Oddělení 1a

Vychovatelka Taťána Dunajská

žáci I. A

prostor: 3. patro budovy ZŠ

tel. 773 594 859

Víme, že k Václavu Havlovi patří srdíčko a prsty do véčka.

V Akademii věd jsme chytali elektrický výboj do ruky, viděli jsme, jak vypadáme pod termokamerou, šlapáním jsme vyráběli elektřinu a zkoumali jsme obsah popelnic na tříděný odpad. Ale nejvíc ze všeho nás zaujal nadšený pan včelař vyprávěním o životě včelstva.

Víme, proč ke svatému Martinovi patří husa.

Víme, kdo je válečný veterán.

Poznáváme naši krásnou Prahu, matičku stověžatou.

Krásné počasí nám umožnilo stále trénovat

Unavení ale šťastní se vracíme do školy

Hráli jsme si s podzimními přírodninami

Ve školní jídelně nám náramně chutná

Rozcvička na složitější podzimní vyrábění

Kreslení v týmech - téma inlajny

Tento týden jsme byli poprvé na keramice, navlékali jsme korálky, sportovali jsme na zahradě a trénovali jsme na Letné.

Náš druhý družinový týden byl hlavně o inlajnech. A protože jsme nepodcenili přípravu (děkujeme i vám, milí rodiče), čtvrteční odpoledne na Letné jsme si krásně užili.

První týden ve školní družině jsme se poznávali navzájem a seznamovali jsme se s prostorami a programem v ŠD.

  • učili jsme se slušně stolovat
  • kreslili jsme svoji rodinu
  • hráli jsme si s hračkami a stavebnicemi
  • vyprávěli jsme si o sobě a své rodině
  • vyráběli jsme kytičky z filcu
  • četli jsme pohádky a básničky

9. 9. cvičná vycházka 12,15 - 13,15

10. 9. keramika č. 1 od 14,30 - 15,30

11. 9. inlajnový trénink nanečisto

12. 9. 13,00 - 16,00 inlajny Letná