Oddělení 1b

Vychovatelka Eva Jarošová

žáci I. B 

prostor: 3. patro budovy ZŠ

e-mail: Eva.Jarosova@zs-stepanska.cz

tel. 735 751 762

INFORMACE:

10.-12.2.+ 24.-28.2. budu na lyžařském instruktorském kurzu a na horách, sledujte prosím nástěnku dole u dveří, v jaké družině děti budou- většinou ale budou ve své družině 1.B

Čtvrtek 13.2. je normálně bruslení⛸️

LEDEN

Hrajeme si s padákem

Bruslení Na Smetance

Trénujeme slalom a závodíme v družstvech

Hry a aktivity v družině 

Vycházka do Muzea policie

PROSINEC

Vyzkoušeli jsme nové kluziště Na Smetance.

Měli jsme vánoční dílničky.

Zahájili jsme sezónu ledního bruslení.

Chystáme zahradu na zimu

LISTOPAD

Sochaři nám ukázali svou práci na Mariánském sloupu.

Vycházka do Anežského kláštera

Vycházka do Akademie věd

Vycházka na Dětský ostrov

ŘÍJEN

Užíváme sluníčka ze všech sil

Tvoříme z podzimních přírodnin

Pilujeme správnou techniku bruslení

Tento týden jsme byli poprvé na keramice, navlékali jsme korálky, sportovali jsme na zahradě a trénovali jsme na Letné.

Náš druhý družinový týden byl hlavně o inlajnech. A protože jsme nepodcenili přípravu (děkujeme i vám, milí rodiče), čtvrteční odpoledne na Letné jsme si krásně užili.

První týden ve školní družině jsme se poznávali navzájem a seznamovali jsme se s prostorami a programem v ŠD.

  • učili jsme se slušně stolovat
  • kreslili jsme svoji rodinu
  • hráli jsme si s hračkami a stavebnicemi
  • vyprávěli jsme si o sobě a své rodině
  • vyráběli jsme rybičky z kartonu
  • skládali jsme lodičky
  • četli jsme pohádky a básničky

9. 9. cvičná vycházka 12,15 - 13,15

11. 9. inlajnový trénink nanečisto

12. 9. 13,00 - 16,00 inlajny Letná