Pozvánka

Šachový oddíl Šachy Štěpán a ZŠ u sv. Štěpána Vás zvou 3. 2. 2020 na Pražský přebor školních
družstev v kategoriích I., II. a III. stupeň

Pro hráče je přichystáno:
    -    bohatě obsazený turnaj
    -    notebook pro hráče s nejvyšším výkonem (napříč kategoriemi)
    -    postup do celostátního finále školních družstev pro první dva týmy v každé kategorii; vítězné
         družstvo celostátního finále kategorie středních škol získalo v minulých letech celoroční
         (desetiměsíční) stipendium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 5 000 Kč/měs.
    -    poháry, medaile a diplomy pro členy prvních tří družstev v každé kategorii
    -    ceny pro hráče prvních šesti družstev v každé kategorii
    -    ceny pro první tři nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích
    -    tajné ceny (pro každé kolo bude vyhlášeno samostatné kritérium)
    -    kterýkoli hráč z jakéhokoli družstva má možnost vyhrát individuální cenu
    -    tombola před vyhlášením
    -    zajímavý doprovodný program

Pro pedagogický doprovod je přichystáno:
    -    prezentace zapojení šachu do výuky
    -    nápadník pro práci s nadanými žáky a metody osobního rozvoje žáka
    -    občerstvení (káva, dortík) zdarma v příjemné „šachové kavárně“
    -    výukový materiál použitelný na všech úrovních práce s mládeží; žáci mohou samostatně ve výuce
         řešit diagramy odpovídající jejich úrovni, bez asistence vyučujícího
    -    prezentace zkušeností z kvalitního šachového soustředění pro pedagogické pracovníky a nabídka
         kurzu (školitel přítomný na turnaji)

Pro profesionály z šachových oddílů pracujících s mládeží je přichystáno:
    -    setkání s novými zájemci o královskou hru
    -    možnost navázání spolupráce se školou v místě působnosti oddílu
    -    výukový materiál použitelný na všech úrovních práce s mládeží
    -    ukázka začlenění hry šachu do výuky základních škol
    -    setkání s inspirativními osobnostmi šachu
 

Pražský šachový přebor se koná za podpory městské části Praha 2   

Velké poděkování patří také našim sponzorům: