Přihláška na PŘEBOR

Přihláška na turnaj zde ke stažení:

soupisku prosím odešlete na email: Premysl.Hrbek@zs-stepanska.cz

                formát.xls         formát.xlsx

.

Startovné 200,- Kč/družstvo - zasílejte prosím na bankovní účet, č. ú. 2500327762/2010

Úhrada na místě je možná jen v ojedinělých případech po dohodě s organizátorem.