Alexandr Veliký a jeho výboje (+ volná otázka na řeckou kulturu)

ZÍTRA, TJ. 30. 5., BUDE PROBÍHAT FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD!

Čt 18. 5. - přírodopis (vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou)

matematika 18.5.

ZEMĚPIS -  STŘEDA 17. 5.: Test: Savany a děšntý tropický les

DĚJEPIS -  PÁTEK 12. 5.: Starověké Řecko - Řecko-perské války, Peloponéská válka (jen do porážky Athén roku 404 př. n. l.)

Z důvodu exkurze do severní Itálie bude v týdnu od 2. 5. 2017 VI. třída spojena s třídou VII. Výuka bude probíhat dle rozvrhu třídy VII.

Svět práce - využití zeleniny

matematika 27.4.

Čj - literatura :  Do 9.5. přečíst pohádky H.Ch.Andersena - Císařovy nové šaty, Malá mořská víla, Sněhová královna + udělat zápis na zvláštní papír - stručný obsah, hl. postavy a jejich vlastnosti + vlastní názor

 

Čt 27. 4. - přírodopis (členovci - pavoukovci, korýši)

matematika 20.4.

matematika 19.4.

DĚJEPIS -  STŘEDA 19. 4.: Starověké Řecko - archaické období (řecké městské státy - především Sparta a Athény, řecká kolonizace, tyranida)  

matematika 6.4.

Ve středu 12.4. čtvrtletní písemná práce z matematiky

V pondělí 10.4. čtvrtletní práce z češtiny

tvarosloví  :

podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky

stavba slova - kořen, předpony, přípony, koncovky

synonyma, antonyma, homonyma

pravopisná cvičení

DĚJEPIS -  PÁTEK 3. 4.: Starověké Řecko, úvod (řecké kmeny) Kréta, Mykénská civilizace, Homérské období  

Letní výcvikový kurz Textové pole:

       dle školního vzdělávacího programu naší školy je součástí předmětu Tělesná výchova v VI. až IX.ročníku letní výcvikový kurz (dále jen LVK).   

    Cílem tohoto programu je, aby jeho absolvent získal další znalosti a dovednosti: 

  1. seznámit se s CHKO Železné hory (prales Polom, Veselý kopec, Sečská přehrada atd)
  2. dokázal se bezpečně pohybovat a orientovat (prostřednictvím her) v přírodě a  terénu
  3. ovládal základy sportů, na které je kurz zaměřen (fotbal, volejbal, basketbal, plavání, softball, tenis a další)

Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách ve sportovním areálu Tesla Vršov:

        LVK se koná  od 22. do 28. června 2017. Odjezd od školy v 9 00 a návrat ve 12 00 hod tamtéž. Jeho cena je cca 2950,- Kč. Cena zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim, dopravu, pronájem sportovišť, wellnes  a sportovní instruktory.

        Účastníci budou mít s sebou: kartičku pojištěnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti.

         Vedoucím kurzu je p. uč. Petr Kaňka, na kterého se můžete obracet se svými dotazy.

ZEMĚPIS -  PONDĚLÍ 3. 4.: písemná práce - pouště, polopouště, stepi

V pondělí 3.4. se vybírají zálohy na LVK Horní Bradlo 2500,- .

Út 4. 4. - přírodopis (hlísti, měkkýši, kroužkovci)

Čt 23. 2. - přírodopis (žahavci, ploštěnci)

Odjezd na ZVK od školy v 9.00 hod. 11.února - návrat v cca 12.00 hod 18.února 2017 tamtéž. 

