Propozice - jednotlivců

Přebor Prahy žáků jednotlivců pro rok 2019

Termín:                     neděle 5.5. - středa 8. 5. 2019


Pořadatel turnaje:   Šachový oddíl Šachy Štěpán a Základní škola u svatého Štěpána
                                  Přemysl Hrbek, email: premysl.hrbek@zs-stepanska.cz, tel.: + 420 732 407 375


Ředitel turnaje:        Mgr. Bc. Jana Páčová
                                  E-mail: reditelka@zs-stepanska.cz, tel. 734573282

Řídící orgán:            Pražský šachový svaz, Komise mládeže, web: http://prazskysach.cz
                                  Kontakt: Pavel Kopta, koptap@seznam.cz


Rozhodčí:                 Bude upřesněno později


Místo konání:           Základní škola u svatého Štěpána, Štěpánská 1286/8, Praha 2.

                                  Web: www.zs-stepanska.cz

                                  MHD: zastávka Štěpánská (tramvaje, autobusy, stanice Muzeum

                                            nebo I.P.Pavlova (metro)
l

lPrávo účasti:           Chlapci a dívky nar. 2000 a mladší registrovaní v Pražském šachovém svazu.

k

Kategorie:                 H10 chlapci a D10 dívky: ročník narození 2010 a mladší
                                   H12 chlapci a D12 dívky: ročník narození 2008 a mladší
                                   H14 chlapci a D14 dívky: ročník narození 2006 a mladší
                                   H16 chlapci a D16 dívky: ročník narození 2004 a mladší
                                   H18 chlapci a D18 dívky: ročník narození 2002 a mladší
                                   H20 chlapci a D20 dívky: ročník narození 2000 a mladší

                                   Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující

                                   hráči mohli zúčastnit vyšších soutěží, které se hrají na podzim (Mistrovství Čech)

                                   a v následujícím roce (Mistrovství České Republiky a mistrovství Evropy a světa).

k

Přihlášky:                 Nejpozději do 26. dubna 2019 elektronickou poštou na adresu:

                                  premysl.hrbek@zs-stepanska.cz

                                  Přihláška obsahuje jméno, příjmení, datum narození a oddíl.

l

Systém:                      Samostatné turnaje podle věkových kategorií. Pouze kategorie HD18 a HD20

                                    budou sloučeny do jednoho turnaje. Systém jednotlivých turnajů bude určen

                                    podle počtu přihlášených. Hraje se podle pravidel FIDE pro vážný šach a podle

                                    Soutěžního řádu ŠSČR

l

Časový harmonogram: neděle 5. 5.   8:30 – 9:00 registrace
                                                              9:00  1. kolo
                                                            14:00  2. kolo
                                        pondělí 6. 5.  9:00  3. kolo
                                                            14:00  4. kolo
                                        úterý 7. 5.      9:00  5. kolo
                                                            14:00  6. kolo
                                        středa 8. 5.    9:00  7. kolo
                                                            15:00  zakončení


Tempo hry:                V kategorii HD10: 2x60 minut + 30 sekund/tah, povinný zápis partie.
                                   V ostatních: 2x90 minut + 30 sekund/tah, povinný zápis partie.

Materiál:                    Zajistí pořadatel

Startovné:                 100,-Kč za hráče

Postipy:                     Všechny dívky v kategoriích D10-D16 postupují na mistrovství Čech.
                                   Vítězky kategorií D18 a D20 postupují do mistrovství ČR.
                                   V kategoriích H18 a H20 postupují vždy 2 hráči v kategorii do polofinále ČR juniorů.
                                   Počty postupujících v dalších kategoriích: H10: 4, H12: 5, H14: 5, H16: 5.

Ceny:                        Věcné ceny pro prvních šest hráčů v pořadí každé kategorie zajistí pořadatel.
                                  Poháry a medaile pro 1. tři nejvýše umístěné hráče zajistí Pražský šachový svaz.
                                  Celkový cenový fond v hodnotě minimálně 10.000 Kč.

Stravování:               Po celou dobu turnaje bude zajištěno drobné občerstvení formou bufetu.

                                  V jednání je i zajištění obědů ve školní jídelně. V případě dostatečného zájmu.

l

GDPR:                       Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let - zákonný zástupce)

                                  dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK

                                  a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií,

                                  jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

l

Doprovodný program: Pořadatel zajistí pro účastníky šachový i nešachový doprovodný program.

                                       Pro každou kategorii bude zajištěna klidová místnost pro rozbor partií a prostory

                                       pro aktivní odpočinek (stolní fotbal, stolní tenis, karetní stolky, deskové hry).

                                       Hráčům bude s ohledem na počasí k dispozici školní hřiště a tělocvična.

                                       V prostorách školy bude výstavka na téma šachy a prodejní stánek s šachovou

                                       literaturou a předměty s šachovou tématikou. Možnost zařazení propagace

                                       programu Šachy do škol.

l

Propozice ke stažení zde: Propozice.pdf

l

l
Za KM PŠS                                                                                       Za pořadatele

Pavel Kopta                                                                                       Přemysl Hrbek