Kroužky

Spolek Štěpán z.s. 

Vážení rodiče,

představujeme Vám spolek Štěpán z.s.,

který je  tvořen převážně pedagogy naší školy

a specializovanými trenéry.

Nabídka kroužků v odkazu ZDE

ČÍSLO ÚČTU: 2500327762/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: naleznete v příloze žákovské knížky

SPECIFICKÝ SYMBOL: 1

Cílem spolku je:

- pořádání volnočasových aktivit - sportovních, jazykových, šachových i společenských kroužků
- vyvíjet aktivity, aby děti a mládež mohly účelně a smysluplně využívat svůj volný čas a k tomuto je systematicky vést a co nejvíce je zapojovat do pravidelné činnosti
- podpora dětí ze sociálně slabého prostředí či jinak znevýhodněných dětí - umožnění navštěvování kroužků, finanční podpora účasti na školních akcích (lyžařské kurzy, školy v přírodě)

- materiální podpora kroužků (např. výtvarné potřeby, sportovní dresy, sportovní potřeby, míče, sítě, florbalky, předměty do cvičné kuchyňky, šachové vybavení, dotace startovného na soutěžích)

- skrze školení a metodickou pomoc pomáhat rodičům a dobrovolníkům při komunikaci, výchově a práci s dětmi a mládeží

- pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměly zajímavě trávit volný čas, a tím jim umožnit čelit negativním vlivům společnosti

- pořádání turnajů – soustředění (šachové, sportovní) a soutěží (Novoměstský džbánek)

- podpora hudebních kroužků (dětská Porta)

- pořádání festivalu Rotunda
- ochrana památek a kulturních hodnot
- ochrana a péče o zeleň ve vybraných lokalitách

Základní charakteristiku kroužků najdete v sekci

"Ukázky naší činnosti".

Děkujeme za vaši podporu.

Sport:

Fotbal: Ml.žáci McDonalds Cup - I.místo

St.žáci Klokan Cup - I. místo

Volejbal starších žáků - V. místo v krajské soutěži

Basketbal - Pohár pražských škol: II. místo

Volejbal starších žákyň: II. místo v obvodní soutěži

Florbal předžáků

         

Sportovní hry       

                                     

Společnost:

Výtvarný kroužek

DSC_8740.jpg

Vaření a pečení

Divadelní kroužek