Kroužky a zájmové útvary

Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020

Kroužky organizované občanským sdružením Štěpán najdete na zvláštní záložce.

Kromě nich mohou žáci navštěvovat keramickou dílnu

sbor Štěpánka (út od 15 do 16 hod.)

počítačový klub

školní kapelu VONO (pouze vybraní žáci)