S sebou podepsanou bezinfekčnost na 2000,- vleky.

matematika 13.2.

matematika 14.2.

matematika 15.2. - www.realisticky.cz - matematika ZŠ - 7. třída- zlomky- porovnávaní zlomků II - cv.2,3,5,6

matematika 16.2.

matematika 17.2. - uč. pro 6. třídu str. 54/29,31, str.78/17

7. 2. přírodopis (prvoci, řasy)

V pátek 27.1. - výlet do rodiště J.Lady ,HRUSIC. Sraz ve třídě v 7.55, odchod ze školy v 8.10. Cesta vlakem z hl.nádraží do Mnichovic (40 min) + cca 2,5 km pěšky do Hrusic. Návštěva muzea Jos. Lady, popř. čaj v hostinci U Sejků, cesta zpět ( vlak 12.12, návrat ke škole cca  13.00).

S sebou : svačina, pití, pevné boty, vstupné muzeum - 30 Kč, jízdenka i zpáteční  30 Kč ( s Open card) nebo 50kč (bez Open card). 

Odjezd na ZVK od školy v 9 00 hod. 21.ledna - návrat v cca 12 00 hod 28.ledna 2017 tamtéž. 

Doplatek za hory 1600,- přinést v pondělí 16.1.!

Cena za permanentky 1650, - vezmete s sebou!

odjezd: sobota 21.1. v 9h

návrat: sobota 28.1. mezi 12 a 13h

matematika 23. 1.

matematika 24.1.

matematika 25.1.

matematika 26.1.

Na této adrese najdete práci na pátek 27.1.

http://www.omska.cz/Soubory/Prijimacky/PT_z_M_2016_8.pdf

Opakování ke čtvrtletní práci z češtiny

( čtvrtek 12.1. ) :                      1. Slova příbuzná x jiný tvar téhož slova

                                              2. Odvozování - kořen, předpony, přípony, koncovky

                                              3. Střídání hlásek v kořeni  (př.  ruka - ručka )

                                              4. Zdvojené souhlásky ( n - nn, j - jj, + bje-bě, pě, mně -mě,vě -vje )

                                              5. PODSTATNÁ JMÉNA - rod, číslo, pád, vzor   - tvoření různých pádů téhož slova - pomocí vzorů

                                                                                  -  abstraktní - konkrétní,  hromadná. pomnožná, látková,  obecná - vlastní jména

                                                                                  - skloňování podst. jmen označujících části těla - ruce, nohy, oči, uši

                                              6. Pravopisná část - doplňování i/y ( vyjm. slova, shoda podmětu a přísudku, koncovky podstantých jmen

                                                                                  

                                                                                           

DĚJEPIS - ZMĚNA! po domluvě úterý 17. 1. 2017: písemná práce - STAROVĚKÝ EGYPT

ZEMĚPIS - pondělí 9. 1. 2017: písemná práce - LITOSFÉRA

Příjemné a ničím nerušené prožití svátků vánočních a mnoho dobrého do nového roku 2017!

Práce na dny ředitelského volna - český jazyk : 

1. práce s internetovou jazyovou příručkou :  najít, jak správně psát slova - děti mají slova zadána v domácím sešitě

2. učebnice 41/2, 41/5, 42/6 - kontrola správnosti pomocí Slovníku spisovné češtiny či internetové jazykové příručky

3. 43/1, 45/3, 46/7, 48/17 - toto cvičení stačí projít ústně

4. Sloh - dokončené čtyři menší lohové práce - popis černokněžníka a jeho příbytku,  popis anděla ( vodníka či jiné nadpřirozené postavy a jejich příbytků)

              ( Někteří mají již v pořádku odevzdané a ohodnocené)

opakování z matematiky

Ve čtvrtek 12.1. čtvrtletní práce z matematiky !

Ve středu jdeme do kina!

Po druhé vyučovací hodině ve středu 21. 12. 2016 vyrazíme na promítání filmu Anděl páně 2. S sebou si nezapomeňte vzít 104 Kč na vstup.

