Školní družina

Školní rok 2018/2019

Školní družina (ŠD) - pro žáky 1. až 4. tříd

Důležité upozornění:

Vážení rodiče,
z bezpečnostního hlediska není možné, abyste při vyzvedávání dětí vjížděli vozidlem do prostor parkoviště Foniatrické kliniky!

S okamžitou platností je přísný zákaz vjezdu vozidel do průjezdu i parkování v blízkosti vjezdu v ulici Žitná! Parkující auta zde blokují vjezd pro záchranné vozy a ohrožují bezpečnost pacientů kliniky.

Nerespektování tohoto nařízení může vést k trvalému zákazu vstupu na školní zahradu přes průjezd do kliniky. Odpolední aktivity vašich dětí by tak až do odvolání byly omezené pouze na pobyt ve školní budově. Děkujeme za pochopení a spolupráci

Informace k chodu školní družiny

Školní družina při Základní škole u svatého Štěpána,

Praha 2, Štěpánská 8

Přihlášení žáka do ŠD, odhlášení z pravidelné docházky do ŠD, uvolňování dítěte ze ŠD:

Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce pomocí řádně vyplněného zápisního lístku, který odevzdá vychovatelce či vychovateli ŠD - nejlépe hned druhý den po jeho obdržení. Pozornost je třeba věnovat zadní straně zápisního lístku, tj. způsobu odchodu ze ŠD. Nezbytné je jmenovitě uvést osoby, které mohou žáka vyzvedávat, případně informaci, zda může žák ze školní družiny odcházet sám. Dojde-li ke změně odchodu ze ŠD, je nutné písemné sdělení předem na předtištěný formulář - ke stažení ZDE. Z důvodu splnění legislativních požadavků není možné uvolnit žáka po telefonické domluvě. Ukončení pravidelné docházky do ŠD je možné pouze písemně po vyplnění formuláře "Odhláška ze ŠD".

Platby zákonných zástupců za pobyt dítěte v ŠD:   

260,- Kč/měs., sourozenec 100,- Kč/měs.

Platbu je možno provést bankovním převodem na číslo účtu: 828000/2700,  výjimečně hotově v kanceláři školy. Variabilní symbol vám přidělí hospodářka školy a je platný po celou dobu docházky do ŠD

Za pozdní vyzvednutí dítěte po ukončení provozu ŠD, kdy vychovatel musí zajistit dohled nad žákem do doby příchodu zákonných zástupců, bude škola zákonným zástupcům účtovat

100,- Kč za každou započatou hodinu.

Stravovací a docházkový čip:

Cena čipu je 100,- Kč 

Jeho případnou ztrátu je nutno neprodleně nahlásit v kanceláři školy.

Oddělení 1a:
vychovatelka Petra Kopcová
žáci I. A 
prostor: 3. patro budovy ZŠ
tel. 777 626 268

Oddělení 1b:
vychovatelka Barbora Holá
žáci I. B 
prostor: 3. patro budovy ZŠ 
tel. 734 312 267

Oddělení 2a:
vychovatelka Jana Kašparová
žáci II. A + IV. tříd
prostor: 3. patro budovy ZŠ 
tel. 734 859 274

Oddělení 2b:
vychovatelka Tereza Pánková
žáci II. B + IV. tříd
prostor: 1. patro budovy ZŠ - třída II. B
tel. 734 312 264

Oddělení 3a:
vychovatel František Vomáčka 
žáci III. A + IV. tříd
prostor: 1. patro budovy ZŠ - třída II. A
tel. 735 751 762

Oddělení 3b:
vychovatelka Taťána Dunajská 

žáci III. B + IV. tříd
prostor: 1. patro budovy ZŠ - třída III. B

tel. 773 594 859


Další kontakty:

Vedoucí ŠD: Petra Kopcová, tel. 777 626 268

 e-mail: Petra.Kopcova@zs-stepanska.cz

ZŠ kancelář školy tel. 224 943 046

ŠJ Sokolská tel. 224 262 152


Provoz:


Ranní družina - denně od 6:45 do 7:40 v 1. patře ZŠ - oddělení 3a (třída II. A)
Odpolední družina - denně od 11:30 do 17:30
Konečná družina - denně od cca 16:00 hodin v 1. patře ZŠ - oddělení 3a (třída II.A) - zde se slučují všechna oddělení se závěrem provozu ŠD

AKTUALITY:

Středa 28. 11. - Galerie Tančící dům - navštívili jsme výstavu Retro zima za socíku , kde nechybělo dětské patro s interaktivní hernou a dětským koutkem. Skvělým zážitkem bylo vyjet do nejvyššího patra Tančícího domu a prohlédnout si panorama Prahy s překrásným výhledem na Pražský hrad

Další fotografie zde

Středa 7. 11. - HALLOWEEN v DDM v Praze 2

Další fotografie zde

Středa 6. 11. - Týden vědy a techniky AV ČR - výstava Stopy české vědy

Další fotografie zde

Ve středu 31. října jsme ve školní družině oslavili HALLOWEEN

Strašidelně jsme si vyzdobili třídu, strašidelně jsme si pomalovali obličeje a nakonec jsme si promítli strašidelný film, bylo to prostě strašidelné odpoledne:)))

In-line okruh na Letné se dvě středy po sobě (10. a 17. října) změnil v závodní dráhu. Přes sedmdesát dětí bojovalo o vítězství s velkým zapálením jako opravdoví profesionálové. Všechny děti si za účast v závodě vysloužily sladkou odměnu a vítězové obdrželi diplom.

