Oddělení 1a

Vychovatelka Taťána Dunajská

žáci I. A

prostor: 3. patro budovy ZŠ

tel. 773 594 859

Náš druhý družinový týden byl hlavně o inlajnech. A protože jsme nepodcenili přípravu (děkujeme i vám, milí rodiče), čtvrteční odpoledne na Letné jsme si krásně užili.

První týden ve školní družině jsme se poznávali navzájem a seznamovali jsme se s prostorami a programem v ŠD.

  • učili jsme se slušně stolovat
  • kreslili jsme svoji rodinu
  • hráli jsme si s hračkami a stavebnicemi
  • vyprávěli jsme si o sobě a své rodině
  • vyráběli jsme kytičky z filcu
  • četli jsme pohádky a básničky

9. 9. cvičná vycházka 12,15 - 13,15

10. 9. keramika č. 1 od 14,30 - 15,30

11. 9. inlajnový trénink nanečisto

12. 9. 13,00 - 16,00 inlajny Letná