15. 12. - přírodopis (houby, lišejníky)

DĚJEPIS - pátek 9. 12. 2016: písemná práce - Mezopotámie a Blízký východ ve starověku

1. 12. - přírodopis (viry, bakterie, sinice)

Vážení rodiče, lyžaři,

          zimní výcvikový kurz (ZVK) se v letošním školním roce měl konat ve zcela novém hotelu postaveném na  původním místě námi obývané horské chaty Lovčenky. Stavební firma realizujjící stavbu se dopustila hrubé technologické chyby, která zapříčinila posunutí termínu předání stavby až na jaro 2017.

           Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme byli nuceni ZVK přesunout na chatu Akumu, která se nachází ve stejném skiareálu na sjezdovce u spodní stanice lanovky. Cenové podmínky zůstaly zachovány a termín od 21. do 28. ledna 2017 také.

             Děkujeme za pochopení a současně věříme, že Vám změna nezpůsobila vážnější komplikace.

                                                                            Kamila Zethnerová a Petr Kaňka

Svět práce

Jak to holkám a klukům jde při hrabání a zametání listí?

V úterý 15.11. čtvrtletní písemná práce z matematiky

-celá čísla, desetinnná čísla, násobek, dělitel, obvod, obsah obdelníku,

konstrukce, dělitelnost

DĚJEPIS - pátek 11. 11. 2016: písemná práce - DOBA BRONZOVÁ, ŽELEZNÁ

Zájezd do Itálie

Na konci minulého pracovního týdne byly zájemcům rozdány závazné přihlášky na zájezd do Itálie. V plánovaném termínu došlo ke změně. Písemné informace o změně termínu se však nedostaly ke všem a budou ještě dorozdány a umístěny zde:

"Vážení rodiče cestovatelů do Itálie,

vzhledem k termínu přijímacích zkoušek na osmiletá i šestiletá gymnázia jsme se rozhodli pro jistotu přesunout zájezd o týden později na 1. - 5. května 2017. Budeme odjíždět až 1. 5. večer, takže Vám snad odjezd nenaruší volný den. Doufám, že Vám novým termínem zájezdu nezpůsobíme nějaké potíže.

S pozdravem Jarmila Pánková (vedoucí zájezdu"

Dále bych Vás chtěl požádat o dodržení termínu odevzdání závazných přihlášek a uhrazení zálohy.

Děkuji!

Jiří Verner

Příští úterý jdeme do kina!

Po druhé vyučovací hodině v úterý 8. 11. 2016 vyrazíme na promítání filmu Bella a Sebastian. S sebou si nezapomeňte vzít 50 Kč na vstup! 

ZEMĚPIS - středa 2. 11. 2016: písemná práce - pohyby planety Země, časová pásma, roční období, Měsíc

ZEMĚPIS - pondělí 31. 10. 2016: připomínám opravu známek z určování zeměpisné šířky a délky

DĚJEPIS - úterý 25. 10. 2016: písemná práce - NEOLIT A ENEOLIT

Český jazyk - mluvnice 

zítra 19. 10. test z hláskosloví -  systém českých hlásek a jejich dělení ( samohl., souhl., dvojhl. + párové hlásky znělé a neznělé )

                                               -  přepis výslovnosti, spodoba znělosti,

                                               -  hláskový rozbot slova, slabikotvorné r, l 

Svět práce - odevzdání projektu  - kluci do 21. 10., holky do 24. 10. (včetně)

Čt 20. 10. - přírodopis (život na Zemi, buňka)

Po 10. 10. - test zeměpis

út 4.1. - test z řeckých bájí a pověstí

          - kontrola sešitů a odpovědí na otázky k textu Odysseova dobrodružství ( E.Petiška )

Čt 29. 9. - přírodopis - opakování (Vznik a vývoj Země, života)

1.souhrnné opakování

2.souhrnné opakování

3.souhrnné opakování

4.souhrnné opakování

5.souhrnné opakování

6.souhrnné opakování

7.souhrnné opakování

8.souhrnné opakování

9.souhrnné opakování

10.souhrnné opak