Předběžné propozice

Přebor Prahy školních družstev 2018/19

Termín:                     pondělí 28. Ledna 2019


Pořadatel turnaje:   Šachový oddíl Šachy Štěpán a Základní škola u svatého Štěpána


Garant turnaje:        Komise mládeže Pražského  šachového svazu


Ředitelka turnaje:    Mgr. Bc.  Jana Páčová


Hlavní rozhodčí:      Vladimír Talla


Rozhodčí:                 jména rozhodčích budou upřesněna


Místo konání:           budova Základní školy u sv. Štěpána, Štěpánská 8, 120 00 Praha 2

Dopravní spojení:     linka metra A, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí

 
                                   linka metra B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí

         
                                   linka metra C, stanice Muzeum

                                       a dále pěšky z Václavského náměstí ulicí Štěpánská, škola se nachází vedle

                                          kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Žitná a Ječná

                                   linka metra B, stanice Karlovo náměstí, tramvají č. do stanice Štěpánská

                                       a dále pěšky směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí

                                         Štěpánská, škola se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a

                                         Žitná

                                   linka metra C, stanice I. P. Pavlova, tramvají č. do stanice Štěpánská      

                                       a dále pěšky zpět směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí

                                         Štěpánská, škola se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a

                                         Žitná


Tempo hry:                20 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah pro každého hráče

Právo účasti:             Čtyřčlenná družstva žáků základních škol se sídlem na území Prahy. Družstvo je

                                   tvořeno čtyřmi hráči 1.; 2. nebo 3. stupně jedné školy. Na soupisce mohou být dva

                                   náhradníci.

Soupiska:                  Soupiska může sestávat maximálně ze šesti hráčů (dva náhradníci). Hráči musí

                                   k zápasu nastoupit v pořadí uvedeném na soupisce. Soupiska nesmí obsahovat

                                   hostující hráče. Hráči musí být na soupisku zařazeni tak, aby  rapidové Elo hráče

                                   nebylo o více než 300 bodů vyšší, než rapidové Elo hráče na soupisce nad ním.

Povinnými údaji jsou ●   název družstva školy

                                ●    seznam hráčů, v případě, že se jedná o registrované hráče registrační číslo

                                             ŠSČR

                                          datum narození hráče

                                           jméno odpovědného zástupce doprovázejícího hráče s kontaktními údaji                      
                                            podpis a razítko zástupce školy

Systém turnaje:        Švýcarský systém na sedm kol, podle pravidel FIDE pro Rapid šach a podle

                                   Soutěžního řádu ŠSČR

Hodnocení:               O konečném pořadí rozhoduje součet všech bodů družstva. V případě stejného

                                   počtu bodů rozhoduje Buchholz, poté lepší výsledek hráčů na jednotlivých

                                   šachovnicích od 1. sestupně.


Výsledky:                  Budou zaslány na zápočet LOK ČR v rapid šachu a k dispozici na

                                   http://chess-results.com

Postupy:                   První dvě družstva v každé kategorii postupují do celostátního finále.

Startovné:                 200,- Kč za družstvo na bankovní účet. č. ú. 2500327762/2010,  

                                   variabilní symbol 7000 a do zprávy pro příjemce napište jméno školy.

Ceny:                         Poháry, medaile a diplomy pro 1. tři nejvýše umístěné týmy, věcné ceny pro prvních

                                  šest družstev v pořadí. Poháry, medaile, diplomy a ceny pro 3 nejlepší hráče na

                                  každé šachovnici.

Přihlášky:                 nejpozději do 18. ledna 2019 elektronickou poštou na adresu:

                                  premysl.hrbek@zs-stepanska.cz 

Hrací materiál:          zajistí pořadatel

Prezence:                  7:30 - 7:50       v přízemí školy

Časový program:     7:30 - 7:50       prezence

                                   8:00                slavnostní zahájení za účasti starostky Prahy 2

                                                          Mgr. Jany Černochové

                                   8:20                1. kolo

                                  11:30 - 13:10   oběd (postupně jednotlivé kategorie)

                                  13:10               6. kolo

                                  15:30 - 16:00   vyhlášení 

Občerstvení:             Hráči i doprovod si mohou objednat oběd ve školní jídelně v místě konání 

                                   (v týdenním předstihu), po celou dobu bude k dispozici občerstvení formou bufetu.


V Praze, 23. 10. 2018                                                                              Mgr. Bc. Jana Páčová