Kontaktní údaje

Základní škola u svatého Štěpána
Štěpánská 1286/8
120 00 Praha 2

IČ: 47610361

tel: 224 943 046
mob: 734 573 283
email: info@zs-stepanska.cz

ID datové schránky: uammtpc

Číslo účtu ŽŠ: 828000/2700

Číslo účtu školní jídelna: 38234021/0100

Sborovna:
tel: 224 943 046
mob: 734 312 267

ředitelka školy: Mgr. Bc. Jana Páčová
tel: 734 573 282
email: reditelka@zs-stepanska.cz

zástupkyně ředitelky: Mgr.Tereza Rosenbaumová 
tel: 734 312 962
email: zastupkyne@zs-stepanska.cz