Oddělení 3a

Vychovatelka Jana Kašparová 

žáci III. A 
prostor: 1. patro budovy ZŠ - třída III. A
tel. 734 859 274

e-mail: kasparova.jana@post.cz

PLÁN AKCÍ:

Středa 22. 4. - Pohádka O veliké mašince - divadelní soubor Expekus v Aule DDM Prahy 2 - vstupné 50,- Kč

Halloweenské odpoledne v DDM Prahy 2

Děti z 3.A se po prázninách vrátily v plné síle! 

Vzpomínky na předchozí školní roky:

Bruslení ZDAR! :-)

1.A