Další fotografie zde

Podzimní tvořivá dílna - výroba záložek s podzimním motivem technikou embosování

Další fotografie zde

Chystáme se na Halloween

Ve čtvrtek 6. 9. proběhla ve školní družině ukázka akrobatického rokenrolu Sokola Pražského. Zatancovali nám žáci čtvrté třídy naší školy - tento dětský pár je jedničkou v ČR

Kontakty pro zájemce o tancování:

http://www.rnrsokolprazsky.cz/

https://www.facebook.com/rnrsokolprazsky

Školička rokenrolu při ZŠ Štěpánská pokračuje již 3. školním rokem. Za tu dobu vychovala z řad naší školy mnoho úspěšných tanečníků. 

Vedoucí oddílu vyzvedává děti každý čtvrtek ve 14:00 v ŠD, kam je po cvičení v 15:30 opět odvádí.

Cena: 600,- Kč za tři měsíce

Vzpomínky na minulý školní rok:

Ve středu 13. června jsme se v DDM v Praze 2 zúčastnili akce REKORD v 3iQu (čti triku).

Jednalo se o celostátní pokus o zápis do České Guinessovy knihy rekordů v největším počtu hraných zápasů v 3iQu v ČR v jeden okamžik.

Pro děti, které právě nehrály zápas, bylo v hale připraveno velké množství deskových her, kterými se skvěle zabavily

V pátek 1. června jsme oslavili Den dětí na Dětské pouti v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Každou středu nás najdete na Letné, kde se proháníme na kolečkových bruslích

Na naší školní zahradě je nám fajn.

Máme možnost zde sportovat, hrát si, odpočívat a také o ni společnými silami pečovat. Zprostředkovává nám hlavně kontakt s přírodou a za to jsme my děti v centru Prahy opravdu moc vděčné:)))

Čtvrtek 3. 5. - zástupci společnosti Millaminis si přišli s dětmi ze školní družiny společně zahrát několik originálních her, které rozvíjí u dětí hlavně paměť, postřeh a logické myšlení

Středa 25. 4. - ČARODĚJNICE v DDM Praha 2

V čarodějnických kostýmech jsme si užili zábavné odpoledne plné čarodějnických her a soutěží, prolétli jsme se na koštěti, kdo chtěl, vyrobil si čarodějnici nebo náušnice a shlédli jsme odvážné kousky statného fakíra

Další fotografie zde

Pohodička na školní zahradě:)))

Když je velké horko, je potřeba se osvěžit

PLETENÍ  POMLÁZEK

s Městskou policií

Na letošní Velikonoce jsme se náležitě připravili.

Přes sto dětí ze školní družiny si ve středu 28. března pod dohledem policistů dokázalo samo uplést pomlázku z osmi prutů. 

Děkujeme zástupcům Městské policie Prahy 2 za trpělivost, kterou s dětmi měli.

Další fotografie zde

Vzpomínka na bruslení na školním hřišti

Den dopravní výchovy v Muzeu Policie České republiky ve středu 20. 9. 2017 - děti odpovídaly na otázky reportérů ze Zpráviček pro děti: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160921/#shadowContent

Vzpomínky na předminulý školní rok:

Čtvrtek 22. 6. 

Do školní družiny přijelo divadlo Pod čepicí s divadelním představením

Po stopách krále Karla

Středa 12. 4.

NEJLOKOMOTIVOVATĚJŠÍ  LOKOMOTIVA

pokračování

Divadelní představení 

ve Fantově budově na Hlavním nádraží

VZPOMÍNKA NA BRUSLENÍ NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI 

19. 1.  AUTODRÁHA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

Skupina Čtrnáctka postavila čtyřdráhu, kterou přišli vyzkoušet všichni fandové rychlých kol

Středa 11. 1. - Deskové hry v DDM Praha 2

Středa 21. 12. - NEJLOKOMOTIVOVATĚJŠÍ LOKOMOTIVA - divadelní představení ve Fantově budově na Hlavním nádraží - skvělá scéna s mašinkami a loutkami spolu s úžasným výkonem hlavní představitelky, výborné efekty a zajímavý děj, to vše udrželo naši pozornost po celou dobu představení

Středa 14. 12. - Vánoční trhy - prvňáci a třeťáci nasáli vánoční atmosféru na Staroměstském náměstí

Středa 14. 9. - PARK PARUKÁŘKA - ani horko nás neodradilo z výletu na vrch Svatého Kříže na pražském Žižkově. Děti si pohrály na hřišti s mnoha zajímavými herními prvky.

