Ukázky naší činnosti

Florbal

 • Florbalový kroužek pod vedením trenéra z Fbk Olymp.
 • Zde se již naši nejmladší připravují na repzentaci školy

v turnajích.

Sportovní hry 

 • jsou pro děti, které se chtějí naučit pravidelnému a zdravému pohybu.

 • Jsou zaměřeny na všestrannou pohybovou aktivitu, míčové hry a jejich pravidla, příprava na reprezentaci školy ve volejbalu, basketu, florbalu, fotbalu v pražských i celorepublikových pohárech.  

 • Dítě si osvojí pravidla hry v týmu a vzájemné spolupráce s kamarády, naváže jiné než „jen“ školní vztahy s ostatními spoluhráči i z jiných tříd.

Výtvarný kroužek

 • tvořivé děti si osvojují různé techniky vytváření zajímavého uměleckého díla jak z oblasti malby, kresby, vystřihování, tvorby různých předmětů z rozlišných materiálů, přírodnin.

 • Zlepšujeme jemnou motoriku a soustředění.      

DSC_8740.jpg

Kašírování

Kroužek vaření a pečení

 •  kuchař, cukrář, pekař….pod odborným vedením si děti osvojují správné stravovací návyky.

 • praktické dovednosti v kuchyni, naučí se plánovat menu, připravit si nákupní seznam, uvařit, upéct, vytvořit dobroty, které si sami snědí a ohodnotí.      

Masopustní pečení z listového těsta

DSC_8736.jpg

Jazyková konverzace

 • pod vedením odborných pedagogů si dítě zlepšuje výslovnost, zábavné aktivity naučí studenty nová slovíčka a gramatické struktury, zopakují si a doplní učivo dané třídy. Během lekcí si procvičují anglickou konverzaci, čtení a poslech s porozuměním. Žáci si osvojují angličtinu tak přirozeně, jako by se učili svůj mateřský jazyk v mnohem menším počtu žáků než v běžné třídě.

Hravá matematika

 • děti se učí hravým způsobem řešit zajímavé a logické úlohy z oblasti matematiky, pravidelně se účastní matematických soutěží, kde se umisťují na  předních příčkách (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan...)

Brousíme si jazýčky

 • kroužek vhodný pro děti, které potřebují pravidelně trénovat výslovnost pomocí logopedických cviků pod odborným vedením.    

Cestovatelský kroužek 

 • v tomto kroužku posluchačům přednášejí učitelé a jiní cestovatelé své zážitky z cest po celém světě. Budou promítány fotografie a sdělovány různé zážitky a náměty na zajímavé cestování.     

Kulturně-historický kroužek

 •   učitel  dějepisu rozšiřuje znalosti svých studentů o řadu zajímavostí z kultury a historie. Společně se vydávají na vycházky Prahou, následně zpracovávají prezentace a přednáší své historické znalosti spolužákům.    

Divadelní kroužek

 • nácvik krátkých divadelních představení, průprava správného mluvení, schopnost hovořit před publikem, scénografie, kulisy, výběr různých témat, vyjádření emocí, recitace, spolupráce s kolektivem, spolupráce při tvorbě každoroční školní akademie

SAM_2649.JPG