Oddělení 1b

Vychovatelka Tereza Vodňanská

žáci I. B 

prostor: 3. patro budovy ZŠ

tel. 734 312 264

Náš druhý družinový týden byl hlavně o inlajnech. A protože jsme nepodcenili přípravu (děkujeme i vám, milí rodiče), čtvrteční odpoledne na Letné jsme si krásně užili.

První týden ve školní družině jsme se poznávali navzájem a seznamovali jsme se s prostorami a programem v ŠD.

  • učili jsme se slušně stolovat
  • kreslili jsme svoji rodinu
  • hráli jsme si s hračkami a stavebnicemi
  • vyprávěli jsme si o sobě a své rodině
  • vyráběli jsme rybičky z kartonu
  • skládali jsme lodičky
  • četli jsme pohádky a básničky

9. 9. cvičná vycházka 12,15 - 13,15

11. 9. inlajnový trénink nanečisto

12. 9. 13,00 - 16,00 inlajny Letná