Ve čtvrtek 8. 9. nás na naší školní zahradě navštívila děvčata z 52. dívčího skautského oddílu ORIGAMI 52 a zahrála si s dětmi několik her.

Vzpomínky na předpředminulý školní rok:

Středa 15. 6. 2016 - děti si zaskotačily na dětském dřevěném hřišti U Vodárny v Praze 2

Středa 1. 6. 2016 - na dětské pouti v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky 1. LF a UK a VFN jsme oslavili DEN DĚTÍ

Čtvrtek 5. 5. 2016 - oslavili jsme Den Evropy na Střeleckém ostrově - děti si užily bohatého programu a zábavy - speciálně pro ně byl připraven interaktivní program, při kterém se bavily a zároveň i trochu vzdělávaly

Pátek 8. 4. 2016 - v naší tělocvičně vyrostla planetární kupole nafukovacího mobilního planetária, ve které se vystřídalo sedmdesát dětí, které shlédly klasický pořad o sluneční soustavě - "Astronomie pro děti"

Pátek 26. 2. 2016 - Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda - projekce v kině AERO

Pátek 19. 2. 2016 - Králové hor - promítání ve Francouzském institutu

Trailer zde

Pátek 12. 2. 2016 - Bella a Sebastián - promítání ve Francouzském institutu

Pátek 5. 2. 2016 Lipany  v divadle MINOR - shlédli jsme příběh opravdového husity, který nám vyprávěl o svém životě - o životě Božího bojovníka. O tom, co zažil, čemu věřil, za co bojoval a koho miloval. A jak nakonec našel Království nebeské v očích své milé

Fotografie z divadla zde

Středa 20. 1. 2016 - Papír 100x jinak - zábavné odpoledne v DDM Praha 2, Slezská

Pondělí 18. 1. - AUTODRÁHA - ve školní družině nám skupina Čtrnáctka postavila čtyřdráhu, na které si mohli zajezdit všichni fandové rychlých kol

Ostatní fotografie naleznete zde

Středa 13. 1. - DIVADLO SHOW - představení pro děti v tělocvičně naší školy

Všechny fotky z akce zde

Středa 6. 1. - Exkurze do zákulisí Švandova divadla

Všechny fotky z exkurze zde

Středa 16. 12. - VÁNOČNÍ TRHY - na Staroměstském náměstí jsme nasáli vánoční atmosféru a shlédli muzikálové představení dětského souboru Kulturáček Bílá Hora

Všechny fotografie z vycházky zde

Pátek 11. 12. - ve Francouzském institutu ve Štěpánské jsme shlédli nový animovaný snímek Malý princ  v rámci 18. ročníku Festivalu francouzských filmů

Středa 2. 12. -  Mikulášské odpoledne - DDM Slezská - zažili jsme soutěže, hry a výtvarné činnosti s čerty a anděly a dokonce nás odměnil i Mikuláš!

Fotografie z akce zde

Středa 25. 11.  - DESKOVÉ HRY - DDM Slezská, Praha 2

Fotografie z akce zde

Středa 11.11. - Akademie věd ČR - DOTKNI SE VĚDY - přiblížení práce českých vědců až na dotek

Fotografie z výstavy zde

Středa 30. 9. - Vyrážíme na Jarmark neziskových organizací do DDM ve Slezské

Prožili jsme odpoledne plné her, soutěží a výtvarných dílen a s dobrou náladou se vracíme zpět do školy

Více fotografií v galerii školní družiny

Středa 23.9. - Archa Noemova

Zoologická expozice v Nové budově Národního muzea uvedla děti ze školní družiny do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu

Více fotografií naleznete v galerii školní družiny

Sobota 19. 9. - brigáda na školní zahradě

Poslední letní sobotu se na zahradě sešla velká parta rodičů dětí ze školní družiny. Vydařilo se úplně všechno. Svítilo nám sluníčko. Hrábí, motyk, krumpáčů a lopat bylo dost i pro děti. K občerstvení sloužil slušně vybavený bufet. Bylo veselo a rodiče z různých tříd si pochvalovali možnost neformálního setkání. Díky obrovskému elánu tatínků a maminek bylo po obědě hotovo. Pozemek zahrady je krásně vyhrabaný, zametený, srovnaný, upravený, čistý a bezpečný pro naše děti. Přijďte se podívat!
VÁM, KTEŘÍ JSTE SE O TO ZASLOUŽILI, VELKÁ ÚCTA A PODĚKOVÁNÍ:)))

Další fotografie - viz - Galerie 2015/2016 - školní družina

Ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie oslavily děti s Večerníčkem jeho 50. narozeniny

Více fotografií v galerii školní družiny 2015/2016