Propozice

Přebor Prahy školních družstev 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------

Registrace přihlášek probíhá na webových stránkách:     stepanchess.cz

Těšíme se na vás.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Termín:                     pondělí 3. února 2020


Pořadatel turnaje:   Šachový oddíl Šachy Štěpán, Štěpán z.s., Základní škola u svatého Štěpána a DDM Praha 2


Garant turnaje:        Komise mládeže Pražského  šachového svazu


Záštitu přijala:         Mgr. Jana Černochová, starostka městské části Praha 2

                                  a poslankyně Parlamentu ČR    

.

Ředitelka turnaje:    Mgr. Bc. Jana Páčová

                                  tel.: +420 734 573 282

.

Koordinátor:             Přemysl Hrbek

                                   tel.: + 420 732 407 375


Hlavní rozhodčí:      GM Vladimír Talla


Rozhodčí:                 Rostislav Berezjuk, Jiřina Prokopová


Místo konání:           budova Základní školy u sv. Štěpána, Štěpánská 8, 120 00 Praha 2

Dopravní spojení:     linka metra A, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí

 
                                   linka metra B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí

         
                                   linka metra C, stanice Muzeum

                                       a dále pěšky z Václavského náměstí ulicí Štěpánská, škola se nachází vedle

                                          kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Žitná a Ječná

                                   linka metra B, stanice Karlovo náměstí, tramvají do stanice Štěpánská

                                       a dále pěšky směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí

                                         Štěpánská, škola se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a

                                         Žitná

                                   linka metra C, stanice I. P. Pavlova, tramvají do stanice Štěpánská      

                                       a dále pěšky zpět směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí

                                         Štěpánská, škola se nachází vedle kostela U sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a

                                         Žitná


Tempo hry:                20 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah pro každého hráče

Právo účasti:             Čtyřčlenná družstva žáků základních a středních škol se sídlem na území Prahy.

                                   Družstvo je tvořeno čtyřmi hráči 1., 2. nebo 3. stupně jedné školy. Na soupisce

                                   mohou být dva náhradníci.

Soupiska:                  Soupiska může sestávat maximálně ze šesti hráčů (dva náhradníci). Hráči musí

                                   k zápasu nastoupit v pořadí uvedeném na soupisce. Soupiska nesmí obsahovat

                                   hostující hráče. Hráči musí být na soupisku zařazeni tak, aby  rapidové Elo hráče

                                   nebylo o více než 300 bodů vyšší, než rapidové Elo hráče na soupisce nad ním.

                                  Originál soupisky podepsaný a orazítkovaný zástupcem školy se odevzdává při registraci.

Povinnými údaji jsou ●   název družstva školy

                                    ●    seznam hráčů, v případě, že se jedná o registrované hráče registrační číslo

                                             ŠSČR

                                          datum narození hráče

                                           jméno odpovědného zástupce doprovázejícího hráče s kontaktními údaji                      
                                            podpis a razítko zástupce školy

Systém turnaje:        Švýcarský systém na sedm kol, podle pravidel FIDE pro Rapid šach a podle

                                   Soutěžního řádu ŠSČR

Hodnocení:               O konečném pořadí rozhoduje součet všech bodů družstva. V případě stejného

                                   počtu bodů rozhoduje Buchholz, poté lepší výsledek hráčů na jednotlivých

                                   šachovnicích od 1. sestupně.


Výsledky:                  Budou zaslány na zápočet LOK ČR v rapid šachu a k dispozici na

                                   http://chess-results.com

Postupy:                   První dvě družstva v každé kategorii postupují do celostátního finále.

Startovné:                 200,- Kč za družstvo na bankovní účet č. ú. 2500327762/2010,  

                                   variabilní symbol bude vygenerován programem po řádném přihlášení na webových stránkách stepanchess.cz

Ceny:                         Poháry, medaile a diplomy pro 1. tři nejvýše umístěné týmy, věcné ceny pro prvních

                                  šest družstev v pořadí. Poháry, medaile, diplomy a ceny pro 3 nejlepší hráče na

                                  každé šachovnici.

Přihlášky:       nejpozději do 29. ledna 2020 na webu   stepanchess.cz

Hrací materiál:          zajistí pořadatel

Prezence:                 III. kategorie SŠ 7:30 - 8:00

                                 I. a II. kategorie (ZŠ a víceletá gym)  7:45 - 8:15

Časový program:      7:45 - 8:15       prezence dle kategorií

                                 8:05                technické zahájení pro III. kategorii

                                 8:20                slavnostní zahájení turnaje pro I. a II. kategorii

                                 8: 25               1. kolo III. kategorie

                                 8:50                1. kolo I. a a II. kategorie

                                 11:30 - 13:10   oběd (postupně jednotlivé kategorie)

                                 13:10               6. kolo

                                 15:15 - 15:45   vyhlášení 

Občerstvení:             Hráči i doprovod si mohou objednat oběd ve školní jídelně v místě konání
                                   (v týdenním předstihu), po celou dobu bude k dispozici občerstvení formou bufetu.


GDPR:                             Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let - zákonný zástupce) dává souhlas

                                        se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků.

                                        Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby

                                        pořadatelů a jejich sponzorů.


V Praze, 07. 01. 2020                                                                              Mgr. Bc. Jana Páčová

. 

Pražský šachový přebor se koná za podpory městské části Praha 2   

Velké poděkování patří také našim sponzorům: